O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PREDSTAVLJANJE GEOGRAFSKIH SADRŽAJA NA KARTI.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de radmila10 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

PREDSTAVLJANJE GEOGRAFSKIH SADRŽAJA NA KARTI.pptx

 1. 1. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕОГРАФСКИХ САДРЖАЈА НА КАРТИ
 2. 2. ДА ПОНОВИМО!
 3. 3.  Општегеографске  Темаске карте  Како се дијеле карте према садржају?
 4. 4.  КАРТОГРАФСКИ ЗНАЦИ  међународно договорени симболи који својом величином, бојом и изгледом подсјећају на географски елеменат кога приказују
 5. 5.  ЛЕГЕНДА  посебан дио карте  тумач картографских знакова
 6. 6.  ИСПИСИВАЊЕ ГЕОГРАФСКИХ НАЗИВА  Ријеке у правцима тока  Планине у правцу пружања  Мора, заливи, острва, језера и области у правцима дуже осе

Notas do Editor

 • Како смо подијелили карте према садржају? Општегеографске карте – садрже више географских елемната и сви су приказани са истом важношћу ( школска карта ) границе, планине, воде, путеви, жељезнице,градови и др... Раде се углавном у ситном размјеру. Тематске карте – садрже мање елемената а један је посебно истакнут ( туристичке, собраћајне, климатске...).

 • Садржај карте приказује се картографским знацима. Картографски знаци су различити и има их више врста. Могу бити веома једноставни тачка на коју се уноси НВ, или дубина на мору. Знаци могу бити геометријског облика ( кружићи, квадрати, троуглови идрр.)Могу бити и сликовни који својим обликом подсјећају на грографски елеменат који приказује, па се лако препознају и памте. Картографски знаци су међународно договорени симболи који својом величином, бојом и изгледом подсјећају на географски елеменат кога приказују. Картографски знаци могу и бојом указивати на географске елементе које приказују. Тако су на картама све воде приказане плавом бојом, док су у зеленој боји картографски знаци за биљни покривач. Жељезничке пруге и путеви су приказани линијама црне и црвене боје. Осим што бојом и обликом сликовито казују о којим објектима се ради, картографски знаци говоре и о особинама и бројчаним вриједностима објеката. Нпр. Насељасе на картама ситног размјера приказују кружићима чија величина зависи од броја становника.
 • Сви знаци који су употријебљени на карти приказани су у легенди, која се обично налази у доњем дијелу карте. Легенда је посебан дио карте у коме су дата објашњења употријебљених знакова.
 • Уз географске елементе, обавезан садржај карте су и географски називи,Њихов циљ је да олакшају кориштење карте. Називи насеља, рудника и бања пишу се црним усправним словима десно од картографског знака. Називи ријека исписују се у правцима њихових токова, а називи планина у правцу пружања. Називи мора , залива, острва,језера и области исписују се у правцима њихове дуже осе. Величина слова одређује се у зависности од величине географског елемента – називи већих градова пишу се крупнијим словима, а мањих ситнијим.
 • Шта је тема ових карата?

×