Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Organisatsiooni VääRtused(20)

Anúncio

Organisatsiooni VääRtused

  1. Juhtide/organisatsiooni väärtustepõhine coaching
  2. Mida programmis tehakse? • 70-80 kohandatud väärtuse/käitumise seast valiku tegemine • Juhid, organisatsioon praegu, organisatsioon soovitav Küsitlus • Tulemuste paigutamine organisatsiooni arengu 7 tasemelisele skaalale Küsitluse • Lähtekoht juhtide/organisatsiooni arengukohtade leidmiseks analüüs • Arengueesmärkide püstitamine ja tegevuskava koostamine Team- • Tegevuskava elluviimine coaching
  3. Organisatsiooni Väärtuste Kaart Tasakaal Tulemusele keskendumine Tasakaal Konflikti lahendamine Tervis Pika-ajaline vaade Tulemusele keskendumine Süsteemsus Empaatia Empaatia Tõhusus Meeskonnatöö Võistluslikkus Kompetentsus Liidrite arendamine Meeskonnatöö Konfliktsus Missioon Tervis Süüdistamine Loovus Kuulamine Traditsioon Huumor/lust Hoolivus Kontrollimine Pidev õppimine Süsteemsus Kasum Tulemusele keskendumine Juhid personaalne Organisatsioon praegu Organisatsioon soovitav Visionär Teenimine Partner Maailma muutmine Inspireerija Org sidusus Abistaja Üleminek Organiseerija Enda kehtestamine Suhtekorraldaja Suhted Raamatupidaja Ellujäämine Positiivne väärtus/käitumine Näide küsitluse Võimalik arengut piirav väärtus/käitumine tulemusest
  4. Organisatsiooni seitse arengutaset Liidri arengutasemed Millele keskendub Teenimine Teeniv organisatsioon, pika-ajaline vaade, Ühised huvid ja vajadused, organisatsiooni kõrgemad sotsiaalne vastutus Maailma muutmine Maailma paremaks muutmine, win-win lahendused, empaatia, hoolivus, coaching vajadused Org sidusus Missiooni, visiooni loomine, väärtused, entusiasm, loovus, ühised huvid, pühendumine Üleminek isiklikelt Üleminek Konsensuse otsimine, meeskonnatöö, vastutuse huvidelt ühistele huvidele jagamine, sisemine motivatsioon, isiklik areng organisatsiooni baasvajadused Enda kehtestamine Loogika ja mõõtmine, efektiivsus, tulemusele Isiklikud huvid ja vajadused, keskendumine, süsteemid, struktuur Suhted Konfliktide lahendamine, suhete kvaliteet, tunnustamine, kliendi ja töötajate rahulolu Ellujäämine Kasum, eelarvest kinnipidamine, töötajate heaolu, kriisi juhtimine, lühi-ajaline vaade
  5. Kui palju on kattuvaid väärtusi/käitumisi? Juht vs Organisatsioon praegu Juhtide Team-Coaching Juht vs Organisatsioon soovitav Organisatsioon praegu vs Organisatsioon soovitav Juht vs Organisatsioon praegu vs Organisatsioon soovitav Mida teha võimalike arengut piiravate väärtuste/käitumistega? Milliseid teadlikkuse tasemeid peaks arendama? Juhid enda juures Juhid organisatsioonis Kuidas teadlikkuse tasemeid arendada? Plaan: eesmärk ja tegevused Plaani ellu viimine
Anúncio