O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Biznesplan dla Kościoła

803 visualizações

Publicada em

www.akademickie.k5n.pl
facebook.com/akademickie

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Biznesplan dla Kościoła

 1. 1. Biznesplan dla Kościoła LIST DO EFEZJAN 4:1-16
 2. 2. 1 Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami.2 Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości.3 Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju.4 Jest jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem.5 Jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest.6 Jest też jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.7 Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa.8 Dlatego powiedziano: Wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary.9 To, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi?
 3. 3. 10 Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić.11 On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami.12 Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa,13 aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.14 Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami.15 Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa.16 Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości.
 4. 4. Biznesplan dla KościołaWedług wskazówek św. Pawła 1. Kapitał podstawowy - Czego potrzebujemy? 2. Działalność operacyjna - Jak funkcjonujemy? 3. Cel działalności - Do czego dążymy?
 5. 5. Dlaczego nie chciałem być w Kościele?• Nie znałem Bożego planu dla Kościoła• Myślałem, że nie jest potrzebny do poznawania Boga• Nie ufałem strukturze zbudowanej z grzesznych ludzi• Kościół czymś o czym myśli się tylko w niedzielę• Nie czułem więzi z innymi wiernymi
 6. 6. Kapitał podstawowy• Firma: pieniądze, budynki, maszyny, pracownicy• Kościół: jedność wiernych • Wzajemna miłość • Jeden Duch dzięki więzi pokoju • Jedna nadzieja • Jeden Bóg
 7. 7. Działalność operacyjna• Firma: procedury, hierarchia, zmienne cele• Kościół: powołanie, wzajemna służba, wspólny cel• Dz 6:3 Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych Ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek• Dz 6:5 Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
 8. 8. Cel działalności• Firma: Zyski, wygrywanie z konkurencją• Kościół: Oddawanie chwały Bogu, lepsza relacja z Bogiem, wzrost duchowy wierzących • Dojrzałość • Doskonałość • „abyśmy już nie byli dziećmi”
 9. 9. Wnioski• Kościół jest nam potrzebny – tak mówi Bóg• Każdy jest powołany – szukaj służby w Kościele• Pamiętaj jaki jest cel Twojej służby• Wypełniaj zadania, które Bóg dla Ciebie wybrał

×