Les funcions sintàctiques

1.049 visualizações

Publicada em

Les funcions sintàctiques

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Les funcions sintàctiques

 1. 1. Les funcions sintàctiques
 2. 2. FUNCIONS SINTÀCTIQUES DE L’ORACIÓ  SUBJECTE  COMPLEMENT DEL NOM  PREDICAT  COMPLEMENT DIRECTE  COMPLEMENT INDIRECTE  COMPLEMENT PREPOSICIONAL O DE RÈGIM VERBAL  COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL  ATRIBUT  COMPLEMENT PREDICATIU  COMPLEMENT AGENT
 3. 3. EL SUBJECTE DEFINICIÓ FORMES IDENTIFICACIÓ Persona, animal, cosa o concepte que realitza l’acció verbal (si és activa) o la pateix ( si és passiva) • Sintagma Nominal • Subordinada Substantiva La concordança: si un verb en singular el passem al plural, el sintagma que haurem de canviar serà el subjecte.
 4. 4. El complement del nom  Complementa el significat d’un substantiu, ja siga el nucli del subjecte o el nucli de qualsevol altre SN.  Pot ser:  Un nom o un SN El carrer Major  Un Sprep. El carrer de l’escola  Un adjectiu El carrer ample
 5. 5. EL PREDICAT DEFINICIÓ És l’acció verbal realitzada (verbs actius) o patida (verbs passius) pel subjecte VERB + COMPLEMENTS ESTRUCTURA CLASSES PREDICAT VERBAL • Verb Predicatiu • No porta atribut PREDICAT NOMINAL • Verb copulatiu (ser, estar, semblar, paréixer) • Atribut ACTIU PASSIU REFLEX PASSIU
 6. 6. EL COMPLEMENT DIRECTE  Té forma de SN. Els a lum ne s ha n fa c tura t le s m a le te s SN  No va introduït per la preposició a.  Pot ser  Definit (si porta un article definit, un demostratiu o un possessiu)  Joan té les claus  Joan té aquestes claus  Joan té les meues claus  Indefinit (si porta un article indefinit, un quantitatiu o no res)  Joan té moltes claus  Joan té claus  En una oració passiva el CD passa a ser el subjecte de l’oració. ACTIVA: Els alumnes van facturar les maletes. PASSIVA: Les maletes van ser facturades pels alumnes.
 7. 7. EL COMPLEMENT INDIRECTE  Té forma de Sprep. Va introduït per la preposició a o per a _ Donarem els diners a l’encarregat Sprep  És una persona o animal als quals va destinada l’acció del verb o el CD. _ Comunicaré les notes als alumnes.  Respon a la pregunta a qui? o per a qui?
 8. 8. El complement de règim verbal  És un complement exigit pel verb perquè l’oració tinga significat complet.  Sempre és un Sprep.  Respon a la pregunta prep+què+verb?  Confiava en la victòria del seu equip  No tenia prou amb tant de menjar  Parlaven de les notícies de la tele  Pensava en el viatge de final de curs
 9. 9. COMPLEMENT ATRIBUTIU  Acompanya els verbs ser, estar, semblar, paréixer  Pot ser:  determinat. En Marc és el més gran.  indeterminat. El grup estava enfadat.
 10. 10. EL COMPLEMENT PREDICATIU  Sol tenir la forma d’un S. Adjectival. Laura passejava tranquil·la per la platja.  Mai pot ser un S. Adverbial.  És un complement que estableix una doble concordança: amb el SN (que fa la funció de subjecte o de CD) i amb el verb de l’oració. Els interessos bancaris es mantenen estables. SN Subjecte C. Predicatiu Ell considerava el seu amic intrèpid. CD C. Predicatiu  Respon a la pregunta COM? Però concorda amb el subjecte o el CD en persona i nombre a diferència del CC de Manera Els interessos bancaris es mantenen estables – L’interés bancari es manté estable Els interessos bancaris es mantenen dificultosament – L’interés bancari es manté dificultosament
 11. 11. EL COMPLEMENT AGENT  El complement agent és el complement verbal que apareix en les construccions passives ( verb SER + Participi). La manifestació fou convocada pels treballadors  És un complement introduït per la preposició PER.  En una construcció activa el complement agent passa a fer la funció de subjecte de l’oració. El premi a la millor pel·lícula va ser entregat per Almodóvar. (Passiva) C. Agent. Almodóvar va entregar el premi a la millor pel·lícula. (Activa) Subjecte
 12. 12. EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL  Lloc on?  Temps quan?  Finalitat Per a què?  Manera com?  Instrument amb què?  Companyia amb qui?  Causa per què?  Quantitat quant?

×