לִימוּד הַפְּעָלִים O estudo dos verbos exemplos - leitura 1

549 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

לִימוּד הַפְּעָלִים O estudo dos verbos exemplos - leitura 1

  1. 1. O ESTUDO DOS VERBOS 1 - Verbo falar no presente No passado - No futuro - 2 - Verbo querer/ desejar no presente No passado - No futuro -
  2. 2. O ESTUDO DOS VERBOS 3 - Verbo pedir no presente No passado - No futuro - 4 - Verbo estudar/ aprender no presente No passado - No futuro -
  3. 3. – – – – – – – – – – – – – – - – – – 12- Dugmaot Kriá I (transliteração) 1 - Mi medaber shehu rotsê ledaber iti? 1 – Mi diber shehu ratsá ledaber iti? 2 – Any mevakesh mimekh tová guedolá. 2 – Any bikashty mimekh tová guedolá. 3 – Hu lô rotsê lilmod, hu lô rotsê klum. 3 – Hu lô ratsá lamad, hu lô ratsá klum. 4 – Hayom anachnu medabrim itá umevakeshim mimêna tová guedolá. 4 – Etmol anachnu dibarnu itá ubikashnu mimena tová guedolá. 5 – Hu medaber yoter miday bakitá ubiglal zê hu lô lomed shum davar. 5 – Hu diber yoter miday bakitá ubiglal zê hu lô lamad shum davar. 6 – Anachnu rotsim ledaber itkhem ulevakesh mikem tová guedolá. 6 – Anachnu ratsinu ledaber itkhem ulevakesh mikem tová guedolá. 7 – Hem lô rotsim ledaber itanu lamrot sheanachnu rotsim ledaber itam. 7 – Hem lô ratsu ledaber itanu lamrot sheanachnu ratsinu ledaber itam. 8 – Machar any adaber itkhá legabei Hasefarim sheatá bikashta mimeny. 9 – Machar hu yedaber itá legabei Hasefarim shehu bikesh mimena. 10 – Machar hem yedabru itô legabei Hasefarim shehem bikshu mimeno. 11 – Etmol anachnu lamadnu beyachad lemivchan. 12 – Hayom anachnu lomdim lemivchan beyachad. 13 – Machar anachnu nilmad beyachad lemivchan. Exemplos  Leitura I (Português) 1 – Quem está falando que ele quer falar comigo? 1 - Quem falou que ele queria falar comigo? 2 – Eu estou lhe pedindo um grande favor. 2 – Eu lhe pedi um grande favor. 3 – Ele não quer estudar, ele não quer nada. 3 – Ele não quis estudar, ele não quis nada. 4 – Hoje nós falamos com ela e lhe pedimos um grande favor. 4 – Ontem nós falamos com ela e lhe pedimos um grande favor. 5 – Ele fala demais na sala (de aula) e por causa disso ele não aprende nada. 5 – Ele falava demais na sala (de aula) e por isso não aprendeu nada. 6 – Nós queremos falar convosco e lhes pedir um grande favor. 6 – Nós queríamos falar convosco e lhes pedir um grande favor.

×