O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sociales tema 4

242 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sociales tema 4

  1. 1. SOCIALES TEMA 4 Samuel González Refojo 3ºA
  2. 2. O ESTADO <ul><li>O Estado é un conxundto das institucións creadas para regular a vida e mais a actividade das persoas que viven nun territorio delimitado e común e que están gobernadas por unhas mesmas leis baixo un mesmo poder. </li></ul><ul><li>Poboación: Os cidadáns teñen dereitos e obrigas, culturas diferentes e diversas nacionalidades, está sometida ao Estado e ás leis. </li></ul><ul><li>Poder: Establece leis, regula relacións sociais, vixia o cumprimento das leis, administra xustiza, protección exterior, política exterior, dirixe a economía, recauda impostos, manten a orde no interior, xestiona infraestucturas e os equipamentos colectivos e administra os servizos públicos. </li></ul>
  3. 3. A DEMOCRACIA <ul><li>Elementos dos Estados democráticos: Todos os cidadáns participan no Goberno, democracia directa ou representativa, elixe ao Presidente do Goberno, Elaboran e aproban leis, Parlamento. </li></ul><ul><li>As eleccións teñen que ser: Libres, plurais, periódicas, sufraxio universal. </li></ul><ul><li>División de poderes: Función lexislativa, función executiva e función xudicial </li></ul><ul><li>Fución lexislativa: Tena o parlamento e elabora e vota leis. </li></ul><ul><li>Función executiva: Tena o Goberno e determina a política que debe seguir o Estado. </li></ul><ul><li>Función xudicial: Aplica o castigo a quen non cumple as leis. </li></ul><ul><li>Partidos políticos: Programas electorais, candidatos e candidatas, dereito ao voto. </li></ul>
  4. 4. TIPOS DE ESTADOS DEMOCRÁTICOS <ul><li>Monarquías ou Repúblicas: </li></ul><ul><li>Monarquías parlamentarias: O rei ou a raiña e o xefe do Estado, pero non goberna, a soberanía tena o pobo. </li></ul><ul><li>Repúblicas parlamentarias: O xefe de Estado é elexido polos cidadáns (Presidente da República). </li></ul><ul><li>ESTADOS NON DEMOCRÁTICOS </li></ul><ul><li>Monarquía Absoluta e Ditadura </li></ul><ul><li>Monarquía Absoluta: O rei e o que manda. </li></ul><ul><li>Ditadura: É un réxime dunha soa persoa apoiada por un partido político que non foi elexida por eleccións. </li></ul><ul><li>ESTADOS LIBERAIS E ESTADOS SOCIAIS </li></ul><ul><li>Estado liberal: O estado non interfire na economía, a cal está exclusivamente baixo a lei do mercado. </li></ul><ul><li>Estado social: O estado intervén na economía e na sociedade, a pensión, subsidios de paro, soldos mínimos, sanidade pública, ensino obrigatorio, fomento da igualdade. </li></ul>
  5. 5. ESTADOS CENTRALISTAS E ESTADOS DESCENTRALIZADOS <ul><li>Estados centralistas: Poder concentrado no Goberno Central. </li></ul><ul><li>Estados descentralizados: O Goberno Central comparte o poder con diferentes territorios. </li></ul><ul><li>Os Estados, entre a globalización e a rexionalización </li></ul><ul><li>Factores da transformación do Estado tradicional: Globalización da economía e as novas tecnoloxías da información e da comunicación. </li></ul><ul><li>Consecuencias: Sistema mundial, acordos entre Estados e organizacións supranacionais, cesión de parte da soberanía a institucións supranacionais. </li></ul><ul><li>O ESTADO E A REXIONALIZACIÓN </li></ul><ul><li>Tipos de rexións: nacións sin Estado, Rexións consolidadas e diferenciadas, cidades globais, principio de subsidiaridade. </li></ul><ul><li>Papel do Estado na Actualidade: Coordinación das rexións, distribie a riqueza entre rexións, asegura a igualdade de dereito de todos os cidadáns. </li></ul>
  6. 6. RELACIÓN ENTRE ESTADOS <ul><li>Tratados, declaracións e organizacións supranacionais </li></ul><ul><li>Declaracións Internacionair de Dereitos: Declaración de Dereitos Humanos, Declaración de Dereitos da Infancia, Eliminación da Discriminación da Muller. </li></ul><ul><li>Organizacións supranacionais </li></ul><ul><li>Ámbito mundial: Onu, OMC. </li></ul><ul><li>Ámbito rexional ou continental: UE, Liga Árabe. </li></ul><ul><li>ONU (Organización das Nacións Unidas) </li></ul><ul><li>Creada no ano 1945 </li></ul><ul><li>Obxetivos: Manter a paz, fomentar as relacións de amizade nas nacións, cooperar na solución de problemas, desenvolver e estimular o respeto aos Dereitos Humanos. </li></ul><ul><li>Organizacións dependentes da ONU: UNESCO e UNICEF. </li></ul>
  7. 7. AS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS (ONG) <ul><li>Son organizacións de carácter público con fins, humanitarios e sociais que non dependen dos gobernos e, en principio, son independentes dos Estados e dos partidos políticos. </li></ul><ul><li>Obxectivos: Promover accións humanitarias, protección da natureza e denuncia da destrución do medio natural. </li></ul><ul><li>O peso crecente das ONG: Afrontan o desenvolvemento integral das persoas, serven para que os cidadáns e cidadás aquiran conciencia e responsabilidade. </li></ul><ul><li>As culturas e as diferenzas culturais: Territorio, Pluralismo cultural, interculturalidade. </li></ul><ul><li>A CULTURA DE MASAS E DE CONSUMO </li></ul><ul><li>Cultura de masas: Xeneralización dunhas mesmas pautas de consumo, orixina tensións e contradicións fronte ás culturas locais ou tradicionais, os seus valores vense sometidos a rápidos cambios de presións. </li></ul>

×