O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Gatling - oružje u redovima performansnog testiranja

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Gatling - oružje u redovima performansnog testiranja

Baixar para ler offline

Nefunkcionalno testiranje je bitan, ali često zaboravljen element u procesu razvoju aplikacija. Gatling je alat za simulaciju opterećenja na testiranoj aplikaciji, provodi pripadna mjerenja i prezentira rezultate provedenog performansnog testiranja. Zašto je Gatling primijećen od strane ThoughtWorks radara? Zato što je alat baziran na Akka, Netty i Scala tehnologijama te će predavanje pokazati da pisanje performansnih testova ne mora biti dosadno. Uz koncept i metodologiju performansnog testiranja, korištenjem Gatlinga, autor će iznijeti osobna iskustva sa dosadašnjih projekata testiranja JVM aplikacija. Prezentacija sa konferencije JavaCro'14.

Nefunkcionalno testiranje je bitan, ali često zaboravljen element u procesu razvoju aplikacija. Gatling je alat za simulaciju opterećenja na testiranoj aplikaciji, provodi pripadna mjerenja i prezentira rezultate provedenog performansnog testiranja. Zašto je Gatling primijećen od strane ThoughtWorks radara? Zato što je alat baziran na Akka, Netty i Scala tehnologijama te će predavanje pokazati da pisanje performansnih testova ne mora biti dosadno. Uz koncept i metodologiju performansnog testiranja, korištenjem Gatlinga, autor će iznijeti osobna iskustva sa dosadašnjih projekata testiranja JVM aplikacija. Prezentacija sa konferencije JavaCro'14.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Gatling - oružje u redovima performansnog testiranja (20)

Anúncio

Gatling - oružje u redovima performansnog testiranja

 1. 1. Oružje u redovimaOružje u redovima performansnog testiranja Andrija Kranjec
 2. 2. Agenda • Što je Gatling? • Problemi kod alata za testiranje • Gatling kao rješenje • Demo• Demo • Testiranje JVM aplikacija
 3. 3. Što je Gatling? Sliku ustupio Dean Sekulić (Croteam)
 4. 4. Gatling je alat za simulaciju opterećenja na testiranoj aplikaciji, provodi pripadna mjerenja iprovodi pripadna mjerenja i prezentira rezultate provedenog performansnog testiranja.
 5. 5. Još jedan u nizu alata
 6. 6. Problemi kod alata za testiranjeProblemi kod alata za testiranje
 7. 7. Cijena Photo by Siphiwe Sibeko / Reuters
 8. 8. 1 dretva = 1 korisnik Photo by Alessandro Garofalo / Reuters
 9. 9. Dretve čekaju… Photo by Larry Downing / Reuters
 10. 10. …i spavaju. Photo by Stringer Shanghai / Reuters
 11. 11. Komplicirano sučelje Photo by Ben Cooper
 12. 12. • Baziran na Actor Modelu • Asinkron • Koristi Non-Blocking algoritme Gatling kao rješenje • Koristi Non-Blocking algoritme
 13. 13. Lako pisanje testova*Lako pisanje testova* *pod uvjetom da ste programer
 14. 14. Testovi se pišu korištenjem Gatling DSL-a koji je implementiran u Scala programskom jeziku.
 15. 15. Definiranje scenarija - opisuju ponašanja virtualnih korisnika scenario exec / group / pause / pauseExp / pauseCustom doIf / doIfOrElse / randomSwitch / roundRobinSwitch repeat / during / asLongAs / foreach tryMax / exitBlockOnFail / exitHereIfFailed Definiranje feedera - ubacivanje podataka u scenarij csv / tsv / ssv / jdbc / redisFeeder Gatling DSL csv / tsv / ssv / jdbc / redisFeeder queue / random / circular Konfiguracija scenarija - manipulacija izvršavanja users / ramp / delay / protocolConfig HTTP akcije - upravljanje HTTP zahtjevima http get / post / put / delete / head queryParam / header / headers / basicAuth body / fileBody / byteArrayBody / param / upload
 16. 16. Provjere - provjera sadržaja odgovora check status / currentLocation / header / headerRegex / responseTimeInMillis / latencyInMillis regex / xpath / jsonPath / css / md5 / sha1 find / findAll / count transform is / not / exists / notExists / in / whatever saveAs HTTP konfiguracija – upravljanje Gatlingovim HTTP klijentom Gatling DSL HTTP konfiguracija – upravljanje Gatlingovim HTTP klijentom httpconfig baseURL / baseURLs / proxy / httpsPort / credentials acceptHeader / acceptCharsetHeader / acceptEncodingHeader / acceptLanguageHeader / hostHeader / userAgentHeader disableFollowRedirect / disableAutomaticReferer / disableWarmUp / warmUp requestInfoExtractor / responseInfoExtractor / disableResponseChunksDiscarding
 17. 17. Assertions – postavljanje nefunkcionalnih zahtjeva na razini scenarija assertThat global / details responseTime / allRequests / failedRequests / successfulRequests /requestsPerSec min / max / mean / stdDev / percentiles1 / percentiles2 percent / count lessThan / greaterThan / between / is / in / assert Gatling DSL
 18. 18. Napiši jednomNapiši jednom
 19. 19. Recikliraj stare testove Photo by Stringer Shanghai / Reuters
 20. 20. Nema izlike za sistemaše...Nema izlike za sistemaše...
 21. 21. …postoji recorder.
 22. 22. Izvještaji
 23. 23. DemoDemo
 24. 24. Planirajte opterećenje Izvor http://www.zadarskilist.hr/
 25. 25. Opteretili smo aplikaciju, a što dalje?Opteretili smo aplikaciju, a što dalje?
 26. 26. Monitoring JVM aplikacije • CPU • Heap memorija • Garbage collector rate • Thread pool • Webcontainer pool• Webcontainer pool • JDBC (time, connection pool,..) • Prepare statement cache • Response time portleta/servleta
 27. 27. Demo - rezultatiDemo - rezultati
 28. 28. Pitanja?

×