O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Prelekcja15b

936 visualizações

Publicada em

Podstawowe definicje i pojęcia zwiazane z drogami i infrastrukturą rowerową, część 2

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

Prelekcja15b

 1. 1. Infrastruktura rowerowa na rozdrożach, czyli skrzyżowania, przejazdy i zjazdy – czym to się różni? Droga dla rowerów wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach
 2. 2. Infrastruktura rowerowa na rozdrożach, czyli skrzyżowania, przejazdy i zjazdy - czym to się różni? Słowa skrzyżowanie, przejazd i zjazd Na co dzień używamy różnych określeń, nie zawsze precyzyjnych i nie zawsze tak samo rozumianych przez inne osoby. W luźnej rozmowie wymienione w tytule słowa w niektórych sytuacjach mogą występować zamiennie, natomiast w tekstach technicznych i prawnych poszczególnym słowom nadano dość dokładny zakres znaczeniowy. Poniżej zamieszczone zostały definicje ze słownika języka polskiego. Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się dróg biegnących w różnych kierunkach, a w szerszym znaczeniu miejsce przecięcia się dwóch obiektów liniowych. Skrzyżowania zazwyczaj są czterowlotowe. Skrzyżowania trójwlotowe określane są jako rozwidlenie, a wielowlotowe jako rozdroża – nazwy te nie występują w oficjalnych dokumentach. Przejazd – miejsce, w którym można przejechać w poprzek jakąś drogę, a także przemieszczanie się pojazdu po drodze. Zjazd – miejsce, w którym można zjechać z drogi.
 3. 3. Podstawowe definicje dotyczące skrzyżowań i zjazdów Skrzyżowanie dróg publicznych – przecięcie się lub połączenie dróg publicznych jednopoziomowe lub wielopoziomowe. [Ust. o drog. publ.] Wśród skrzyżowań wielopoziomowych wyróżnia się: Węzeł drogowy – skrzyżowanie wielopoziomowe zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Przejazd drogowy – krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy. Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. [PoRD] Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze. Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. [PoRD] Ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę. [PoRD]
 4. 4. Wiadukt po rozebranej linii kolejowej nad autostradą w Katowicach. Bardzo dobre miejsce do poprowadzenia cyklostrady z centrum miasta do Ligoty.
 5. 5. Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. [PoRD] Przykład przejścia dla pieszych przez drogę dla rowerów na Os. Wojska Polskiego w Knurowie.
 6. 6. Podstawowe definicje dotyczące przejazdów Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. [PoRD] Przejazd kolejowy – krzyżowanie się drogi z torem kolejowym. [PoRD] Przejazd tramwajowy – krzyżowanie się drogi z torem tramwajowym. [PoRD] Przejazd (drogowy) – skrzyżowanie linii kolejowej z drogą publiczną. [Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi] W przypadku drogi tylko dla pieszych skrzyżowanie to nazywa się przejściem.
 7. 7. Przejście przez tory kolejowe przy stacji Katowice-Muchowiec
 8. 8. Wjazd na jednokierunkową drogę dla rowerów Zjazd z jednokierunkowej drogi dla rowerów na jezdnię Po lewej Zjazd poprzez pas włączania – rozwiązanie zalecane Poniżej Zjazd bez pasa włączania – rozwiązanie wymuszone brakiem miejsca Znak C-13. Początek drogi dla rowerów. Znak C-13a. Koniec drogi dla rowerów. Znak A-24. Rowerzyści.
 9. 9. Zjazd z dwukierunkowej drogi dla rowerów na jezdnię Zjazd ze zwężeniem pasów ruchu na jezdni Zjazd ze zwężeniem pasów ruchu na jezdni i zastosowaniem progu spowalniającego Połączenie drogi dla rowerów z pasami ruchu dla rowerów
 10. 10. Przejazd dla rowerzystów w Lędzinach koło Opola
 11. 11. Skrzyżowania jednopoziomowe Wyróżnia się następujące typy skrzyżowań: – skrzyżowania dróg równorzędnych (brak dróg dla rowerów), – skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu, – skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, – ronda. Skrzyżowania dróg równorzędnych Skrzyżowania dróg równorzędnych (na rysunku czterowylotowe) – po lewej bez pasów dla rowerów i po środku z wyznaczonymi pasami, po prawej znak A-5. Skrzyżowanie dróg (równorzędnych) Uwaga. W strefie zamieszkania wszystkie skrzyżowania nieoznakowane są równorzędne. Zaleca się stosowanie znaków poziomych P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”.
 12. 12. Skrzyżowanie ulicy dwukierunkowej dla rowerzystów i jednokierunkowych odcinków dla samochodów. Poznań - Stare Miasto.
 13. 13. Skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu Skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu – po lewej bez pasów dla rowerów, po środku z pasami na drodze z pierwszeństwem i po prawej z pasami na obu drogach Znak A-6a. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. Znak D-1. Droga z pierwszeństwem. Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa. Znak B-20. Stop. Znak A-6a ustawia się przy drodze z pierwszeństwem, a znak D-1 przy ulicy. Znak A-7 tylko ostrzega o konieczności ustąpienia, a znak B-20 nakazuje również zatrzymanie pojazdu przed najbliższą jezdnią poprzeczną.
 14. 14. Przykłady pasów dla rowerów na skrzyżowaniu. Po prawej i na następnej stronie: Pas przechodzący za skrzyżowaniem w kontrapas. Wrocław. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery
 15. 15. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery Wysepka zabezpiecza kontrapas dla rowerzystów przed wjazdem samochodów.
 16. 16. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych odsunięte od skrzyżowania – rozwiązanie zalecane Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów jest takie samo, jak na głównej części skrzyżowania. Znak D-6. Przejście dla pieszych Znak D-6a. Przejazd dla rowerzystów Znak D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa. Znak B-20. Stop. Znaki D-6, D-6a i D-6b ustawia się przy jezdni przed przejściem i przejazdem. Znaki A-7 i B-20 ustawia się przy jezdni tak, aby obejmowały całe skrzyżowanie włącznie z przejazdami dla rowerzystów, a w przypadku braku widoczności również przy przejazdach.
 17. 17. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Pomimo upływu lat z drogi dla rowerów nie usunięto słupa oświetleniowego.
 18. 18. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie odsunięte od skrzyżowania – rozwiązanie wymuszone brakiem miejsca Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie odsunięte od skrzyżowania, na wyniesionym wlocie Wyniesiony wlot skrzyżowania z drogą dla rowerów i chodnikiem z zachowaną ciągłością konstrukcji i niweletą podłużną Nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów Podane powyżej rozwiązania techniczne dotyczą również zjazdów.
 19. 19. Przejazd dla rowerzystów w Chrząstowicach. Przejazd dla rowerzystów na ul. Korfantego w Gliwicach.
 20. 20. Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie na wyniesionym wlocie na ul. Bielskiej w Tychach.
 21. 21. Brak przejazdu dla rowerzystów uniemożliwia poruszanie się pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym. Lubliniec-Kokotek.
 22. 22. Brak przejazdu dla rowerzystów utrudnia bezpieczny przejazd rowerem. Gliwice-Brzezinka, wylot ul. Radomskiej.
 23. 23. Niewłaściwa geometria dojazdów do przejazdu dla rowerzystów uniemożliwia wygodny i bezpieczny przejazd rowerem. Gliwice-Brzezinka.
 24. 24. Brak ciągłości drogi dla rowerów na zjeździe. Gliwice-Niepaszyce, ul. Wyczółkowskiego.
 25. 25. Połączenia drogi dla rowerów ze skrzyżowaniem Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów Dwa jednokierunkowe wloty drogi dla rowerów Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów przysuniętej do jezdni Pasy dla rowerów przed skrzyżowaniem Z zasady nie wydziela się pasów dla rowerów do skrętu w prawo, a pasy dla rowerów do skrętu w lewo wyłącznie w przypadku braku ruchu pojazdów ciężarowych.
 26. 26. Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów przysuniętej do jezdni na ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku.
 27. 27. Kontrapas i pas dla rowerów do skrętu w lewo na ulicy jednokierunkowej dla samochodów. Kraków-Podgórze, ul. Brodzińskiego.
 28. 28. Śluzy dla rowerów przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną Śluzy stosuje się wyłącznie w terenie zabudowanym, zazwyczaj na jezdniach ulic z pasami ruchu dla rowerów. Przykłady śluz dla rowerów
 29. 29. Śluzy dla rowerów w obrębie skrzyżowania Zgodnie z dobrą praktyką inżynierską rowerzyści skręcający w lewo powinni mieć możliwość dwufazowego pokonania skrzyżowania, korzystając po pierwszej fazie ze śluzy-azylu. Śluza dla rowerów na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej, pomiędzy pasem dla rowerów na głównej jezdni a linią zatrzymania dla samochodów (na ilustracji poza przejściem dla pieszych) Śluzy dla rowerów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, pomiędzy krawędzią głównej jezdni a przejazdem dla rowerzystów (jeżeli jest możliwość ustawienia dodatkowego sygnalizatora dla rowerzystów)
 30. 30. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery Wrocław. Śluza dla rowerów przed skrzyżowaniem, a na drugim planie śluza dla rowerów w obrębie skrzyżowania.
 31. 31. Skrzyżowania dwupoziomowe dróg dla rowerów z innymi drogami W przypadku głównych tras rowerowych skrzyżowania z innymi drogami powinny być dwupoziomowe, najlepiej poprzez wykonanie tunelu dla rowerzystów i pieszych lub kładki. Jeżeli wybudowanie skrzyżowania dwupoziomowego nie jest możliwe, należy skrzyżowanie jednopoziomowe wyposażyć w sygnalizację świetlną. Skrzyżowania jednopoziomowe dróg dla rowerów z innymi drogami Droga dla rowerów bez pierwszeństwa dla rowerzystów Droga dla rowerów z pierwszeństwem dla rowerzystów, przejazd dla rowerzystów w poziomie jezdni Droga dla rowerów z pierwszeństwem dla rowerzystów, przejazd dla rowerzystów na progu płytowym
 32. 32. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki w Gliwicach. Droga dla rowerów bez pierwszeństwa dla rowerzystów.
 33. 33. Przejazd dla rowerzystów na progu płytowym w Katowicach-Giszowcu.
 34. 34. Ronda z ruchem mieszanym Znaki A-8. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Ronda charakteryzuje zazwyczaj jeden okrężny pas ruchu z wąskimi włączeniami i wyłączeniami dróg dochodzących do ronda oraz pierwszeństwo dla ruchu na rondzie. Ronda z ruchem mieszanym są stosunkowo bezpieczne dla rowerzystów z uwagi na brak możliwości wyprzedzania w obrębie ronda, jednakże rowerzyści odczuwają dyskomfort z powodu jadących za nimi samochodów. Znaki A-7. Ustąp pierwszeństwa i C-12. Ruch okrężny
 35. 35. Ronda z jednokierunkową drogą dla rowerów równoległą do krawędzi jezdni na rondzie Rowerzyści korzystają z pierwszeń- stwa na przejazdach dla rowerzystów, a pojazdy opuszczające rondo muszą im ustępować.
 36. 36. Projektowane rondo w Jaworznie-Niedzieliskach.
 37. 37. Propozycja pasa dla rowerów wokół planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego w Gliwicach. Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości wykonania wokół ronda drogi dla rowerów.
 38. 38. Ronda z drogami dla rowerów przylegającymi do ronda Przejazdy dla rowerzystów tworzą oddzielne skrzyżowania dróg dla rowerów z drogami dochodzą- cymi do ronda. przejazdy dla rowerzystów mogą być dwukierunkowe, ponieważ kierowcy nie są zaskakiwani niespodziewanym pojawieniem się rowerzystów, którzy ustępują pierwszeństwa samochodom.
 39. 39. Rondo na skrzyżowaniu ul. Perseusza z ul. Gwiazdy Polarnej, z drogami dla rowerów „przyczepionymi” do krawężników – propozycja poprawienia przebiegu dróg dla rowerów.
 40. 40. Zjazdy Zjazd może stanowić połączenie drogi publicznej o nawierzchni twardej: – z drogą publiczną o nawierzchni gruntowej, – z drogą wewnętrzną, – z dojazdem indywidualnym do posesji przy drodze publicznej. Zjazdy mogą mieć charakter skrzyżowania trójwlotowego, z oznakowaniem jak skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu. Pozostałe zjazdy są nieoznakowane. Przejazdy przez linie kolejowe i tramwajowe Skrzyżowanie drogi dla rowerów z linią kolejową powinno być wyposażone w półrogatki, najlepiej z automatyczną sygnalizacją świetlną. Znak A-9. Przejazd kolejowy z zaporami Znak A-10. Przejazd kolejowy bez zapór Znak G-3. Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
 41. 41. Ciąg pieszo-rowerowy rowerów krzyżujący tory kolejowe przy stacji kolejowej w Dąbrowie Górniczej. Półrogatki obejmują tory główne linii kolejowej, a krzyże św. Andrzeja tory bocznicowe.
 42. 42. Przejazd przez tor kolejowy na ul. Bojkowskiej w Gliwicach – zapora obejmuje tylko jedną stronę ciągu pieszo-rowerowego. Opracowanie: Gliwicka Rada Rowerowa Piotr Rościszewski Gliwice, 2015-03-18 W opracowaniu zostały wykorzystane rysunki z podręcznika C.R.O.W. „Postaw na rower”, standardów projektowych systemu rowerowego Szczecina, rozporządzenia o warunkach technicznych dla znaków drogowych i dokumentacji technicznej udostępnionej w Internecie.

×