O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

אופציות אקזוטיות

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

אופציות אקזוטיות

Baixar para ler offline

פרופסור רפי (רפאל) אלדור, מרצה בבין תחומי בהרצליה, בהרצאתו בנושא אופציות אקזוטיות.
כולל דוגמאות והסברים על סוגי האופציות השונים.

פרופסור רפי (רפאל) אלדור, מרצה בבין תחומי בהרצליה, בהרצאתו בנושא אופציות אקזוטיות.
כולל דוגמאות והסברים על סוגי האופציות השונים.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de רפי אלדור (20)

Anúncio

אופציות אקזוטיות

 1. 1. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬
 2. 2. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬
 3. 3. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬
 4. 4. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬
 5. 5. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫לממש‬ ‫שניתן‬ ‫אירופאיות‬ ‫באופציות‬ ‫דנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫הפקיעה‬ ‫במועד‬ ‫רק‬ ‫אותן‬,‫שניתן‬ ‫אמריקניות‬ ‫ובאופציות‬ ‫הפנימי‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ ‫אותן‬ ‫לממש‬(s-x)‫עד‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫בכלל‬ ‫ועד‬ ‫הפקיעה‬ ‫למועד‬. ‫למימוש‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫המעניקה‬ ‫אופציה‬ ‫היא‬ ‫ברמודה‬ ‫אופציית‬ ‫הפקיעה‬ ‫ובמועד‬ ‫הפקיעה‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫מסוימים‬ ‫בתאריכים‬ ‫רק‬. ‫הניתנת‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫על‬ ‫אופציה‬ ‫למשל‬ ‫רבעון‬ ‫כל‬ ‫בסוף‬ ‫למימוש‬.
 6. 6. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫המעניקה‬ ‫אופציה‬ ‫היא‬ ‫סטנדרטית‬ ‫לא‬ ‫אמריקנית‬ ‫אופציית‬ ‫ניתן‬ ‫ואז‬ ‫הקפאה‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫למימוש‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫הפקיעה‬ ‫ובמועד‬ ‫הפקיעה‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫לממש‬. ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשל‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לעובדים‬ ‫הניתנת‬ ‫אופציה‬ ‫למשל‬ ‫בחברה‬ ‫עדיין‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫השלישית‬ ‫בשנה‬ ‫רק‬ ‫למימוש‬ ‫הניתנת‬.
 7. 7. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫שבכל‬ ‫אירופיות‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫מסדרה‬ ‫המורכבת‬ ‫אופציה‬ ‫המניה‬ ‫למחיר‬ ‫השווה‬ ‫המימוש‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫תקופה‬ ‫תחילת‬. ‫האופציות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המצטבר‬ ‫הסכום‬ ‫היא‬ ‫מהאופציה‬ ‫התמורה‬. ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשל‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לעובדים‬ ‫הניתנת‬ ‫אופציה‬ ‫למשל‬, ‫המניה‬ ‫כמחיר‬ ‫מחדש‬ ‫המימוש‬ ‫מחיר‬ ‫נקבע‬ ‫שנה‬ ‫תחילת‬ ‫ובכל‬ ‫עת‬ ‫באותו‬.‫משלושת‬ ‫המצטבר‬ ‫הסכום‬ ‫היא‬ ‫מהאופציה‬ ‫התמורה‬ ‫בחברה‬ ‫עדיין‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫השלישית‬ ‫בשנה‬ ‫רק‬ ‫לעובד‬ ‫ניתנת‬ ‫האופציות‬.
 8. 8. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫אופציה‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫צווארון‬ ‫או‬ ‫צילינדר‬ ‫אופציית‬ ‫שונה‬ ‫מימוש‬ ‫מחיר‬ ‫בעלות‬ ‫אופציות‬ ‫משתי‬ ‫המורכבת‬ ‫פקיעה‬ ‫מועד‬ ‫לאותו‬ ‫בסיס‬ ‫נכס‬ ‫אותו‬ ‫על‬,‫אופציה‬ ‫האחת‬CALL ‫אופציית‬ ‫השנייה‬PUT‫מנוגדות‬ ‫שלהן‬ ‫והאחזקות‬.
 9. 9. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬  xSt  ‫מאפשרת‬ ‫בחירה‬ ‫אופציות‬‫במועד‬ ‫לבחור‬ ‫אותם‬ ‫לרוכשים‬ ‫אופציית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אופציה‬ ‫באם‬ ‫הפקיעה‬CALL‫אופציית‬ ‫או‬ PUT.‫באופן‬ ‫ההפרש‬ ‫היא‬ ‫הפקיעה‬ ‫במועד‬ ‫אופציה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫הפקיעה‬ ‫במועד‬ ‫המחיר‬ ‫בין‬ ‫אבסולוטי‬St‫המימוש‬ ‫מחיר‬ ‫לבין‬x. ‫בפקיעה‬ ‫האופציה‬ ‫ערך‬
 10. 10. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫לממש‬ ‫שניתן‬ ‫אירופאיות‬ ‫באופציות‬ ‫זה‬ ‫בקורס‬ ‫דנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫שניתן‬ ‫אמריקניות‬ ‫ובאופציות‬ ‫הפקיעה‬ ‫במועד‬ ‫רק‬ ‫אותם‬ ‫הפנימי‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ ‫אותן‬ ‫לממש‬(s-x)‫עד‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫בכלל‬ ‫ועד‬ ‫הפקיעה‬ ‫למועד‬. ‫לקבל‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫המעניקה‬ ‫אופציה‬ ‫היא‬ ‫אסייתית‬ ‫אופציה‬ ‫בתקופה‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫בין‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המימוש‬ ‫מחיר‬ ‫לבין‬ ‫מסוימת‬.
 11. 11. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ ‫עולם‬ ‫מצבי‬ ‫שני‬ ‫המאפשרת‬ ‫אופציה‬ ‫היא‬ ‫בינארית‬ ‫אופציה‬: ‫מסוג‬ ‫בינארית‬ ‫אופציה‬ ‫למשל‬CALL‫סכום‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשרת‬ ‫מסוים‬500₪‫א‬‫ת‬ ‫מדד‬ ‫ם‬"‫א‬25‫מעל‬500‫אחרת‬ ‫ואפס‬. ‫כדלקמן‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אופציה‬ ‫של‬ ‫התמורה‬ ‫גרף‬: 500 ‫ת‬ ‫מדד‬"‫א‬25500 ‫התמורה‬ 500‫ש‬"‫ח‬
 12. 12. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ KOO‫רגילה‬ ‫אופציה‬ ‫כמו‬ ‫היא‬,‫הרגיל‬ ‫המימוש‬ ‫למחיר‬ ‫בנוסף‬ ‫אך‬ ‫הנקרא‬ ‫שלה‬STRIKE,‫הנקרא‬ ‫נוסף‬ ‫מימוש‬ ‫מחיר‬ ‫לה‬ ‫יש‬ OUTSTRIKE. ‫ב‬ ‫נוגע‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫מחיר‬ ‫אם‬OUTSTRIKE ‫הרשמית‬ ‫הפקיעה‬ ‫לפני‬ ‫גם‬,‫מסתיימת‬ ‫האופציה‬ ‫אזי‬ (‫הפקיעה‬ ‫מועד‬ ‫עדיין‬ ‫הגיע‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬.)
 13. 13. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ 4.0 4.2 outstrike ‫הזול‬ ‫מחירה‬ ‫היא‬ ‫כזו‬ ‫באופציה‬ ‫היתרון‬(‫ממחיר‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬c(420) ‫ללא‬outstrike.) ‫אופציה‬CALL$ strike=420, outstrike=400
 14. 14. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬ LCO‫במחיר‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מעניקה‬ ‫האופציה‬ ‫חיי‬ ‫במהלך‬ ‫שהושג‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬. ‫אופציית‬ ‫קנה‬ ‫לקוח‬ ‫למשל‬LCO‫הפוקעת‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫שלושים‬ ‫בתוך‬. ‫ל‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫ירד‬ ‫תקופה‬ ‫אותה‬ ‫במהלך‬–4.00₪‫ל‬‫ועלה‬ ‫דולר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬.‫היה‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫האופציה‬ ‫פקיעת‬ ‫במועד‬4.20₪. ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫בין‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫האופציה‬ ‫רוכש‬ ‫לפיכך‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫לבין‬ ‫האופציה‬ ‫פקיעת‬ ‫במועד‬ ‫האופציה‬ ‫חיי‬ ‫בתקופת‬.
 15. 15. ©‫כל‬‫שמורות‬ ‫הזכויות‬‫רפי‬ ‫לפרופסור‬‫אלדור‬   StSSPt t  ,.....,0max LPO‫את‬ ‫למכור‬ ‫האופציה‬ ‫לבעל‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מעניקה‬ ‫חיי‬ ‫במהלך‬ ‫שהושג‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫במחיר‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫האופציה‬. ‫ה‬ ‫אופציית‬ ‫ערך‬–LPO‫הפקיעה‬ ‫ביום‬

×