O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 49 Anúncio

کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی

Baixar para ler offline

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با کسب یک نمای کلی از این دانش، اطلاعات بنیادین و کافی را برای به کاربستن آن دریافت کنید.

تعریف درست پروژه چیست و چه تفاوتی با فرآیند دارد؟
اشتباهات زیرساختی در تدوین یک پروژه چه هستند؟
متدولوژی‌های برتر در مدیریت پروژه کدامند؟
کدام رویکرد برای سازمان ما مناسب‌تر است؟
ساختار شکست کار(WBS) چیست؟
اصول درست هدف‌گذاری با کمک روش اسمارت (S.M.A.R.T) کدامند؟
نمودار گانت (Gantt Chart) چیست؟

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟
کتابچه‌ی مدیریت پروژه حاضر از یک نیاز برخواسته است و برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در این حوزه دارند. کتابچه‌ی حاضر سرریز دانشی است که از نتیجه تحقیقات تیم پشتیبانی پازلی ایجاد شده است. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین اصول مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با کسب یک نمای کلی از این دانش، اطلاعات بنیادین و کافی را برای به کاربستن آن دریافت کنید.

تعریف درست پروژه چیست و چه تفاوتی با فرآیند دارد؟
اشتباهات زیرساختی در تدوین یک پروژه چه هستند؟
متدولوژی‌های برتر در مدیریت پروژه کدامند؟
کدام رویکرد برای سازمان ما مناسب‌تر است؟
ساختار شکست کار(WBS) چیست؟
اصول درست هدف‌گذاری با کمک روش اسمارت (S.M.A.R.T) کدامند؟
نمودار گانت (Gantt Chart) چیست؟

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟
کتابچه‌ی مدیریت پروژه حاضر از یک نیاز برخواسته است و برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در این حوزه دارند. کتابچه‌ی حاضر سرریز دانشی است که از نتیجه تحقیقات تیم پشتیبانی پازلی ایجاد شده است. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین اصول مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

×