O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Slaidiesitlus 2017. aasta riigieelarvest

10.279 visualizações

Publicada em

Slaidiesitlus Eesti 2017. aasta riigieelarvest.

Publicada em: Economia e finanças
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Slaidiesitlus 2017. aasta riigieelarvest

 1. 1. 2017. aasta riigieelarve Majanduskasv Riigi julgeoleku kasv Rahvaarvu kasv
 2. 2. Valitsuse prioriteedid • viia Eesti välja majandusseisakust • hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut • pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule • suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust
 3. 3. Peamised maksumuudatused toetavad majanduskasvu • Maksuvaba tulu tõuseb 170 eurolt 180 eurole kuus. • 2016. aastal madalat palka saanud isikud saavad tulumaksu tagasimakse. • 2018. aastal tõuseb maksuvaba tulu määr kuni keskmist palka saavatele töötajatele 500 eurole kuus. • Jäetakse ära kavandatud majutusteenuse käibemaksu tõus 2017. aastal. • Loobutakse kavandatud diiselkütuse maksutõusust 2018. aastal.
 4. 4. Tööjõu efektiivne maksumäär langeb 34,3%le 34.3% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
 5. 5. Välistoetused toetavad majanduskasvu • Euroopa Liidu ja muid välistoetusi on 2017. aasta riigieelarves kavandatud 961 miljonit eurot. • Välistoetuste kaasfinantseerimiseks Eesti riigi poolt on ette nähtud 81 miljonit eurot.
 6. 6. Julgeoleku tugevdamiseks • Iseseisva kaitsevõime arendamiseks mõeldud 2 protsendile SKPst lisandub liitlaste kohalolekuga seotud kulud ja alates 2018. aastast täiendav kaitseinvesteeringute programm. • Kokku on kaitsekulud 2017. aastal peaaegu 2,2 protsenti SKPst, mis läbi aegade kõrgeim tase. • Samuti panustame siseministeeriumi valitsemisalas kiirreageerimisvõimekuse arendamisse 2,7 miljonit eurot ja idapiiri väljaehitamisse 20 miljonit eurot.
 7. 7. Lastega perede heaolu suurendamiseks • Lasterikka pere toetus: 1. juulist makstakse vähemalt kolme lapsega perele lisatoetust 300 eurot kuus ning seitsme ja enama lapsega perele 400 eurot kuus. • Kolme lapsega pere saab toetust kokku 500 eurot kuus. • Seitsme lapsega pere saab toetust kokku 1000 eurot kuus. • Käivitub elatisabifond, mis tagab üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha. Alates 2017. aastast on selleks riigieelarvest igaks aastaks ette nähtud 7,2 miljonit eurot.
 8. 8. Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine • Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta teisel poolaastal. • Eesistumine nihkus 2018. aasta esimeselt poolaastalt 2017. aastasse, kuna Suurbritannia otsustas EList lahkuda. • Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kulu 2017. aasta riigieelarves on võrreldes kevadise teadmisega suurenenud 35 miljonit eurot.
 9. 9. Ravikindlustus • Haigekassa eelarve kasvab tuleval aastal sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa arvel 66 miljoni euro võrra 1,090 miljardi euroni. • Sama kiire kasv jätkub edaspidi: haigekassa praegusele aastatulule lisandub nelja aastaga 275 miljonit eurot, jõudes 1,3 miljardi euroni aastal 2020. • Lisaks sellele suurendasime riigikogu menetluse käigus tuleval aastal riigieelarvest tervishoiu rahastamist 10 miljoni euro võrra.
 10. 10. 951 1025 1091 1235 1300 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2015 2016 2017 2018 2020 Ravikindlustuse eelarve miljonit eurot
 11. 11. Eelarve tulud ja kulud kokku • Riigieelarve kulud kasvavad 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 7,6 protsenti 9,66 miljardile eurole. • Riigil on järgmisel aastal oodata tulusid kokku ligikaudu 9,48 miljardit eurot ehk ligikaudu 780 miljonit eurot rohkem, kui on prognoositud 2016. aastaks.
 12. 12. Peamised kulukohad on sotsiaalne kaitse, tervishoid ja majandus (% riigieelarvest) Üldised valitsussektori teenused 1,82 miljardit eurot, sh 952 mln eurot üksikisiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele 19% Riigikaitse 453 miljonit eurot 5% Avalik kord ja julgeolek 461 miljonit eurot 5% Majandus 1,14 miljardit eurot 12%Keskkonnakaitse 161 miljonit eurot 2% Tervishoid 1,2 miljardit eurot 13% Kultuur 245 miljonit eurot 3% Haridus 825 miljonit eurot 9% Sotsiaalne kaitse 3,28 miljardit eurot 34%
 13. 13. Valitsussektori palgavahendid kasvavad vaid prioriteetsetes valdkondades • Valitsus asub senisest jõulisemalt realiseerima eesmärki viia õpetajate keskmine palk 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. • Palgafond kasvab ka sotsiaalhoolekandetöötajatel, kõrgharidusega kultuuritöötajatel ja siseturvalisuse valdkonnas (sealhulgas politseinikel, päästjatel ja tolliametnikel). • Palgafondi täpsem jaotus ja konkreetsed palgatõusud jäävad iga valitsemisala enda otsustada.
 14. 14. Tähtsamad maksutulud 2017. aastal • Tekkepõhine maksutulu kokku 6,71 miljardit eurot. 470 miljonit eurot rohkem kui prognoositud 2016. aastaks • Sotsiaalmaksu laekub 2,73 miljardit eurot. 157 miljonit eurot rohkem kui prognoositud 2016. aastaks • Käibemaksu laekub 2,1 miljardit eurot. 170 miljonit eurot rohkem kui prognoositud 2016. aastaks • Aktsiise laekub 1,08 miljardit eurot. 113 miljonit eurot rohkem kui prognoositud 2016. aastaks
 15. 15. Alkoholiaktsiis • 2018. aastaks tõstetakse täiendavalt siidri ja veini aktsiisi ning kahekordistatakse õlle aktsiisimäär. • 2017. ja 2018. aastaks kavandatud alkoholiaktsiisi määrade tõus lükatakse jaanuari algusest veebruari algusse.
 16. 16. Kütuseaktsiis • Tühistatakse aastasse 2018 planeeritud diislikütuse aktsiisimäära tõus 10%. • 2017. aastaks kavandatud kütuseaktsiisi määrade tõus lükatakse jaanuari algusest veebruari algusse. • Diislikütuse aktsiisitõusu tühistamine vähendab ettevõtete kulu tootmissisenditele.
 17. 17. Olulised makronäitajad • Eesti majanduskasv 2017. aastal prognoositult 2,5 protsenti. • Inflatsioon taastub ja jõuab 2,7 protsendini. • Riigieelarve tulud kasvavad 8,9 protsenti. • sealhulgas maksutulude kasv 7,5 protsenti • Riigieelarve kulude kasv 7,6 protsenti. • Tööjõu efektiivne maksumäär alaneb 0,1 protsendipunkti 34,3 protsendini. • Keskmine palk tõuseb 5,5 protsenti 1200 euroni. • Valitsussektori üldine palgafond ei kasva, prioriteetsetel aladel palgafondi kasv 3 protsenti. Õpetajate keskmine palk jõuab 120 protsendini Eesti keskmisest palgast aastaks 2019. • Keskmine vanaduspension tõuseb 5,0 protsenti 416 euroni ning on endiselt maksuvaba. • Nominaalne eelarve majanduse stimuleerimiseks kerges puudujäägis (-0,6% SKPst), struktuurne positsioon püsib ülejäägis (0,2% SKPst).
 18. 18. 2017. aasta riigieelarve Majanduskasv Riigi julgeoleku kasv Rahvaarvu kasv

×