αίμα + ουροποιητικό σύστημα

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist em 2 gym stavroupolis Thessaloniki

βιολογία α' γυμνασίου

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
το αίμα από όλα τα σημεία του σώματος καταλήγει μέσω φλεβών
στην καρδιά. Το αίμα αυτό περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα.
CO2. Συνεπώς, πρέπει με κάποιον τρόπο να απαλλαγεί από αυτό
και να εμπλουτιστεί με οξυγόνο, που θα μεταφέρει στη συνέχεια
στα κύτταρα. Η ανταλλαγή αυτών των αερίων (οξυγόνου και
διοξειδίου του άνθρακα) γίνεται στους πνεύμονες.
Το αίμα, μέσω αρτηριών, οδηγείται από την καρδιά στους πνεύμονες. Εκεί
απαλλάσσεται από το διοξείδιο του άνθρακα και εμπλουτίζεται με οξυγόνο.
Στη συνέχεια, μέσω φλεβών, επιστρέφει στην καρδιά. Από εκεί ωθείται μέσω
αρτηριών σε όλα τα σημεία του σώματος. Αφήνει στα κύτταρα το οξυγόνο και τις
θρεπτικές ουσίες που μεταφέρει και παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα και
άλλες άχρηστες ουσίες. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται μέσω των τοιχωμάτων των
τριχοειδών αγγείων.
Το αίμα, πλούσιο και πάλι σε διοξείδιο του άνθρακα,
επιστρέφει μέσω φλεβών στην καρδιά, από εκεί στους
πνεύμονες κ.ο.κ. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται αδιάκοπα
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Το αίμα
Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα κύτταρα.
Το πλάσμα είναι ένα υποκίτρινο υγρό που αποτελείται κυρίως από
νερό. Περιέχει διάφορες χρήσιμες ουσίες, όπως ορισμένες πρωτεΐνες που
βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού. Περιέχει επίσης και άχρηστες
ουσίες που έχουν αποβληθεί από τα κύτταρα και πρέπει να
απομακρυνθούν από τον οργανισμό. Στο μικροσκόπιο διακρίνονται τα
κύτταρα του αίματος, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
στα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα), στα λευκά
αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα) και στα αιμοπετάλια.
 Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά του οξυγόνου στα
κύτταρα και για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από αυτά.
 Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για την προστασία του οργανισμού
από εισβολείς, όπως είναι οι μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες.
 Τα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξη του αίματος σε περίπτωση
τραυματισμού, ώστε να παρεμποδίζεται μεγάλη απώλεια αίματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Σύσταση αίματος του ανθρώπου
ΕΙΔΟΣ
ΚYΤΤΑΡΟY
ΠΛΗΘΟΣ /
mm3
ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑ
Ερυθρά
αιμοσφαίρια
4.000.000–
6.000.000
Μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα
Λευκά
αιμοσφαίρια:
Βασεόφιλα 20-50
Άμυνα του οργανισμού
(καταστρέφουν μικροοργανισμούς
που έχουν εισέλθει στο σώμα)
Ηωσινόφιλα 100-400
Ουδετερόφιλα 3.000-7.000
Λεμφοκύτταρα 1.500-3.000
Μονοκύτταρα 100-700
Αιμοπετάλια 150.000-
300.000
Συμβάλλουν στην πήξη του αίματος.
Το κυκλοφορικό σύστημα τροφοδοτεί όλα τα κύτταρα με χρήσιμες
ουσίες και απομακρύνει τις άχρηστες.
Για τον λόγο αυτό η ομαλή λειτουργία του αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας του
οργανισμού.
Παρ’ όλα αυτά, στις ανεπτυγμένες χώρες οι ασθένειες του
κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την πρώτη αιτία
θανάτου.
Κάποιες από τις ασθένειες αυτές είναι κληρονομικές. Yπάρχουν
ωστόσο και παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης
ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος.
Συχνά οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής μας, όπως,
για παράδειγμα, με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, την πλούσια σε ζωικά
λίπη διατροφή κ.ά. Η άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή έχει
διαπιστωθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών του
κυκλοφορικού συστήματος. Εκτός όμως από τον τρόπο ζωής μας,
υπάρχουν και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως αέριοι ρύποι
(π.χ. το μονοξείδιο του άνθρακα), που επηρεάζουν την ομαλή
λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος.
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
Είναι το πιο πολύτιμο υγρό του οργανισμού μας. Χωρίς αυτό είναι
αδύνατο να ζήσουμε. Το αίμα είναι η βασική πηγή εφοδιασμού
των οργάνων με θρεπτικά συστατικά.
Οι τροφές που καταναλώνουμε διασπώνται στο στομάχι και τα θρεπτικά
συστατικά τους διοχετεύονται σε αίμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για να
τα μεταφέρει σε κάθε άκρη του σώματος. Επίσης, το αίμα μας έχει την
μοναδική ιδιότητα να απολυμαίνει και να επουλώνει τις επιφανειακές
πληγές.
Αλλά, πόσο ακριβώς αίμα αντλείται κάθε λεπτό μέσα από την καρδιά
μας, τους πνεύμονες, τα όργανα, τις φλέβες και τις αρτηρίες;
Λοιπόν, ο όγκος του αίματος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του
ατόμου, το επίπεδο της ενυδάτωσης του οργανισμού του και τον όγκος
των κυτταρικών στοιχείων (λευκά αιμοσφαίρια και ερυθρά αιμοσφαίρια
κατά κύριο λόγο) στο αίμα του.
Ο συνολικός όγκος του αίματος για ένα μέσο
άνθρωπο 70 κιλών είναι περίπου 5,5 λίτρα.
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την π
A. Οι επάνω κοιλότητες της καρδιάς ονομάζονται:
α. κόλποι
β. κοιλίες
γ. αρτηρίες
δ. φλέβες
Β. Το κυκλοφορικό σύστημα:
α. μεταφέρει χρήσιμα συστατικά
β. απομακρύνειάχρηστες ουσίες
γ. ρυθμίζειτη θερμοκρασία του σώματος
δ. όλα τα παραπάνω
Γ. Το υγρό μέρος του αίματος είναι:
α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια
β. τα λευκά αιμοσφαίρια
γ. τα αιμοπετάλια
δ. το πλάσμα
Δ. Τα κύτταρα που διακρίνουμε στο αίμα είναι:
α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια
β. τα λευκοκύτταρα
γ. τα αιμοπετάλια
δ. όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ
2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με
λανθασμένες:
α. Το αίμα κυκλοφορεί στα αγγεία του πεπτικού συστήματος.
β. Με το αίμα μεταφέρονται στα κύτταρα οι θρεπτικές ουσίες.
γ. Το αίμα από όλα τα σημεία του σώματος καταλήγει στους πνεύμονες.
δ. Τα τριχοειδή αγγεία έχουν λεπτά τοιχώματα.
Λ Σ Λ Σ
3. Στη διπλανή απεικόνιση της καρδιάς να σημειώσετε με τους
κατάλληλους
όρους τις ενδείξεις.
4. Μια σταγόνα αίματος μόλις παρέλαβε οξυγόνο από τους πνεύμονες
και θέλει να το μεταφέρει στα κύτταρα των οργάνων του σώματος που το
έχουν ανάγκη. Χάθηκε όμως και δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει.
Μπορείτε να τη βοηθήσετε να κάνει σωστά τη δουλειά της;
Για τον σκοπό αυτό να σχεδιάσετε τα κατάλληλα βέλη που θα
της δείξουν την πορεία της.
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημα

Recomendados

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ por
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣmavroedi
2K visualizações26 slides
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο por
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωποΜεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωποDespina Setaki
20.9K visualizações34 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημαfotist
8K visualizações15 slides
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ por
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑkatkalos
16.5K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kykl syst por
Kykl systKykl syst
Kykl systpolyzois
2.7K visualizações7 slides
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία por
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαμικρή και μεγάλη κυκλοφορία
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαIordanis Garipidis
40K visualizações3 slides
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄ por
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄Χρήστος Χαρμπής
2.9K visualizações18 slides
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ por
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥmavroedi
4K visualizações24 slides
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα por
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΚεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΠαναγιώτα Γκογκόση
2.1K visualizações111 slides
ΦΥΣΙΚΗ Κυκλοφορικο Συστημα -Ενας ακούραστος μυς η καρδιά.. por
ΦΥΣΙΚΗ Κυκλοφορικο Συστημα -Ενας ακούραστος μυς η καρδιά..ΦΥΣΙΚΗ Κυκλοφορικο Συστημα -Ενας ακούραστος μυς η καρδιά..
ΦΥΣΙΚΗ Κυκλοφορικο Συστημα -Ενας ακούραστος μυς η καρδιά..2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
2K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Kykl syst por polyzois
Kykl systKykl syst
Kykl syst
polyzois2.7K visualizações
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία por Iordanis Garipidis
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαμικρή και μεγάλη κυκλοφορία
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Iordanis Garipidis40K visualizações
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 8. 1. ΄΄Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά΄΄
Χρήστος Χαρμπής2.9K visualizações
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ por mavroedi
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
mavroedi4K visualizações
Biology a lyk-kef3 por ht101
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10117.8K visualizações
ΤΟ ΑΙΜΑ por katkalos
ΤΟ ΑΙΜΑΤΟ ΑΙΜΑ
ΤΟ ΑΙΜΑ
katkalos2.3K visualizações
Κυκλοφορικο σύστημα por Gepsi Mos
Κυκλοφορικο σύστημαΚυκλοφορικο σύστημα
Κυκλοφορικο σύστημα
Gepsi Mos3.8K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por MARIANTHI LOUKAIDOU
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
MARIANTHI LOUKAIDOU441 visualizações
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας por Kon Vasiliadis
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουραςτο κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
Kon Vasiliadis472 visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por Kostas Chorianopoulos
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Kostas Chorianopoulos1.4K visualizações
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
De La Salle College - Thessaloniki39.6K visualizações
αίμα ερυθρά αιμοσφαίρια por Iordanis Garipidis
αίμα ερυθρά αιμοσφαίριααίμα ερυθρά αιμοσφαίρια
αίμα ερυθρά αιμοσφαίρια
Iordanis Garipidis1.8K visualizações
Μετάγγιση αίματος por CostasPanayotidis
Μετάγγιση αίματοςΜετάγγιση αίματος
Μετάγγιση αίματος
CostasPanayotidis643 visualizações
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ por stergiani
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
stergiani1.3K visualizações

Similar a αίμα + ουροποιητικό σύστημα

3ο Κεφάλαιο.docx por
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docxΤΟΝΙ
21 visualizações12 slides
Κυκλοφορικό σύστημα por
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημαtheodora tz
1.4K visualizações2 slides
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt por
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptsaniktheteacher
51 visualizações12 slides
η σύσταση του αίματος por
η σύσταση του αίματοςη σύσταση του αίματος
η σύσταση του αίματοςΜαυρουδης Μακης
655 visualizações2 slides
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης por
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδηςΚαρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης4gymsch
161 visualizações11 slides
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ por
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑstergiani
376 visualizações30 slides

Similar a αίμα + ουροποιητικό σύστημα(15)

3ο Κεφάλαιο.docx por ΤΟΝΙ
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 21 visualizações
Κυκλοφορικό σύστημα por theodora tz
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
theodora tz1.4K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt por saniktheteacher
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης por 4gymsch
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδηςΚαρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης
4gymsch161 visualizações
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ por stergiani
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΑΙΜΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
stergiani376 visualizações
η κυκλοφορια του αιματοσ por Elsa Kamba
η κυκλοφορια του αιματοση κυκλοφορια του αιματοσ
η κυκλοφορια του αιματοσ
Elsa Kamba45 visualizações
βιολογια α λυκειου por HIOTELIS IOANNIS
βιολογια α λυκειουβιολογια α λυκειου
βιολογια α λυκειου
HIOTELIS IOANNIS30.4K visualizações
Επαναληπτικό σταυρόλεξο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝ. 3ο Κεφ. por Natassa Pechtelidou
Επαναληπτικό σταυρόλεξο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝ. 3ο Κεφ.Επαναληπτικό σταυρόλεξο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝ. 3ο Κεφ.
Επαναληπτικό σταυρόλεξο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝ. 3ο Κεφ.
Natassa Pechtelidou1.2K visualizações
Εthelontiki Aimodosia por 5oGymnasioAlexpolis
Εthelontiki AimodosiaΕthelontiki Aimodosia
Εthelontiki Aimodosia
5oGymnasioAlexpolis114 visualizações
δωρεά οργάνων por dakekavalas
δωρεά οργάνωνδωρεά οργάνων
δωρεά οργάνων
dakekavalas365 visualizações
Aee por drtsili
AeeAee
Aee
drtsili6.1K visualizações
AIMOΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.ppt por ThanosTomaridis
AIMOΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.pptAIMOΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.ppt
AIMOΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.ppt
ThanosTomaridis13 visualizações
2 pal st1 1 kapnisma kai kardia por pefstathiou
2 pal st1 1 kapnisma kai kardia2 pal st1 1 kapnisma kai kardia
2 pal st1 1 kapnisma kai kardia
pefstathiou47 visualizações
Τα μυστικά της καρδιάς por Xenia Y
Τα μυστικά της καρδιάςΤα μυστικά της καρδιάς
Τα μυστικά της καρδιάς
Xenia Y1.3K visualizações

Mais de Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
13 visualizações10 slides
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
57 visualizações76 slides
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
14 visualizações11 slides
TheoryA.pdf por
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
7 visualizações12 slides
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
18 visualizações3 slides
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
16 visualizações3 slides

Mais de Μαυρουδης Μακης(20)

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por Μαυρουδης Μακης
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
Μαυρουδης Μακης13 visualizações
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
Μαυρουδης Μακης57 visualizações
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por Μαυρουδης Μακης
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Μαυρουδης Μακης14 visualizações
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por Μαυρουδης Μακης
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
Μαυρουδης Μακης18 visualizações
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por Μαυρουδης Μακης
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Μαυρουδης Μακης16 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
Μαυρουδης Μακης8 visualizações
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
Μαυρουδης Μακης4 visualizações
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
Μαυρουδης Μακης41 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
Μαυρουδης Μακης8 visualizações
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
Μαυρουδης Μακης48 visualizações
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης2 visualizações
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης2 visualizações

Último

τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx por
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
15 visualizações38 slides
Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
9 visualizações19 slides
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx por
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
61 visualizações59 slides
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
57 visualizações11 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
15 visualizações2 slides
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
9 visualizações13 slides

Último(20)

τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx por sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx por Krokus kokkus
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus61 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por Stella Mpezantakou
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou57 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas9 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a44 visualizações
Το σκιάχτρο por Dimitra Mylonaki
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki9 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου34 visualizações
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki9 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis5 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212314 visualizações
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki14 visualizações
Αιολική Γη por Dimitra Mylonaki
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki26 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c5 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ por ssuser43d27b
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b33 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki8 visualizações

αίμα + ουροποιητικό σύστημα

 • 1. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ το αίμα από όλα τα σημεία του σώματος καταλήγει μέσω φλεβών στην καρδιά. Το αίμα αυτό περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα. CO2. Συνεπώς, πρέπει με κάποιον τρόπο να απαλλαγεί από αυτό και να εμπλουτιστεί με οξυγόνο, που θα μεταφέρει στη συνέχεια στα κύτταρα. Η ανταλλαγή αυτών των αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα) γίνεται στους πνεύμονες.
 • 2. Το αίμα, μέσω αρτηριών, οδηγείται από την καρδιά στους πνεύμονες. Εκεί απαλλάσσεται από το διοξείδιο του άνθρακα και εμπλουτίζεται με οξυγόνο. Στη συνέχεια, μέσω φλεβών, επιστρέφει στην καρδιά. Από εκεί ωθείται μέσω αρτηριών σε όλα τα σημεία του σώματος. Αφήνει στα κύτταρα το οξυγόνο και τις
 • 3. θρεπτικές ουσίες που μεταφέρει και παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα και άλλες άχρηστες ουσίες. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων. Το αίμα, πλούσιο και πάλι σε διοξείδιο του άνθρακα, επιστρέφει μέσω φλεβών στην καρδιά, από εκεί στους πνεύμονες κ.ο.κ. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Το αίμα Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα κύτταρα. Το πλάσμα είναι ένα υποκίτρινο υγρό που αποτελείται κυρίως από νερό. Περιέχει διάφορες χρήσιμες ουσίες, όπως ορισμένες πρωτεΐνες που βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού. Περιέχει επίσης και άχρηστες ουσίες που έχουν αποβληθεί από τα κύτταρα και πρέπει να απομακρυνθούν από τον οργανισμό. Στο μικροσκόπιο διακρίνονται τα κύτταρα του αίματος, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: στα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα), στα λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα) και στα αιμοπετάλια.  Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά του οξυγόνου στα κύτταρα και για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από αυτά.  Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για την προστασία του οργανισμού από εισβολείς, όπως είναι οι μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες.  Τα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξη του αίματος σε περίπτωση τραυματισμού, ώστε να παρεμποδίζεται μεγάλη απώλεια αίματος.
 • 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Σύσταση αίματος του ανθρώπου ΕΙΔΟΣ ΚYΤΤΑΡΟY ΠΛΗΘΟΣ / mm3 ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑ Ερυθρά αιμοσφαίρια 4.000.000– 6.000.000 Μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα Λευκά αιμοσφαίρια: Βασεόφιλα 20-50 Άμυνα του οργανισμού (καταστρέφουν μικροοργανισμούς που έχουν εισέλθει στο σώμα) Ηωσινόφιλα 100-400 Ουδετερόφιλα 3.000-7.000 Λεμφοκύτταρα 1.500-3.000 Μονοκύτταρα 100-700 Αιμοπετάλια 150.000- 300.000 Συμβάλλουν στην πήξη του αίματος.
 • 5. Το κυκλοφορικό σύστημα τροφοδοτεί όλα τα κύτταρα με χρήσιμες ουσίες και απομακρύνει τις άχρηστες. Για τον λόγο αυτό η ομαλή λειτουργία του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού.
 • 6. Παρ’ όλα αυτά, στις ανεπτυγμένες χώρες οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Κάποιες από τις ασθένειες αυτές είναι κληρονομικές. Yπάρχουν ωστόσο και παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος. Συχνά οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής μας, όπως, για παράδειγμα, με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, την πλούσια σε ζωικά λίπη διατροφή κ.ά. Η άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή έχει διαπιστωθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος. Εκτός όμως από τον τρόπο ζωής μας, υπάρχουν και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως αέριοι ρύποι (π.χ. το μονοξείδιο του άνθρακα), που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος.
 • 8. Είναι το πιο πολύτιμο υγρό του οργανισμού μας. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να ζήσουμε. Το αίμα είναι η βασική πηγή εφοδιασμού των οργάνων με θρεπτικά συστατικά. Οι τροφές που καταναλώνουμε διασπώνται στο στομάχι και τα θρεπτικά συστατικά τους διοχετεύονται σε αίμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για να τα μεταφέρει σε κάθε άκρη του σώματος. Επίσης, το αίμα μας έχει την μοναδική ιδιότητα να απολυμαίνει και να επουλώνει τις επιφανειακές πληγές. Αλλά, πόσο ακριβώς αίμα αντλείται κάθε λεπτό μέσα από την καρδιά μας, τους πνεύμονες, τα όργανα, τις φλέβες και τις αρτηρίες;
 • 9. Λοιπόν, ο όγκος του αίματος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του ατόμου, το επίπεδο της ενυδάτωσης του οργανισμού του και τον όγκος των κυτταρικών στοιχείων (λευκά αιμοσφαίρια και ερυθρά αιμοσφαίρια κατά κύριο λόγο) στο αίμα του. Ο συνολικός όγκος του αίματος για ένα μέσο άνθρωπο 70 κιλών είναι περίπου 5,5 λίτρα. 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την π A. Οι επάνω κοιλότητες της καρδιάς ονομάζονται: α. κόλποι β. κοιλίες γ. αρτηρίες δ. φλέβες Β. Το κυκλοφορικό σύστημα: α. μεταφέρει χρήσιμα συστατικά β. απομακρύνειάχρηστες ουσίες γ. ρυθμίζειτη θερμοκρασία του σώματος δ. όλα τα παραπάνω Γ. Το υγρό μέρος του αίματος είναι: α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια β. τα λευκά αιμοσφαίρια γ. τα αιμοπετάλια δ. το πλάσμα Δ. Τα κύτταρα που διακρίνουμε στο αίμα είναι: α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια β. τα λευκοκύτταρα γ. τα αιμοπετάλια δ. όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ
 • 10. 2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με λανθασμένες: α. Το αίμα κυκλοφορεί στα αγγεία του πεπτικού συστήματος. β. Με το αίμα μεταφέρονται στα κύτταρα οι θρεπτικές ουσίες. γ. Το αίμα από όλα τα σημεία του σώματος καταλήγει στους πνεύμονες. δ. Τα τριχοειδή αγγεία έχουν λεπτά τοιχώματα. Λ Σ Λ Σ 3. Στη διπλανή απεικόνιση της καρδιάς να σημειώσετε με τους κατάλληλους όρους τις ενδείξεις. 4. Μια σταγόνα αίματος μόλις παρέλαβε οξυγόνο από τους πνεύμονες και θέλει να το μεταφέρει στα κύτταρα των οργάνων του σώματος που το έχουν ανάγκη. Χάθηκε όμως και δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Μπορείτε να τη βοηθήσετε να κάνει σωστά τη δουλειά της; Για τον σκοπό αυτό να σχεδιάσετε τα κατάλληλα βέλη που θα της δείξουν την πορεία της.