O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lidhja në mes të energjisë kinetike mesatare dhe temperaturës së gazit

Lidhja në mes të energjisë kinetike mesatare dhe temperaturës së gazit
QAKP'Gjon Nikollë Kazazi'

  • Entre para ver os comentários

Lidhja në mes të energjisë kinetike mesatare dhe temperaturës së gazit

  1. 1. Punoi:Magdalena Topalli X/4 Tema : Lidhja në mes të energjisë kinetike mesatare dhe temperaturës së gazit. Konstantja e Bolcmanit Prof.Donika Shala-Lleshi
  2. 2. Ludwig Bolcmann U lind me 20 shkurt të vitit 1844 Dhe vdiq me 5 shtator 1906. Ishte fizicient austriak I nominuar për qmimin nobel.
  3. 3.  Që të gjejmë lidhshmerinë në mes të energjisë kinetike mesatare dhe temperaturës fillojmë nga shprehja  Pasi që këtë formulë ta shumëzojm me vëllimin qe do ta marrim per nje mol (V=V0) dhe (N=NA) do të kemi:  Duke ditur se ekuacioni I gjendjes së gazit për nje mol e ka formen: do te fitojmë pasi ti barazojmë anë për anë dy shprehjet e fundit: vleren e temperatures se gazit te shprehur me energjine kinetike mesatare : kE V N p 3 2  Ekp NV A 3 2 0  RTpV0  EkNRT A 3 2  Ek R N T A 3 2 
  4. 4.  Energjia kinetike mesatare është energji që bën lidhjen e saj në një shpejtësi të caktuar me temp e gazit.  Temperatura e gazit me lidhjen qe ka me energjine kinetike mesatare përbëhet nga keto faktorë: Vetitë e gazeve Përmasa dhe masa Trysnia e forcave Përzierja e secilit gazë
  5. 5.  Pasi që vërtetuam lidhjen në mes energjis kinetike dhe temperatures se gazit arrijmë të kuptojmë qe raporti I tyre është konstant te cilen e shenojmë me (k) dhe quhet e Bolcmanit. Vlera më e madhe e tij është:  Konstantja e Bolcmanit eshte ne listen e shkenctareve me te njohur shprehet me kete simbol (kb) K J mol Kmol J N R k A 23 103806.1 1231002.6 314.8    
  6. 6. Pyetje Përgjigje 1. Qka është energjia kinetike ? 2. Si mund ti gjejmë lidhëshmërit mes temp. dhe energjisë kinetike ? 3. Nga cilët faktorë përbëhet temp e gazit ? 4. Qfarë simboli ka konstantja e bolcmanit ? 5. Qka quajm konstante te bolcamanit ? Punoi: Magdalena Topalli

×