Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Tiềm thức

 1. Tiềm Thức
 2. 2
 3. Tài liệu tham khảo 3
 4. Nội dung 4 ▪ Sự mở rộng tâm thức ▪ Các dạng tâm thức ▪ Tiềm thức tam phân ▪ Nội dung của tiềm thức ▪ Sự trỗi dậy của tiềm thức • Tự trừng phạt • Tưởng tượng tiêu cực • Tiềm thức và các tinh linh, thực thể cảm dục • Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu ▪ Nhận diện và chuyển hóa tiềm thức
 5. 5 ▪ Vào buổi đầu cuộc tiến hóa nhân loại, chúng ta chỉ hoạt động ở cấp độ 7 của cõi trí. Lúc đó, tiềm thức và ý thức đã từng là một. Chúng ta gần như được điều khiển một cách máy móc. Những ấn tượng ở cõi phụ thứ 7 thuộc cõi trí này đã là các nhân tố thúc đẩy chúng ta hành động. ▪ Khi chúng ta tiến hóa, cấp độ 6 cõi trí bắt đầu hoạt động, và 25% hoạt động thể trí bám vào cấp độ 7. ▪ Khi chúng ta tiến hóa hơn nữa, toàn bộ cấp độ 7 và ¼ cấp độ 6 cõi trí bắt đầu hoạt động như tiềm thức, và cấp độ 5 cõi trí bắt đầu là trí ý thức (conscious mind) của chúng ta. 7 cấp độ cõi trí và sự mở rộng tâm thức Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, (Ch.11, p.77, Ch.13, p.91) Sự mở rộng tâm thức
 6. 6 ▪ Ở căn chủng thứ 4 (Atlantis), cấp độ 6 và 7 của cõi trí trở thành trí tiềm thức, và chúng ta đã thâm nhập vào cấp độ 4 của cõi trí. ▪ Ở căn chủng thứ 5 (Aryan) hiện nay, tâm thức chúng ta bây giờ tập trung trong cấp độ 4 cõi trí và các cấp độ 5, 6, 7 hoạt động như trí tiềm thức. ▪ Khi người đệ tử và điểm đạo đồ tiến hóa lên, họ bước vào cấp độ 3 (trí trừu tượng) của thể trí, và đồng thời, làm sạch cấp độ 5 của thể trí, làm cho nó trở thành một phần của cấp độ 4 của cõi trí - trí ý thức. 7 cấp độ cõi trí và sự mở rộng tâm thức Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, (Ch.11, p.77, Ch.13, p.91) Sự mở rộng tâm thức
 7. 7 ▪ Khi họ tiến hóa vào cấp độ 2 và 1 của cõi trí, họ làm sạch cấp độ 6 và 7 của thể trí khỏi tất cả tích tụ tiềm thức và làm cho chúng trở thành một phần của trí ý thức. ➢ Đây là trạng thái thức tỉnh (awakeness). ▪ Khi vị điểm đạo đồ tập trung tâm thức trên cõi Bồ Đề (cõi Trực Giác – Intuitional plane), toàn bộ các cấp độ cõi trí chuyển thành một trường tâm trí hữu thức có tổ chức. Con người lúc này hoàn toàn tỉnh thức, được giải thoát, tự do. ➢ Thể trí trở nên trong sạch và phản ánh các cõi giới cao cả. Sự mở rộng tâm thức Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, Ch.1, p.15
 8. 8 Sự mở rộng tâm thức ▪ Tâm thức khi mở rộng không chỉ vươn lên đến các cõi cao hơn mà còn vào các cấp độ thấp hơn của cõi trí. Sự mở rộng tâm thức tạo ra sự hợp nhất của tất cả các cấp độ của cõi trí. ▪ Từ trung tâm của tâm trí hữu thức, ánh sáng tâm thức xuyên thấu vào các cõi thượng trí và hạ trí. ▪ Khi ánh sáng tâm thức xuyên thấu vào cấp độ 5 của cõi trí, nó từ từ giải phóng các ấn tượng tiềm thức bị khóa ở đó. Cấp độ 5 được các thiên tài sử dụng như quặng mỏ cho công việc sáng tạo của họ. Khi xuống cấp 5, nó cũng mở rộng vào cấp 3, trí trừu tượng, là cấp độ sáng tạo nhất của thể trí. 7 cấp độ cõi trí và sự mở rộng tâm thức Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, (Ch.11, p.77)
 9. 9 Sự mở rộng tâm thức ▪ Khi tiến bộ trên đường Đạo, toàn bộ cõi trí được soi sáng → ánh sáng hoa sen chân ngã gia tăng và chuyển hóa tất cả các chất liệu tiềm thức. ▪ Thông qua sự soi sáng tiềm thức, con người khám phá ra con đường dẫn tới tự do lớn lao hơn cho sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và phụng sự. 7 cấp độ cõi trí và sự mở rộng tâm thức Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, (Ch.11, p.77)
 10. Các dạng tâm thức 10 ▪ Tâm trí tiềm thức (Subconscious mind): “Bộ nhớ” tâm trí đặc biệt, ghi lại tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng, mơ mộng, nghe, ngửi và cảm nhận khi trong trạng thái vô thức. Ở vị trí trong các phân cảnh thấp của cõi trí (cấp độ 7, 6, 5), các cấp độ dưới ngưỡng ý thức. ▪ Ý thức (Conscious mind): tâm thức trên cõi trí cụ thể, liên quan đến cấp độ 4 của cõi trí. Cõi trí Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, Ch.1, p.15 Tiềm thức Ý thức
 11. Các dạng tâm thức 11 ▪ Siêu thức (Superconsciousness): ý thức trên cấp độ 3, 2, 1 của cõi trí và vượt ngoài cõi trí. ▪ Vô thức (Unconscious): liên quan đến các trạng thái tâm thức vượt ngoài tầm với của ý thức. Vd như các trạng thái nhận thức trên Tam Nguyên Tinh Thần hay trên các cõi Chân Thần và cõi Thiêng Liêng, và các trạng thái còn cao hơn nữa thuộc tâm thức hành tinh và thái dương hệ. Cõi trí Torkom Saraydarian, Subconsscious Mind and the Chalice, Ch.1, p.15 Siêu thức
 12. 12 Phân biệt tiềm thức và các nguyên tử trường tồn Nguyên tử trường tồn Tiềm thức Ghi lại tất cả những gì ta trải nghiệm trong những khoảnh khắc hữu thức và vô thức (ngoại trừ đơn vị hạ trí không ghi lại khi vô thức). Chỉ ghi lại trong những khoảnh khắc vô thức. Bản ghi của nguyên tử trường tồn là bản sao của sự kiện thực tế. Bản ghi của tiềm thức là một hỗn hợp của thực tế và tưởng tượng. Bản ghi của nguyên tử trường tồn không thay đổi. Bản ghi của tiềm thức thay đổi, liên tục tái tổ chức lại. Bản ghi của nguyên tử trường tồn quy định bản chất các thể tương lai của chúng ta. Bản ghi của tiềm thức ảnh hưởng đến tương lai của ta chỉ bằng việc tạo ra nghiệp quả (karma) – khi kiểm soát các hành động của chúng ta. Bản ghi của nguyên tử trường tồn không can thiệp trực tiếp vào suy nghĩ, cảm xúc và hành động hàng ngày của chúng ta. Bản ghi của tiềm thức can thiệp vào những suy nghĩ, cảm xúc và hành động khi được kích thích trở lại.
 13. Tiềm thức 13 ▪ Con người đã từng hoạt động ở các cấp độ 7, 6, 5 thuộc cõi trí. Nhưng ở giai đoạn tiến hóa hiện tại, chúng đã được để lại đằng sau. ▪ Chỉ trong những khoảnh khắc chúng ta không ý thức thì tiềm thức mới hoạt động, ghi nhận sự kiện và tác động đến cuộc sống của chúng ta. ▪ Trong những khoảnh khắc không ý thức, bất kỳ những gì ta cảm nhận, tưởng tượng, suy nghĩ sẽ đi vào tiềm thức và tích tụ ở đó, năm này qua tháng nọ, đời này sang đời khác. ▪ Đa phần chúng ta sống 80-90% trong trạng thái vô thức.
 14. 14 Tiềm thức tam phân ▪ Tiềm thức không chỉ thuộc cấp độ trí tuệ mà còn thuộc cấp độ tình cảm và thể xác. ▪ Thể trí có phần tương ứng của nó trong thể xác và thể cảm dục. Mỗi tế bào của thể xác-dĩ thái, mỗi nguyên tử của thể cảm dục có cõi trí của riêng nó, thuộc các cấp độ cõi phụ 7, 6, 5 và hoạt động như tiềm thức của riêng nó và cộng hưởng với các cấp độ 7, 6, 5 của cõi trí. Đây chính là trí tuệ trong các nguyên tử và tế bào được nạp năng lượng bởi cõi trí, điều khiển hệ thần kinh tự động của chúng ta. ▪ Khi hoàn toàn tỉnh thức, y không còn bị kiểm soát bởi các yếu tố tiềm thức vì tất cả chúng đều đã được quét sạch. Mỗi giai đoạn “nổi sóng” này là một thời điểm khủng hoảng. ➢ Nhiệm vụ lớn lao của linh hồn con người là giải phóng bản thân khỏi kho chứa tiềm thức tam phân này, nếu y muốn tìm kiếm độc lập tự do thật sự.
 15. 15 Tiềm thức tam phân ▪ Thể cảm dục có phần tiềm thức tích tụ nhiều các hồi ức quá khứ và trải nghiệm của thể cảm dục. Tương tự, với thể xác. Ba kho chứa tiềm thức này xuất hiện hợp nhất cùng nhau khi một người ở một giai đoạn tiến hóa cao. Đây chính là vấn đề. ➢ Khi một người bắt đầu tiến bộ và ý thức 25%, chỉ có phần tiềm thức của thể xác trỗi dậy và kiểm soát y. ➢ Khi y tiến bộ hơn nữa, các phần tiềm thức thuộc cảm dục và thể xác can thiệp vào. ➢ Khi y tiến xa thêm hơn nữa, cả 3 tiềm thức thuộc thể xác, cảm dục và trí tuệ can thiệp vào. ▪ Mỗi trải nghiệm đều gây ấn tượng đồng thời lên cả 3 phần tiềm thức, nhưng chúng không xen vào nhau nếu không bị tái kích hoạt đến cùng một mức độ. ▪ Ở người tiến bộ, 3 phần này cùng “nhập tiệc” khi 1 phần được kích hoạt, nên y gặp nhiều khó khăn phải đối mặt hơn và đồng thời cũng có quyền năng mạnh mẽ hơn để chiến đấu chống lại chúng.
 16. 16 Tiềm thức tam phân ▪ Các phần tiềm thức được tái kích hoạt bởi tính tương đồng của các sự kiện. Chúng là một phần thuộc hệ thống bộ nhớ của con người. Một ký ức có thể tái kích hoạt các yếu tố trong những kho chứa này. ▪ Chẳng phải sẽ có ích khi tái kích hoạt các kho chứa tiềm thức này để ta thấy được cái gì trong chúng sao? Tất nhiên, NẾU bạn có sức mạnh kiểm soát những con ong được thả ra. ❖ Phần tiềm thức của thể xác có thể được kiểm soát bằng lối sống lành mạnh, giấc ngủ tốt, và hít thở sâu. ❖ Phần cảm xúc của tiềm thức có thể được kiểm soát bằng việc không tiếp xúc với những bộ phim hay chương trình đau khổ, bạo lực và bằng việc gia tăng lòng bác ái và từ bi. ➢ Tính vô tổn hại (harmlessness, ahimsa) là chìa khóa cho sự thanh luyện các thể. ➢ Tham thiền đều đặn, nhịp nhàng và kiên trì là phương cách cao nhất để đốt cháy ba kho chứa tiềm thức này.
 17. Tiềm thức và cảm xúc 17 ▪ Tiềm thức có mối liên hệ rất mật thiết với thể cảm dục. Các yếu tố tiềm thức trong hạ trí tác động lên thể cảm dục qua thể dĩ thái. ➢ Đây là lý do tại sao phần lớn các yếu tố tiềm thức xuất hiện đầu tiên trong các trạng thái cảm xúc của chúng ta trước khi chúng được hình thành vào suy nghĩ. ➢ Nếu ta theo dõi kỹ các thay đổi, dao động, kích thích của thể cảm dục, ta có thể biết được nội dung trí tiềm thức của mình.
 18. Tiềm thức và cảm xúc 18 ➢ Các cảm xúc của chúng ta tiết lộ bí mật của trí tiềm thức, chúng thường hoạt động như một van an toàn để xả bớt áp lực tích tụ trong trí tiềm thức. ➢ Bằng việc làm chủ cảm xúc, chúng ta hữu thức tác động vào trí tiềm thức và cơ thể mình. ➢ Việc hữu thức thay đổi các trạng thái cảm xúc của chúng ta sẽ làm thay đổi hay tiêu diệt nhiều yếu tố tiềm thức, và như vậy cũng mang lại những thay đổi trên cơ thể vật lý.
 19. Nội dung của tiềm thức 19 ▪ Phần lớn nội dung của tiềm thức liên quan đến các yếu tố sau: nỗi sợ hãi, giận dữ, căm ghét, ghen tị, oán thù, vu khống, ác độc, phản bội, tự phụ, các thói quen, lòng tham, tính tư lợi, trịch thượng, tưởng tượng tiêu cực, thôi thúc tình dục quá mức, các bản ghi kích thích tiềm thức (subliminal recordings, các bản nhạc, quảng cáo cài tần số cực thấp E.L.F), định kiến, cuồng tín… ▪ Tiềm thức bắt đầu ghi lại khi bạn trong trạng thái ít nhất là 25% vô thức. Các yếu tố này, tùy cường độ của chúng, khiến bạn vô thức đến một mức độ nào đó. ❖ Lưu ý: các yếu tố này được thu thập qua các hành động của chính người đó cũng như bởi sự áp đặt lên họ bởi những người khác.
 20. Khoảnh khắc vô thức 20 ➢ Bất tỉnh, mất kiểm soát, mất tự chủ ➢ Đau đớn, thống khổ, lo lắng, trầm cảm, sợ hãi, kinh hoàng… ➢ Giận dữ, thù hận… ➢ Phạm tội, làm điều gì trái với lương tâm ➢ Vu khống, lừa dối, phản bội ➢ Bị đánh bại, thất bại, sỉ nhục, tước quyền… ➢ Bị thôi miên ➢ Sử dụng rượu và chất kích thích, bị gây mê, phê thuốc… ➢ Phấn khích, vui nhộn (hilarious)… ▪ Những lúc này tiềm thức đang hoạt động, ghi nhận các sự kiện và kiểm soát chúng ta.
 21. 21 Tiềm thức và giấc mơ ▪ Tiềm thức cũng ghi nhận cả khi chúng ta ngủ nữa. Trong mơ, ta thu thập nhiều rác vào tiềm thức và cũng xả nhiều qua những giấc mơ rời rạc và ảo tưởng. ▪ Tiềm thức cũng biểu hiện qua các giấc mơ. Phần lớn giấc mơ của chúng ta kịch tính hóa những yếu tố trong tiềm thức. Nghiên cứu và phân tích những giấc mơ này giúp chúng ta biết phần nào nội dung tiềm thức của mình. ▪ Nếu chúng ta chưa ý thức trên cõi cảm dục, những giấc mơ đáng sợ hay các cuộc tấn công từ thế lực hắc ám đi thẳng vào tiềm thức. ▪ Trong tiềm thức cũng có những yếu tố không phải là những bản ghi các sự kiện quá khứ mà là những mong muốn, mơ ước, kịch tính hóa bởi trí tưởng tượng khi chúng ta không tỉnh thức 100%. Ý thức có thể đè nén các mong muốn một thời gian, nhưng rồi sẽ đến một ngày khi tiềm thức không còn bị kiềm giữ, chúng trồi lên qua những giấc mơ hoặc qua những thôi thúc mạnh mẽ mù quáng. Đây là cách Tự Nhiên làm giảm áp lực tích tụ trong tiềm thức.
 22. Tiềm thức và tin tức, phim ảnh bạo lực, kinh dị 22 ▪ Xem TV, tin tức và phim bạo lực, kinh dị, xấu xa… toàn bộ các hình ảnh chìm vào tiềm thức. Rác tiềm thức → không tốt cho trẻ em. ➢ Tác động tiêu cực và hủy diệt. Tất cả các rác tiềm thức tích tụ trong tâm trí sẽ từ từ trồi lên. → Sự gia tăng tội phạm trong giới trẻ.
 23. 23
 24. 24 Tiềm thức ▪ Khi ta tiếp cận cuộc sống qua tiềm thức, cuộc sống đánh mất ý nghĩa của nó, và điều này tạo ra một áp lực khủng khiếp trong ta, dần dần chuyển thành trầm cảm. Bởi vì đối với người trầm cảm, không gì là có ý nghĩa. ▪ Các yếu tố tiềm thức tích tụ được tập hợp trong ba cấp thấp của cõi trí qua những thất bại quá khứ. ▪ Mỗi lần bạn thất bại, bị đánh bại, hình ảnh thất bại với các chi tiết của nó đi vào tiềm thức. Tương tự với mỗi khi bạn bị tổn thương, sợ hãi… ▪ Các thể hiện tiêu cực được ghi lại trực tiếp vào tiềm thức.
 25. 25 Tiềm thức ▪ Mong ước tiêu cực biến thành mệnh lệnh ám thị trong tiềm thức. Tiềm thức chỉ không tấn công bạn mà chỉ thể hiện lại những gì bạn đã từng mong muốn. → Cần rất cẩn thận với những mình mong ước và quyết định. ▪ Tiềm thức được kích hoạt bởi chuỗi các phản ứng. Bất cứ trải nghiệm nào bạn có giờ đây gợi lại tất cả những trải nghiệm cũ liên quan đến nó. → mất cân bằng, bạn không thể tập trung hay ra quyết định. ▪ Sự đè nén hay kháng cự càng làm các nội dung của tiềm thức được tổ chức thêm mạnh mẽ. ▪ Hiểu biết về tâm trí giúp chúng ta có thể sống tốt hơn và không bị rơi vào cái bẫy của tiềm thức. Thảm họa xảy ra khi sự tích tụ đến mức bão hòa. Vd, thay vì làm cho bạn mất cân bằng, nó tạo ra bệnh tật, rối loạn tuyến nột tiết…
 26. 26 Tù ngục tiềm thức ▪ Khi tiềm thức tích tụ đủ, nó sẽ dần dần ngăn cản ý thức, kiểm soát và cai quản cuộc đời bạn. Kể từ lúc đó, bạn trở thành một kẻ ngốc ngủ mê, sống và hành động bởi những “nút nhấn”. Bất cứ sự kiện nào liên quan sẽ đưa tiềm thức vào hoạt động. ▪ Trớ trêu thay, phần lớn những ai đang hoạt động dưới sự thống trị của tiềm thức thì không ý thức về điều đó và nghĩ rằng họ hữu thức. ▪ Những người sống dưới sự tái kích hoạt của tiềm thức giống như những tù nhân. Hàng triệu người được ban cho những tài năng nhưng tài năng và vẻ đẹp của họ bị khóa bên trong hang động tiềm thức. ➢ Một trong những việc phụng sự lớn lao của người đệ tử là giải phóng những người như vậy và để cho nhân loại hưởng lợi ích từ tài năng của họ.
 27. 27 Sự trỗi dậy của tiềm thức ▪ Các yếu tố của tiềm thức trồi lên khi ▪ Chúng được liên hệ với kích thích từ thế giới bên ngoài như TV, đọc sách, quảng cáo… ▪ Qua tưởng tượng ▪ Dưới ảnh hưởng của thế lực hắc ám ▪ Qua các giấc mơ ▪ Trong những thời điểm khủng hoảng ▪ Trong cơn sốt hay bệnh tật ▪ Trong quá trình làm sạch của hoa sen chân ngã ▪ Qua sự bùng nổ đột ngột ▪ Trong những kỳ trăng tròn nhất định ▪ Khi gặp hay ở bên người có tiềm thức cộng hưởng với nội dung tiềm thức của bạn. ▪ Khi dùng chất say, chất kích thích… Các hình tư tưởng trong tiềm thức được xây dựng bằng các yếu tố lửa, vận hành dưới định luật mở rộng. Chúng liên tục chuyển động và phóng phát, gây áp lực lên lý trí, tìm đường thoát ra.
 28. 28 Sự phun trào tiềm thức ▪ Các độ tuổi diễn ra sự phun trào tiềm thức ở mức độ nhất định: ❖ 14 – 18, 27 – 35, 42 – 49, 53 – 62, 65 – 70, 72 – 80 (Torkom Saraydarian, The Subconscious Mind and the Chalice, Ch.14, p. 93) ▪ Đây là những độ tuổi có liên quan đến Mặt Trời, Sirius, Đại Hùng Tinh, đến chu kỳ của linh hồn, Thái Dương Thiên Thần và độ tuổi các thể của bạn. ▪ Khủng hoảng xuất hiện trong các giai đoạn này. Tiềm thức trỗi dậy, đưa ra thách thức buộc bạn hành động để kiểm soát nó hay bị nó kiểm soát. ▪ Tự chuẩn bị bản thân: Khi bạn thấy một trong những giai đoạn này đang sắp tới → bám vào các nguyên lý của giáo lý, tham thiền, học tập nghiên cứu nhiều hơn, chánh niệm hơn, ý thức, tự chủ hơn, thận trọng hơn → tránh bớt sự cám dỗ của tiềm thức → khi vượt qua giai đoạn, bạn trở nên an toàn hơn trước.
 29. 29 Sự phun trào tiềm thức ▪ Nếu bạn không kiểm soát nó trước năm 49 tuổi, khi bạn già đi, nhất là sau tuổi 62, tiềm thức có thể tự giải phóng trong giấc mơ, làm bạn tỉnh giấc lúc 2-3 giờ sáng, và giải phóng nhiều nỗi sợ hãi và xấu xí từ quá khứ làm bạn đổ mồ hôi. ▪ Trước khi qua đời, bạn phải kiểm soát được tiềm thức ở một mức độ nào đó. Tiềm thức có thể đi theo bạn qua các cõi giới vi tế (Subtle Worlds) và tạo ra nhiều khó khăn trên hành trình. Tuy nhiên, nó không quay trở lại với bạn trong kiếp sống mới vì nó bị đốt cháy trong Hỏa Giới (the Fiery World). ▪ Tuy nhiên, do các bản ghi tồn tại trong ba nguyên tử trường tồn, tiềm thức nhanh chóng tái thiết lập lại lãnh địa riêng của nó, thường bắt đầu sau 7 tuổi.
 30. 30 Tự trừng phạt (Self-punishment) ▪ Tiềm thức cung cấp mọi chất liệu và thôi thúc khiến một người tự trừng phạt mình vì lỗi lầm quá khứ. ▪ Thỉnh thoảng, những bản ghi đau khổ trồi lên ý thức và khiến người ta tái trải nghiệm các sang chấn quá khứ. ▪ Nhiều cơn ác mộng là kết quả của sự tái kích thích như vậy. Tiếng vọng của hành động quá khứ trở đi trở lại, với cường độ ngày càng lớn hơn do thu hút các đống bản ghi cộng hưởng với chúng. ▪ Trong trạng thái này, bạn có thể hòa vào tiềm thức của người khác và thu hút vào tiềm thức của bạn những vấn đề của họ. Tiềm thức đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần. Nếu không được xử lý đúng cách, nó có thể dẫn tới các bệnh tật thể xác và thể trí, thậm chí cả tự tử.
 31. 31 Tự trừng phạt (Self-punishment) ▪ Trừng phạt tạo ra tình trạng tệ nhất, trong đó các bản ghi cộng thêm chảy vào tiềm thức. Mỗi khi bạn bị trừng phạt hay đang trừng phạt chính mình, bạn đang trở nên vô thức. ▪ Giận dữ, thù hận, ghen tức, sợ hãi… cũng là sự tự trừng phạt bản thân. ▪ Không thể đạt được điều gì qua trừng phạt. Chỉ có giáo dục, khai sáng và phân tích mới có thể làm nên phép màu. ▪ Tất cả các hình thức trừng phạt thực sự là những tội ác chống lại dòng chảy tiến hóa, dẫn tới sự hủy diệt. Trừng phạt giải quyết vấn đề nhất thời nhưng lại gieo những vấn đề dài hạn cần hàng thế kỷ để cân bằng, xóa bỏ.
 32. 32 Tự trừng phạt (Self-punishment) ❖ Phương pháp cổ xưa: ăn kiêng (nhịn ăn, ăn chay) và liên tục cầu nguyện (sám hối). [Có thể tiềm thức nhận được chùm ánh sáng tiêu diệt các bản ghi tích tụ]. ❖ Xưng tội là một phương pháp khác để làm sạch tiềm thức. ❖ Có một người đầy yêu thương ở bên bạn, năng lượng tâm linh của người đó có thể loại bỏ nhiều bản ghi. ❖ Tưởng tượng sáng tạo đối lập với bản ghi tiêu cực tiềm thức. Năng lượng hình ảnh bạn tạo ra càng tích cực thì sự tấn công của tiềm thức càng trở nên yếu đi. ❖ Chúng ta cần nhận ra rằng trên con đường Vô Tận, ta có liên tục các cơ hội để trở nên vô tổn hại hơn, cao quý hơn, và thuần khiết hơn. Không ai có thể trở nên thông thái mà không phạm sai lầm, bị thất bại trong quá khứ. Tất cả đều được tha thứ trong đại dương Bác Ái bởi vì mọi thứ đã diễn ra là để làm cạn nghiệp quả và chuẩn bị các nguyên nhân sẽ giúp bạn bước lên đến những thành tựu mới.
 33. 33 Tiềm thức - ảo ảnh, ảo cảm, ảo tưởng ▪ Một cuộc sống ảo tưởng thì hoàn toàn thống khổ và đau đớn; và điều này không phải là ảo tưởng. Đau khổ là thật. ▪ Ở cấp độ tâm thức mà bạn đang sống, mọi thứ là thật với bạn. Khi bạn vượt ra khỏi cấp độ đó, các cấp độ thấp hơn trở thành ảo tưởng đối với bạn, nếu bạn liên tục tách rời khỏi chúng. ▪ Hiểu biết về tiềm thức sẽ là một chìa khóa trong tay bạn. Trong những lúc nguy cấp, bạn có thể sử dụng nó để nhìn ra xem tại sao bạn đang làm điều gì đó. ▪ Khi một người đi vào các nhóm có rung động mạnh, điều đầu tiên xảy ra là những thứ khó chịu từ tiềm thức trồi lên bề mặt. Sự cứu rỗi cho điều này là tham thiền.
 34. 34 “Let reality guide my every thought, and Truth be the master of my life”.
 35. 35 Tiềm thức và các tinh linh ▪ Tự nhiên bảo vệ linh hồn con người qua việc giải phóng rất từ từ các kho chứa này để linh hồn đang tiến hóa có thể kiểm soát và đốt chúng. ▪ Các yếu tố tiềm thức là những hình ảnh được ban cho mãnh lực, sử dụng các tinh linh (elementals) như là những diễn viên cho các vở kịch của chúng. Đây là một mối nguy hiểm nghiêm trọng. ➢ Nếu bạn có hình ảnh một con ma trong tâm trí tiềm thức, bạn có một con ma thật ở đó, bởi vì tinh linh thể trí trở thành con ma đó. Đây là lý do tại sao tiềm thức rất mạnh mẽ. Vì thế, bằng việc làm ô nhiễm nhân cách mình với bạo lực, thù hận, giận dữ, ghen tức, sợ hãi và lừa dối, bạn tạo nên những con ma trong miền tiềm thức của mình và cản trở sự phát triển và tiến hóa của các tinh linh của bạn. ➢ Khi chúng ta thù hận, ác độc và lừa dối, chúng ta kéo ra tất cả những yếu tố hủy diệt tương ứng từ tiềm thức và các tinh linh phú linh cho chúng. Các tinh linh ngụ trong thể hạ trí và tạo ra hỗn độn ở đó, thường dẫn chúng ta vào những hành động phạm tội. Chúng đặc biệt thích máu, và không bỏ lỡ cơ hội nào, sử dụng lòng thù hận của con người và làm họ đổ máu.
 36. 36 Tiềm thức và các tinh linh ▪ Một trong những bí mật của lời khuyên được Đức Christ đưa ra là “Hãy yêu thương kẻ thù của con.” Nếu tình thương hiện diện, các tinh linh sẽ không tham gia vào các hoạt động mang tính hủy diệt. ▪ Để giúp các tinh linh tiến hóa, chúng ta phải gia tăng tình thương với muôn loài. Tình thương càng sâu sắc thì chúng ta càng thấy sự hợp tác nhiều hơn từ các tinh linh 3 thể thấp.
 37. 37 Tiềm thức và các tinh linh ▪ Các vong linh (elementary spirits) là các xác chết trên cõi cảm dục chờ phân hủy và có 2 dạng: (1) dạng sạch nhưng chưa đủ tiến hóa để đốt cháy tức thì khi linh hồn (mở rộng) của con người rời chúng, và (2) dạng thấm đẫm các tư tưởng, cảm xúc và hành động xấu xa và kẹt lại một thời gian dài trên cõi trung giới. ➢ Dạng thứ 2 trở thành nguy hiểm nhất khi bị thu hút bởi những người có những tư tưởng, cảm xúc và hành động tương tự. ➢ Đôi khi những vong linh này bám vào một người suốt đời y, hút sinh lực từ cơ thể, tình cảm và trí tuệ của y. Rồi đến lúc khi chúng trở thành tiềm thức của chính y và sử dụng các nội dung của tiềm thức như chất dinh dưỡng cho chúng.
 38. 38 Tiềm thức và các tinh linh ▪ Để tránh thu hút các tinh linh này, tốt nhất là nuôi dưỡng lòng bác ái, biết ơn, tha thứ và khiêm tốn. ▪ Bốn đức hạnh này thu hút các thần lực thiện lành của Thiên Nhiên và bảo hộ chúng ta khỏi bất kỳ sự tấn công nào bởi các mãnh lực vô thức của Thiên Nhiên. ▪ Các tinh linh có thể được kiểm soát và sử dụng bởi những điểm đạo đồ mạnh mẽ có năng lực thông linh cao. Họ sử dụng các tinh linh này như những dòng điện hay mãnh lực, năng lượng cho các mục đích xây dựng.
 39. 39 Tiềm thức và các tinh linh ▪ Tuy nhiên, các tinh linh (vốn không có năng lực phân biện) sẽ mang tính hủy diệt nếu chúng được sử dụng cho các ý định hủy diệt. Chúng sẽ hủy diệt chính tác nhân sử dụng chúng, bởi vì khi chúng được lập trình để hủy diệt, chúng sẽ hoàn thành công việc đó. ▪ Các bậc Alahán và các Chân Sư ít khi sử dụng các thực thể này mà các Ngài sử dụng chính năng lượng tâm linh của chính mình để làm những gì các Ngài muốn, nhưng luôn trong sự hòa hợp với các Định Luật Tối Cao của Thiên Nhiên.
 40. 40 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ Khi lo lắng liên kết chúng ta với thất bại quá khứ, tưởng tượng có thể bị chi phối bởi những nội dung của tiềm thức. ▪ Tưởng tượng lấy mọi ấn tượng đến từ tiềm thức và kịch tính hóa từng cái một. Cuối cùng, sự kịch tính hóa tự thu hút vào nó những thực thể khác nhau và tạo thành toàn bộ một thực thể sống động, lớn lên trong hào quang chúng ta, tự nuôi dưỡng nó bằng các chất liệu dĩ thái, cảm dục và trí tuệ. ▪ Có 4 dạng hình thức mà tưởng tượng hoạt động trong đó: các dạng hình thức liên quan đến tình dục (1), nỗi sợ, kinh hoàng, cái chết (2), tất cả các dạng chiếm hữu, dính mắc – vào vật thể, con người nào đó (3), quyền lực (4). Đôi khi tưởng tượng xây dựng các hình tướng bao gồm tất cả bốn dạng này.
 41. 41 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ (1) Các hình tướng liên quan đến tình dục rất mạnh mẽ, chúng kích thích thôi thúc tình dục và chịu trách nhiệm cho những mối quan hệ không may mắn mà chúng ta rơi vào do thôi thúc này. ▪ (2) Các hình tướng liên quan đến nỗi sợ, kinh hoàng, cái chết, khi phát triển đến một mức nào đó, nó làm tê liệt tất cả các hoạt động thể chất, cảm xúc, trí tuệ và sáng tạo. Lúc này, sức mạnh động lực của tư duy, hành động xuất phát từ nỗi sợ. Con người bị nỗi sợ kiểm soát và trở thành tác nhân hủy diệt trên thế giới, không thể sử dụng logic, lương tri và lòng trắc ẩn của mình và họ bị đồng nhất với những hành động hủy diệt.
 42. 42 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ (3) Các hình tướng liên quan đến tất cả các dạng chiếm hữu – nhà cửa, đồ đạc, châu báu, tiền của, thức ăn, xe cộ, doanh nghiệp… Khi các hình tư tưởng này bị chiếm hữu bởi một thực thể, nó khống chế tất cả ba thể thấp. Con người chạy theo sự sở hữu. Với mỗi chiến thắng, quyền năng của thực thể này càng trở nên mạnh mẽ hơn đến nỗi con người trở thành nô lệ cho việc thu thập sở hữu. Ngay cả khi y bắt đầu ghét tất cả những gì y đang làm, y vẫn tiếp tục thỏa mãn thực thể trong trường năng lượng của mình. ▪ Có thể phá vỡ sự dính mắc hay thậm chí sự đồng nhất với những vật thể này bằng tưởng tượng sáng tạo, vốn hủy diệt chỗ ở của thực thể. Tưởng tượng sáng tạo có thể được sử dụng để thành công, sáng tạo cao cả và cũng để hủy diệt các hình tư tưởng.
 43. 43 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ Người phụ nữ bị mất chiếc nhẫn và bị ám ảnh, ngày ngày tìm kiếm, kêu khóc và tự trừng phạt mình. Torkom đã hướng dẫn bà hình dung: • Bà đang đưa chiếc nhẫn cho một người bạn. • Người bạn bán nó cho một người khác. • Chiếc nhẫn biến thành một chiếc nhẫn lửa. • Chiếc nhẫn từ từ trở nên phát xạ và tự biến mất trong không gian. ➢ Sau khi thực hiện như vậy trong vài ngày, bà không còn quan tâm đến chiếc nhẫn nữa. Rồi tình cờ bà tìm lại được nó và thậm chí không thấy hào hứng gì. Bà đã cho nó đi.
 44. 44 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ (4) Các hình tướng liên quan đến quyền lực – sức ảnh hưởng, thống trị, kiểm soát, địa vị, uy quyền... Khi thực thể chiếm hữu một hình tướng như vậy, người ta dần dần trở thành nô lệ mù quáng cho nó, và tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, hành động đều bị hướng đến việc hiện thực hóa những yêu cầu của thực thể này. Y thực hiện ý chí của thực thể ngay cả khi trong lòng y ghét tất cả những hành động của mình. ▪ Đây là một cảm xúc quan trọng cho thấy sự bắt đầu của một mâu thuẫn trong hào quang y. Khi sự kháng cự với những gì y đang làm dưới quyền lực của thực thể gia tăng, thì chính thực thể sẽ tăng cường tấn công. Điều này dẫn đến một giải pháp cuối cùng: 1. Hoặc là y bỏ cuộc và thực thể chiếm quyền và đưa y đến chỗ hủy diệt, 2. Hoặc là y từ từ kiểm soát thực thể, đẩy nó ra khỏi trường năng lượng của y, và lấy lại quyền tự chủ ba thể thấp của mình.
 45. 45 Tưởng tượng và tiềm thức ▪ Tất cả 4 dạng này cũng xảy ra với các nhóm và các quốc gia. Họ cũng có thể là nạn nhân của những hình tư tưởng tưởng tượng này và nô lệ cho chúng trong thời gian dài, gây nên những hậu quả mang tính hủy diệt, hoặc cuối cùng có thể đẩy lùi kẻ chiếm hữu và bắt đầu xây dựng một nhóm mới, một nền văn minh và văn hóa mới. ▪ Rủi thay, trong trường hợp các nhóm và các quốc gia, sự giải phóng khỏi các thực thể này thường chỉ có thể đạt được qua chiến tranh, các cuộc cách mạng và sự lan tràn thảm họa, bệnh dịch trong quốc gia. ▪ Chỉ những người được soi sáng bởi minh triết mới có thể mang lại những thay đổi trong các nhóm và trong các quốc gia.
 46. 46 Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu 1. Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo. 2. Diệt trừ bản ngã. 3. Diệt trừ tính tự phụ, phù du (vanity). 4. Diệt trừ sự chia rẽ. 5. Diệt trừ sự cuồng tín. 6. Diệt trừ lòng tham. 7. Diệt trừ thù hận và nỗi sợ. 8. Phát triển quan năng phân biện. 9. Tham thiền. 10. Soi sáng (Illumination). Nếu trường học đưa vào việc giáo dục khai mở các yếu tố này thì sự cứu rỗi nhân loại sẽ trở thành một khả năng mạnh mẽ.
 47. 47 Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu ▪ Con người không thể thực sự tìm ra các nguyên nhân của thất bại về kinh tế, tội ác, chiến tranh, thảm họa trừ phi họ tìm kiếm chúng trong 10 yếu tố kể trên và thực hiện các bước để giảng dạy 10 bước này trong mọi phương diện của đời sống. ▪ Vấn đề trên thế giới ngày nay không thể được giải quyết bằng việc xem xét các tác động mà phải bằng việc nhìn ra những nguyên nhân gốc rễ của chúng. ▪ Câu hỏi chủ chốt là làm sao kiểm soát, đẩy lùi hoặc chuyển đổi những tưởng tượng tiêu cực này – những tưởng tượng mang đến khả năng cho các thực thể ám ảnh hay chiếm hữu?
 48. 48 Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu ❖ (1) Xây dựng hình ảnh bằng trí tưởng tượng sáng tạo. ▪ Vd, 10 ý tưởng trừu tượng như: sự tử tế, thiện tâm, kiên nhẫn, cao quý, trung thực, anh hùng, nỗ lực, từ bi, tha thứ, hợp tác. ▪ Với mỗi ý tưởng trừu tượng trên, tạo ra: một biểu tượng, một chuyển động hay điệu nhảy, một câu chuyện, âm nhạc. ▪ Khi làm vậy, bạn đưa sự tưởng tượng sáng tạo (creative imagination) vào hoạt động, đến mức độ mà sự tưởng tượng sáng tạo của bạn tăng cường, đến mức độ mà sự tưởng tượng tiêu cực (negative imagination) giảm thiểu.
 49. 49 Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu ❖ (2) Thực hiện tưởng tượng sáng tạo khi sự tưởng tượng tiêu cực tạo ra một hình tướng tiêu cực. ▪ Vd, do ảnh hưởng bởi sự liên hệ của tiềm thức, bạn tưởng tượng rằng mình sẽ thất bại trong công việc, bài thi, hôn nhân, tội lỗi… Ngay lập tức khi điều đó xảy ra, hãy đưa trí tưởng tượng sáng tạo vào hoạt động và xây dựng những hình ảnh về thành công, thịnh vượng, những hình ảnh cao đẹp của bác ái, hy sinh, thuần khiết... ▪ Sự tưởng tượng sáng tạo này sẽ ngay tức thì tiêu diệt sự tưởng tượng tiêu cực và không cho phép bất kỳ thực thể nào chiếm hữu nó. ➢ Ta có thể sử dụng kỹ thuật này để chuyển hóa tất cả các tính xấu khác khi chúng đang sử dụng sự tưởng tượng tiêu cực. Nguyên tắc là hủy diệt sự tưởng tượng tiêu cực bằng cách ngay lập tức sử dụng tưởng tượng tích cực, sáng tạo.
 50. 50 Ngăn chặn và đẩy lùi các thực thể chiếm hữu ▪ Rất nhiều khả năng các thần lực cao cả sẽ tiếp năng lượng cho những hình tư tưởng tích cực của bạn và sử dụng chúng để giáo dục hay trợ giúp những người khác. ▪ Sự tưởng tượng tiêu cực đầu độc bầu không khí và mời gọi các thực thể hủy diệt đến chiếm hữu. ▪ Sự tưởng tượng sáng tạo cung cấp dinh dưỡng cho các thiên thần và nhận được phước lành từ các ngài. ▪ Bằng cách nỗ lực kiểm soát sự tưởng tượng tiêu cực qua tưởng tượng sáng tạo, bạn phát triển sức mạnh làm chủ các hoạt động tâm trí và tự bảo vệ bản thân khỏi những liên hệ tiêu cực và ảnh hưởng tiềm thức. Nhờ đó, bạn làm sạch trường năng lượng của mình và xây dựng nền tảng cho những đột phá trí tuệ.
 51. 51 Khi sự hình dung sáng tạo của bạn dựa trên những yếu tố Chân, Thiện, Mỹ, Hoan Hỷ, Tự Do, biết ơn và phụng sự, bạn sẽ không bao giờ xây dựng những ảo cảm tiềm thức.
 52. 52 Nhận diện hoạt động tiềm thức ▪ Chánh niệm, vipassana, quan sát hành xử, suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. ▪ Tìm một người tỉnh thức mà bạn tin tưởng, yêu cầu người đó quan sát bạn và nói với bạn khi bạn không ý thức và rơi vào dưới sự kiểm soát của tiềm thức. ▪ Phân tích nguồn gốc của sự việc, mối liên hệ và tác động của nó lên người khác.
 53. Năng lực quan sát – Chánh niệm, tỉnh thức 53 ▪ Sự bùng nổ trong tiềm thức có thể dẫn tới điên loạn hoặc sự giải thoát lớn lao, tùy thuộc vào khả năng xử lý của tâm trí ý thức (conscious mind). ▪ Nhớ rằng: tiềm thức không trường tồn. ▪ Quan sát là một quyền năng thông linh thực sự. Bạn càng quan sát, bạn càng trở nên tâm linh, và sẽ đến lúc bạn nhìn thấy rõ ràng sự hiện hữu của cái phi-ngã. Sau đó bạn trở thành Chân Ngã, tập trung giữa hai chân mày, quan sát tất cả những gì xảy ra trong đời sống. ▪ Chính trong trạng thái và vị trí này mà bạn bắt đầu sống như một phần của Toàn Thể (The All Self) trong tất cả mọi hiện tượng của đời sống. ▪ Sự quan sát cuối cùng làm cho bạn trở thành người quan sát.
 54. Năng lực quan sát – Chánh niệm, tỉnh thức 54 ▪ Phần lớn thời gian ta không quan sát một vật thể bởi vì ta bị đồng nhất với nó. Chừng nào ta còn bị đồng nhất với chính bộ máy của mình hay với đối tượng được quan sát thì chừng đó ta chưa thực sự tồn tại tự thân. ▪ Mục tiêu của Minh Triết Thiêng Liêng là để chúng ta khám phá ra chính mình, Bản Thể chân thật của mình. ▪ Khi ta học cách quan sát, ta bước vào con đường tự do. Ngay khi ta quan sát hoạt động của tiềm thức, ta có thể kiểm soát nó, còn không thì ngược lại, nó kiểm soát ta. Chừng nào bạn biết cách quan sát thì bạn vẫn duy trì tỉnh thức. ▪ Quan sát cuối cùng đưa bạn tới sự hiện thực hóa Bản Thể Chân Thật của mình. ▪ Quan sát người đang hành xử dưới áp lực của tiềm thức, sau đó bạn có thể tự quan sát mình và khám phá những khoảnh khắc khi bạn đang hành xử bởi tiềm thức.
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. Năng lực quan sát 58 ▪ Một trong những thành tựu cao cả nhất của con người là có thể tỉnh thức và ý thức và từ từ vô hiệu hóa sự kiểm soát của tiềm thức. Điều này được thực hiện bằng việc học cách quan sát, cách tách rời bản thân khỏi vật thể quan sát; cách giữ ở vị trí trung tâm giữa hai chân mày và duy trì tập trung tại đó trong tâm thức. ▪ Đây là bài tập quan trọng trên con đường tinh thần. Hãy học cách tập trung về mặt trí tuệ, cảm xúc và cơ thể. Học cách tham thiền và cách quan sát. ▪ Đặc biệt, hãy quan sát hành động, tình cảm, và suy nghĩ của bạn. Cố gắng nhìn ra cách tiềm thức của bạn vận hành. Cố gắng nhìn ra tiềm thức đang vận hành trên thế giới như thế nào và đã gây ra những hậu quả gì. ➢ Hiệu suất trong cuộc sống và công việc phụng sự của bạn sẽ gia tăng và bạn sẽ trở thành một người tỉnh thức hơn. ➢ Cố gắng quan sát cả những hành động tỉnh thức và xem tại sao bạn gọi chúng là tỉnh thức? Sự khác biệt giữa 2 dạng hành xử với tỉnh thức và tiềm thức là gì?
 59. 59
 60. Góc nhìn đa chiều 60 ▪ Tách rời và quan sát các tác động của tiềm thức. Học cách quan sát từ nhiều góc độ và quan điểm khác nhau. ▪ Tăng cường dần các góc nhìn góp phần vào thành công, hạnh phúc và tri thức; nhưng cũng có thể làm ta bối rối nếu quá trình đó không được thực hiện một cách khôn ngoan. Do đó, các quy luật bảo vệ hữu ích (đề xuất): ➢ Tăng cường góc nhìn của chính bạn và không mượn các góc nhìn của người khác trừ phi bạn đồng ý với họ. ➢ Chia các quan điểm của bạn (để giữ bạn cân bằng) theo các vị trí cá nhân, gia đình, nhóm, quốc gia, toàn cầu.
 61. Góc nhìn đa chiều 61 ➢ Phân biệt giữa các quan điểm cơ bản thuộc các cấp độ hồng trần, cảm dục, trí tuệ và tâm linh/tinh thần. ➢ Không nhảy từ quan điểm này sang quan điểm khác cho đến khi bạn đã khai thác kỹ các khả năng của ít nhất 2 quan điểm của bạn. ➢ Chú ý các quan điểm đối lập, tương phản, thay thế, dựa trên quan điểm nền tảng của bạn. ➢ Quan sát các quan điểm cốt lõi của quá khứ, hiện tại và tương lai. ➢ Cố gắng tạo ra một quan điểm của tương lai. ❖ Trên đây chỉ là những đề xuất. Bạn có thể tìm thấy các góc nhìn khác giúp công việc tách rời bản thân khỏi hoạt động của tiềm thức trong cuộc sống hàng ngày.
 62. 62
 63. 63 Chuyển hóa kho chứa tiềm thức thành kho báu của hoa sen chân ngã ▪ Hoa sen chân ngã là kho báu, vốn không dễ tiếp cận bởi nó ở trên cõi thượng trí và cần sự tiến hóa đến mức độ nào đó. Trong khi đó, ta dễ dàng tiếp xúc hay gây ra sự giải phóng tiềm thức do tiềm thức hoạt động qua những liên hệ. ▪ Cuối cùng, hoa sen chân ngã sẽ sử dụng tất cả các yếu tố của tiềm thức như một phần thức ăn cho sự phát triển của nó. ▪ Khi hoa sen khai mở, nó thu rút chất liệu tiềm thức từng chút một, chuyển hóa chúng thành tri thức và minh triết, thêm vào kho báu của hoa sen và góp phần vào sự phát triển của các cánh hoa. Với sự chuyển hóa này, nội dung của tiềm thức giảm đi và cuối cùng biến mất. Không có gì là bỏ phí trong Vũ Trụ.
 64. 64
 65. 65 ▪ Quá trình loại bỏ tiềm thức là sự gia tăng ánh sáng trong thể trí (soi sáng và thấy rõ thực tại). ▪ Giữ giới. Tránh sử dụng các chất kích thích, chất say và gây nghiện. ▪ Giữ cân bằng và có sự điềm nhiên thiêng liêng để không tức giận, không hận thù, không chỉ trích, không sợ hãi, không phấn khích quá mức… mà luôn tỉnh thức và tiếp xúc với thực tại. ▪ Nâng cao và mở rộng tâm thức đến mức luôn tỉnh thức. Làm sạch tiềm thức – Tự chủ ❖ Công việc tinh thần cao cấp cần sự tự chủ và tỉnh thức cao, vì nó liên quan đến các trung tâm lực cao và năng lượng lửa. Khi các năng lượng này tuôn chảy vào trường thể trí, chúng có thể gây ra sự phá hủy cái đập tiềm thức. → Cơn lũ các thôi thúc mạnh mẽ bị đè nén được tái kích hoạt và giải tỏa, chúng có thể khiến y làm những điều y không bao giờ tưởng tượng.
 66. 66 Lợi ích của việc làm sạch tiềm thức ▪ Khi ta sống dưới ảnh hưởng của thượng trí và linh hồn với những phẩm chất bác ái, trung thực, chân chính, công bằng, hài hòa trật tự, phân biện, ta tiến bước trên con đường tự do, thịnh vượng, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây là những quyền năng chi phối sự sống còn của các cá nhân, nhóm và các quốc gia. ▪ Khi tiềm thức càng được làm sạch, chuyển hóa và chế ngự thì năng lượng sống càng tuôn chảy vào các thể của chúng ta. ▪ Giúp tư duy và cái nhìn về thực tại thêm chính xác, rõ ràng. ▪ Tăng tự nhận thức và tiếp xúc được với bản thể cốt lõi, những tiềm năng và nhu cầu của bản thân. ▪ Loại bỏ các hạt giống bệnh tật của tương lai. ▪ Có thể tiếp xúc với các trạng thái tâm thức cao hơn.
 67. Làm sạch tiềm thức 67 ❖ Kiến tạo lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân ở chính mình và ở người khác. ▪ Không bao giờ chê trách ai đến nỗi họ mất niềm tin vào chính bản thân. ▪ Lập các kế hoạch khả thi. Chia công việc theo từng bước để có thể ăn mừng thành tựu theo từng giai đoạn. Các thành tựu nhỏ được tích tụ cuối cùng sẽ cho bạn sự can đảm để thành tựu những nhiệm vụ lớn lao hơn. ▪ Áp dụng vào giáo dục, giao từng nhiệm vụ khả thi để nâng cao dần năng lực.
 68. 68 Tưới hoa Nhận ra và nuôi dưỡng những hạt giống đẹp, thiện lành trong bản thân và người khác.
 69. 69
 70. 70 Tăng cường thiên tính bẩm sinh trong mỗi chúng ta bằng cách biểu hiện Chân, Thiện, Mỹ, Hoan Hỷ, Tự Do, tinh tấn và phụng sự hy sinh, và bạn sẽ được bảo vệ trong một ánh sáng thuần khiết.
 71. 71 Làm sạch tiềm thức qua tham thiền ▪ Phản tư (reflective thinking) là tham thiền. ▪ Viết tập trung, viết sách, và sáng tạo âm nhạc là tham thiền. ▪ Điều khiển dàn nhạc là tham thiền. ▪ Phụng sự tận tâm là tham thiền. ▪ Tham thiền hữu chủng (tham thiền với tư tưởng gốc – seed thought meditation) ❖ Tham thiền là tạo ra một ngọn lửa trong thể trí. Tham thiền giống như một ngọn bấc, tiềm thức như dầu trong đèn. Khi ngọn lửa trên đỉnh cháy qua tham thiền, chiếc bấc hấp thụ dầu. Cuối cùng bạn thấy rằng ngọn lửa biến mất, bởi vì không còn dầu để đốt nó nữa. Đó chính là sự cứu rỗi của bạn.
 72. 72 Làm sạch tiềm thức qua tham thiền ▪ Suy ngẫm về tư tưởng gốc, ý nghĩa của nó trong vài phút. → Đó là tham thiền. Bạn sẽ thấy mình trở nên tỉnh thức hơn và kiểm soát rác tiềm thức ngày càng tốt hơn, và bạn có định hướng, bạn thấy ánh sáng, có lối đi. ▪ Khi mất định hướng, không ý thức, ta lạc lối trong những tiêu cực của tiềm thức. ▪ Tham thiền hàng ngày là ta lấy rác tiềm thức này và đốt nó đi bằng cách mà cuối cùng áp lực được giảm dần, cho đến khi không còn áp lực trong tiềm thức. ▪ Duy trì tham thiền, giữ chánh niệm, tỉnh thức là cách làm sạch rác tiềm thức tốt nhất.
 73. 73 Làm sạch tiềm thức qua tham thiền ▪ Chiến tranh là một sự bùng nổ tiềm thức, trong đó bạn đang cố gắng làm sạch tiềm thức của mình theo những cách mang tính hủy diệt và bạo lực. ▪ Đôi khi những sự kiện hủy diệt này, vd như sự giải phóng năng lượng của Shamballa, còn được gọi là “cây chổi của Thượng Đế”. Nó quét sạch đi rác rưởi tích tụ trong tiềm thức chúng ta. ▪ Năng lượng tiêu cực của tiềm thức cần được giải tỏa một cách lành mạnh, vì sự áp chế, đè nén sẽ gây ra bùng nổ sau đó hoặc bệnh tật, tâm bệnh và cả trên thể vật lý. ▪ Giải tỏa có thể qua: chơi nhạc, múa ballet, hay lao động nặng nhọc → năng lượng tiềm thức được giải tỏa vì đây là một dạng tham thiền! ➢ Khi dục vọng hoặc cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, hãy thử nghĩ về cái gì đó đẹp đẽ và bắt đầu làm việc với điều đó. Cái van để giải tỏa áp lực tiềm thức chính là tư duy sáng tạo và tham thiền.
 74. 74 Tha thứ và tiềm thức Tha thứ ngăn chặn các yếu tố đi vào tiềm thức và chìm sâu ở đó. Tha thứ xóa bỏ (bản ghi) sự kiện đau đớn trước khi nó trở thành một phần tiềm thức của bạn và cả của người kia. Đây là việc phụng sự quý giá tạo nền tảng cho những tình bằng hữu tương lai tốt đẹp hơn.
 75. 75 Làm sạch tiềm thức hành tinh ▪ Giới nhân loại có một ảnh hưởng đặc biệt lên tâm thức của các tinh linh hành tinh và lên hoạt động của tâm thức Hành Tinh Thượng Đế qua các hình tư tưởng được giải phóng vào không gian. Các tư tưởng không gian tích tụ này đôi khi phun trào qua các dạng lốc xoáy, động đất, thiên tai, dịch bệnh… ➢ Do đó, việc chúng ta làm sạch ô nhiễm hành tinh bằng làm sạch tâm thức hành tinh là rất quan trọng. ❖ Lưu ý: Cõi trực giác của chúng ta là một phần thể dĩ thái của Hành Tinh Thượng Đế. Tiềm thức con người không bao giờ có thể vươn tới thể bồ đề (trực giác). Cõi trí của chúng ta là trái đất của Ngài. Những gì diễn ra trên trái đất – động đất, bão lũ, phun trào núi lửa, chiến tranh, nạn đói, các cuộc cách mạng… đang diễn ra trên cơ thể (vốn cấu thành từ các tinh linh hành tinh) chứ không phải trong tâm trí Ngài.
 76. 76 Làm sạch tiềm thức hành tinh ▪ Trước hết, chúng ta cần mọi người ở mọi nơi hướng đến các nguyên lý cao cả của Chân, Thiện, Mỹ, Hoan Hỷ, Tự Do, tinh tấn hướng đến hoàn thiện, phụng sự hy sinh. ▪ Tất cả những ngọn lửa này sẽ tiến tới và dần dần phá hủy sự cầm giữ mạnh mẽ của hình tư tưởng hỗn độn đó và giải phóng nhân loại khỏi áp lực của nó. ▪ Ta có thể tự miễn dịch đến một mức độ nào đó nếu cố gắng sống trong tinh thần của 7 nguyên lý cao cả trên.
 77. 77
 78. 78
Anúncio