Anúncio

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Centre for Public Policy PROVIDUS
14 de Apr de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a "Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"(20)

Anúncio

Mais de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

  1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu darbnīca 1 Marija Golubeva Indra Mangule
  2. Darba plāns/ Work plan • Ievads: projektu kritēriji/ Introduction: criteria for projects. • Konteksts: imigrantu situācija Latvijā uz citu ES valstu fona. MIPEX / Context: situation of immigrants in Latvia as compared to EU average. MIPEX • Prāta vētra: projektu mērķu ģenerēšana/ Brainstorm: generating project goals. • Projektu mērķu īsa saraksta ģenerēšana (balsojums) / Making a shortlist of project goals • Projekta ideju ģenerēšana un apspriešana grupās/ Generating project ideas and discussing them in groups.
  3. Projektu kritēriji/ Project criteria • Uzlabo imigrantu līdzdalību publiskajā dzīvē Latvijā vai palīdz darīt dzirdamu imigrantu balsi/ Improves participation of immigrants in public life or helps to make their voice heard. • Izmaiņas var būt nelielas, bet tam jābūt konkrētām/ Changes can be small, but have to be tangible. • Ja tas ir pasākums, mērķim jābūt saistītam ar līdzdalību/ If it is an event, its goal should be linked to participation.
  4. Context: MIPEX
  5. Projektu mērķi/Project goals • Strādājot grupās, ģenerējiet projektu mērķus (izejot no tā, kuras problēmas ar imigrantu līdzdalību Latvijā jūs vēlāties risināt); • Working in two groups, generate project goals (should be defined proceeding from which problem of immigrant participation your project will solve). • Prezentējiet jūsu piedāvātus projektu mērķus/ Present generated project goals.
  6. Balsošana/Voting • Which 2 project goals seem most relevant to you personally?/ Kuri 2 mērķi jums personīgi šķiet visaktuālākie?
  7. Projektu ideju ģenerēšana/ Generating project ideas • Individuāli/ Individually (15 minutes) • World cafe: 2 stāsta, 6 klausās/ 2 people tell, 6 people listen/ ask questions (6-7 minutes).
  8. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com
Anúncio