O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pes Ekinovarus

11.975 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios, Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

Pes Ekinovarus

 1. 1. PES EKİNOVARUS Dr. Rauf Melekoğlu Dr. İbrahim Altun Dr. Enver Tuncer
 2. 2. <ul><li>Her çiftin hayalidir </li></ul><ul><li>önce mutlu bir evlilik yapmak.. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Ve sonrasında bu evliliğin meyveleri hayalleri süsler.. </li></ul>
 4. 7. <ul><li>Yenidoğan döneminin en sık görülen ortopedik hastalığı </li></ul><ul><li>‘ PES EKİNOVARUS’ </li></ul>
 5. 8. Amaç: <ul><li>Katılımcı araştırma görevlilerinin 20 dakikalık sunum sonunda pes ekinovarus hakkında bilgi sahibi olmaları </li></ul>
 6. 9. Öğrenme hedefleri: <ul><li>Katılımcı araştırma görevlileri bu 20 dakikalık sunum sonunda; </li></ul><ul><li>pes ekinovarusun tanısını koyabileceklerdir. </li></ul><ul><li>pes ekınovarus epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır </li></ul><ul><li>pes ekinovarus etyolojik faktörlerinden en sık görülenleri sıralayabileceklerdir. </li></ul><ul><li>pes ekinovarusun patoanatomisi hakkında fikir sahibi olacaklardır </li></ul>
 7. 10. Amaçlar devam: <ul><li>pes ekinovaruslu hastaların yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır </li></ul><ul><li>pes ekinovarusta tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. </li></ul>
 8. 11. <ul><li>İlk olarak Hipokrat tanımlamıştır </li></ul><ul><li>Ayak bileğinde plantar fleksiyon (ekin), </li></ul><ul><li>Subtalar aksiyel internal rotasyonu (varus) </li></ul><ul><li>(adduktus) </li></ul><ul><li>Kavus </li></ul><ul><li>Talonavikuler ve kalkaneokuboid medial subluksasyonu </li></ul>
 9. 12. PES EKİNOVARUS
 10. 13. İNSİDANS <ul><li>Her 1000 doğumda görülme sıklığı 1-2 </li></ul><ul><li>Bilateral olma olasılığı % 50 </li></ul><ul><li>Erkek/kız oranı 2,5/1 </li></ul><ul><li>Kızlarda daha ağır formları daha sık </li></ul><ul><li>Sağ ayak> sol ayak </li></ul>
 11. 14. GENETİK <ul><li>Monozigotik ikizlerde %32,5 </li></ul><ul><li>Dizgotik ikizlerde %2,9 </li></ul><ul><li>Anne baba normal kardeş PEV varsa görülme olasılığı %2-5 </li></ul><ul><li>Anne veya babada ve kardeşte varsa görülme olasılığı %10 </li></ul>
 12. 15. ETİYOLOJİ <ul><li>Multifaktöryel </li></ul><ul><li>Embriyonik gelişmede duraksama </li></ul><ul><li>Fetüsün 6-8 hafta sırasında ayakları clubfoot 12-14 haftada normale döner </li></ul><ul><li>Medial bağlarda fibrotik doku </li></ul><ul><li>Talus primer kıkırdağında kusur,dismorfik talar boyun ve navikuler subluksasyon </li></ul>
 13. 16. ETİYOLOJİ <ul><li>Perinoel bölgede nöromyojenik dengesizlik </li></ul><ul><li> histopatolojik incelemelerde perinoel bölgelerde tip 1 kas lifi atrofisi </li></ul><ul><li>Oligohidramnios ve intrauterinr external bası </li></ul><ul><li>çoğu vakada tibial arter hipoplasisi veya yokluğu </li></ul>
 14. 17. PATOANATOMİ <ul><li>Talus ayak bileğinden </li></ul><ul><li>ekin ve medial rotasyon </li></ul>
 15. 18. PATOANATOMİ <ul><li>Talo kalkaneo navikuler </li></ul><ul><li>eklemin medial ve </li></ul><ul><li>plantar deplasmanı </li></ul><ul><li>Talonavikular </li></ul><ul><li>subluksasyon </li></ul>
 16. 19. PATOANATOMİ <ul><li>Ön ve orta ayağın </li></ul><ul><li>adduksiyonu ve </li></ul><ul><li>inversiyonu </li></ul>
 17. 20. PATOANATOMİ <ul><li>Topuğun varusu </li></ul>
 18. 21. PATOANATOMİ <ul><li>Ayak ve ayak </li></ul><ul><li>bileğinin </li></ul><ul><li>posteriorundaki </li></ul><ul><li>bütün yumuşak </li></ul><ul><li>dokunun </li></ul><ul><li>displazisi </li></ul>
 19. 22. PEV <ul><li>Pev 3’e ayrılır </li></ul><ul><li>Pozisyonel </li></ul><ul><li>İdiopatik </li></ul><ul><li>Teratojenik </li></ul>
 20. 23. PEV TANISI <ul><li>Klinik tanı </li></ul><ul><li>Radyografik tanı </li></ul>
 21. 24. PEV TEDAVİSİ <ul><li>Konservatif Tedavi </li></ul><ul><li>Cerrahi Tedavi </li></ul>
 22. 25. PEV’DE KONSERVATİF TEDAVİ <ul><li>Pev’in ideal tedavisidir </li></ul><ul><li>Aile bilgilendirilmeli </li></ul><ul><li>Tedaviye tanı konulunca başlanmalı </li></ul><ul><li>Haftalık düzeltici alçılama yapılır </li></ul><ul><li>Alçılama 6-8 hafta yapılır </li></ul>
 23. 26. KONSERVATİF TEDAVİ <ul><li>Kite yöntemi </li></ul><ul><li>Fransız yöntemi </li></ul><ul><li>Ponseti yöntemi </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Ignacio Ponseti, 1963 </li></ul><ul><li>Manipülasyon ve haftalık alçılama </li></ul><ul><li>Tüm komponentlerin eşzamanlı düzeltilmesi </li></ul><ul><li>Ekin için aşilotomi </li></ul><ul><li>Ortezlerle koruma </li></ul><ul><li>%90 başarı </li></ul><ul><li>Ucuz </li></ul>
 25. 28. PONSETİ YÖNTEMİ <ul><li>İlk așamada kavus deformitesi düzeltilir </li></ul><ul><li>Kavus ön ayağın arka ayağa göre pronasyonu ile oluşur </li></ul><ul><li>Normal longitudinal arkı kazanmak için ön ayak supinasyona getirilmeli </li></ul><ul><li>Pronasyon yapmayacaksın ! </li></ul><ul><li>Varus deformitesi düzeltilir. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>Tenotomiden 3 hf sonra orteze geçilir </li></ul><ul><li>Topuk açıklığı omuz seviyesinde </li></ul><ul><li>Bağlayıcı çubuk konveks </li></ul><ul><li>Ortez 3 ay boyunca 23 saat </li></ul><ul><li>4 yaşına kadar 16 saat </li></ul>Steenbeek Abdüksiyon Ortezi
 27. 30. <ul><li>2 . hafta (uyum sorunları) </li></ul><ul><li>3. ay (gece ortezine geçiș) </li></ul><ul><li>4 yaşına kadar her 4 ayda bir (nükslerin saptanması) </li></ul><ul><li>İskelet gelişimi tamamlanana kadar 2 yılda bir </li></ul>
 28. 31. <ul><li>Nüks oranı; </li></ul><ul><li>ortez kullananlarda % 6 </li></ul><ul><li>kullanamayanlarda %80 </li></ul><ul><li>Erken nüksler; </li></ul><ul><li>ayak abdüksiyon kayıp </li></ul><ul><li>ekin </li></ul><ul><li>metatarsus adduktus </li></ul>
 29. 32. CERRAHİ TEDAVİ <ul><li>Yumuşak doku gevşetmeleri </li></ul><ul><li>Kemik deformitelerine yönelik girişimler </li></ul>
 30. 33. CERRAHİ ENDİKASYONLAR <ul><li>Konservatif tedaviye rağmen ayağın varus deformitesinin devam etmesi </li></ul><ul><li>Yeterince denenmesine rağmen düzelmemiş calcaneal rotasyonun varlığı </li></ul><ul><li>Dirençli olgularda </li></ul><ul><li>Nükslerde </li></ul>
 31. 34. CERRAHİ TEKNİKLER <ul><li>PMR </li></ul><ul><li>Tibialis Anterior Tendon Transferi </li></ul><ul><li>Lateral Kolon Kısaltması </li></ul><ul><li>Kalkaneus Osteotomisi </li></ul><ul><li>Supramalleolar Osteotomi </li></ul><ul><li>Üçlü Artrodez </li></ul><ul><li>İlizarov Tekniğiyle Düzeltme </li></ul>
 32. 35. <ul><li>Cerrahi sonrası nebdeli , sert,ağrılı ayak </li></ul><ul><li>Yüksek nüks oranı </li></ul><ul><li>Ağır komplikasyonlar </li></ul><ul><li>Erken artrit </li></ul><ul><li>Pahalı </li></ul>
 33. 36. TARTIŞMA…
 34. 37. ÖZET <ul><li>PEV tedavi edilebilir çocukluk çağı ortopedik hastalıktır. </li></ul><ul><li>Aile ayrıntılı şekilde bilgilendirilmelidir </li></ul><ul><li>Tedaviye başlama zamanı hastalığın seyrine direkt etkilemektedir. </li></ul><ul><li>Erken tanı ve tedaviyle yüksek oranda başarı elde edilmektedir </li></ul>
 35. 38. ÖZET <ul><li>Tedavide sıklıkla konservatif tedavi uygulanmaktadır. </li></ul><ul><li>Tedavide manüplasyon ve haftalık alçılama uygulanmakta </li></ul><ul><li>Alçılama sonrası ekin deformitesi için aşilotomi uygulanır </li></ul><ul><li>Alçılama sonrası hastalar 4 yaşına kadar ortez ile takip edilir </li></ul>
 36. 39. ÖZET <ul><li>Tedavi başarısız olduğunda cerrahi tedaviler uygulanmalıdır. </li></ul>

×