O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

"At The Ends Of My Comfort Zone" Rahim Blak - Męskie Gadanie.

1.428 visualizações

Publicada em

"At The End Of My Comfort Zone" 01.2015

Prezentacja o "granicach strefy komfortu", zmiana przyzwyczajeń i poglądów w których zostaliśmy wychowani, nie mieści się w granicach naszej "strefy komfortu". Prezentacja jest owocem autorefleksji i pytania - "które momenty w naszym życiu są najważniejsze?" dla mnie najbardziej przełomowymi momentami zawsze była "ZMIANA", a ta najczęściej wiązała się z wychodzeniem ze strefy komfortu, czyli opuszczania środowiska, w którym zaczyna nam być już dobrze. Prezentacja podzielona jest na V akty, I. Islam w Europie i Asymilacja. II. Poświęcenie "życia" sztuce. III. Artysta w świecie biznesu. IV. SaaS i globalne startupy. V. Rodzina. Prezentacja ma formułę otwartą. Kolejne dekady dopiszą kolejne akty. W kontekście marketingu zadaję również pytanie o sposób budowania marki osobistej w kontekście "zmian stref komfortu" - np zmian środowisk (świat islamu, świat sztuki, świat biznesu...). mamy dzisiaj bowiem modę na konkret, a zmiany "depozycjonują" odbiór naszej osoby. Znamy prawa marketingu i komunikacji, tworzymy produkty, one są na sprzedaż... Na szczęście ja i Michał na sprzedaż nie jesteśmy;), nudne musi być życie osoby o jednej twarzy i jednym wizerunku, przede mną jeszcze masa zupełnie nowych wyzwań, chcę wejść w budownictwo (takie prawdziwe wysokie budynki:) i może nawet politykę! Ostatni slajd na pewno się nie zmieni, bo "życie zaczyna się w momencie, w którym opuszczamy naszą strefę komfortu". Rahim Blak.

Epic: "Life Begins At The End Of Your Comforte Zone" (Neale Danald Walsh)

Rahim Blak Absolwent ASP w Krakowie i MBA w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia na ExecutiveMBA. "CEO i współzałożyciel grupy click community, która jest agencją mediów społecznościowych oraz platformą aplikacji „click apps”. W branży Digital i Social Media zaczynał ze swoją agencją Interaktywną art world™. Aktualnie zajmuje się także rozwijaniem produktów marketingowych i startupów w modelu SAAS i cloud marketing. Swój najnowszy startup "edrone" pozycjonuje jako "Pierwszy CRM dla e-commerce". Jest członkiem rady przedsiębiorców ASP w Krakowie, prowadzi zajęcia z e-marketingu i social media na MBA w Łodzi i WSE w Krakowie.

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

"At The Ends Of My Comfort Zone" Rahim Blak - Męskie Gadanie.

 1. 1. „„ ` Iklinm ? łkll @I Fümlcrdliy'ynüäannnlvllw : Leu-ü ! iii JJJ? ĹJJJĹĹŹ» FTL? JAW §TàiIJT: T7j"? 'JŃ i111'. .mninçnçnx 5k1::
 2. 2. v ' . lago@ nás « Ránim Biàk A Posted bkm-ss minnä: Q n <5 , „uvuwnœmn t" *I r
 3. 3. ' w PIIHIHIĹI by"fłł‹l䛋nll1lllll= l-n: _ggul's* __ A* iłzliliui ? Hali
 4. 4. Rahim Blak Posted by [? ] ~35 minutes ago@ ` When I was youn/ ger I used to Iikefdhawing things completely unreal, totally abstract** Rahim Blak """`
 5. 5. Rahim Blak r” Posted by [? ] -35 minutes ago@
 6. 6. _. / . . ' Posted_by [? ] minutes agg ł. *RahiIiFfBiák= ł
 7. 7. inni ? ił-Ji : łal i1'/ *Hł‹! o'›‹nann| I|l= L-ęœp- Z Pols! l: ( 'I
 8. 8. ihliniii iłklł Phxałlaxili)" Uł`r‹lv' ununtu: zmu'
 9. 9. Rahimhiak Posiadam] ~35 minutes , a* E i ' p; `
 10. 10. l 2 Zdrugiej strony - Kraków czwartek 7 września 2006 . Gazeta Wyborcza . www. gazeta. pl KRAKOW W OUTPOST GALLERY W NORWICH SPRYTNY sposoa NA PRoMoCJĘ Materiały promocyjne Krakowa jako rozchwytywane dzieła sztuki? Sprytny pomysł młodego artysty Rahima Blaka sprawił, że W galeriach sztuki nowoczesnej w Wielkiej Brytanii Kraków reklamuje się za grosze Ram ROMANOWSKI oo -Jestieśmy zachwyceni tym mlodym czlowiekiem. On czuje sztukę kon- ceptualnąjak malo kto - cmokali zzachwytu kuratorzy zVWrelkiej Bry- tanii, ktorzywczerwcu zwiedzali wy- stawę Rahima Blaka, 23-letniego stu- denta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w galerii F. A.I. T. przy ul. Kamiennej, Jednemu z nich, Kaavousowi Claytonowi, tak spodo- baly się pomysly krakowianina, że zaproponowal mu zorganizowanie wystawy w swej Outpost Gallery wNorwich, preżnej galerii sztuki no- woczesnej wpoludniowej Anglii. Ra- him Blak mia] tam pokazać swe obra‹ zy, instalacje, tilmy- slowem: wszyst- k0. co wyprodukowal w ciągu ostat- niego roku. Ale Blak wlasnych dziel do Non wich wcale nie przywiózl! Zdumio nym Anglikom mprezentowal. .. ory- ginalne materialy promocyjne mia- l_ Lx i *x cji polskich artystow pod nazwą„East's Desires". Organizatorzy wystawyi tak są zachwyceni. Od kilku dni do galerii Outpost w Norwich przychodzą tlu- się odbyć zgodnie z prawem, Rahim Blak spotkal się z prezydentem Kra- kowa prot'. Jackiem Majchrowskim iprzekonal go do objęcia patronatu h0- Eksponataml w Outpost Gallery w Norwrsą miin. hotel copernicus I mapa Krakowa go zwroci. - Prośby W stylu: „kolega maluje obrazy, a japiszę wiersze, mo- żemy na coś liczyćT', są odrzucane. Tu mamy do czynienia nie tylko ze RAHIM ELAKlŻl www. gazeta. pl/ kra kow cie z ofertą udal się do wlaścicieli hol- dingu Liwa- braci Likusów (nr 19 na li- ście najbogatszych Polaków wg „Wprost”), wlaścicieli kilku renomo- wanych adresów w centrum Krakowa. Nietypową formą marketingu zarazil Leszka Likusa, ktory/ obdarowal go ko lejnymi pięcioma tysiącami zlotych. Na wystawie w Norwich nie ma nie- spodzianek: w poszczególnych kate- goriach tryumfuje; hotel Copernicus, restauracja hotelu Pod Różą oraz pa~ saż handlowy Rynek 13, a wielkie pla- katy reklamowe inwestycji Likusów wiszą na ścianachjako dziela sztuki. - Leszek Likusjest marszandem na- szej wystawy, bo kupuje ode mnie coś nietypowego, a ponadto j ego hotele i restauracje uczestniczą niejakow tym projekcie. To normalna transakcja w granicach sztuki - nie ukrywa Rahim Blak, który, zacierając ręce, obserwu- je reakcjezwiedzających wystawęAn- glików. Ilu z gości skusi się po obejrzeniu
 11. 11. 2 Z drugiej strony - Kraków Sobota-niedziela 17-18 : :umca 2006 . Gazeta Wyborcza . wwwtgazetapl KŁOPOTLIWY PERFORMANCE W MUZEUM NARODOWYM JAK TRAFIĆ Do HISTORII MALARSTWA PoLsKrEGo 23-letni artysta Rahim Blak ijego wykladowca z ASP wnieśli do Muzeum Narodowego obraz. Mimo że muzeum wcale obrazu nie chce, przepisy zabraniają go wynieść. Być może więc stanie się częścią kolekcji j RAFAŁ ROMANOWSKI j u i - Mamyklopotjakzkukulczymjajem ` ~ przyznaja pracownicy M uzeum Na- rodowego, klóre kilka tygodni temu nieoczekiwanie weszlow posiadanie nowego eksponatu. I todośc' nietyprr wego. bo dzielo 23-letniego studenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięk- nych niedasięjednoznacznie zakwa- lifikować. - Ni to obraz ni towydruk, j ot takie coś - slyszymy na portierni l_ muzeum. przez którą kilka tygodnite- j mu wniesiono eksponaübduiaplan- l sza z napisem: „ szyscy wiedza. że l oficjalnym kuratorem Rahima Blaka jestkiemwnik dzialu polskiego nowo- czesnego malarstwaineźby Muzeum Narodowego w Krakowie" i wizerun› ` kiem męzczyznyw okularach. 31 majawostatnidzień svwoięi pra- pr-zepustkę „do wew-natrz”. Markow- ski w asyście Blakawszedl z dzielem do dzialu invientaryzacji miorów apokrót- kiej rozmowie z pracującym tam pa- udal sie na najwyższe piętro mu- zeum. Tam zabral sie zainstalowanie planszy między obrazami Malczew- skiego, Pankiewicza, Wyspiańskiego, Sielankępnemral ochroniarz. ktbrynav kazal obu gościom zejście wrazzdzie lem do gabinetu Markowskiego. Plan› szę powieszono na ścianie i. .. ~ No wlaśnie. Nawet nie wiemczy tam dalej wisi -przymajewqjciech Mar'- kowski, który, choć w muzeum już nie pracuje, chœwiedzieájalciesą losypo- zostawionej tam pamiątki. Markowski i Blak są uradowani swoim pomyslem. - Wszyscy wiedm, żejaksię wnosijakąś pracę artystyczną do M uzeum Nam» dowego, to nie możnąjej wynieść Chy- smn. r Wojciech Maniewski w muzeum : obrazam Rahima Blake. Sława luźmi] obokMalczewsldegaalboschowajądo domuzeumzabraklobyrniejsœnaich magazynuAlepozbyćsięgojużniemo- pokazywanie zwis vlDLü www. gazeta. pl/ kra kow Pracownicymuzeum widząjednak światelko w tunelu. - Żajakiś czaszwró- oę sięzoñcjalnym pismem do Blaka. !zy przekazuje nam swe dzielo wdarze. czy zabiera z powrotem. 0d jego odpowie dzi uzależniam los pr-acy- mówi wice- dyrektor MN. Poproszony o prywatna opinięoobraáe. stwierdza. że „móglby zostać. bojest calkiem zabawny”. To niepierwsza pmwokamnaakcja Blaira Ridczas remontu plyty Rynku Glównego podrzuca] archeologom do wykopów wykonane niby w średnio- wieczu gipsowe atrapy telefonów kcr mórkowych Nokia 3310. a wszystkie swoje dziela, wycenil na grube tysiące zlotych, zebrał w zaprojektowanej a la MediaMarkt ulotoei rozesłał do l0Onaj› bogatszych Polaków wg tygodnika „Wprost”. .Iestteżinicjatoremalqi czlon- ków radykalnego Stowarzyszenia im.
 12. 12. Rahim Blak ^" Posted by [? ] -35 minutes ago@ Exit Uf The Bomforte Zone
 13. 13. ./ „ . i z. Ni. ;o i „ _ill t . i 4 . .i 4ms. ,
 14. 14. Rahim Blak „ w ~ ' Posted by [(71-35 minutes ago@ W poszukiwaniu definicji Artysty i Sztuki? RYNEK SZTUKI RYNEK INTERNETOWY 1 z najmniejszych 1 z największych na świecie na świecie konserwatywny postępowy (medium) (medium) dzieło dzieło
 15. 15. _sztuka Internetu „eüebcommuniiy . l . Wiwuui . v `II . „ w" _' . .R3 company Timeline About Photos Reviews More v PEOPLE > a Status Photo/ Video Offer, Event + I V s What have you been up to? 5,744 likes ‹nn ~, ~.
 16. 16. cüclzcommunily Pożądany efekt promocyjny i bardzo duży wzrost zainteresowania marką VENEZIA wśród użytkowników social media. To sklonilo nas do podjęcia decyzji o stałej Wspolpracy z firmą click community. 6 s* . tl aiuiętiiuiej; / t Dzięki zastosowanym przez click community narzędziom takim jak remarketing na Facebookuiw sieci Google, a także skutecznie prowadzonemu email marketingowi, odnotowaliśmy znaczny udzial klientów pozyskanych tymi kanalami USLUGI CASESTUDIES KONFERENCJE KLIENCI ZESPÓL KONTAKT BLOG Napisz maila Da ne demograficzne i behavioralne naszych klientów. Pozyskiwanie wartościowych Ieadów z Social Media stalo się intuicyjne
 17. 17. HOWITVYORKS? APPS PRICES MVSERVICES MORE CONTACT OULS & TOYS 0R SOCIAL MEDIA orsay L'OREAL XFACTOR ORIFLAME sadslloa clients “W
 18. 18. edrone
 19. 19. Tour Pricing Docs Contact Sign in First CRM for e-commerœ ® ; GIANT m: suy hltnsil/ edronmmelkuntacl
 20. 20. , Rahim Blak telć" Posted by [? ] -35 minutes ago@
 21. 21. .T1 _ Rahim Blak Posted by [? ] ~35 minutes ago@
 22. 22. / Naiman Sit-v? ni' Il Jv `, ` 'ML' L . 0- " "L, CIH: . " ' . L J „na veum m La gonna
 23. 23. s/ Following Ć Message t, . .-1 . Ł Timeline About Photos Likes More v PEOPLE > g : ` Status „ Photo/ Video T Event, Milestone + E V 420 „i493 1 What have you been up to? Marcin Szeląg, Ruhan Aidarevik Hajdari and 250
 24. 24. Rahim Blak . 3 Posted by [? ] -35 minutes w
 25. 25. Rahim Blak 4 Posted by [? ] ~35 minutes ago@ Exit Of The Comforte Zone
 26. 26. , EI: ( / w ? loHläiIgv/ *Iłłśłä Inn@ ` ` ' . x4 , 4,1 ę” : minu: _ / v „ ñ a l `~__ 'll' i , i r f . - . - ł x I
 27. 27. Rahim Blak Posted by [? ] ~35 minutes ago@ Exit Uf The Comforte Zone
 28. 28. Rahim Blak Posted by [? ] ~35 minutes ago@ Personal Branding w kontekście zmian STREFY KUMFORTU
 29. 29. i”, 'NeaIeDanaIdIWalsh ł; l_ ' › Posted by [? ] -35 minutes ago@ Life Begins Cnmforte Zone i " , Neale Danald Walsh

×