O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Primjer maturskog - WORD format

33.851 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Primjer maturskog - WORD format

 1. 1. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA“ BANJA LUKA Ime i prezime učenikaDIZAJN I IZRADA MULTIMEDIJALNE WEB PREZENTACIJE MATURSKI RAD Banja Luka, jun 2013.
 2. 2. Tema: Dizajn i izrada multimedijalne web prezentacije Ključne riječi: Internet Multimedija Prezentacija CMS Joomla Wordpress Učenik: Ime i prezime učenika
 3. 3. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“NIKOLA TESLA“ Predmet: PRIMJENA RAČUNARA Tema: DIZAJN I IZRADA MULTIMEDIJALNE WEB PREZENTACIJE Zadatak: U okviru rada potrebno je obraditi kriterijume kojih se treba pridržavati prilikom izrade uspješne web prezentacije sa posebnim osvrtom na početnu stranicu, navigaciju, preglednost i funkcionalnost. Definisati pojam sistema za upravljanje sadržajem te dati pregled često korištenih sistema za upravljanje sadržajem otvorenog koda kao i poreĎenje WordPress i Joomla sistema. U praktičnom dijelu rada obraditi WordPress sistem za upravljanje sadržajem. Mentor: Ime i prezime profesora Učenik: Ime i prezime učenika Banja Luka, jul 2013.
 4. 4. SADRŽAJ1. UVOD............................................................................................................................................................ 12. KRITERIJI ZA IZRADU KVALITETNE WEB PREZENTACIJE............................................................ 2 2.1. JASAN CILJ .................................................................................................................................................... 2 2.1. NASLOVNA STRANA ...................................................................................................................................... 2 2.2. NAVIGACIJA ................................................................................................................................................. 2 2.3. PREGLEDNOST I JEDNOSTAVNOST ................................................................................................................. 3 2.4. FUNKCIONALNOST ........................................................................................................................................ 43. SISTEMI ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM – CMS ................................................................................. 5 3.1. PREGLED CMS RJEŠENJA .............................................................................................................................. 64. POREĐENJE WORDPRESS I JOOMLA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM .................... 75. ZAKLJUČAK .................................................................................................................................................... 8LITERATURA ...................................................................................................................................................... 9
 5. 5. 1. UVOD Brzi razvoj Interneta devedesetih godina omogućio je jednostavnu i brzukomunikaciju sa bilo kojeg dijela planete. Pristupačnost i cijena komunikacije prekoInterneta zasjenila je sve druge načine komunikacije, izbacivši Internet u prvi plan.Danas, gotovo svaka firma koristi Internet za komunikaciju. Jedna od vrsta komunikacije je prezentacija. Internet prezentacija se naziva WEBprezentacija. Posjedovanje WEB prezentacije Vam omogućava da na jednom mjestu24 sata dnevno budete dostupni vašim poslovnim partnerima. Posjedovanje WEBprezentacije omogućava vašim budućim poslovnim partnerima da vas pronaĎu ikontaktiraju.Uspješna WEB prezentacija se sastoji od 3 element: naziva, prostora i dokumenata. - Statična WEB prezentacija je najjednostavniji oblik WEB prezentacije. Sastoji se od HTML dokumenata koji su meĎusobno povezani i usklaĎeni. HTML dokumenti, slično kao WORD dokumenti, se sastoje od tekstova i slika. - Dinamična WEB prezentacija je, osim tekstova i slika, sastavljena i od video dokumenata, koji se nazivaju FLASH dokumenti. Bilo da se radi o animacijama ili stvarnim video zapisima, dinamične WEB lokacije omogućavaju veću interakciju od statičnih WEB lokacija. Ako bi statične WEB lokacije uporedili sa novinama, onda bi dinamične WEB lokacije bile TV stanice. - WEB servis kao što mu samo ime kaže servis na Internetu. WEB servis je skup programskih skripti koje vam omogućavaju pružanje bilo kojih vrsta usluga putem Interneta. WEB servisi su najnapredniji oblik komunikacije na Internetu. Naša ponuda vam omogućava pokretanje bilo koje vrste servisa od email servisa, formi za unos i prikazivanje podataka, do pokretanja WEB prodavnica ili foto galerija. 1
 6. 6. 2. KRITERIJI ZA IZRADU KVALITETNE WEB PREZENTACIJE Poznato je da kod nas, a i u svijetu preko 90% sajtova na Webu iz različitihrazloga nije dobro uraĎeno,a kad bismo ovde dodali i promociju - procenat sepovećava. Da ne biste došli u situaciju da već završena prezentacija bude lošeocenjena, da je ljudi ne posjećuju i da nema efekta od nje, potrebno je sljeditisljedeća pravila: Jasan cilj Naslovna strana Navigacija Preglednost i jednostavnost Funkcionalnost2.1. Jasan cilj Prezentacija mora da odgovori na pitanje: koja je njegova svrha, tj. kome i zašta je namenjena i to mora biti očigledno kako na prvoj stranici tako i na svimpreostalim stranicama. Na osnovu cilja Web prezentacije, tj. cilja prisustva firme nainternetu, kreira se organizacija, sadržaj i dizajn prezentacije.2.1. Naslovna strana Prva, tj. naslovna strana daje informacije o kakvom se sajtu radi, jer akoposetilac odmah ne zna gde je stigao, zašto bi uopšte otišao na neku drugu stranicusajta. Zato nije dobro kreirati uvodnu stranicu sajta, tzv. Splash page, tj. stranicu nakojoj obično postoji samo logo firme i ulaz na jedan ili više jezika, bez naročitogopisa. Home Page treba razmišljajti kao o prvoj strani časopisa. Ljudi obično prvo primete gornji levi ugao pa je pogodno da se nešto stvarno važno postavi tu, a taj deo je vidljiv i na najmanjim monitorima 640x480 piksela. To su elementi koji će se prvi prikazati. Od HP zavisi koliko će svi ostali delovi sajta biti posećeni. Kratka forma je važna za HP - onaj koji bude zainteresovan za ono o čemu govorite posle će rado pročitati i nešto duži tekst. Ukoliko želite da vam se posetioci obrate na Vaš E-mail postarajte se da do njega ne treba doći skrolovanjem strane , već da je pri njenom vrhu. HP treba da bude vodič kroz sadržaj i pokaže posetiocu šta sve može pronaći na vašem sajtu i da ga motiviše da nastavi čitanje. Najsažetiji rezime prezentacije treba da je na početku prve stranice sajta. Najbitnijie delove sajta (maksimalno pet) treba istaći vizuelno pomoću grafičkih metafora, ali biti obazrivi sa njima. Sadržaj koji nudite, lep dizajn, brzina učitavanja i dobar navigacioni sistem na prvoj stranici su najvažniji.2.2. NavigacijaU tekstu koji sljedi date su osnovne smjernice za organizaciju sajta: Organizacioni sajt mora biti razumljiv svakom posjetiocu, inače se on neće dugo zadržati na njemu (kad prvi put poseti sajt posetilac bi trebalo da se zadrži bar 1 minut). Treba da postoji podela na sekcije u skladu sa 2
 7. 7. poslovanjem kako bi se što lakše snalazilo na predstavljenom materijalu. Sve stranice bi trebalo da imaju linkove do najvažnijih sekcija sajta, i obavezno do naslovne strane. Navigacija na sajtu služi posetiocu kao vodič do sadržaja koji ga zanima. Što je navigacija kvalitetnija posetilac će lakše nalaziti tražene sadržaje i češće će dolaziti na sajt. Osnovna podela navigacije sa aspekta njenog položaja na stranici je podela na horizontalnu i vertikalnu navigaciju, a na sajtu može postojati jedna od te dve ili obe vrste. Veoma je zgodno ponoviti navigaciju na kraju stranica koje su veoma dugačke, da posetilac ne bi morao da ponovo dolazi na vrh stranice. TakoĎe je preporučljivo postaviti link do vrha stranice. Statistike posećenosti pokazuje da posetioci više biraju linkove koji su bliži lijevoj ivici stranice na horizontalnoj navigaciji, a bliže vrhu u vertikalnoj, a više se koristi horizontalna u odnosu na vertikalnu navigaciju. Iz ovoga direktno proizilazi da je potrebno veoma dobro razmisliti koji su linkovi manje ili više bitni, i tako ih poreĎati u vertikalnu i (ili) horizontalnu navigaciju.2.3. Preglednost i jednostavnost Slika 1. Primjeri preglednih sajtova Dizajn sajta mora biti konzistentan, tj. prepoznatljiv na svakoj njegovoj stranici.Sama kreacija Web dizajna zavisi od cilja sajta i od isticanja odreĎenog sadržaja nanjegovim stranicama. Prva stvar koja se primećuje na Webu je izgled sajta, zato jedizajn veoma bitan, jer komunicira sa posetiocem i predstavlja prvu impresiju.Moderan ili tradicionalan? Ozbiljan ili prijateljski? Topao ili hladan? Dizajn sajta trebada reflektuje Vaš identitet. Neka od osnovnih pravila u vezi sa dizajnom su: Boju pozadine, slike i tekst treba usaglasiti tako da sve deluje skladno i da tekst bude čitljiv. Treba koristiti tople pastelne boje koje privlače posjetioce, tj. najbolje bi bilo da je dizajn prozračan-lak. Ne treba zaboraviti na logo, jer se na taj način stvara identitet sajta. Veoma bitna stvar na Webu je čitljivost. Kontrast je bitan, ali ne treba pretjerivati.Tradicionalna crna slova na beloj pozadini su prijatna za naše oči, a siva na beloj pozadini još su prijatnija. Obezbedite razdvajanje pasusa i dosta belog prostora pošto odmara oči. Tekst ne treba da bude ni predugačak ni preširok. Fontovi bi trebalo da su uobičajeni, npr. Ariel, Verdana,Tahoma, Courier... i ne manji od 10 piksela. Ne treba pretjerivati sa šarenilom boja i tamnom pozadinom, flash- animacijama, zvucima i drugim multimedijalnim efektima, prevelikim ili 3
 8. 8. bespotrebnim slikama... (što produžava vreme učitavanja strane, koje ne bi trebalo da bude duže od 30-ak sekundi). Treba se prvenstveno fokusirati na sadržaj, a ne na dizajn.2.4. Funkcionalnost Neophodno je da se obezbedi lako dolaženje do željenih informacija, jerposetilac se na sajtu neće dugo zadržati, ako ne uspe brzo i lako da pronaĎe ono štoga zanima. 4
 9. 9. 3. SISTEMI ZA UPRAVLJANJE SADRŢAJEM – CMS CMS predstavlja skraćenicu za izraz Content Management System, odnosnou prevodu – sistem za upravljanje sadržajem. Primarno se odnosi na web rješenja,onlajn softvere, preko kojih se vrši administracija web sajtova. U kompletu predstavljaweb sajt, sa administrativnim delom - gde se upravlja sadržajem, i javnim dijelom -kome pristupaju posjetioci sajta. Slika 2. Razdvajanje funkcoinalnosti kod CMS-aGlavna odlika sistema za upravljanje sadržajem je onlajn pristup. Sistem jepostavljen na server i može mu svako pristupiti, za razliku od statičkih webprezentacija gde se na lokalu vrši ureĎenje stranica i gde je potrebno svaki put novestranice kopirati na server, povezivati sa ostatkom sadržaja, paziti svaki put na dizajnnove stranice je previše komplikovano za održavanje većih veb sajtova koji zahtevajuredovno ažuriranje. Slika 3. Detaljni prikaz funkcionisanja sistema za upravljanje sadržajem Ukoliko se razmotri tehnička strana funkcionisanja sistema za upravljanjesadržajem, dolazi se do arhitekture sistema . U pitanju je višeslojna web aplikacijakoja se sastoji od: baze podataka, aplikacione logike i šablona za prikaz. Svako 5
 10. 10. dinamično web rešenje se kreira prema prikazanoj arhitekturi, samo je razlika uodabiru programskog jezika i baze podataka. Slika 3. Arhitektura sistema za upravljanje sadržajem3.1. Pregled CMS rješenja Open Sors sistemi za upravljanje sadržajem se mogu besplatno naći nainternetu. Za svaki od sistema postoji velika zajednica dizajnera i programera kojiredovno rade na usavršavanju konkretnog rešenja. I ako je lako doći do sistema zaupravljanje sadržajem, potrebno je vremena da se sistem uredi u željeni websajt.Danas se na internetu može naći više CMS web rešenja, a neka od njih su: Joomla Drupal Wordpress Geeklog PHP Nuke phpWCMS TYPO3 Xoops OS Commerce SMFSva navedena rješenja imaju istu suštinu, kreiranje i održavanje veb sajtova.Trenutno vodeća CMS rešenja su Drupal, Joomla i Wordpress. Sva ova rješenjaimaju izuzetno jaku onlajn podršku u vidu dodatnih komponenti, foruma za podrškukorisnicima, sisteme razvoja. Jedina mana Open Sors sistema je sigurnost, upravozbog otvorenog koda. MeĎutim, ukoliko se sistem redovno ažurira novim verzijama,neće biti nikakvih problema. Wordpress je jedan od poznatih sistema za upravljanje sadržajem, nastao2003. godine kao vrlo jednostavni onlajn program sa malo koda, čija je osnovnazamisao bila da se omogući svakodnevno pisanje na jednostavnom web sajtu. Vrlobrzo prerasta u jedan od najačih alata za blogovanje koji koristi hiljade sajtova, i kojisvakodnevno pregledaju milioni posjetilaca. Razvoj Wordpressa je omogućilazajednica, što je i jedna od ideja Open Sors koncepta. Joomla predstavlja jedno od vodećih sistema za upravljanje sadržajem uz čijuse administraciju mogu kreirati vrlo kvalitetna web rešenja, sajtovi, portali. Mnogiaspekti, pre svega lakoća korišćenja i mogućnosti proširenja načinilu su da Joomlabude jedan od najtraženijih besplatnih rešenja na webu. 6
 11. 11. 4. POREĐENJE WORDPRESS I JOOMLA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SADRŢAJEM Ako se posmatraju sajtovi realizovani na besplatnim sistemima za upravljanjesadržajem, dve najzastupljenije platforme su upravo Wordpress i Joomla. U stopu ihprati Drupal, rešenje sa konceptom sličnim Joomla rešenju. Bez obzira na konkretanprojekat, mnogi web dizajneri svoja rešenja forsiraju kroz jedno CMS rešenje. Ipak,postoje slučajevi u kojima je odreĎene web sajtove daleko lakše razviti krozWordpress, ili pak portale kroz Joomla sistem.Wordpress i Joomla se mogu poreditipo više parametara. Konkretno će biti prikazano poreĎenje po osnovnim funkcijama,brzini i optimizaciji za pretraživače. Osnovna funkcija Wordpress-a je bloging. Ako se posmatra kao ličnaplatforma za publikovanje vesti, informacija, članaka, wordpress to sa lakoćomodraĎuje. Publikovanje sadržaja i slika se sa Wordpress platformom vrlo lakoobavljaju, sa te strane je Wordpress klasičan primer web 2.0 tehnologije. Osnovna funkcija Joomla-e platforme je kreiranje portala. Joomla nudikompletnije rešenje sa više opcija u odnosu na Wordpress. U prvom kontaktuWordpress je bliži korisnicima a takoĎe i jednostavniji. Joomla koristi komponente,module i plaginove, dok Wordpress kao dodatke koristi samo pluginove, što delujejednostavnije u korist Wordpressa, meĎutim sa više funkcija u korist Joomla rešenja.Joomla pruža fleksibilnost jer je, recimo, moguće definisati više menija na višepozicija, dok Wordpress u startu donosi jedan meni. Ukoliko je cilj kreirati portal,Joomla je daleko bolje rešenje. Ako se sumira analiza, može se reći da je Wordpress idealan kao rešenje zalično publikovanje, dok je Joomla pravi izbor kao kompletan CMS, odnosno kodkreiranja portala. Ako poredimo Wordpress i Joomla sistem po brzini, Wordpress je u prednosti.Lakši kod i manji sistem omogućavaju da se sajt u Wordpressu daleko brže učitava.Joomla predstavlja kompleksniji sistem sa više koda. Optimizacija za pretraživače predstavlja vrlo bitan parametar. Oba rješenja semogu modifikovati da budu vrlo pogodna za pretraživače, ipak, pri samoj instalacijiWordpress je moguće brže i jednostavnije optimizovati za pretraživače, dok je kodJoomla rešenja to moguće uraditi tek iz nekoliko koraka i instaliranjem dodatnihkomponenti. Kod Joomle 1.5 je taj sistem olakšan, ali Wordpress i dalje vodi udomenu optimizacije za pretraživače. 7
 12. 12. 5. ZAKLJUČAK Web prezentacija se pravi zbog toga da bi bilo efekata od korišćenja Interneta- to je primarno, a ne samo pravljenje prezentacije zbog njenog postojanja i da bi navizit-karti imali Web adresu, ili zato što konkurencija ima prezentaciju. Trenutno su se na tržištu profilisala dva rješenja bazirana na Wordpress-u iJoomla-i. Wordpress se koristi za manje web prezentacije ili veće bloging sajtove iodlično je optimizovan za pretraživače sa brzim učitavanjem stranice. Joomla sekoristi za veće prezentacije, portale i uz dodatne komponente može se koristiti zaizradu složenijih sajtova. Uz dodatna podešavanja Joomla može biti vrlo dobrooptimizovana za pretraživače. Jedina mana Joomla-e je sporost učitavanja. Za Internet nastup treba pronaći inicijalna sredstva ne samo za izradu sajta,već i za njegovo održavanje, tj. ažuriranje, a treba planirati i budžet za promociju naduži vremenski period. Naravno, ne treba misliti da će prezentacija čim se napraviodmah donositi profit - i Internet nastup treba razvijati. 8
 13. 13. Literatura[1] dizajn_uspesne_web_prezentacije.pdf[2] joomla1.5-tutorijal.pdf 9

×