Anúncio

1.balkansko poluostrvo

radmila10
professor of geography em Primary school
5 de Sep de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

1.balkansko poluostrvo

 1. ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
 2.  Југоисточна Европа  Балканско полуострво и острва Јадранског, Јонског, Егејског мора
 3.  Балканско полуострво  Сјеверна граница условно одређена Дунавом и Савом  окружују га Јадранско, Јонско, Егејско, Мраморно и Црно море и мореузи Босфор и Дарданели  треће је по величини у Европи
 4. ДРЖАВЕ 1. Словенија 2. Хрватска 3. Босна и Херцеговина 4. Србија 5. Црна Гора 6. Македонија 7. Грчка 8. Бугарска 9. Албанија Малим дијелом Турска и Румунија
 5.  МАТЕМАТИЧКИ ПОЛОЖАЈ  Простире се између 35° и 45° с. г. ш. и 13° и 30° и. г. д.  ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКИ  Повољан  ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКИ  Неповољан
 6.  РЕЉЕФ  Родопи  Највиши врх Балкана: планина Рила- врх Мусала 2925м  Динарске планине  Шарско-пиндске  Карпатско-Балканске Балканске планине Родопи РИЛА Мусала 2925м
 7.  Најпознатије низије су дио Панонске, Влашка( Дунавска), Тракијска, Тесалија Влашка( Дунавска) Тракијска Тесалија
 8.  Клима и биљни свијет  Медитеранска: обала, и долине ријека ( Неретва)  Средоземна вегетација - макија  Умјереноконтинентална:унутрашњост полуострва до 800м НВ  Листопадне шуме  Континентална: Влашка и Панонска низија  Степе- обрадиво земљиште  Планинска: изнад 1000 м НВ  Вегетација распоређена по висинским појасевима Макија Степе Шуме
 9.  Хидрографија  Морски сливови:  Црноморски слив: Дунав,Сава, Врбас, Босна, Дрина, Уна, Сана, Морава  Јадрански слив: Крка,Неретва,Бојана,Дрим  Егејски слив: Вардар,Струма, Места, Марица  Понорнице: Требишњица
 10.  ЈЕЗЕРА  Природна:тектонска, крашка, ледничка, еолска, ријечна  Скадарско,Преспанско,Охридско  Вјештачка:Ђердапско, Билећко...  ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ  Врњачка, Соко,Врућица...
 11.  СТАНОВНИШТВО  Број становника: 45 милиона  Грчка 11 милиона; Црна Гора 600 000  Густина насељености неравномјерна  Просјечна 80 ст/км²  Старе цивилизације, народи и религија Балкана:  Илири, Трачани, Келти,Хелени, Римљани  Јужни Словени - Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, Македонци и Бугари  Хришћанство(православље и католичанство) Ислам, Јеврејство
 12.  ПРИВРЕДА  Неразвијена: чести сукоби, застарјела технологија  Земље у транзицији: начин привређивања по угледу на земље запада – тржишна привреда  Значајније привредне гране:  Пољопривреда: Србија, Бугарска, Хрватска  Индустрија: Словенија  Саобраћај и туризам:Црна Гора, Грчка, Хрватска, Србија
 13.  Који положај Балканског полуострва није повољан и зашто?  Који системи младих вјеначних планина се налазе на Балканском полуострву?  Наброј народе који припадају Јужним Словенима?  Које су религије карактеристичне у овом дијелу Европе?  Објасни разлоге слабо развијене привреде држава Балканског полуострва?
Anúncio