O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pawłowe pozdrowienia

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pawłowe pozdrowienia

 1. 1. Pawłowe pozdrowienia LIST DO EFEZJAN 1:1-2
 2. 2. Efezjan 1:1-2Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętychzamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie:Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, orazPan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.Rzym. 1:7, 1Ko 1:3, 2Ko 1:2, Gal 1:3, Flp 1:2, Kol 1:2,1Tes. 1:1, 2Tes. 1:2, 1Tm. 1:2, 2Tm. 1:2, Tyt. 1:3, Flm. 1:3
 3. 3. Dlaczego Paweł używał takiego samego pozdrowienia wkażdym liście ?I Czym jest łaska BożaII Czym jest pokój BożyIII Wnioski i odpowiedź na postawione pytanie
 4. 4. II Czym jest Łaska Boża ?Łaska = gr. charis, łac. gratiaŁaska = Niezasłużony dar, prezentPrawo łaski = indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organuwładzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzysądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniukary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyrokusądowego.
 5. 5. łaska = ułaskawienia ludzi od śmierciRzym. 5:15-17 Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. Jeden upadekściągnął śmierć na wielu ludzi. Łaska Boża oraz dar tej łaski pochodzącyod jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosłyobfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest zewspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściąga potępienie, otyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie mimo wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tymbardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępująogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.
 6. 6. Rzym. 11:2-6 Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednioprzygarnął. Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, jakskarży się on przed Bogiem na Izraela? Panie, Twoich proroków – pozabijali; Twoje ołtarze –poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestaliczyhać. Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobiesiedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie obecnie pozostaje resztka wybrana z łaski. A jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczejłaska nie byłaby łaską.
 7. 7. łaska = Boża przychylność2Ko 12:6-9 Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbymprawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy, i nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego – by mnieuchronić przed pychą – wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana,zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Ale mi odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska, słabość doskonali moc.Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę,by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
 8. 8. Rzym. 8:28A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzysą powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służyku dobremu.Rzym. 8:31Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąćprzeciwko nam?
 9. 9. II Czym jest Pokój Boży ?Pokój = gr. eirēnē, hebr. ‫( שלֹום‬szalom) ָׁRzym 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy zBogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
 10. 10. b) Pokój jako stan duchaPrzeciwność do zmartwień.Odczuwać pokój w sercu,to mieć poczucie bezpieczeństwa.
 11. 11. Filip. 4:4-7 Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności – Pan jestblisko! Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdejsprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznościąprzedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będziew Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.
 12. 12. „Dlaczego Paweł zawsze, życzy swoim czytelnikomtego samego?”Bo jeśli masz Bożą łaskę i pokój to choćby całyświat się walił, wszyscy dokoła byli by przeciwkotobie, nie miałbyś co jeść i pić, to i tak będzieszczuć się bezpiecznie.Tylko Bóg może obdarzyć człowieka zbawieniem inadprzyrodzonym pokojem.

×