626 2

20
F 2 ˈ ก F F
F F ก F F ก ก กF F left menu
F 4-2
4-2 F 2
F 3 ˈ ก ก F ก
F 2 ก F F F ก ก กF F left menu F F
F 2 F F กF F F F F F กก ก กF Test1, Test2,
Test3 F F F กก ก กF Test4, Test5 F 4-3
21
4-3 F 3
ก ก F ก F ก
F F F ก ก กF ก F ˈ ก
ก F F F F กก F F
ก กF ˈ ก F F F F ก F F
ˈ F ก ก F F ก F F F ก F
ก F Internet Explorer Firefox
4.2 ก ก
ก ก F F 3 F F F ˈ
F 1 :
- ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet
Explorer Firefox
F 2 :
- ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet
Explorer F Firefox F ก ก ก F
4-4 ก tag ID F ก F ˈ tag div F
tag ID F F ˈ tag td ˈ tag ก F
22
ก ก F ( F F F ก F ก F F
ก F F tag ID 2 F F F ˈ tag ก F
1)
4-4 ก F กก F 2 F ˈ ก F Firefox
F 3 :
- ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet
Explorer F Firefox ก ˆ F ก F ก ก
F 2 F F F 2 ก ก ก
- ก ˈ F 3 F ก F session ก
F F ก ก กF ก F F 1 F F
ก ก กF ก F F 2 F F ก F
F F 1 ก กF F ก ˈ F
ˈ default 4-5
23
4-5 ก F 3 F ก ก session
F F ก ˈ ก F F ก F F F F
ก กF F F ( ก F F ก F F F
ก F กF F ) 4-6
24
4-6 ก F 3 ก F ก ˈ ก F F ก
ก F 3 F ก F ก
กF ( ก tag a ) F F ˆ F ก Firefox ก ก
( tag ID ก F F ก F 2)
F F F F ก F กก W3C
กก F ˈ F
25
5
5.1 F F
AJAXTool F ก
ก F F F F ˈ F ก ก
JAVA/JSP F ก F ก ก F ก
F F ก JavaScript F F ก ก F ก
ก ก ก F F ก library JavaScript ก F
F ก F F F ก F
5.2 ˆ กF
กก F ˆ ก F ก ˈ F ก
F
5.2.1 ˆ F ก ก JavaScript F F (Browser) F
กก F JavaScript ก F F ก ก F
F JavaScript ก JavaScript F F ก ก
JavaScript F F ก F F ก กF ก F JavaScript
( F Fก ก F F) ˈ Fก ก ก กF F
F F F F F ˈ F F
5.2.2 ˆ ก F ก HTML ˈ XML
ก F HTML F ˈ F ก F ก
ˈ XML ก กF ก library F ก ก HTML F F
F HTMLParser ˈ library F ก F F node HTML F
F HTML F F ก ก F HTMLParser F ก F HTMLParser
ก HTML ก ก F Fก HTML F
26
5.2.3 ˆ ก F F F ก F
ก ก ก F ก F F ก F F
F ก F ก ก F ก Fก tag id F F F F ก
F ก กF F ก F F ก F F ˈ ก
ก Fก tag id F ก F F
5.2.4 ˆ ก F AJAX F F
กก F F F F F F F ˈ F
F F F ก F ˆ กF JavaScript F F Fก F
ก F ˆ กF JavaScript F F F ก กF ก ก
ˆ กF JavaScript F F F ˆ กF JavaScript F
5.3 ก ก F
F ก ˈ ก
ก F F F F Java/JSP F
F F ก F F ก F ˈ XML
Server F ก ก ก Server F ก XML
Server F ˈ Server F F ˈ
ก F XML Server ก Proxy Server
ก กก F ˈ XML Server ก F ก F ก
ก ก ก F F F ˈ F ก ก F
กก F F F F F
กก ก ก ก F middleware ก ก F
F ก F
27
ก F
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML, http://en.wikipedia.org/wiki/HTML,
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/XML
[6] Mesbah & van Deursen Migrating Multi-page Web Applications to Single-page Ajax Interfaces
Software Engineering Research Group Delft University of Technology The Netherlands
[7] http://jquery.com/
[8] http://www.jdom.org/
[9] http://htmlparser.sourceforge.net/
28
ก (Appendix)
ก. F ก F
1. F F drive CD/DVD F F F F drive CD/DVD
2. ก copy folder AJAX Tool ก-1 F F F drive C:
ˈ F
ก-1 folder AJAX Tool
3. ก F F F folder AJAX Tool ก F
subfolders files ก-2
ก-2 subfolders files folder AJAX Tool
29
. F ก F F
F F F ก F ก ก file AJAXTool.jar -1
-1 file AJAXTool.jar
F F ก F F ก -2
-2 F F F F ก AJAX Tool
ก F ก ก F
1. ก ก F F ก ก ˈ
ก F -3
30
-3 ก F ก ก F 1
2. ก ก F F ก ก ˈ
ก F -4
-4 ก F ก ก F 2
3. ก ˁ Deploy ก tomcat server ก ก F ก
F ก ก ˈ ก F -
5 ( F F tomcat ก F ก F F F tomcat )
31
-5 ก F ก ก F 3
4. F Domain Name F F F ก F F
-6
-6 ก F ก ก F 4
32
5. ก ˁ Choose กF And Tag ก กF tagID F ก -7
-7 ก F ก ก F 5
6. ก F AJAX Tool Browser ˈ F F F
F ก ก ˈ ก F -8
-8 ก F ก ก F 6
33
7. ก F AJAX Tool Browser F ก ก กF F ก ก ˈ
ก F ก ก F ก F F F tagID ˈ
F F ก กF ( tagID F ˈ F ก ก F F กF
) -9
-9 ก F ก ก F 7
8. ก กF F ก ก ˈ ก F F Fก ˁ
Submit กF And Tag F F AJAX Tool Browser ก ʽ -10
-10 ก F ก ก F 8
9. Label Total กFs F ก ก
ˈ ก F -11
34
-11 ก F ก ก F 9
10. ก ˁ UnDeploy ʽ tomcat server -12 ( F ก F F F tomcat
ʽ )
-12 ก F ก ก F 10
35
11. ก ˁ OK ก F ก ก F กF
ก -13
-13 ก F ก ก F 11
progress bar F F -14
-14 progress bar กก ˁ OK
36
12. ก pop up F All input is sent. ก ก
-15
-15 ก F ก ก F 12
13. F F F output -16 F F
deploy web server F domain name F F F 4
-16 ก F ก ก F 13
37
ก F (Help)
1. ก Help > Manual ʽ ก ก ก F ก -17
-17 ก Help > Manual ʽ ก ก ก F ก
2. ก Help > About AJAXTool ʽ F ก ก ก -18
-18 F About F ก

Recomendados

ใบความรู้ที่ 8 por
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8rorsuelee
497 visualizações18 slides
อินเตอร์เนตไร้พรมแดน por
อินเตอร์เนตไร้พรมแดนอินเตอร์เนตไร้พรมแดน
อินเตอร์เนตไร้พรมแดนpeter dontoom
1K visualizações72 slides
การจัการข้อมูล por
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูลrorsuelee
484 visualizações30 slides
ใบความรู้ที่ 4 por
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4rorsuelee
501 visualizações5 slides
ใบความรู้ที่1 por
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1rorsuelee
1.7K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ por
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์Nattapon
306 visualizações18 slides
Wordpress por
WordpressWordpress
WordpressNirut Uthatip
599 visualizações44 slides
Wedding album maker gold por
Wedding album maker goldWedding album maker gold
Wedding album maker goldNirut Uthatip
878 visualizações9 slides
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่ por
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่Nattapon
343 visualizações7 slides
Work1 por
Work1Work1
Work1peetty
94 visualizações2 slides
ใบงานที่ 1 por
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1peetty
149 visualizações2 slides

Mais procurados(19)

บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ por Nattapon
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
Nattapon306 visualizações
Wordpress por Nirut Uthatip
WordpressWordpress
Wordpress
Nirut Uthatip599 visualizações
Wedding album maker gold por Nirut Uthatip
Wedding album maker goldWedding album maker gold
Wedding album maker gold
Nirut Uthatip878 visualizações
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่ por Nattapon
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
Nattapon343 visualizações
Work1 por peetty
Work1Work1
Work1
peetty94 visualizações
ใบงานที่ 1 por peetty
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
peetty149 visualizações
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide] por Nattapon
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
Nattapon395 visualizações
Desktop author2 por Nirut Uthatip
Desktop author2Desktop author2
Desktop author2
Nirut Uthatip16.4K visualizações
ใบความรู้ที่ 9 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ใบความรู้ที่3 por rorsuelee
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่ 5 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
Desktop author6 por Nirut Uthatip
Desktop author6Desktop author6
Desktop author6
Nirut Uthatip860 visualizações
การตั้งค่า Wordpress por Nattapon
การตั้งค่า Wordpressการตั้งค่า Wordpress
การตั้งค่า Wordpress
Nattapon352 visualizações
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por rorsuelee
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
rorsuelee774 visualizações
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ por Jiraporn
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn215.6K visualizações
ใบความรู้ที่2 por rorsuelee
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
DSpace Installation on Windows XP por Boonlert Aroonpiboon
DSpace Installation on Windows XPDSpace Installation on Windows XP
DSpace Installation on Windows XP
Boonlert Aroonpiboon1.8K visualizações

Similar a 626 2

สื่อคอมฯ por
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯrorsuelee
357 visualizações17 slides
pankanson por
pankansonpankanson
pankansonrorsuelee
278 visualizações21 slides
ใบความรู้ที่ 7 por
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7rorsuelee
392 visualizações6 slides
ก้าวทันเทคโนโลยี por
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
ก้าวทันเทคโนโลยีInnovation Group (Thailand)
188 visualizações133 slides
Pocket book2010 por
Pocket book2010Pocket book2010
Pocket book20103DTeamBuilding
343 visualizações133 slides
บัญชีต้นทุน1 por
บัญชีต้นทุน1บัญชีต้นทุน1
บัญชีต้นทุน1กุลเศรษฐ บานเย็น
37.5K visualizações63 slides

Similar a 626 2(20)

สื่อคอมฯ por rorsuelee
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
pankanson por rorsuelee
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
ใบความรู้ที่ 7 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7
rorsuelee392 visualizações
Pocket book2010 por 3DTeamBuilding
Pocket book2010Pocket book2010
Pocket book2010
3DTeamBuilding343 visualizações
แผนการสอน por rorsuelee
แผนการสอนแผนการสอน
แผนการสอน
rorsuelee11.3K visualizações
แบบประเมิน3 สายสอน por Benji Vongpad
แบบประเมิน3 สายสอนแบบประเมิน3 สายสอน
แบบประเมิน3 สายสอน
Benji Vongpad300 visualizações
Joomla manual por Nattapon
Joomla manualJoomla manual
Joomla manual
Nattapon1.2K visualizações
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน por freelance
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชนบทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
freelance432 visualizações
Labschool project(kongpila) por fangwittayayon
Labschool project(kongpila)Labschool project(kongpila)
Labschool project(kongpila)
fangwittayayon84.3K visualizações
ปกป้องพระพุทธศาสนา por Watth Kulya
ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนา
ปกป้องพระพุทธศาสนา
Watth Kulya443 visualizações
1.1 por usanee302
1.11.1
1.1
usanee3027 visualizações
โครงงานคอม17-45 por noeiinoii
โครงงานคอม17-45โครงงานคอม17-45
โครงงานคอม17-45
noeiinoii339 visualizações

626 2

 • 1. 20 F 2 ˈ ก F F F F ก F F ก ก กF F left menu F 4-2 4-2 F 2 F 3 ˈ ก ก F ก F 2 ก F F F ก ก กF F left menu F F F 2 F F กF F F F F F กก ก กF Test1, Test2, Test3 F F F กก ก กF Test4, Test5 F 4-3
 • 2. 21 4-3 F 3 ก ก F ก F ก F F F ก ก กF ก F ˈ ก ก F F F F กก F F ก กF ˈ ก F F F F ก F F ˈ F ก ก F F ก F F F ก F ก F Internet Explorer Firefox 4.2 ก ก ก ก F F 3 F F F ˈ F 1 : - ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet Explorer Firefox F 2 : - ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet Explorer F Firefox F ก ก ก F 4-4 ก tag ID F ก F ˈ tag div F tag ID F F ˈ tag td ˈ tag ก F
 • 3. 22 ก ก F ( F F F ก F ก F F ก F F tag ID 2 F F F ˈ tag ก F 1) 4-4 ก F กก F 2 F ˈ ก F Firefox F 3 : - ก กF ( ก tag a ) F ก F Internet Explorer F Firefox ก ˆ F ก F ก ก F 2 F F F 2 ก ก ก - ก ˈ F 3 F ก F session ก F F ก ก กF ก F F 1 F F ก ก กF ก F F 2 F F ก F F F 1 ก กF F ก ˈ F ˈ default 4-5
 • 4. 23 4-5 ก F 3 F ก ก session F F ก ˈ ก F F ก F F F F ก กF F F ( ก F F ก F F F ก F กF F ) 4-6
 • 5. 24 4-6 ก F 3 ก F ก ˈ ก F F ก ก F 3 F ก F ก กF ( ก tag a ) F F ˆ F ก Firefox ก ก ( tag ID ก F F ก F 2) F F F F ก F กก W3C กก F ˈ F
 • 6. 25 5 5.1 F F AJAXTool F ก ก F F F F ˈ F ก ก JAVA/JSP F ก F ก ก F ก F F ก JavaScript F F ก ก F ก ก ก ก F F ก library JavaScript ก F F ก F F F ก F 5.2 ˆ กF กก F ˆ ก F ก ˈ F ก F 5.2.1 ˆ F ก ก JavaScript F F (Browser) F กก F JavaScript ก F F ก ก F F JavaScript ก JavaScript F F ก ก JavaScript F F ก F F ก กF ก F JavaScript ( F Fก ก F F) ˈ Fก ก ก กF F F F F F F ˈ F F 5.2.2 ˆ ก F ก HTML ˈ XML ก F HTML F ˈ F ก F ก ˈ XML ก กF ก library F ก ก HTML F F F HTMLParser ˈ library F ก F F node HTML F F HTML F F ก ก F HTMLParser F ก F HTMLParser ก HTML ก ก F Fก HTML F
 • 7. 26 5.2.3 ˆ ก F F F ก F ก ก ก F ก F F ก F F F ก F ก ก F ก Fก tag id F F F F ก F ก กF F ก F F ก F F ˈ ก ก Fก tag id F ก F F 5.2.4 ˆ ก F AJAX F F กก F F F F F F F ˈ F F F F ก F ˆ กF JavaScript F F Fก F ก F ˆ กF JavaScript F F F ก กF ก ก ˆ กF JavaScript F F F ˆ กF JavaScript F 5.3 ก ก F F ก ˈ ก ก F F F F Java/JSP F F F ก F F ก F ˈ XML Server F ก ก ก Server F ก XML Server F ˈ Server F F ˈ ก F XML Server ก Proxy Server ก กก F ˈ XML Server ก F ก F ก ก ก ก F F F ˈ F ก ก F กก F F F F F กก ก ก ก F middleware ก ก F F ก F
 • 8. 27 ก F [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming) [2] http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML, http://en.wikipedia.org/wiki/HTML, http://en.wikipedia.org/wiki/CSS [3] http://en.wikipedia.org/wiki/ECMAScript [4] http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest [5] http://en.wikipedia.org/wiki/XML [6] Mesbah & van Deursen Migrating Multi-page Web Applications to Single-page Ajax Interfaces Software Engineering Research Group Delft University of Technology The Netherlands [7] http://jquery.com/ [8] http://www.jdom.org/ [9] http://htmlparser.sourceforge.net/
 • 9. 28 ก (Appendix) ก. F ก F 1. F F drive CD/DVD F F F F drive CD/DVD 2. ก copy folder AJAX Tool ก-1 F F F drive C: ˈ F ก-1 folder AJAX Tool 3. ก F F F folder AJAX Tool ก F subfolders files ก-2 ก-2 subfolders files folder AJAX Tool
 • 10. 29 . F ก F F F F F ก F ก ก file AJAXTool.jar -1 -1 file AJAXTool.jar F F ก F F ก -2 -2 F F F F ก AJAX Tool ก F ก ก F 1. ก ก F F ก ก ˈ ก F -3
 • 11. 30 -3 ก F ก ก F 1 2. ก ก F F ก ก ˈ ก F -4 -4 ก F ก ก F 2 3. ก ˁ Deploy ก tomcat server ก ก F ก F ก ก ˈ ก F - 5 ( F F tomcat ก F ก F F F tomcat )
 • 12. 31 -5 ก F ก ก F 3 4. F Domain Name F F F ก F F -6 -6 ก F ก ก F 4
 • 13. 32 5. ก ˁ Choose กF And Tag ก กF tagID F ก -7 -7 ก F ก ก F 5 6. ก F AJAX Tool Browser ˈ F F F F ก ก ˈ ก F -8 -8 ก F ก ก F 6
 • 14. 33 7. ก F AJAX Tool Browser F ก ก กF F ก ก ˈ ก F ก ก F ก F F F tagID ˈ F F ก กF ( tagID F ˈ F ก ก F F กF ) -9 -9 ก F ก ก F 7 8. ก กF F ก ก ˈ ก F F Fก ˁ Submit กF And Tag F F AJAX Tool Browser ก ʽ -10 -10 ก F ก ก F 8 9. Label Total กFs F ก ก ˈ ก F -11
 • 15. 34 -11 ก F ก ก F 9 10. ก ˁ UnDeploy ʽ tomcat server -12 ( F ก F F F tomcat ʽ ) -12 ก F ก ก F 10
 • 16. 35 11. ก ˁ OK ก F ก ก F กF ก -13 -13 ก F ก ก F 11 progress bar F F -14 -14 progress bar กก ˁ OK
 • 17. 36 12. ก pop up F All input is sent. ก ก -15 -15 ก F ก ก F 12 13. F F F output -16 F F deploy web server F domain name F F F 4 -16 ก F ก ก F 13
 • 18. 37 ก F (Help) 1. ก Help > Manual ʽ ก ก ก F ก -17 -17 ก Help > Manual ʽ ก ก ก F ก 2. ก Help > About AJAXTool ʽ F ก ก ก -18 -18 F About F ก