O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ỉ Í `_.ợ-Ậ /
Ủ
/ r,Íz“Ậ`“ ` Ị
“ "Í
XKƯ Ế __ L
Ấ.:
` tl
/Ù Ề '
v" lμrĩ .ạfø
X . I

lỊỈ‹.

›
Ạ
a

4I 

í 

SẠCH MÀ NGON
RAU SẠCH LIÊN THẢO

Ðơn /,Í Chú quớn Công †y Cổ phồn Ðồu †ư Giơo Long
Tén gíao dich quốc †ế GÍỢO Long lnveS†men† COrpOrơ†Í...
/?Ou bốn - CỞ/ Chếf †hổm /Ộng, Rơu muống 'siêu †ỐC Ắn VÔ †tJ, Chếr †Ủ †Ll . .v mỗi nỡm ở
/ỉệ† Nơm Có đến 750,000 người mới...
SỨ mệnh

Cung cốp †hực phổm Sợch †ỞÍ †ừng bũơ Ổn giơ đnh. lờ
người bợn đồng hờnh Cùng SỨC khỏe Củơ Cộng dồng
VỞ lờ Cơm kế†...
RẠU SẠc7H
LlEil THAO

 
 

 
 

   

`í`FlJ `i`í‹'iel'í›Ỷ°lìŕ`i'SĨu**
`.í` `.'í;'r`1-~.n:Al I`JL`*'ỉ“**;

`í`FlJ `í`í‹"c...
RAU SẠCH LÀ GÌ?

Rơu Sợch lờ rơu được Sỏn Xuỡi, Sơ Chế, Vộn Chuyển, bởo quởn
 ø †heo quy †rình đỏm bớo vệ Sinh ơn †OỜn †hự...
RAU LIÊNATHẤOACÓ
SẠCH THẠT KHONG?

 
 
 
 

66 Chúng †Ôi muốn để người †iêu dùng †Ụ
cỏm nhộn VỞ †rỏ lời CÔỤ hỏi đy... 7...
CIO (CERTIFICATE OF 0RlGlN):

Chúng nhận Xuâlt XÚ sản phẩm

Liên Thỏo IỜ ddn vị đầu †iên truy xuôŕt nguồn gốc Sỏn phổm
rơu...
NHẬN DIỆN 7
LlEÍl Ti-i:'-"O

Logo Liẻn Thởo được phới †riển †Ử mờu nộu Củơ
đố† VỎ mờu Xơnh Củơ mõm Côy, Cũng Chính IỜ
nhữn...
` Chũ Liên Có nghĩơ iờ liện kế†, Thộo CÓ ý lờ Cộv CỎ, VỞÍ mong muốn
  giỏn dị, †ỌO được khối liên kế† bện vũng giüơ nguõ...
I Ị
' A I. .
- ,... ,.`
vn -J beĩi",l» ii
i .

 

Ái .

` [i ,Ị I

P i k
. Ị , Ý- .kj
ỂỈliIlŨlgIIị__l`b'“t` dy Ố `0` Ì ...
"ế“i'ì.`<ĩ9 V'SỨS :* :ỏF

CÙAGIẤ uli`ẵHBẠN

 i›v`ợ".Ể '. .. .' , =-T-' 

MODULE QUÂY KỆ

  

Module 2B

,l"'u

 

 

Mo...
*Ếi ili F

HỆ THỐNG SIÊU THỊ

‹

 

CỦA HÀNG THỤC PHẨM SẠCH
Ệ;
I ẵkl - I V
- v X , ịỉ)r" i.-._ . I C

 

I
rệãù KA JẶIẢ Í Íịỉ I LYT `
Ù Ạ^"' ft Á,P 'I

†em CIO

Ả~†Ềtiili'iiiỀll[°Ĩ°...
"fx 

`. 4.& Ệ, '

f1ẨÍỤl[ẵị`VẪỈllllỨli r' =ilC1llgỊllx`lì1ę› [o^!IlI'llfấII-1.Q[ồ.Ĩ,U›‹`ỊlU.IlÊ,lll
=iíộjlIg`F'ỂÍfn`lìIIl...
`(, cp, /_ rìu
V'rỸiĨ l“Ĩdd.í.i.ír:.`
CỦAi,Ì . '“i Íi.iF.i.iỈBẠN j
CX-” - ir 
I :.; C
, ` T ” ` ` .
A”"*TxỈT “`
 , Ớ

CÔNG...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Giới thiệu Rau sạch Liên Thảo

962 visualizações

Publicada em

Vấn nạn rau bẩn, rau không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường, khiến cho người tiêu dùng hàng ngày hàng giờ phải lo lắng mà không biết tin vào đâu, không biết đâu là rau sạch.

Về phía người sản xuất, với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, theo thói quen, người nông dân mong muốn sản xuất rau sạch nhưng lại không thể tiêu thụ. Thiên tai mất mùa, được mùa mất giá, cái điệp khúc muôn thuở ấy đã khiến không ít người dân phải từ bỏ ruộng đồng, quay lưng lại với sản xuất rau sạch.

Thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, cũng thấu hiểu những khó khăn của người nông dân, Liên Thảo ra đời với mong muốn trở thành cầu nối vững chắc giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong việc sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, vì một nền nông nghiệp xanh bền vững.

-----------------------------------------------
Rau Liên Thảo - Sạch mà Ngon
- Danh sách cửa hàng: http://www.lienthao.vn/cua-hang/dai-ly-phan-phoi
- Đặt hàng online: http://shopping.lienthao.vn/
- Hotline: (04) 6686 2255 / 096 932 8098
- Email: cskh@lienthao.vn
- Đăng ký làm đại lý: http://www.lienthao.vn/lien-he/dang-ky-dai-ly

Publicada em: Alimentos
 • bạn ơi, bọn mình đang làm bài về rau sạch, trong đó có giới thiệu về công ty Liên Thảo, bạn có thể gửi File silde vào gmail doannhatninh2310@gmail.com đc không bạn???, thank bạn nhiều nhé..
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • vui lòng gửi cho mình vào vietnamloop@gmail.com thanks nhiều nhé
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Giới thiệu Rau sạch Liên Thảo

 1. 1. Ỉ Í `_.ợ-Ậ / Ủ / r,Íz“Ậ`“ ` Ị “ "Í XKƯ Ế __ L Ấ.: ` tl /Ù Ề ' v" lμrĩ .ạfø X . I lỊỈ‹. › Ạ a 4I í SẠCH MÀ NGON
 2. 2. RAU SẠCH LIÊN THẢO Ðơn /,Í Chú quớn Công †y Cổ phồn Ðồu †ư Giơo Long Tén gíao dich quốc †ế GÍỢO Long lnveS†men† COrpOrơ†ÍOn Vốn cĩiểu lệ ì00.000.000.000 VNĐ Trụ Sở 22 Thờnh Công, Bơ Đình, HỜ Nội Điện †hoợi (04) 3772 5599 Emơỉl COn†ơC†@gli.Vn WebSi†e wWw.glÍ.vn Fềl
 3. 3. /?Ou bốn - CỞ/ Chếf †hổm /Ộng, Rơu muống 'siêu †ỐC Ắn VÔ †tJ, Chếr †Ủ †Ll . .v mỗi nỡm ở /ỉệ† Nơm Có đến 750,000 người mới mổc ung †hư Vở 75,000 người †Ủ Vong VĨ Cớn bệnh nờy. Kinh hoờng VỞÍ rơu nhiểm †nuớc †TỬ SỞU, fnuốc kích †hích †đng Írướng, rơu rúơ bồng nước Cống, . ., người Í/êu dùng đong hờng ngờy hờng g/Ở phở/ Cđng mình rơ /O /Ống VỞ Chống Chọ/ Vớí những /OỢỈ †hực phẩm bổn không rõ nguồn gốc, những hóơ Chốt Ví khuổn Xờm hợi VỞO cơ †hể mờ căp rlhh †hĩ lờ ngộ độc, mợn fỉrĩh †hĩ †ích †Ụ †hờnh cớc bệnh non y như ung †hư Suy gon, Suy †hỘn,v.. Nhốr /Ở đtổf với nhũng Íré nhỏ - †hế hệ †ương /ơỉ Củơ đốf nước, †hĩ nguy Cơ Cúơ †hực phẩm bẩn /ên nhũng Cd †hể non nỞ† nờy Còn CƠO găp bội phồn, Nhu CỖU rơu Sợch không hê nhỏ, nhưng người †iêu dùng Vốn Chuo Có nơi để đỘ† †rọn niềm †in. Về phĩơ người sởn XUõ†, với điều kiện Sỏn XUỡ† nhó lẻ, †Ụ phỚ†, †heo †hói quen, người nông dớn mong muốn sởn Xuỡ† rơu Sợch nhưng lợi không †hể †iêu †hụ. Thiên †ơi mỔ† mùơ, được mùơ mỡ† gió, cói điệp khúc muôn †huở Ổy đô khiến không Ĩ† ngưòi dờn phới †Ủ bỏ ruộng đồng. quơy lưng lọi VỞÍ Sỏn Xuố† rơu Sçlch. Thỡu hiểu nhu Cỡu Củơ người †iêu dùng, Củng †hỡu hiểu nhũng khó khỡn Củơ người nông dờn, Liên Thởo rơ đời với mong rnuổn †rở †hờnh Cẩu nổi vững chốc gíữu người sởn xuôŕt vò người liêu dủng trong việc sởn xuốt vỏ liêu thụ ruu on toàn. Í 1 Ất . ợ ›IỂ` z “ 'l` / lx ` ñr , ` ` `=‹'çn __ ›`°`v.,ỵ`1' l , Ịŕĩyv M i`‹4 ă /
 4. 4. SỨ mệnh Cung cốp †hực phổm Sợch †ỞÍ †ừng bũơ Ổn giơ đnh. lờ người bợn đồng hờnh Cùng SỨC khỏe Củơ Cộng dồng VỞ lờ Cơm kế† Chốc Chớn Cho đờisống Củơ người nông dớn ngờy mộ† ổn định, giỏu Có - xôy dựng một nển nông nghiệp xơnh bển vững. Giá trị cốt lõi . .`_°`~ ` Ể ư, ' ` PhỚ† †riển dựơ †rên nến †óng lỡy Chẽẫi lượng sởn phổlm lòm .. - _ tì* . †rung †ỡm, không ngùng đoi mới đe Cung Cỡp cho người `“ ^"”""_`^ °"": †iêu dùng nhũng sởn phổm ơn †OC`1n, sạch mở Ngon. íỉí ' › ,- . °Ỉ Mối liên kế† ChỘ† Chẽ giũơ nguôi Sỏn Xuỡ† vờ người †iêu "`°^ " dùng, giúp cho Liên Thỏo luôn duy †rì dịch vụ ổn định, -"' I; Chđ† lượng COO.
 5. 5. RẠU SẠc7H LlEil THAO `í`FlJ `i`í‹'iel'í›Ỷ°lìŕ`i'SĨu** `.í` `.'í;'r`1-~.n:Al I`JL`*'ỉ“**; `í`FlJ `í`í‹"ci‹Ĩ"lŕvils;*i Ì`i'“ị1Ă“*ị.EẪnif`JL`l*Ị4.J'i.ị . À dd LIÊN DOANH, LIÊN KẾT Ị . A` _ í1_I^:lẸ| `i': ;ỵ‹-Ị‹ỉe:› `ẳr"Ệ'i LẦỸ r* Ell cit llęĩợrẫqb I I I *r^w*l:l_ esyẫưml :1Ẩ*`í N lrAi Ðllmlẵl ịỊlĨ“* irlẵlẵ. Iclrẳí arẮjm IlIlrA`í 4"l:ỵA.`I 1.IẾ"ILĩKe Ðl‹“lLYIer elỉfll ..l.. 1'. . l ..lll..l. ll..l ll.. ' '' Ỏ "ỹ' Ả -Q' Ỏ '' `VI "Ít “4 `Vl “Vi "`/I .', `J ,`J I Boo †iêu Sỏn phổm cho người nông dớn
 6. 6. RAU SẠCH LÀ GÌ? Rơu Sợch lờ rơu được Sỏn Xuỡi, Sơ Chế, Vộn Chuyển, bởo quởn ø †heo quy †rình đỏm bớo vệ Sinh ơn †OỜn †hực phổm VỞ đỏm bỏo CÓC yếu †Ổ Sơu: V "~ `‹ F Không bị hư hợi, dộp nỞ†, héo úc Vờ không ủ bồng hóc / ” . ““ nr, chổ† độc hợi. , 'Ấ Ắ V ỳx' ,- ` ` ` g ỉ" Không bị bệnh, không Có vi sinh Vội gởy hợi cho SÚC khỏe "`f 7 ' Ệ . I” " Con người vờ gic! SÚC. , / ẳĩ g , C Dư lượng CÓC Chối (†hUỔC BvTv hòm lượng Ni†rO† N03, _.'_A_ŕ~`_ ' ° .°“-,'l `°`~"` " hờm lượng kím IOỌÍ nặng) Ở dưói mức Cho phép. "Rdu sạch là rơu không phun fhuôồ Irử sớu", "Rdu nhở chởu frỗng không phun gĩ, dăm bảo sgch", " Mũo này rau mọc dễ, chở phải phun gĩ, mua đâu chỏ được", "Rau tươi ngon mơn mớn là rơu phun nhiểu fhuổc, độc họi"... Nhửng quan niệm nờy liệu CÓ đúng? Không hoờn †OỜn lờ như Vộy. Như đõ nói Ở †rện, Có nhiều †iêu Chuổn khóc như vùng dõi nước On †Oờn, không bị Ô nhiểm, dư lượng Ni†rơ†. Vi khuổn, VÍ Sinh VỘ† Còn bóm †rén rơu, điều kiện bởo quởn vờ vộn Chuyển... khiến cho "Rau nhỏ chủu lrỗng" chưa chếc đõ dn toởn.
 7. 7. RAU LIÊNATHẤOACÓ SẠCH THẠT KHONG? 66 Chúng †Ôi muốn để người †iêu dùng †Ụ cỏm nhộn VỞ †rỏ lời CÔỤ hỏi đy... 7? CL ...Mỗi Sỏn phổm khi dớn †em Liẻn Thỏo IỜ dỡ được Liên Thỏo Chứng nhộn C/O vờ C/Q 77
 8. 8. CIO (CERTIFICATE OF 0RlGlN): Chúng nhận Xuâlt XÚ sản phẩm Liên Thỏo IỜ ddn vị đầu †iên truy xuôŕt nguồn gốc Sỏn phổm rơu ơn †oỜn lới tửng hộ dôn sởn xuối †hông quơ mỡ ruộng được gốn †rên mỗi Sỏn phầm. Nguòi †iêu dùng CÓ †hể †rơ CỨU mỡ ruộng †rện hệ †hống Củơ Liện Thởo để được biếr xuối XỬ Chi †iế† Củơ sởn phổm mình đong Sủ dung. l . Quy trình sởn xuối được giởm sói chội chẽ: giống, phộn bón, †huỔC BVTV đều được ghi Chép †rong Nhộ† ký động ruộng VỞ quỏn lý †rén hệ ihõng, Diến biến động ruộng được cộp nhội †huởng Xuyên bỏng hình Ởnh. Kiểm dịnh chổi lượng †rước ngờy †hu hoợch i r 2 ngờy bồng phuơng phớp iesr luu động vờ †rong phòng †hi nghiệm, đóm bởo kiểm Soới du iuợng ihuốc BVTV, vi Sinh Vội gờy hợi, kim IOỢÌ nộng, N͆rơ† †hốp duới mức cho phép. Sỏn phẩm dược sd chể vờ đóng gói †heo †iêu Chuổn, tem CIO `ii°iIlii-lI”°lĩŕ ị Mã ruộng "`ị ,DH.Ạ1.10g0 ,Ạ/rị- › mà vùng mả ruộng ngày đóng gói CÍQ (CERTIFICATE OF QUALlTY)Z Tiêu chuẩn châlt lượng sản phẩm Vùng sởn xuối tiêu chuổn được lựơ Chọn kỹ iuõng, lờ những vùng rơu ơn ioờn †rọng điểm Củơ HỜ Nội, được Chi CỤC BVW Chúng nhộn. Hộ són xuô°t đọt chuẩn được †ộp huỡn Sỏn Xuỡi rơu ơn †OỜn vờ sởn Xuỡi †heo †iêu Chuổln Củơ Liện Thớo (Liện Thỏo GAP)
 9. 9. NHẬN DIỆN 7 LlEÍl Ti-i:'-"O Logo Liẻn Thởo được phới †riển †Ử mờu nộu Củơ đố† VỎ mờu Xơnh Củơ mõm Côy, Cũng Chính IỜ những giớ †rị mờ Chúng †Ôi muốn Vun đốp, cho gicl đình bợn VỞ cho nhũng mồm Xơnh †ương lơi Củơ đC^í† nuóc. Bơo bì Sỏn phổm được †hể hiện †rén nền mờu hồng, †hể hiện †ình yêu nồng nờn, †inh †hôn nồng nhiệ† mờ Liên Thớo dờnh cho khớch hòng, đối †óc Củơ mình. Slogơn "Sọch mờ Ngon", đơn giởn đó lờ nhũng gì Liẻn Thỏo hưóng iói. Mọi người †huởng nghĩ rơu Sợch lờ sẽ phới cỡn cỗi, Có Sôu, Liẻn Thỏo nỗ lực đem †ói cho khớch hòng Sỏn phổm sợch mờ vôn đỏm bởo †ươi ngon.
 10. 10. ` Chũ Liên Có nghĩơ iờ liện kế†, Thộo CÓ ý lờ Cộv CỎ, VỞÍ mong muốn giỏn dị, †ỌO được khối liên kế† bện vũng giüơ nguõi sởn Xuối VỞ người †iêu dùng VỞÍ gió †rị †rung †Ôm IỜ Chối luợng sởn phẩm, sởn I 7 , Ll r T I lIl phôm Rou on loởn, Liên Thởo rơ dõi †Ù dó. L I ' LỤẠ CHỌN LIÊN THẢO /gì SỰ AN TOAN CUẠ CON VẠ GIA ĐINH, BẠ MẸ NHE! Khống Chĩ dừng Ở đó, Liên Thởo iuôn COÍ người †iêu dùng nhu chính nhũng người †hờn †rong giơ đnh mình. Ở Liẻn Thộo, không có ruộng rơu †rồng riêng để nhờ Ổn, ruộng rơu †rồng riêng để bón, Chúng †Ôi Chĩ CÔ mội †hứ duy nhối - đó lờ †Ốm lòng "ĨhỖ0 thơm như lỏng mẹ",
 11. 11. I Ị ' A I. . - ,... ,.` vn -J beĩi",l» ii i . Ái . ` [i ,Ị I P i k . Ị , Ý- .kj ỂỈliIlŨlgIIị__l`b'“t` dy Ố `0` Ì I _,1 _. 7 ụ ỵx 4 v.` I'-,Y Q x ' v A_ `ị_' `,,^; "` `: 66 Theo đề ớn "SỞn xuối vờ †iêu †hụ rơu ơn †oờn †hờnh phố Hờ . , . , ` “1 ' 1 * __ ^“ -V77 *-` * ạ, Nội, giơi đoợn 2009 - 20i5", Liện Thởo đong không ngừng mớ I rộng hệ †hống phộn phối rơu ơn †oỞn †rên địơ bộn HỜ NỘÍ. 79 I 7 V SHOWROOM LIÊN THẢO I II H E T H O G ` Hệ †hống CÓC Siêu †hị I " , " CÓC CỦO hòng †hực phổm Sọch A " Đợi lý †gi CÓC Chợ Pr:ẠIl PI-IÔI i
 12. 12. "ế“i'ì.`<ĩ9 V'SỨS :* :ỏF CÙAGIẤ uli`ẵHBẠN i›v`ợ".Ể '. .. .' , =-T-' MODULE QUÂY KỆ Module 2B ,l"'u Module 1A Module ZA @OI
 13. 13. *Ếi ili F HỆ THỐNG SIÊU THỊ ‹ CỦA HÀNG THỤC PHẨM SẠCH
 14. 14. Ệ; I ẵkl - I V - v X , ịỉ)r" i.-._ . I C I rệãù KA JẶIẢ Í Íịỉ I LYT ` Ù Ạ^"' ft Á,P 'I †em CIO Ả~†Ềtiili'iiiỀll[°Ĩ°J*" NHẬN BIỂT SẢN PHẨM i A ”ã'”ộ"g CỦA LIÊN THẢO ềạ,ẶDH-Ag'-1020 "Tem C/O CÓ ghi cóc †hỏng †in dể ngưòi †iêu dùng Có Thể Truy Xuõi nguồn gốc Sỏn phẩm mộ† CỞCh dể dộng Ma vùng; F Ấ Ngày đóng gói: Thông quơ hệ †hống do Liện Thỏo ihiếi lộb," DH DUVỸ” H? (Th°”h T'." H? NỸỈŨ Mã ruộng: T020: duoc hiểu iộ ngỏy 20 VMC Ven MY Cihũnh Tri' HO Nợi) Ai, B2, iờ mộ ruộng duoc †nóng ĨO nõm hiện †gi dónh Số, phộn iộ †hoo nguyên †ỐC Cọc Liên Thỏo VÒ được Căm biện iheo ŨỖi
 15. 15. "fx `. 4.& Ệ, ' f1ẨÍỤl[ẵị`VẪỈllllỨli r' =ilC1llgỊllx`lì1ę› [o^!IlI'llfấII-1.Q[ồ.Ĩ,U›‹`ỊlU.IlÊ,lll =iíộjlIg`F'ỂÍfn`lìIIloll . `†qęl[íb:‹Ql ` llƠr=iIoll ơlliiẫillg oxglIii1Ị[oiplifƠỂllll plirơìlxgμdi O llgllllllęiíiilíi Ụ illi O. ' i Y/ RAU CỦ QUẢ Bấu Dưa Chuột Bí xanh Su hào Bí đỏ Su SU Bí ngôi Đậu đũa Cà Chua Đậu trạch Cà tím Mướp đẳng Cà rốt ,Ấm K- I V ` V VÍ * Wi ,Ă-“Il ,W `_` .Ấ -. -. Ĩ_"` `Ĩ'“ Ả›1 I ` ` i ) ` "`x fìlthộilụFdmỆIlụ1ỊưỊẫlIlỆIμdIKỊIÌlIñlIẽIQllỊIỂIỊliIỗ› bltẫlp, í0.lI.L,›;(IỈIIrẵlỹlilgilqqf/“lQllụLdltẫp› 4tâÍỉiIỊtol:)J =ìIrỊỊgμỐlỊtQ K(fạL.AlỶỆfỄIpMưỗb;‹ỰhiầqIBl `“iirẫLouo:lItọ'to-ài o nupli1anLgiiix:Y'” .. r ' Ĩ Bắp cải Cẳí bẹ Cải bó XÔÍ Cải Chíp Cảicúc Cải ngông Cà rốt Củ Cải trắng Khoai lang Khoai tây Ớt Chuông Hành tây Ngô nếp Mùi tàu Rau răm Thì là (Ll RAU ĂN LÁ Cải ngọt Rau lang Cải Xanh Mồng tơi Cải thảo Rau ngót Súp lơ Ngải cứu Ngọn rau bí Ngọn Susu Rau dên Rau muống , V i 1' " Ố; ` Ạ `.i` H ñậqlụμuqlIDZỢFYIỖFYIIỈQIIIHIIE. oĩỚlIQ“ñ1ol-'ilolllgl ti ẩ`i1!KI.l gilęgì iĩllliv =iiñll1'lT vroĩi gmpx zclloĩllgμdirểlợd. IỖĨGẤ. ụịndẵIllõvf=iiẸ31ựñĨi`ũl!iNhặn1Ịl OJ 'rẵkấí1!ISFVỄKIIỔÌÊẸMỖỆMỄIFẢỂKQÍÌ ồrl' RẠU GIA VỊ Tía tô Xà lách cao cấp Kinh giới Hành lá Mùi ta
 16. 16. `(, cp, /_ rìu V'rỸiĨ l“Ĩdd.í.i.ír:.` CỦAi,Ì . '“i Íi.iF.i.iỈBẠN j CX-” - ir I :.; C , ` T ” ` ` . A”"*TxỈT “` , Ớ CÔNG TY Cổ PHÂN ĐÂU TU GIAO LONG 6 22 Thờnh Cộng, BO Ðình, HÒ NỘÍ. Ế CSkh@lien†hơO,Vn (04) óó8Ó 2255 / Oọó 932 8098 www.lien†hOO.vn

×