Anúncio
Cisco aniversează 20 de ani de prezență în România
Cisco aniversează 20 de ani de prezență în România
Cisco aniversează 20 de ani de prezență în România
Próximos SlideShares
Cloud computing  in imm   serban  andreea apCloud computing in imm serban andreea ap
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Constantin Cocioaba(20)

Anúncio

Cisco aniversează 20 de ani de prezență în România

  1. Cisco aniversează 20 de ani de prezență în România București,25 martie 2019 – Ciscoaniversează20de ani de prezențăînRomânia,bazele companiei fiindpuse în 1999, la un an de la lansarea programului Cisco NetworkingAcademy pe piața locală. Evoluția companiei în Româniaînaceastăperioadăeste strânslegatăde evoluțiaNetAcad,darși de ceaa internetului,Ciscofiind o companie care a contribuit decisiv la dezvoltarea internetului așa cum îl știm astăzi. „Aniversareaa20 de ani de prezențăCiscoînRomâniaeste unmomentspecial nudoarpentrunoi,ci pentru toată comunitatea Cisco. Mai ales pentru că anul trecut am aniversat și 20 de ani de la înființarea Cisco NetworkingAcademyînRomânia.Lanivel local,schimbărilegenerate datorităprogramuluiNetAcadși noilor tehnologii pe care le-amlansatau fostprofunde.Amcontribuitladezvoltareaindustriei de telecomunicații, prin formarea unei comunități de specialiști, care astăzi participă la transformarea sectorului IT&C din România. Am lansat tehnologii inovatoare, care au fost rapid adoptate de jucători importanți din sectoare precum telecom sau financiar-bancar,care au stabilit direcțiile de dezvoltare viitoare a pieței locale”, spune Dorin Pena, director general Cisco România. Acum20 de ani,au avutloc câtevainovațiitehnologice care autransformatmodul încare trăimși lucrăm,cu impact major asupra industriei de IT și comunicații din România. În 1997, a fost înregistrat domeniul Google.com,a fostintrodusstandardul Wi-Fi,iarîn Româniase lansasistemul de telefonie mobilăGSM.Tot în 1997, Cisco înființa la nivel mondial programul NetAcad, ca răspuns la transformările care aveau loc pe piață și la nevoia tot mai mare de specialiști și educație în zona de networking. Cisco a anticipat potențialul și impactul pe care internetul îl poate avea asupra afacerilor, dar și asupra oamenilorîngeneral,de aceeauna dintre direcțiile strategice ale companiei s-aîndreptat,pe lângăinovația în tehnologie, către educație. În 1998, Cisco punea bazele NetAcad și în România, program care a format, în 20 de ani, peste 100.000 de studenți.Omare parte dintre absolvenții NetAcadaucontribuitladezvoltareainfrastructurii de comunicații dinRomâniași laconstruireași dezvoltarearețelelorde cartier,permițândazi României săfieunadintrețările cu cele mai bune infrastructuri de internetdinlume.CiscoNetworkingAcademyacolaboratîndeaproape cu instituțiilede învățământși cuinstructorii pentruadezvoltași furnizauncurriculumcare le oferăstudenților competențedigitale,de rezolvareaproblemelorși abilități antreprenorialede care aunevoiepentruaobține un loc de muncă, o promovare sau să înceapă o afacere proprie. În 1999, în cadrul academiilor era predat un singur curs Cisco. În prezent,programul oferă 20 de cursuri, inclusiv pe teme de foarte mare actualitate, precum Securitate și IoT (Internet of Things). Un alt momentcuimpact semnificativ asupraindustrieiIT&Clocale afostliberalizareasectoruluitelecomde la 1 ianuarie 2003. Companiile de telecomunicații au început să ofere și servicii de date pe lângă cele de telefonie,lucrucare aîncurajatcompetițiaîntre operatori,și apermis, înacelași timp,accesul producătorilor de echipamente telecomlao nouă piață și noi clienți.Ciscoși-aconsolidatpozițiape piațadin Româniași a implementat alături de partenerii săi tehnologii considerate revoluționare pentru acea perioadă:  sistem de telefonie prin internet în majoritatea sediilor companiei Petrom.  instalarea de tehnologie în cadrul Astral Telecom (în prezent UPC România), care să-i permită operatorului săofere servicii de voce ca parte dinofertaTriplay(telefonie,Internetși televiziunepe un singur fir).  servicii integrate decomunicații dedate și voce pentruunitățibancare și bancomateRaiffeisenBank.
  2.  Banca ComercialăRomână(BCR) a adoptat o nouăsoluţie de comunicaţii,bazatăpe routerele Cisco pentru servicii integrate, menită să îmbunătăţească infrastructura de reţea la nivelul sucursalelor bancare. Aparițiatotmai multorjucători înpiață,care aveaunevoiesăconsume date și aplicații,aconduslaocreștere importantă și rapidă a numărului de parteneri Cisco din România. În prezent, numărul acestora este de aproximativ400,specializațiîntehnologii de bazăCisco,darși în tehnologii foarte actualeprecumsecuritate, data center sau cloud. Dezvoltarea rapidă a industriei IT&C din România și creșterea numărului de specialiști a creat o nevoie de informare și de partajare de bune practici, la care Cisco a răspuns prin organizarea, în 2002, a primei ediții CiscoExpo,evenimentdedicatprofesioniștilordinindustriaIT&C.În prezentConnectRomânia,aceastaeste cea mai mare conferințădedicatăsoluțiilorpentrurețele de comunicațiide pe piațalocalăși reunește anual peste 1.300 de specialiști IT&C, experți în rețelistică și factori de decizie. Tehnologii Cisco care au schimbat modul în care lucrăm Pe parcursul celor20de ani de activitate,Ciscoaintroduspe piațadinRomâniacele mainoi tehnologiilansate la nivel mondial, cu impact asupra dezvoltării industriei IT&C locale:  Odatăcu intrareape piațadinRomânia,Ciscoaadusotehnologie nouă,cunoscutăazisubdenumirea de MPLS (Multi Protocol Label Switching), dar care atunci purta numele de task switching.  În 1999, Cisco lansa la nivel mondial tehnologia VoIP (Voice over Internet Protocol), primele implementări în Româniafiindîn sectorul financiar-bancar. Introducereaarhitecturii de voce,video și date a fost considerată revoluționară, iar telefonia IP este în prezent utilizată pe scară largă.  În 2006, Cisco lansa sistemul de teleprezență, care a adus o experiență cu totul nouă în zona de conținut video enterprise. Înainte de teleprezență, colaborarea video era foarte complicată, iar experiența oferită utilizatorilor era slabă.  Adoptareatehnologiilorde colaborare –teleprezența,Webex–aschimbatmodul încare companiile lucrează,se conecteazăși partajeazăinformațiile,generândreduceri de costuri și economisindtimp angajaților.  Ciscoa lansatîn 2009 UnifiedComputingSystem(UCS),primasoluție de infrastructurăconvergentă din industrie,care permite cliențilorsă-și automatizeze multe procese și unificăresursele de calcul, reţea, acces la stocare şi virtualizare într-un sistem unic. Provocările viitorului În prezent, tehnologiile sunt din ce în ce mai complexe, ținând cont de era digitală în care trăim. Cisco și-a adaptat portofoliul cu soluții și tehnologii care răspund provocărilor din prezent și anticipează tendințele viitoare. „Trăimîntr-olume dince înce mai conectată,acărei complexitatecrește.Organizațiile trebuie săfiepregătite pentru a răspunde eficient nevoilor consumatorilor și transformărilor digitale, atât din punct de vedere tehnologic,câtși dincel al securității.Ciscodezvoltăsoluții carerezolvăacesteprovocări șipermitcompaniilor să fie mai agile,să automatizeze procese,săasigure osecuritate eficientăși săcrească astfel productivitatea angajaților”, a adăugat Dorin Pena. Astfel,în 2017, Cisco a reinventatzona de rețelistică și a lansat rețeaua bazată pe intenție, care anticipează problemele operaționale,blocheazărapidamenințările de securitate și continuăsăînvețe,săse adapteze și să protejeze.
  3. Portofoliul Ciscoafostcompletatcu CiscoDNA Center,osoluție inovatoare care le permite administratorilor să identifice,analizeze și elimine potențialele probleme din rețea înainte ca acestea să afecteze calitatea serviciilor și funcționarea aplicațiilor. De asemenea, Cisco Hyperflex este prima soluție completă de infrastructură hiperconvergentă, care furnizează într-o singură platformă scalabilă și ușor de folosit resurse de calcul, stocare și rețelistică, administrate unitar. Nu în ultimul rând, soluția lansată în 2018, Cisco SD-WAN (Software-Defined WAN) reprezintă o nouă abordare a conectivitățiiînrețea,prinintermediul căreiapotfi reduse costurile operaționale și care asigurăo utilizare mai bună a resurselor pentru implementările în locații multiple. Administratorii de rețea pot utiliza lățimea de bandă mai eficient, oferind cel mai înalt nivel de performanță pentru aplicațiile critice, fără compromisuri legate de securitate sau confidențialitatea datelor. Ciscova continuasăfie unul dintre principalii actori implicaținudoarîn dezvoltareaindustrieiIT&Clocale,ci și a societății românești în ansamblu și să ajute profesioniștii IT să devină parte a valului de transformare digitală. Cisco 20 de ani in România:  254 de academii Cisco Networking Academy  2.400 de instructori certificați  20 de cursuri disponibile în prezent  106.000 de studenți  Aproximativ 400 de parteneri Despre Cisco Cisco (NASDAQ:CSCO) este liderul mondial în tehnologie care face ca Internetul să funcționeze din1984. Oamenii, produsele și partenerii noștri ajută la conectarea sigură și la identificarea oportunităților viitoare astăzi. Pentrumai multe noutăți accesați newsroom.cisco.comși blogul CiscoRomania. # # # Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau înregistrate ale Ciscoși/sauale companiilor afiliate dinSUA și alte țări. Puteți găsi o listă a mărcilor înregistrate Ciscola adresa www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile înregistrate ale terților sunt deținute de proprietarii respectivi. Folosirea cuvântului partener nu presupune o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie.
Anúncio