O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dinasti al ayyubiyah

 • Seja o primeiro a comentar

Dinasti al ayyubiyah

 1. 1.  Berdiri ketika runtuhnya Dinasti Fatimiyah, setelah kematian Khalifah Al-Adid, khalifah terakhirnya. Pendirinya ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Berdiri dari tahun 569-650 H/ 1174-1252 M. Memiiliki 9 orang penguasa dengan pemerintahannya masing-masing. Terdapat banyak peristiwa seperti peperangan, mengenai ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Kemajuan bidang pendidikan. Perang Salib ialah salah satu peristiwa yang terjadi pada masa itu.
 2. 2. 1. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi (1171-1193 M)2. Malik Al-Aziz Imaduddin (1193-1198 M)3. Malik Al-Mansur Nasiruddin (1198-1200 M)4. Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan I (1200- 1218 M)5. Malik Al-Kamil Muhammad (1218-1238 M)6. Malik Al-Adil Sifuddin, pemerintahan II (1238- 1240 M)7. Malik As-Saleh Najmuddin (1240-1249 M)8. Malik Al-Mu’azzaM Turansyah (1249-1250 M)9. Malik Al-Asyraf Muzaffaruddin (1250-1252 M)
 3. 3. Wilayah Kekuasaan
 4. 4. PeristiwaPeperangan Ilmu Pengetahuan
 5. 5. Gerakan umat kristen di eropayang memerangi umat muslim dipalestina secara berulang-ulangmulai abad ke-11 sampai abad ke-13 untuk merebut tanah suci darikekuasaan kaum muslim.Dinamakan perang salib, karenasetiap orang eropa yang ikutbertempur dalam peperanganmemakai tanda salib .
 6. 6. Richard I, The Lion Heart (Hati Singa), Raja Inggris Philip II, Raja Prancis Frederick Barbafossa, Kaisar JermanWilliam,Raja Sisilia
 7. 7. o Shalahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan tiga buah madrasah di Kairo dan Iskandariyah untuk mengembangkan Mazhab Sunni.Madrasah al–Shauhiyyah 1239 MDar al Hadist al-Kamillah 1222 M
 8. 8. o Diterjemahkannya Adelasd of Bath.o Dibuatnya kincir oleh seorang Syiria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat.
 9. 9. RuntuhnyaRuntuhnya Dinasti Ayyubiyah dimulaipada masa pemerintahan Sultan As-Salih. Setelah As-Salih meniggal padatahun 1249 M, kaum Mamlukmengangkati istri As-Salih, SyajaratudDurr sebagai Sultanah. Dengandemikian, berakhirlah kekuasaanDinasti Ayyubiah di Mesir
 10. 10. Meskipun demikian dinastiAyyubiyah masih berkuasa diSuriah. Pada tahun 1260 M.tentara Mongol hendak menyerbuMesir. Komando tentara Islamdipegang oleh Qutuz, panglimaperang Mamluk.
 11. 11. Dalam pertempuran di AinJalut, Qutuz berhasilmengalahkan tentara Mongoldengan gemilang.Selanjutnya, Qutuz mengambilalih Kekuasaan Dinasti Ayyubiyah.Sejak itu, berakhirlah kekuasaanDinasti Ayyubiyah.
 12. 12. Nama : Salahudin Yusuf Al- AyyubiLahir : Benteng Tikrit, Irak 532 H/1137 MAyah : Najmuddin AyyubPaman : Assadudin SyirkuhMenjabat : 1174 M. – 4 Maret 1193MWafat : 4 Maret-1193 M. di Damaskus, Syria
 13. 13. Salahuddin memiliki kepribadianyang mulia, beliau seorang pecintailmu dan perdamaian. Kehidupannyasederhana, sangat mencintaiRasulullah. Cerdas berstrategi dansiap berjuang membela dinullah.
 14. 14. Stronghold Crusader ,sebuah game computermengenai strategi peperanganyang mengusung tema layaknyasuasana Perang Salib danbernuansa arab kental.
 15. 15. See you next time.. ^-^

×