O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ahmadinejad's friends

1.102 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

ahmadinejad's friends

 1. 1. ‫بسمه تعالی‬ ‫اخراجي ‪III‬‬ ‫ها‬ ‫شما حق داريد بدانيد چه بر سر کشورتان رفته‬ ‫است‬
 2. 2. ‫هدف از تهيه اين مجموعه تنها‬ ‫روشن کردن زوايا و کنار هم قرار‬ ‫دادن اتفاقاتي است که در عرض‬ ‫کمتر از 4سال در دولت نهم اتفاق‬ ‫افتاده است. در اين مجموعه قصد‬ ‫جهت دهي و قضاوت وجود ندارد.‬ ‫قضاوت بعد از رويت اين مجموعه‬ ‫.اسليد با شما است‬
 3. 3. ‫به نظر شما وجه اشتراک افرادي که‬ ‫در ادامه مي آيند چيست؟‬ ‫آيا مي توانيد حدس بزنيد؟‬ ‫.با ما باشيد‬
 4. 4. ‫آري، درست حدس زديد.‬ ‫تمامي اين افراد اخراجي هاي دولت‬ ‫نهم در عرض کمتر از 4 سال بوده‬ ‫.اند‬
 5. 5. ‫هيچ کدام از اين افراد توسط‬ ‫مجلس استيضاح و يا برکنار نشده‬ ‫اند. بلکه تمامي آنها به دليل اختلف‬ ‫با رئيس دولت و يا با ساير اعضاي‬ ‫کابينه برکنار شده و يا استعفا داده‬ ‫اند.‬ ‫در برخي از سازمان ها در اين مدت‬ ‫.زمان دو تغيير وجود داشته است‬
 6. 6. ‫همه اين تغييرات در حالي است که‬ ‫در جلسه راي اعتماد مجلس به‬ ‫اعضاي کابينه رئيس جمهور‬ ‫"همگرايي" را يکي از محورهاي‬ ‫اصلي اين کابينه عنوان کرد. به‬ ‫گوشه هايي از سخنان رئيس جمهور‬ ‫در اين مراسم به نقل از سايت‬ ‫رسمي دولت توجه فرماييد:‬ ‫منبع : 037=‪http://www.president.ir/fa/?ArtID‬‬
 7. 7. ‫احمدي نژاد در مراسم معرفي کابينه به‬ ‫مجلس‬ ‫• براي رسيدن به مجموعه كابينه مسير طولنى و پرپيچ وخمى طى شد. تشكيل‬ ‫كميته هاى تخصصى قبل از انتخابات و تكميل آنها پس از آن و طى سه مرحله‬ ‫براى رسيدن به عناصر توانمند، شجاع، متخصص، كارآمد، پاك و مردمى بخشى از‬ ‫تلشها بود.‬ ‫ليكن على رغم اين محدوديتها، بيش از يك هزار نفر مورد بررسى قرارگرفتند و‬ ‫•‬ ‫علوه فبر فويژگيهاى ففردى، فمعيارهاى فديگرى فني فز فمورد فتوج فه فقرار فگرف فت:‬ ‫ف ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫- توانايى ايجاد همگرايى درون سيستمى در وزارتخانه؛‬ ‫- همگرايى موضوعى، مثل موضوع فرهنگ، آموزش و اقتصاد در كابينه؛‬ ‫•‬ ‫- همگرايى ملى و عمومى در چارچوب كابينه.‬ ‫•‬ ‫• كه براى تحقق اين سه مهم و براى برخى از بخشها مثل اقتصاد تا هشت گزينه‬ ‫تركيبى طراحى و مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت و نهايتا تركيب معرفى شده،‬ ‫بهترين تشخيص داده شد.‬
 8. 8. ‫معرفى اين عزيزان به معناى اين‬ ‫نيست كه ساير عزيزانى كه در‬ ‫فهرست بررسى نبودند يا در بررسى‬ ‫بودند و در فهرست كابينه قرار‬ ‫نگرفتند، شايسته نيستند. بلكه‬ ‫موضوع همگرايى براى ما عامل‬ ‫.تعيين كننده اى در انتخاب افراد بود‬
 9. 9. ‫اظهارات احمدي نژاد‬ ‫در هنگام راي اعتماد‬ ‫از شما مي‌خواهم به همه كابينه "راي‬ ‫بال" دهيد تا هماهنگ در خدمت‬ ‫دولت باشند.‬ ‫من با اين مجموعه خواهم توانست به‬ ‫تعهداتم عمل كنم. اين كابينه هيچ‬ ‫شباهتي با كابينه‌هاي معمولي‬ ‫ندارد .‬
 10. 10. ‫اکنون شما چقدر اظهارت احمدي‬ ‫نژاد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟‬ ‫آياکابينه وي واقعا همگرا و‬ ‫هماهنگ بود؟‬ ‫آيا تيم اقتصادي وي پس از تحليل‬ ‫هشت تيم مجموعه مناسبي بودند؟‬ ‫آيا مي دانيد در طول کمتر از سه‬ ‫سال تمام اعضاي کليدي تيم‬ ‫اقتصادي وي تغيير کردند؟‬
 11. 11. ‫نام: پرويز کاظمي‬ ‫وزير رفاه‬ ‫علت برکناري: اختلف با داود مددي‬ ‫• وي فدر فاوايفل فوزارت فخود فطفي فنامفه فاي فمددي فرئيفس فسفازمان فتامين‬ ‫اجتماعي را برکنار کرد که با دستور احمدي نژاد در کمتر از 42 ساعت پس‬ ‫از اخراج، به سر کار بازگشت.‬ ‫• متن نامه کاظمي به مددي را بخوانيد :‬ ‫• “ جناب آقاى مهندس مددى، با سلم، نظر به اينكه از زمان تصدى شما در‬ ‫جايگاه مديرعامل و رياست هيات مديره سازمان تامين اجتماعى از اجراى‬ ‫تدابير و سياست هاى ابلغى سر باز زده و از دستورات مربوطه استنكاف‬ ‫ورزيده ايد، با توجه به لزوم هماهنگى، همراهى و همدلى مجموعه هاى‬ ‫كارى تحت پوشش وزارتخانه و به رغم ميل باطنى خويش به جهت تامين‬ ‫مصلحت مربوطه به نقش و جايگاه حساس اين وزارتخانه از تاريخ اين‬
 12. 12. ‫احمدي نژاد پس از اين ماجرا به کاظمي يادآور‬ ‫شدکه وزير نميتواند فردي را که با تصويب هيات دولت‬ ‫در سمتي منصوب شده است، برکنار کند.‬ ‫..خوب اين اولين نمونه همگرايي بود. بعدي‬
 13. 13. ‫نام: محمد ناظمي اردکاني‬ ‫وزير تعاون‬ ‫علت برکناري: نا معلوم / ضعف عملکرد‬ ‫• احمدي نژاد دليل خاصي براي برکناري وي بيان نکرد و ضمن تقدير‬ ‫از فعملکرد فاو فگففت فکفه فقرار فاسفت فاز فوي فدر فپسفت فديگري فاستفاده‬ ‫شود.‬ ‫• اردکاني که در فدولت محمود احمدي نژاد کمتر از يکسال در پست‬ ‫وزارت ماند. در همان زمان مديرکل روابط عمومي وزارت تعاون با‬ ‫رد استعفاي آقاي ناظمي اردکاني گفت که »اصل بحث استعفا يا‬ ‫برکناري آقاي ناظمي اردکاني مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک‬ ‫تغيير، جابه جايي و واگذاري مسئوليت است.« .‬ ‫• ناظمفي فاردکانفي فاندکفي فبعفد فبفه فپسفت فرياسفت فموسفسه فاستاندارد‬ ‫منصوب گرديد و هم اکنون استاندار قم است.‬
 14. 14. ‫نام: فرهاد رهبر‬ ‫رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي‬ ‫علت برکناري: مخالفت با انحلل سازمان‬ ‫مديريت / خودداري از برکناري گسترده‬ ‫مديران سازمان مديريت‬ ‫• 42 آبان پس از بال گرفتن اختلفات ميان احمدي نژاد و رهبر بر سر‬ ‫انحلل فسفازمان فبرنامه فو فبودجه فوي فبرکنار فشفد فو فاحمدي فنژاد فامير‬ ‫منصور برقعي را به‌عنوان رييس جديد اين سازمان معرفي کرد.‬ ‫• درحالي که صبح همان روز روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‬ ‫ريزي خبر استعفاي رهبر را تکذيب کرده بود.‬ ‫او نيز همچون ساير مقامات حاضر به پذيرش استعفا نشده بود.‬ ‫•‬ ‫• او فپيشنهاد فاحمدي فنژاد فبراي فپذيرش فپست فمعاونفت فدر فاجراي فاصل‬ ‫۴۴ نظام را نپديرفت.‬ ‫• پفس فاز فعزل فآقاي فعميفد فزنجانفي ف)يک فتغييفر فديگفر(، فوي فهم فاکنون‬
 15. 15. ‫برکناري فرهاد رهبر اولين نشانه از‬ ‫ناهماهنگي ميان تيم اقتصادي کابينه‬ ‫. بود‬
 16. 16. ‫يکشنبه 12 مرداد 6831؛‬ ‫تيتر روزنامه هاي کشور‬ ‫دي نژاد‬ ‫دومين استعفادر کابينه احم‬ ‫ابه‬ ‫گر تغيير د‬ ‫ب ار د ي‬ ‫ام در‬ ‫ر کابينه‬ ‫تص‬ ‫سرنوش‬ ‫نف‬ ‫وزارتخا نايع و‬ ‫سا‬ ‫نه هاي ک ت، پول‬ ‫زترين‬ ‫شور‬ ‫نايع‬ ‫ص‬ ‫تو‬ ‫ر نف‬ ‫وزي‬ ‫فاي‬ ‫علت استعفاي وزير نفت و صنايع چيست؟‬ ‫س تع‬ ‫ا‬
 17. 17. ‫نام: سيد کاظم وزيري هامانه‬ ‫وزير نفت‬ ‫علت برکناري: عدم هماهنگي با دولت‬ ‫• وزيري فهامانفه فدر فهمان فابتداي فدوران فوزرات فدر فيفک فمصفاحبه فبا‬ ‫روزنامفه فشرق فتاکيفد فکرد فکفه فبفه فمافياي فنفتفي)موضوعفي فکه فاحمدي‬ ‫نژاد بارها به آن اشاره کرده بود( اعتقاد ندارد.‬ ‫• گفته مي شود ناتواني آقاي وزيري هامانه در برآورده کردن نظرات‬ ‫آقاي فاحمدي فنژاد فبراي فمباررزه فبفا ف"مافياي فنفتتي" يکفي فاز فدليل‬ ‫برکناري وزير نفت بوده است.‬ ‫• بعدهفا فوزيري فهامانفه فدر فمصفاحبه فاي فبفا فروزنامفه فشرق فبفه فنقل فاز‬ ‫محمود احمدي نژاد گفت: خدا وزيري هامانه را به من معرفي كرد.‬ ‫بخشي از اين در مراسم توانيد در اينجا بخوانيد: 79021=‪http://www.tiknews.org/display/?ID‬‬ ‫• وي مصاحبه را مي توديع خود افشاگرايانه صحبت کرد.‬
 18. 18. ‫وزيري هامانه در مراسم توديع خود‬ ‫چه گفت؟‬
 19. 19. ‫• وي با اين شعر صحبت خود را آغاز کرد:‬ ‫فرشته ات به دو دست دعا‬ ‫• »دل چنان معاش کن که گر بلغزد پا‬ ‫نگه دارد«‬ ‫• وي در ادامه گفت که معتقد است هنوز از توان لزم براي ادامه کار‬ ‫برخوردار فاسفت فامفا فرئيفس فدولفت فاو فرا فبرکنار فکرده فو فاستعفا فدر فمورد‬ ‫کسي که توانايي لزم براي ادامه کار را دارا است بي معنا است.‬ ‫• هامانفه فپفس فاز فارائفه فآمار فو فارقام فبفه فناگاه فصفدايش فبلنفد فمي فشود؛‬ ‫شرايط امروز صنعت نفت با شرايط ارتش در سال 7531 يکي است.‬ ‫•  آن زمان عده يي تلش مي کردند ارتش را منحل کنند که امام )ره( و‬ ‫مسفوولن فبفا فدرايفت فارتفش فرا فحففظ فکردنفد فو فامروز فنيفز فعده فيفي فمي‬
 20. 20. ‫نفت صورت گرفته و فشارهاي گروه هاي‬ ‫نظارتي در حداکثر بود و حتي انتقام 8 يا 61‬ ‫سال گذشته را نيز از ما گرفتند. هامانه مي‬ ‫گويد؛ من در اين بخش يک سوال دارم، مگر‬ ‫چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به‬ ‫استخدام پيش از انقلب هستند. در اين زمينه‬ ‫سه هزار و 008 نفر از مجموعه پرسنل نفت‬ ‫بيش از 82 سال سابقه دارند که حاکي از آن‬ ‫است که 69/5 درصد از پرسنل صنعت نفت‬ ‫پس از انقلب استخدام شده اند ولي نمي دانم‬ ‫چه اتفاقي افتاده که اين افراد را به شکل‬ ‫ديگري مي بينند، البته قبول دارم هر جا‬ ‫شيريني است، مگس ها هم جمع مي شوند،‬ ‫ولي آيا همه اين طور بوده اند؟ آيا بايد انتقام‬ ‫همه اين سال ها را در اين دو سال بگيرند.‬ ‫اگرچه اصولگرايان تاکيد فراواني بر نظارت‬ ‫صنعت نفت داشته اند، ولي بايد همه چوب ها‬
 21. 21. ‫..خداحافظ آقاي وزير‬
 22. 22. ‫نام: عليرضا طهماسبي‬ ‫وزير صنايع‬ ‫علت برکناري: تشديد مشکلت بخش‬ ‫صنعت / برخي ناهماهنگي ها‬ ‫• احمدي نژاد در مراسم راي اعتماد در مورد مظاهري گفته بود: آقاى‬ ‫دكتر طهماسبى متخصص، محقق و داراى سوابق علمى و تحقيقى‬ ‫و تجربى فراوان و ارزشمندى است كه مى تواند اين نوع نگاه به‬ ‫صنعت فرا فتدويفن فو فاعمال فاسفتراتژى فمناسفب فرا فعملفى فسازد. تنوع‬ ‫تحقيقات فو فتجربيات فايشان ففرصفت فلزم فرا فبراى فتحول فدر فبخش‬ ‫صنعت و معدن فراهم خواهد كرد )‪.(www.president.ir‬‬ ‫• اما پس از مدتي کارشناسان، علت برکناري آقاي طهماسبي را تشديد مشکلت‬ ‫بخش صنعت و کاهش رشد اين بخش عنوان کرده اند.‬ ‫• کارشناسان مي گويند در دو سال گذشته آقاي طهماسبي عملکرد ضعيفي داشته‬ ‫و بخش صنعت با رکود کم سابقه اي مواجه بوده است.‬
 23. 23. ‫سايت فردا نيوز )متعلق به قاليباف(‬ ‫نوشت که عليرضا طهماسبي وزير‬ ‫صنايع گفته مي شود به اصرار برخي‬ ‫از مشاوران آقاي احمدي‌نژاد و از‬ ‫جمله صادق محصولي از سمت خود‬ ‫. برکنار شد‬ ‫06394=‪http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid‬‬
 24. 24. ‫اما احمد توکلي که از‬ ‫حاميان جدي مظاهري‬ ‫بوده است علت اين‬ ‫برکناري‌ها را مخالفت وي با‬ ‫انتصاب برخي از مديران کل‬ ‫و معاوناني عنوان کرد که‬ ‫از سوي نزديکان رئيس‬ ‫جمهوري به وي معرفي‬ ‫شده بودند و براي انتصاب‬ ‫آنها به وزيران مورد نظر‬ ‫فشار مي‌آمد و فاقد قابليت‬ ‫.و شايستگي‌هاي لزم بود‬ ‫06394=‪http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid‬‬
 25. 25. ‫خداحافظي‬ ‫مظاهري پنجمين‬ ‫تغيير کابينه را در‬ ‫عرض کمتر از دو‬ ‫.سال رقم زد‬
 26. 26. ‫اما ششمين تغييرکابينه و اولين تغيير‬ ‫رئيس بانک مرکزي:‬ ‫ابراهيم شيباني‬
 27. 27. ‫پس از بال گرفتن شايعات تغيير‬ ‫شيباني،‬ ‫ابتدا علي سعيدلو معاون اجرايي‬ ‫رئيس جمهور تاکيد کرد تغيير شيباني‬ ‫.شايعه‌اي بيش نيست‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 28. 28. ‫:اما کيهان در اين باره نوشت‬ ‫احتمال تغيير رئيس كل بانك مركزي در هفته جاري‬ ‫شدت گرفت. يك منبع مطلع در اين باره اظهار داشت:‬ ‫به احتمال قوي دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك‬ ‫مركزي در هفته جاري تغيير خواهد كرد. وي علت اين‬ ‫تغيير را اختلفات دكتر شيباني با برخي از اعضاي دولت،‬ ‫درباره كاهش نرخ سود بانكي و اصلح نظام بانكي‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 29. 29. ‫کيهان از قول کارشناسان اقتصادي اضافه کرد که »در‬ ‫شرايطي كه رئيس جمهور فرمان اصلح نظام بانكي به‬ ‫صورت ريشه‌اي را ابلغ كرده‌اند، بهتر است افرادي در‬ ‫سمت رياست كل بانك مركزي منصوب شوند كه معتقد‬ ‫.« به اين حركت بوده و در اين راستا قدم بردارند‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 30. 30. ‫:اما يک هفته بعد کيهان نوشت‬ ‫شيباني استعفا‬ ‫. كرد‬ ‫کيهان در ادامه خبر نوشت که : “گزارشهاي دريافتي در حالي كه‬ ‫تاكنون از پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري و طهماسب‬ ‫مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات به عنوان مهمترين‬ ‫گزينه هاي رئيس جمهوري براي تصدي رياست بانك مركزي نام‬ ‫برده مي شد، اما خبرگزاري مهر از علي ديواندري مديرعامل بانك‬ ‫ملت نيز به عنوان يك احتمال نام برد“.‬ ‫704‪http://www.kayhannews.ir/860601/4.htm#other‬‬
 31. 31. ‫:شيباني در مراسم توديع خود و معارفه مظاهري افزود‬ ‫من خود بارها از رئيس‬ ‫جمهور خواستم تا مرا از اين‬ ‫سمت معاف کند و سال‬ ‫گذشته پاکت استعفاي خود را‬ ‫به رياست جمهوري ارائه‬ ‫کردم که ايشان قبول نکردند.‬ ‫دليل اين امر نيز نگراني از‬ ‫اين بابت بود که نتوانم‬ ‫وظيفه خود را به درستي‬ ‫انجام دهم، بنابراين مطلقا‬ ‫6516=‪http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID‬‬
 32. 32. ‫اما کمتر از دو ماه‬ ‫بعد خبر بسيار‬ ‫مهمي در مورد يک‬ ‫تغيير ديگر در رسانه‬ ‫:ها مطرح شد‬ ‫استعفا يا‬ ‫برکناري علي‬ ‫لريجاني؛ دبير‬ ‫شوراي عالي‬ ‫امنيت ملي‬
 33. 33. ‫تابناک سايت وابسته به محسن‬ ‫:رضايي در اين باره نوشت‬ ‫سرانجام پس از دو هفته اخبار غير‬ ‫رسمي و محرمانه، دکتر علي لريجاني،‬ ‫نماينده رهبر انقلب در شوراي امنيت‬ ‫ملي و مسئول پرونده هسته‌اي که قريب‬ ‫دو سال عهده‌دار اين پرونده بود، کنار‬ ‫103=‪http://www.tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 34. 34. ‫الهام سخنگوي دولت در يک مصاحبه مظبوعاتي از انتصاب سعيد جليلي‬ ‫که از افراد داراي سابقه در وزارت خارجه و کامل نزديک به محمود‬ ‫احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود، به جاي نماينده آيت‌ا خامنه‌اي خبر داد و‬ ‫گفت:‌‬ ‫آقاي لريجاني مشكلتي شخصي داشت كه مايل بود در حوزه‌هاي‬ ‫ديگري فعاليت‌هاي سياسي و مديريتي داشته باشد و چند بار هم از‬ ‫. رئيس جمهور خواسته اند كه از اين سمت كناره‌گيري كنند‬ ‫103=‪http://www.tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 35. 35. ‫الهام امروز در شرايطي با اعلم اين خبر غيرمنتظره،‬ ‫بسياري از خبرنگاران را شوك‌زاده كرد كه پيشتر اعلم‬ ‫شده بود روز سه‌شنبه قرار است دكتر لريجاني با‬ ‫»خاوير سولنا« در رم ديدار و فصل جديدي از‬ ‫.گفت‌وگوها را با نماينده گروه »1+5« آغاز کند‬ ‫لريجاني طي اين مدت ف به ويژه به دليل انتصاب از سوي آيت‌ا‬ ‫خامنه‌اي ف همواره به عنوان كانال ارتباطي مطمئن جهان با ايران‬ ‫تلقي مي‌شد و به ويژه در دو ماه گذشته، توانسته بود با تعامل‬ ‫مثبت و فعال با آژانس انرژي اتمي، پرونده پلوتونيوم ايران را‬ ‫.مختومه كند‬
 36. 36. ‫بازتاب استعفاي لريجاني در رسانه‬ ‫هاي خارجي‬ ‫تعويض رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بازتاب‬ ‫گسترده اي را در رسانه هاي خارجي جهان داشت به‬ ‫گزارش  » آسوشيتدپرس « » رويترز « » بي .بي .سي «‬ ‫خبرگزاري فرانسه » سي .ان .ان « » فاكس نيوز « »‬ ‫لوس آنجلس تايمز « » نيويورك تايمز « » شينهوا « »‬ ‫شبكه 4 انگليس « و شبكه » سي بي اس « با انتشار خبر‬ ‫استعفاي رئيس تيم مذاكره كننده اتمي ايران را در غرب‬ ‫محور اخبار خود را بر اختلف لريجاني و احمدي نژاد در‬
 37. 37. ‫آسوشيتدپرس « استعفاي «‬ ‫لريجاني را يك پيروزي بزرگ‬ ‫براي احمدي نژاد خواند و‬ ‫تحليل كرد : كنار رفتن مهره‬ ‫اي كه به رغم تندرو بودن‬ ‫متمايل به ادامه مذاكرات با‬ ‫غرب بود مي تواند اين‬ ‫فرصت را در اختيار احمدي‬ ‫نژاد قرار دهد كه نفوذ‬ ‫خوبي را روي سعيد جليلي‬ ‫كم تجربه در مقام جايگزيني‬
 38. 38. ‫رسالت در همان ايام از تکذيب کانديداتوري لريجاني در‬ ‫: انتخابات آتي خبر داد و نوشت‬ ‫   ‬ ‫در حالي که برخي پايگاههاي خبري از استعفاي علي لريجاني ‬ ‫از دبيري شوراي عالي امنيت ملي به دليل شرکت در انتخابات‬ ‫مجلس هشتم خبر دادند برخي منابع مطلع خبر کانديداتوري علي‬ ‫لريجاني در انتخابات آتي را تکذيب کردند.‬ ‫    به گزارش باشگاه خبرنگاران همزمان با انتشار اخباري مبني‬ ‫بر کانديداتوري علي لريجاني در انتخابات مجلس هشتم يک منبع‬ ‫مطلع اين خبر را تکذيب کرد و گفت: دکتر لريجاني قصد ندارد‬ ‫نامزد انتخابات مجلس شود هرچند در صورت تمايل به اين امر‬ ‫0424051=‪http://www.magiran.com/npview.asp?ID‬‬
 39. 39. ‫هر چند سخنگوي دولت علت استعفا را تمايل لريجاني به‬ ‫فعاليت در ساير حوزه ها مربوط دانست اما بر اساس‬ ‫گفته ها اختلفات شديد احمدي نژاد و لريجاني در مورد‬ ‫مديريت بحث هسته اي از دليل اصلي استعفاي لريجاني‬ ‫. بوده است‬
 40. 40. ‫تکذيب احمدي نژاد در حالي بود که بسياري از سايت‬ ‫ها و خبرگزاري ها از جلسه ديدار رهبري با پوتين نقل‬ ‫:کردند که‬ ‫”درباره سخنان و پيشنهاد شما، تأمل خواهيم كرد ”‬ ‫غيبت سوال برانگيز لريجاني در اين مراسم‬ ‫.به شايعه اختلفات قوت بخشيد‬ ‫761=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 41. 41. ‫اوج اين اختلفات مربوط به پيشنهاد پوتين در برنامه‬ ‫هسته اي ايران بود. چرا که احمدي‌نژاد در موضعي‬ ‫مخالف با لريجاني وجود هرگونه پيشنهاد هسته‌اي از‬ ‫جانب پوتين را رد کرده بود. لريجاني اعلم کرده بود‬ ‫که پوتين براي خروج از بن‌بست اتمي در گفت‌وگو‌ با‬ ‫رهبر ايران پيشنهادي خاص را مطرح کرده است اما‬ ‫. احمدي‌نژاد وجود هرگونه پيشنهادي را رد کرده است‬
 42. 42. ‫سر انجام استعفاي‬ ‫لريجاني پذيرفته‬ ‫..شد‬
 43. 43. ‫هشتمين تغيير کابينه در آذر ماه 68‬ ‫اين بار: استعفاي وزير آموزش و پرورش؛‬ ‫محمود فرشيدي‬
 44. 44. ‫در دوران وزارت وي عليرغم دو برابر شدن بودجه ر وزارت‬ ‫آموزش و پرورش و وعده ا او مبني بر بهبود منزلت و شأن‬ ‫معلمان، نه تنها تغيير چشمگيري روي نداد بلکه شديدترين و‬ ‫بي‌سابقه‌ترين برخورد‌ها با نهادهاي صنفي معلمان همچون‬ ‫کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان ايران صورت گرفت و با‬ ‫. صدها معلم برخورد شد‬
 45. 45. ‫وي که از نزديکان احمد توکلي به شمار مي‌رود يک‬ ‫بار نيز توسط اقليت مجلس استيضاح شده بود و با‬ ‫رأي ضعيف ۰۳۱، توانست بار ديگر بر کرسي وزارت‬ ‫قرار بگيرد تا چندي بعد توسط احمدي‌نژاد برکنار شود‬
 46. 46. ‫اما باز هم بازار تکذيب اين‬ ‫..شايعات ادامه دارد‬ ‫معاون اجرايي رئيس‌جمهور خبر استعفاي وزير آموزش و پروش را تكذيب كرد و‬ ‫گفت: چنين خبري وجود ندارد. علي سعيدلو، معاون اجراي رئيس‌جمهور، در‬ ‫گفت‌وگو با فارس، درباره خبر استعفاي فرشيدي وزير آموزش و پرورش، اظهار‬ ‫داشت: خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش صحت ندارد و وي در حال انجام‬ ‫. وظايف خود است‬ ‫وي با ابراز تأسف از اين‌كه برخي هر روز با اهداف خاص اخباري درباره استعفاي‬ ‫وزراي دولت نهم منتشر مي‌كنند، تصريح كرد: بايد بررسي شود كه چرا برخي با‬ ‫. طرح اين مطالب به دنبال ايجاد ناهماهنگي و ضعف در دولت هستند‬ ‫اين در حالي است كه يك منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گفت: استعفاي‬ ‫فرشيدي از سوي رئيس‌جمهور پذيرفته و با رئيس دانشگاه پيام نور نيز براي‬ ‫سرپرستي اين وزارتخانه مذاكره شده است.‬ ‫اين منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گفت: وزير آموزش و پرورش امروز همه‬ ‫برنامه‌هاي خود را لغو كرده و اين حركت وي نيز نشان‌دهنده اتفاقي جديد در اين‬
 47. 47. ‫سرانجام در 11 آذر به طور رسمي‬ ‫اعلم شد که فرشيدي استعفا کرده‬ ‫.است‬ ‫در مورد علت استعفاي او نيز هيچ دليلي اعلم نشد‬ ‫اما برخي از منابع خبري اعلم کردند که استعفاي وي‬ ‫پس از مذاکره با مجتبي ثمره هاشمي معاون‬ ‫احمدي‌نژاد انجام گرديد و علت آن هم مقاومت او در‬ ‫اجراي مصوبه ل دولت براي در اختيار قرار دادن‬ ‫امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيام‬ ‫. نور بوده است‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfvtdw6tdev.html‬‬
 48. 48. ‫همچنين گمانه‌زني‌هايي مبني بر‬ ‫.ادامه يافتن تغييرات نيز منتشر شد‬ ‫روند تغييرات گسترده سبب شد بسياري‬ ‫از افراد به اين مساله واکنش نشان‬ ‫.دهند‬
 49. 49. ‫هاشمي شاهرودي در همايش‬ ‫سالنه‬ ‫‌ مديران ديوان محاسبات كشور‬ ‫متأسفانه برخي برخوردها با مديران منشأ‬ ‫ضربه‌هاي سنگين به نظام شده خصوصا در تبليغات‬ ‫كه حرمت اشخاص مطرح است. اگر ما مكررا مدير‬ ‫و وزير عوض كنيم چيزي عوض نخواهد شد بلكه‬ ‫بايد همت همين مدير فعلي را زياد كنيم اگر اين‬ ‫كارها انجام نشود و ما تنها وظيفه‌ خود بدانيم كه‬ ‫فلن مدير را توبيخ كنيم و تخلفش را بگيريم بعد‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdceoo8jhz8xp.html‬‬
 50. 50. ‫حسين شريعتمداري نيز که از‬ ‫حاميان شديد دولت نهم بوده و‬ ‫هست نيز از موج تغييرات انتقاد کرد‬ ‫:و در يک يادداشت در کيهان نوشت‬ ‫با وجود اختيارات قانوني رييس‌جمهور، بركناري 5 وزير و دو‬ ‫عضو ديگر كابينه در فاصله دو سال و چند ماه كه از عمر‬ ‫دولت اصولگراي آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌گذرد، چندان‬ ‫طبيعي و منطقي به نظر نمي‌رسد و مي‌تواند به اين توهم‬ ‫در افكار عمومي دامن بزند كه دولت اصولگرا در اتخاذ‬ ‫تصميم‌ها و تنظيم برنامه‌هاي خود نسنجيده و شتابزده عمل‬ ‫مي‌كند و يا اين تصور را پديد آورد كه رياست محترم‬ ‫جمهوري در بهره‌گيري از توان و ظرفيت كساني كه با ايشان‬ ‫در اصول و اهداف اشتراك نظر داشته ولي در اجرا سليقه‬ ‫متفاوتي دارند موفق نيست و يا آن‌گونه كه از رئيس دولت‬ ‫انتظار مي‌رود براي تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج‬ ‫." نمي‌دهد‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 51. 51. ‫شريعتمداري با اشاره به شايعاتي که طي چند هفته‬ ‫پيش در خصوص استعفاي فرشيدي »دهان به دهان‬ ‫مي چرخيد و با تأييدها و تكذيب‌هاي رسمي و‬ ‫غيررسمي همراه بود« و همچنين استعفا و برکناري‬ ‫چند تن ديگر از وزرا و اعضاي کابينه دولت نهم خبر‬ ‫داد: زمزمه‌ها و خبرهاي - البته مانند موارد قبلي- تأييد‬ ‫نشده‌اي درباره تغيير يك يا دو وزير ديگر نيز بر سر‬ ‫. زبان هاست‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 52. 52. ‫شريعتمداري در ادامه اين يادداشت خود اضافه کرد:‬ ‫“وزراي بركنار شده به يقين از نظر رياست جمهوري در شمار‬ ‫بهترين‌ها بوده‌اند چرا كه اگر چنين نبود آقاي دكتر احمدي‌نژاد آنها‬ ‫را بعنوان وزير كابينه خويش انتخاب نمي‌كرد، بنابراين بركناري‬ ‫آنان در فاصله‌اي نه چندان طولني، اين تلقي را پديد مي‌آورد كه‬ ‫رئيس جمهور محترم در انتخاب اوليه آنها دقت كافي نداشته و‬ ‫شتابزده عمل كرده است! اگر چنين احتمالي وجود داشته باشد،‬ ‫احتمال ديگري نيز قابل طرح خواهد بود و آن، اين كه از كجا‬ ‫معلوم، بركناري وزراي مورد اشاره ناشي از شتابزدگي و‬ ‫بي‌دقتي نبوده است؟! چرا كه در عزل و نصب‌هاي كم فاصله،‬ ‫احتمال بي‌دقتي و شتابزدگي قابل تصور است و تفاوتي نمي‌كند‬ ‫كه اين بي‌دقتي و كم توجهي در انتخاب اوليه يك عضو كابينه‬ ‫.” صورت پذيرفته باشد و يا در عزل ثانويه او ‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 53. 53. ‫اما آن تغييراتي که مد نظر حسين‬ ‫شريعتمداري بود شامل حال چه‬ ‫افرادي بود؟‬
 54. 54. ‫نهمين تغيير :‬ ‫ابتداي سال‬ ‫78‬ ‫داوود دانش‬ ‫جعفري‬
 55. 55. ‫:احمدي نژاد در مراسم راي اعتماد‬ ‫آقاى دكتر دانش جعفرى‬ ‫داراى مدرك مهندسى عمران‬ ‫و دكتراى اقتصاد است. از‬ ‫برادران جهادى و داراى‬ ‫سوابق طولنى در كار‬ ‫تخصصى، حضور در دو دوره‬ ‫مجلس شوراى اسلمى است‬ ‫كه آشنايى نمايندگان محترم‬
 56. 56. ‫براي اولين بار خبرگزاري مهر شايعه را مطرح کرد و‬ ‫:نوشت‬ ‫يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر تغيير و جابه‬ ‫جايي احتمالي وزير امور اقتصادي و دارايي را تائيد کرد و گفت:‬ ‫. دانش جعفري احتمال به يک وزارتخانه دولتي ديگر خواهد رفت‬ ‫در حالي که دانش جعفري تا کنون هيچ واکنشي نسبت به اين اخبار‬ ‫بروز نداده ، گفته مي شود يکي از دليل تغيير وي نارضايتي برخي‬ ‫مسوولن بلند پايه اجرايي از آنچه "مقاومت و عدم هماهنگي و‬ ‫انسجام وزارت امور اقتصادي و دارايي در سفرهاي استاني و اجراي‬ ‫.مصوبات آن" خوانده شده ، مي باشد‬ ‫714956=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬
 57. 57. ‫:مهر ادامه داد‬ ‫پيش از اين و بعد از دستور رئيس جمهوري براي عزل‬ ‫تمام اعضاي هيئت مديره بيمه ايران توسط رئيس‬ ‫جمهوري که در پي گزارش بحث برانگيز ديوان‬ ‫محاسبات صادر شد، نيز از قصد دانش جعفري براي‬ ‫کناره گيري از پست وزير امور اقتصادي و دارايي خبر‬ ‫داده شد که بنا به دليلي اين امر تاکنون به تعويق‬ ‫افتاده است. دانش جعفري در آن هنگام به همراه‬ ‫بسياري از کارشناسان و مسوولن گزارش ديوان‬ ‫محاسبات و نتايج آن را شتابزده دانست و دو نفر از‬ ‫اعضاي برکنار شده را مجددا به هيات مديره بيمه‬ ‫ايران منصوب کرد. اين اقدام وي واکنش تند ديوان‬ ‫714956=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬
 58. 58. ‫تغيير دانش جعفري هم مثل گذشته‬ ‫داراي ابهام بود و نه تاييد و نه تکذيب‬ ‫.مي شد‬
 59. 59. ‫دانش جعفري خود در مورد شايعه تغييرش از اين‬ ‫: سمت آن را نه تائيد و نه تکذيب کرد اما گفت‬ ‫در مورد برخي از اعضاي‬ ‫دولت نيز اين شايعات مطرح‬ ‫بود و به واقعيت گرائيد. وي‬ ‫اظهار داشت: در هر صورت در‬ ‫دولت نهم همواره اين نوع‬ ‫بحثها در قالب شايعات و يا‬ ‫بعضا شايعاتي که تبديل به‬ ‫واقعيت مي شود وجود داشته‬ ‫و در مورد من نيز چندين بار‬ ‫030066=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬ ‫.اين بحث مطرح شده است‬
 60. 60. ‫اما غلمحسين الهام در اولين‬ ‫مصاحبه مطبوعاتي خود در سال‬ ‫۷۸۳۱ خبر تغييرات در کابينه را دروغ‬ ‫سيزده دانسته‌بود که توسط‬ ‫.مطبوعات کمي ديرتر منتشر شد‬ ‫3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 61. 61. ‫اندکي بعد " غلمحسين الهام " در گفت وگو با ايرنا با‬ ‫بيان اينكه تا زمان مصاحبه هفتگي روز شنبه گذشته با‬ ‫خبرنگاران از تغييرات كابينه اطلع نداشتم ، اعلم كرد كه‬ ‫.وزيران اموراقتصاد و دارايي و كشور تغيير مي‌كنند‬ ‫3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 62. 62. ‫بنده تا روز يكشنبه از اين تغييرات اطلعي‬ ‫نداشتم ، هر چند خبر احتمال تغييرات در‬ ‫برخي سايت‌ها از روز پنجشنبه منتشر شده‬ ‫بود ولي در جلسه طولني روز پنجشنبه‬ ‫هيات دولت و استانداران كه از صبح تا‬ ‫بعداز ظهر ادامه داشت همه آقاياني كه در‬ ‫مورد آنها شايعه مطرح بود بطور فعال‬ ‫حضور داشتند .... ضمن آنكه صبح روز‬ ‫شنبه تلش كردم آقاي رئيس جمهوري را‬ ‫به روال ساير روزها كه نشست خبري دارم‬ ‫و قبل از مصاحبه در ملقات كوتاه خدمت‬ ‫ايشان ميرسم ، ملقات كنم اما ايشان‬ ‫شركت در جلسه مجمع تشخيص مصلحت‬ ‫را در برنامه داشتند و ملقات 3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬ ‫و گفت وگوي‬
 63. 63. ‫افشاگري دانش جعفري در روز‬ ‫توديع‬
 64. 64. ‫پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد‬ ‫و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‬ ‫هايي مثل وزارت امور اقتصادي و‬ ‫دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه‬ ‫هنوز هم بسياري از آنها حل نشده‬ ‫است. مشكل با مجلس. مشكل با‬ ‫مجمع تشخيص مصلحت. مشكل با‬ ‫اشخاص خاص. مشكل با روزنامه‌ها.‬ ‫مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات‬ ‫قبلي رياست جمهوري. مشكل با‬ ‫نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم. و‬ ‫ده‌ها مساله‌ ديگر كه قابل ذكر‬ ‫نيست.اين مسائل هر كدام به تنهايي‬ ‫كافي بودند كه حركت تند و سريع و‬ ‫پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬ ‫.بگيرند‬
 65. 65. ‫به قرار اطلع در قسمت بازرسي رييس جمهور‬ ‫افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي‬ ‫دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلحيت‬ ‫پذيرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادي‬ ‫بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل‬ ‫اقتصادي نمي‌تواند بال باشد. اين افراد با دسترسي‬ ‫محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل‬ ‫پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به‬ ‫مقام بال داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 66. 66. ‫در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلش‬ ‫كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني‌مان جناب‬ ‫آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ‬ ‫اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق‬ ‫نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي‬ ‫طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد‬ ‫طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين‬ ‫سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟!‬ ‫آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت‬ ‫نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 67. 67. ‫فشار بيمه ايران از ناحيه‌ ديگر اعمال شد.‬ ‫يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران‬ ‫قبلي بيمه ايران كه در دوره‌ من هم نبود، به‬ ‫زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد‬ ‫جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! در‬ ‫همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب‬ ‫وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع‬ ‫گزارش‌ها غير كارشناسي كه بدون چك‬ ‫كردن به مراجع بالتر رسيده به راحتي قابل‬ ‫مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقاي‬ ‫دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها‬ ‫به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند‬ ‫منظور من اين بوده كه مشكلت نظام‌هاي‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 68. 68. ‫سخن پاياني دانش در مراسم‬ ‫:توديع خود‬ ‫كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و‬ ‫دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود.‬ ‫به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم‬ ‫هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در‬ ‫انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌كرد را‬ ‫برطرف كنم. سعي كردم از همه‌ كساني كه‬ ‫كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان‬ ‫اين وزارت بود استفاده كنم. فضاي داخلي‬ ‫را براي كار خلق آرام نگه داشتم و‬ ‫علي‌رغم اين‌كه خودم تحت فشار بودم‬ ‫سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان‬ ‫منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكردم،‬ ‫.تنها آمدم و تنها مي‌روم‬
 69. 69. ‫شايد تغيير دانش جعفري از اين جهت اهميت‬ ‫باليي داشت که با خروج وي، مثلث اوليه‬ ‫اقتصادي دولت ) فرهاد رهبر، داوود دانش‬ ‫جعفري و ابراهيم شيباني( که قرار بود با هدايت‬ ‫معاون اول رئيس جمهوري برنامه هاي دولت در‬ ‫.اين بخش را اجرايي کنند، تغيير کردند‬
 70. 70. ‫رای ندادن ما در دوره قبل باعث شده‬ ‫است که چنين حکمرانانی بر ما حاکم‬ ‫شده اند.‬ ‫کنفسیوس گفته است به جای آنکه به‬ ‫تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن‬ ‫کنید. ما هم معقتديم به جای آنکه به‬ ‫مشکلت بد بگوييم، يک چراغ رای‬ ‫برافروزيم. هر رای، چراغی پرنور است‬ ‫که دشمن تاريکی و شب انديشان است!‬
 71. 71. ‫به اميدِ فرداهای روشن‬ ‫‪www.omid20.com‬‬

×