O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Представяне на информационна система

            eTran Manager 2.0
  инж. Роберт Кюнстлер, управител  ...
За информационна система      eTran Manager 2.0
  Информационната система eTran Manager 2.0 обхваща цялостно
  пр...
За информационната система    eTran Manager 2.0
  Проблеми пред експлоатацията на автомобилните паркове:
     Мн...
За информационната система    eTran Manager 2.0

  Проблеми пред експлоатацията на автомобилните паркове и решението
...
За информационната система  eTran Manager 2.0
                           2013
5
За информационната система  eTran Manager 2.0
                           2013
6
За информационната система     eTran Manager 2.0

   За принципите при проектирането на eTran Manager - част 1
  ...
За информационната система      eTran Manager 2.0
  За принципите при проектирането на eTran Manager – част 2
   ...
За информационната система     eTran Manager 2.0

  За принципите при проектирането на eTran Manager – част 3

  ...
За информационната система    eTran Manager – ФУНКЦИИ - 1
    Модул Регистър ‘Транспортни средства’
    Модул Р...
За информационната система    eTran Manager - ФУНКЦИИ - 2

    Планиране и управление на ремонтната дейност. Сигнал...
Ползи от внедряването на    eTran Manager 2.0

   Значително намаление на разходите поради повишен контрол
   и обл...
Ползи от внедряването на    eTran Manager 2.0
   Повишен контрол върху спазването на нормативната база,
   регламен...
"План С" ЕООД е българска софтуерна фирма, извършваща проектиране,
   разработка, внедряване и поддържане на специализир...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 1 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 2 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 3 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 4 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 5 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 6 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 7 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 8 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 9 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 10 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 11 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 12 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 13 Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0 Slide 14
Próximos SlideShares
Автомениджър
Avançar

1 gostou

Compartilhar

Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0

Система за ефективно управление на автопарк eTran Manager 2.0 от План С ЕООД - http://www.planc.biz/index.php/lang-bg/etran-menu-eng

Информационната система eTran Manager 2.0 обхваща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк (леки автомобили, камиони, специални автомобили, тежка строителна и минна техника...).

Информационната система eTran Manager 2.0 е полезна за фирми с развита клонова структура и голям автопарк – за дистрибуция на стоки, сервизни организации, транспортни, спедиторски компании, строителни фирми, електроразпределителни и ВиК дружества, болници, държавната и общинската администрация, фирми от минната и добивната промишленост, корпоративни организации с много клонове в страната.

Системата решава широк кръг задачи по поддържане на актуална информация за експлоатираните моторни превозни средства, водачи, застраховки, технически прегледи, планирани и реализирани ремонти. Поддържа се оперативна информация за реализираните курсове на автомобилите в страната и чужбина, разходи за гориво-смазочни материали, разходи и пробег на гуми, разходи за ремонти (планирани и аварийни), както и друга обобщена и аналитична информация. Поддържат се различни валути и валутни курсове. Осигурени са разнообразни справки, с критерии които гъвкаво се задават от потребителите. Информацията за поддържаните информационни обекти е взаимообвързана и позволява разнообразни задълбочени анализи, оптимизация и планиране на разходите по автомобили, структурни звена, за периоди, видове разходи и др.

За информация и контакти – www.planc.biz .

Ефективно управление на автопарк (fleet management) - система eTran Manager 2.0

 1. 1. Представяне на информационна система eTran Manager 2.0 инж. Роберт Кюнстлер, управител 2013 1
 2. 2. За информационна система eTran Manager 2.0 Информационната система eTran Manager 2.0 обхваща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк (леки автомобили, камиони, специални автомобили, тежка строителна и минна техника...). Тя е полезна за фирми с развита клонова структура – за дистрибуция на стоки, сервизни организации, транспортни, спедиторски компании, строителни фирми, електроразпределителни и ВиК дружества, болници, държавната и общинската администрация, фирми от минната и добивната промишленост, корпоративни организации с много клонове в страната. Това е управленска информационна система от корпоративен клас, която съчетава в едно разнообразна финансово-счетоводна, техническа и административна информация, както и средства за анализ и планиране. Това не е GPS, а това е вертикална Мениджърска Управленска Система, която работи съвместно с действащите GPS, финансово-счетоводна система и системите на доставчиците на горива и услуги. Информационната система eTran Manager 2.0 спомага за чувствително намаляване на разходите чрез подобрен контрол и управление, чрез ефективен анализ и планиране. 2013 2
 3. 3. За информационната система eTran Manager 2.0 Проблеми пред експлоатацията на автомобилните паркове: Много възможности за нанасяне на щети на организацията от страна на служители и външни лица (гориво, ремонти, резервни части, гуми, допълнителни разходи) Труден контрол и отчетност Некачественото изпълнение или закъснението на някои действия или технически операции може да доведе до значителни материални щети и дори човешки жертви. Решения на проблемите, заложени в eTran Manager 2.0 Мерки за прецизен контрол на дейностите в автомобилния парк по веригата изпълнител – отговорник – административен ръководител Разнообразна справочна дейност. Сигнални функции за наближаващи или настъпили критични събития. Мерки за прецизен контрол на достъпа до информация и извършваните операции (потребители, права, роли) 2013 3
 4. 4. За информационната система eTran Manager 2.0 Проблеми пред експлоатацията на автомобилните паркове и решението им, заложенo в eTran Manager 2.0 : Информационните потоци са сложни, стъпките зависят от разнообразни условия, често липсва навременна информация за вече настъпили събития Адекватен информационен модел и технология за работа, отразяващи практическите нужди за система за управление на автомобилен парк Информацията е споделена между различни структурни звена и различни информационни системи (ако има такива) Отворена система, оперираща с финансово-счетоводни, технически и административни данни. Възможност за взаимодействие с други информационни системи Често при автомобилен парк от няколко десетки автомобила е трудно и скъпо да се инвестира в голяма и мощна система. Наемане на такава система срещу минимален месечен наем само за всеки реално обслужван автомобил – Софтуер като Услуга 2013 4
 5. 5. За информационната система eTran Manager 2.0 2013 5
 6. 6. За информационната система eTran Manager 2.0 2013 6
 7. 7. За информационната система eTran Manager 2.0 За принципите при проектирането на eTran Manager - част 1 Отворен характер на модела • възможност за разширяване на информационния обхват без необходимост от реинженеринг, ако се запазват съществуващите функции; • запазване или минимална промяна на кода на програмното осигуряване при промяна (добавяне или изключване) на характеристики на информационните обекти, ако се запазват съществуващите функции; • добавяне на нови функционални дейности, без промяна на съществуващите; • унифициран подход за обмен на данни между структурните компоненти на системата и с външната среда; • съхранение на данните като статистически събития, което позволява обработка със специализирани средства за статистически анализ. Адаптивност – възможност за работа на системата в разнообразна операционна и технологична среда, при различни технологични схема за работа. Това става без да се дописва и променя програмата, а само на базата на вградените възможности за адаптация на системата. 2013 7
 8. 8. За информационната система eTran Manager 2.0 За принципите при проектирането на eTran Manager – част 2 Контрол на правомощията и достъпа до информацията – всеки потребител влиза в една или повече роли (достъп до функционалност) и има достъп до цялата информацията за едно или повече МПС. Изисквана експертна оценка и решения, според компетентността Проследимост на възникналите събития – за да може да се прави одит, се прави запис на всяко едно действие на всеки един потребител на системата. Простота и удобство за работа – работи се в привична Windows среда, действията на потребителите на системата са организирани по привичен за тях начин, известен от други системи и офисни софтуерни пакети. Формален и логически контрол на въвежданата информация. Това силно намалява възможността за грешки при въвеждане на информацията. 2013 8
 9. 9. За информационната система eTran Manager 2.0 За принципите при проектирането на eTran Manager – част 3 Скалируемост (Scale vertically - scale up) и мащабируемост (Scale horizontally - scale out) на системата Оперативност на информацията – системата осигурява към всеки един момент адекватна информация за събитията, свързани с експлоатацията на автопарка. Първични данни от контролируеми документи – информацията в системата се базира на съответните документи и отговаря на реалността. Пълно и цялостно решаване на поставените задачи в рамките на обхвата на системата - eTran Manager не включва частично и непълно решени задачи. 2013 9
 10. 10. За информационната система eTran Manager – ФУНКЦИИ - 1 Модул Регистър ‘Транспортни средства’ Модул Регистър ‘Водачи’ Модул Регистър ‘Документи със цена и изтичащ срок- технически прегледи, проверки и сертификати’. Сигнална дейност за изтичащи документи. Модул Регистър ‘Застрахователни полици, щети и плащания’. Сигнална дейност за изтичащи срокове на полици и плащания по тях. Модул Регистър ‘Лизингови договори и плащания’. Сигнална дейност за изтичащи срокове на полици и плащания по тях. Модул Регистър ‘Гуми’, ‘Операции с гуми’, пробег на всяка гума по позиции на осите и превозните средства. Управление на курсове и маршрути по пътни листа Управление на разнообразни разходни норми и лимити Прецизен контрол и анализ на всички разходи 2013 10
 11. 11. За информационната система eTran Manager - ФУНКЦИИ - 2 Планиране и управление на ремонтната дейност. Сигнална дейност за наближаващи планирани технически мероприятия. Приходи от извършени транспортни дейности. Поддържане на сканирани копия на различни документи Връзка с други информационни системи Разнообразна справочна дейност. • Справки с възможност за задаване от потребителя на критерии и оформление. • Генератор за шаблони на справките • Изход в разнообразни формати – на екран, във формат XLS, CSV, RTF, PDF и др. • Хронологични, обобщени и аналитични справки. Възможност за задаване от потребителя на собствени шаблони за специфични справки на базата на вградените подробни справки. Система за защита и контрол на достъпа до системата Дейности за системна поддръжка 2013 11
 12. 12. Ползи от внедряването на eTran Manager 2.0 Значително намаление на разходите поради повишен контрол и облекчено планиране. Подобрен контрол на разходите за гориво, за ремонти, на спазването на разходни норми и лимити. Възможност за гъвкави анализи, планиране и прогнозиране с различни възможности за консолидиране, задавано от потребителите - елементи на Business Intelligence. Повишаване на отговорността, качеството на работата и ефективността на водачите на автомобилите и служителите. Възможност за пряк и дистанционен одит от ръководството. Контрол на качеството и подобрена отчетност при взаимоотношенията с доставчиците на гориво, материали, резервни части и услуги. Контрол и подобряване на качеството на оперативната дейност на автомобилния парк на организацията и взаимоотношенията с клиентите. 2013 12
 13. 13. Ползи от внедряването на eTran Manager 2.0 Повишен контрол върху спазването на нормативната база, регламентираща оперативната дейност на автомобилния парк, наличие и валидност на винетки, застраховки, срокове за периодични технически прегледи, пълномощни и други. Възможност за автоматизиран обмен с други информационни системи – финансово-счетоводни, CMR и др. Автоматизиран вход на информацията за направени разходи от водачите с карти за безналични плащания. Прецизен отворен информационен модел, широк обхват на системата. Облекчена IT експлоатация на централизирана система със самообновяващи се работни места в среда с териториално разпределена клонова мрежа и офиси. Възможност за контрол на дейността на автопарка по десетки KPI, поддържани от системата 2013 13
 14. 14. "План С" ЕООД е българска софтуерна фирма, извършваща проектиране, разработка, внедряване и поддържане на специализирани информационни и управленски системи, средства за инф. сигурност. Сред клиентите на "План С" ЕООД са: •Националната Електрическа Компания (НЕК) ЕАД, •Електроенергиен Системен Оператор ЕАД •Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) •Министерство на земеделието и храните •МТел АД •Майкрософт България •Банксервиз АД, •Инфонотари ЕАД, •Индекс България ООД •Спектър АД, •Данон Сердика АД •Токуда Банк АД •Сисконт ООД - Honeywell Industrial Services and Engineering •Инфоком АД •Си Комерсиал 7 За контакти: "План С" ЕООД тел. 02 971 2007 www.planc.biz тел/факс 02 48084 20 office@planc.biz 2013 14
 • robertbul

  Feb. 3, 2013

Система за ефективно управление на автопарк eTran Manager 2.0 от План С ЕООД - http://www.planc.biz/index.php/lang-bg/etran-menu-eng Информационната система eTran Manager 2.0 обхваща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк (леки автомобили, камиони, специални автомобили, тежка строителна и минна техника...). Информационната система eTran Manager 2.0 е полезна за фирми с развита клонова структура и голям автопарк – за дистрибуция на стоки, сервизни организации, транспортни, спедиторски компании, строителни фирми, електроразпределителни и ВиК дружества, болници, държавната и общинската администрация, фирми от минната и добивната промишленост, корпоративни организации с много клонове в страната. Системата решава широк кръг задачи по поддържане на актуална информация за експлоатираните моторни превозни средства, водачи, застраховки, технически прегледи, планирани и реализирани ремонти. Поддържа се оперативна информация за реализираните курсове на автомобилите в страната и чужбина, разходи за гориво-смазочни материали, разходи и пробег на гуми, разходи за ремонти (планирани и аварийни), както и друга обобщена и аналитична информация. Поддържат се различни валути и валутни курсове. Осигурени са разнообразни справки, с критерии които гъвкаво се задават от потребителите. Информацията за поддържаните информационни обекти е взаимообвързана и позволява разнообразни задълбочени анализи, оптимизация и планиране на разходите по автомобили, структурни звена, за периоди, видове разходи и др. За информация и контакти – www.planc.biz .

Vistos

Vistos totais

1.409

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×