Lampiran b   borang tuntutan penceramah
Lampiran b   borang tuntutan penceramah
Lampiran b   borang tuntutan penceramah
Próximos SlideShares
Borang cuti cuti rehat pekerjaBorang cuti cuti rehat pekerja
Carregando em ... 3
1 de 3

Mais conteúdo relacionado

Lampiran b borang tuntutan penceramah

  1. LAMPIRAN B BORANG PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS RASMI SEBAGAI PENSYARAH/ PENCERAMAH SAMBILAN ATAU PENCERAMAH SAMBILAN PAKAR BAGI BULAN :………………..TAHUN :.................... Kepada : Kementerian/ Jabatan/ Agensi Penganjur : KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 2 KM 4, JALAN JEMENTAH, 85100 BATU ANAM, SEGAMAT, JOHOR BAHAGIAN I A. BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Nama* :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. No. Telefon* (R) :....................................... (O) :…..…………..……….……… (HP) :…..…………………………. . 3. No. Faks* :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. E-mail* :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Jawatan yang Disandang :…………………………………………………………………………………………………………….. 6. Gred Jawatan :……………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Taraf Jawatan :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. (a) Gaji Bulanan :………………………………………………………………………………………………………………………..... (b) Elaun Memangku (Jika Ada) :………………………………………………………………………………………………….. 9. Nama Kementerian/ Jabatan/ Agensi :…………………………………………………………………………………………. 10. Alamat Kementerian/ Jabatan/ Agensi :.……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..………………………………. Ruang yang bertanda (*) adalah wajib untuk diisi.
  2. B. BUTIR-BUTIR PEMOHON Kolej Komuniti Segamat 2 KM 4 Jalan Jementah 85100 Batu Anam Segamat Johor 1. Bil. Kursus/ Ceramah (Jam tuntutan) ………………………. Jam X RM………………………………………… JUMLAH BESAR : RM ……………………………………………..... 2. (a) Jumlah besar tuntutan di para 1 di atas adalah melebihi kelayakan saya seperti ditetapkan di perenggan 4. 1. 2 (iv) atau (v) dalam Pekeliling Perbendaharaan bil 5/ 95; atau (b) Jumlah besar tuntutan bulanan di para 1 di atas adalah melebihi kelayakan saya seperti yang ditetapkan 4. 1. 2 (iv) dan (v) dalam Pekeliling Perbendaharaan bil. 5/ 95 dan saya telah memulangkan balik lebihan bayaran saguhati yang diterima tersebut iaitu sebanyak RM……………. Kepada KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 2 seperti surat akuan yang disertakan daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi ……………………………………………………………………………………………………. bil ……………………………………………… bertarikh ………………………………………………………………………………… C. PERAKUAN Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar. Tarikh :…………………………………………………. Tandatangan Pemohon …………………………………………………………………………… (Nama : ) * sila sertakan salinan kad pengenalan, slip gaji terkini, SPM/ Sijil kemahiran/ diploma/ ijazah/ sarjana, dan sijil -sijil yang berkaitan dengan kursus yang dikendalikan.
  3. BAHAGIAN II (Bagi Kakitangan Kerajaan Sahaja) A. Ulasan ketua Jabatan Tarikh :……………………………………. …………………………………………………………………………. Tandatangan ketua Jabatan Nama :……………………………………………………………… Jawatan :………………………………………………………….. Cop Jabatan :………………………………………............... B. Pengesahan Ketua Jabatan Disahkan bahawa pegawai ini adalah seorang pensyarah/ penceramah sambilan golongan pakar/ bukan golongan pakar* Tarikh :……………………………………. …………………………………………………………………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama :……………………………………………………………… Jawatan :………………………………………………………….. Cop Jabatan :……………………………………………………. *potong yang mana tidak berkenaan BAHAGIAN III (Diisi oleh Kementerian/ Jabatan/ Agensi Penganjur) 1. Keputusan Permohonan Diluluskan / Tidak diluluskan Tarikh :…………………………………… …………………………………………………………………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama :……………………………………………………………… Jawatan :………………………………………………………….. Cop Jabatan :……………………………………………………. *potong yang mana tidak berkenaan