O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2019

8.880 visualizações

Publicada em

Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvine majandusprognoos.

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2019

 1. 1. Rahandusministeerumi majandusprognoos suvi 2019 9.9.2019
 2. 2. • Väliskeskkond on kevadel oodatust nõrgem • Majanduskasv aeglustub alates aasta teisest poolest • I pa 4,3%; II pa 2,5% >>> 2019 3,3%; 2020 2,2% • Kiire palgakasv aeglustub veidi ja hõive kasv peatub • Keskmine palk: 2019 7,2%; 2020 5,7%; hõive: 2019 +1%; 2020 +0,1% • Hinnatõus aeglustub kahe eelneva aastaga võrreldes • 2017–2018 +3,4%; 2019, 2020 +2,2% • Alkoholiaktsiisi langetamise panus –0,4% Majandusprognoosi põhisõnumid RM
 3. 3. Rahanduse põhisõnumid • Tugev majanduskeskkond kasvatab maksulaekumisi ja pensione • 2019.a eelarvepositsioon vajab parandamist, 2020.a vaja pingutada RES eesmärkide täitmiseks • Maksukoormus on alaneva trendiga, langedes alla 33% • Võlakoormus väheneb 6,7%ni SKPst, uusi laene ei plaanita
 4. 4. • Eesti majandusolukord globaalset ärevust arvestades hea • Kasv aeglustub koos jaheneva välisnõudlusega • Majapidamised säästavad ja koguvad reserve • Ettevõtted investeerivad vaatamata nõrgenevale konjunktuurile • Töötajate nappus tõstab palku ja tööviljakust • Eestiga sarnased arengud on ka mujal ELis Olukord Eesti majanduses RM
 5. 5. Konjunktuur ettevõtluses nõrgeneb
 6. 6. Eesti majandususaldusindeks juba üle aasta languses COM 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2000Q1 2002Q1 2004Q1 2006Q1 2008Q1 2010Q1 2012Q1 2014Q1 2016Q1 2018Q1 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
 7. 7. Eesti tarbijakindlus on taastunud visalt, aga jätkuvalt COM -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2000Q1 2002Q1 2004Q1 2006Q1 2008Q1 2010Q1 2012Q1 2014Q1 2016Q1 2018Q1 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
 8. 8. 60 70 80 90 100 110 120 -18.0 -13.0 -8.0 -3.0 2.0 7.0 12.0 2000Q1 2002Q1 2004Q1 2006Q1 2008Q1 2010Q1 2012Q1 2014Q1 2016Q1 2018Q1 2020Q1 2022 Eesti maj.usaldus väheneb ja maj.kasv aeglustub, paratamatult COM, Eurostat, RM SKP kasv % v.e.a., 4kvk majandususaldus 3,3% 2,2% 2,4% 4,8%5,7% SKP reaalkasv majandususaldus
 9. 9. Väliskeskkond nõrgeneb järsult
 10. 10. Eesti ekspordipartnerite impordi kasv pidurdunud RM -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* pp Ülejäänud Saksamaa Venemaa Leedu Läti Soome Rootsi
 11. 11. Eesti eksport välisnõudluse suhtes tugev RM 1.6 4.6 3.5 2.5 2.6 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* % v.e.a. (reaalkasv) Välisnõudlus (suvi '19) Eesti eksport (RM suvi'19) Välisnõudlus (kevad '19)
 12. 12. Tööturu näitajad enam ei parane
 13. 13. 68.4% 72.0% 4.6% 16.7% 5.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 hõive määr tööjõus osal.määr töötuse määr Tööturg võimete piiri lähedal RM % tööjõust, % tööealistest (15–74)
 14. 14. 1.0% 7.2% 5.7% 4.8% 3.4% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 hõive kasv palga nominaalkasv palga reaalkasv Palgakasv peaks aeglustuma ja hõive kasv peatuma RM % v.e.a.
 15. 15. Tarbijad endiselt säästlikud
 16. 16. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Tarbijad säästlikud RM % v.e.a. Palga raalkasv Eratarbimise raalkasv
 17. 17. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Investeeringute kasv ajutiselt kiire 2019 RM % SKPst Investeeringud kokku Ettevõtted Valitsus Majapidamised
 18. 18. Hinnastabiilsus püsib
 19. 19. Hinnatõus aeglustub energiahindade panuse vähenemise mõjul -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % Energia Alkohol ja tubakas Toit Baasinflatsioon THI THI suvi '19 THI kevad '19 3,4% 2,2% 2,2% 2,1%
 20. 20. 2.9 0.6 0.6 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* % SKPst Teisene tulu Esmane tulu Teenused Kaubad Jooksevkonto bilanss Jooksevkonto, kevad '19 Jooksevkonto ülejääk väiksem
 21. 21. suvi– kevad 2018 2019* 2020* 2021* 2019 2020* 2021* SKP reaalkasv 4,8 3,3 2,2 2,6 0,2 -0,5 -0,1 SKP nominaalkasv 9,5 6,8 5,1 5,2 0,8 -0,4 -0,1 Tarbijahinnaindeks 3,4 2,2 2,2 2,1 0,1 0,0 0,1 Tööhõive kasv 0,9 1,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Tööviljakuse reaalkasv 3,8 2,3 2,0 2,5 0,1 -0,7 -0,3 Töötuse määr 5,4 5,0 5,2 5,4 -0,6 -0,5 -0,3 Palga reaalkasv 4,0 4,8 3,4 2,9 0,6 0,4 0,0 Palga nominaalkasv 7,6 7,2 5,7 5,1 0,8 0,5 0,1 Eratarbimiskulutused 4,2 3,6 2,8 2,4 -1,1 -0,1 -0,5 Kapitali kogumahutus 1,7 11,0 1,5 4,5 5,9 -2,5 0,2 Kaupade ja teenuste eksport 4,3 3,4 2,4 3,3 0,2 -0,6 0,1 SKP lõhe, % SKPst 2,7 2,6 1,5 1,0 1,0 0,4 0,3
 22. 22. Riigi rahanduse väljavaated
 23. 23. Maksutulude prognoos optimistlikum kui kevadel Tulumaks Sotsiaalmaks Käibemaks Aktsiisid Eelarve struktuur 2019 muutus 2020 muutus Füüsilise isiku tulum aks 4 21 Juriidilise isiku tulum aks 5 -27 Sotsiaalm aks 30 55 Käibem aks 5 20 Alkoholiaktsiis -3 -4 Tubakaaktsiis 10 0 Kütuseaktsiis 16 -24 +69 mln +46 mln
 24. 24. Tööjõumaksude laekumist mõjutab keskmine töötasu ja töötajate arv 2,0% 7,9% -0,2% 4.9% 0 5 10 15 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Keskmine töötasu Töötajate arv % v.e.a, 6kk
 25. 25. Käibemaksu tasumine on kasvanud enim mootorsõidukite müügis ja langenud ehituses -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2015 4 7 10 2016 4 7 10 2017 4 7 10 2018 4 7 10 2019 4 7 %% Mootorsõidukid 3kk Ehitus 3kk Tasumised kokku 3kk
 26. 26. Alkoholi legaalne müük Eestis kasvab veerandi võrra 4,3% 13,9% 23,5% 18,6% 10,8% 10,3% 10,4% 10,3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -50 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 mln l Eestlaste ostud Lätis Eestlaste ostud Eestis Soomlaste ostud Eestis Soomlaste ostud Lätis Läti piirikaubanduse osakaal kogumüügis
 27. 27. Maksukoormus langeb alla 33% SKPst 32,4%32,8% 33,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 % SKPst Tööjõumaksud Tarbimismaksud Kapitalimaksud Euroopa Liit Soome
 28. 28. CO2 hind kasvatab nii tulusid kui kulusid 2019 2020 2021 2022 2023 CO2 tuluprognoos 140 169 174 107 97 RES 24€/t
 29. 29. Nominaalne ülejääk alates 2020.a RM -2.7% -2.2% 0.2% 1.2% -0.3% -0.2% 0.7% 0.1% -0.3% -0.3% -0.5% -0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* % SKPstmln € Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV Nominaalne eelarvepositsioon (parem skaala)
 30. 30. Võlatase väheneb, uusi laene ei plaanita 5,3% 6,7% 7,1% 8,4% -1,3% -1,3% -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 %SKPst Keskvalitsus (EFSF-ta) Sotsiaalkindlustusfondid VõlgReservid
 31. 31. Struktuurne puudujääk SKP lõhe tõttu kasvab võrreldes RES-ga RM -1.7 -1.4 -0.6 -0.5 -0.1 -0.1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lõhe mõju positsioonile Struktuurne positsioon SUVI Struktuurne positsioon RES
 32. 32. 2018.a muutus seab uued eelarve-eesmärgid RM KEVAD SUVI -1,4 2018 struktuurne positsioon -1,7 0,5 parandamisvajadus 0,5 -0,9 2019 eesmärk -1,2 0,5 parandamisvajadus 0,5 -0,4 2020 eesmärk -0,7 0,4 parandamisvajadus 0,5 0,0 2021 eesmärk -0,2 - parandamisvajadus 0,2 0,0 2022 eesmärk 0,0 - parandamisvajadus - 0,0 2023 eesmärk 0,0
 33. 33. 2019.a positsioon vajab parandamist, 2020.a RES otsuste rakendamist RM -1.2 -0.7 -0.2 0.0 0.0 -150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vahe RES eesmärgiga Struktuurne positsioon SUVI RES eesmärk
 34. 34. ?
 35. 35. SUVEPROGNOOSI PÕHISÕNUMID Võlakoormus langeb 7% juurde SKPst Majanduskasv suurendab nii maksutulusid kui sotsiaalkulusid 2020.a positsioon vastab uuele RES eesmärgile Maksukoormus langeb alla 33% SKPst
 36. 36. 2019.a vajab parandamist, 2020.a ületab eesmärki RM 2019 2020 2021 2022 2023 Struktuurne positsioon, suveprognoos -1,4% -0,6% -0,5% -0,1% -0,1% Struktuurne eesmärk -1,2% -0,7% -0,2% 0,0% 0,0% Vahe eesmärgiga (% SKPst) -0,2% 0,2% -0,2% -0,1% -0,1% Vahe eesmärgiga (mln €) -50 51 -66 -29 -25
 37. 37. Maksumuudatused vähendavad tulusid RM 2019 2020 2021 2022 2023 Struktuurne positsioon, suveprognoos -1,4% -0,6% -0,5% -0,1% -0,1% Struktuurne eesmärk -1,2% -0,7% -0,2% 0,0% 0,0% Vahe eesmärgiga (% SKPst) -0,2% 0,2% -0,2% -0,1% -0,1% Vahe eesmärgiga (mln €) -50 51 -66 -29 -25 Prognoosile lisanduvad muutused 0,0 -39,5 -36,3 -31,6 -26,2 Täiendav tulumaksuvabastus pensionäridele (+50 eurot) -15,0 -17,3 -19,1 -20,2 Tubakaaktsiisi tõusu ajatamine -6,0 0,0 7,0 14,0 KM direktiivi ülevõtmine (lootusetud nõuded) -18,5 -19,0 -19,5 -20,0
 38. 38. 2019.a vajab parandamist, 2020.a RES eesmärkide hoidmist RM 2019 2020 2021 2022 2023 Struktuurne positsioon, suveprognoos -1,4% -0,6% -0,5% -0,1% -0,1% Struktuurne eesmärk -1,2% -0,7% -0,2% 0,0% 0,0% Vahe eesmärgiga (% SKPst) -0,2% 0,2% -0,2% -0,1% -0,1% Vahe eesmärgiga (mln €) -50 51 -66 -29 -25 Prognoosile lisanduvad muutused 0,0 -39,5 -37,0 -33,5 -30,0 Täiendav tulumaksuvabastus pensionäridele (+50 eurot) -15,0 -18,0 -21,0 -24,0 Tubakaaktsiisi tõusu ajatamine -6,0 0,0 7,0 14,0 KM direktiivi ülevõtmine (lootusetud nõuded) -18,5 -19,0 -19,5 -20,0 Positsioon koos lisanduvate muutustega -1,4% -0,7% -0,6% -0,2% -0,2% Vahe eesmärgiga (mln €) -50 11 -102 -61 -51

×