O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Prezentacja t mobile usługi bankowe

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Prezentacja t mobile usługi bankowe (20)

Anúncio

Mais de Wojciech Boczoń (20)

Prezentacja t mobile usługi bankowe

 1. 1. T-MOBILEUSŁUGIBANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI Warszawa, 6 maja 2014 r.
 2. 2. MIROSLAVRAKOWSKI Prezes T-Mobile Polska SA
 3. 3. KLUCZOWEPRZEWAGI Kluczowe przewagi najlepsze konto w Polsce nagrody na innowacje 250 tysięcy Klientów w pierwszym roku działalności innowacyjny lider rynku telefonii najlepsza sieć najwyższy poziom obsługi Klienta W wyniku współpracy Alior Sync i T-Mobile powstaje bankowość nowej generacji
 4. 4. NOWATWARZBANKU Bankowość internetowa Aplikacja mobilna Wirtualny Oddział Portal
 5. 5. NOWATWARZBANKU Nowe layouty kart Karta debetowa Karta kredytowa Tradycyjne karty płatnicze (debetowa, kredytowa) Naklejka zbliżeniowa (debetowa) Karty NFC w MyWallet (debetowa, kredytowa) MyWallet
 6. 6. Pełna dostępność Blisko 1000 placówek DOSTĘPNOŚĆ Klienci T-Mobile Usługi Bankowe nadal mogą korzystać z innowa- cyjnych kanałów elektronicznych: bankowość internetowa, mobilna, telefoniczna, Wirtualny Oddział Dodatkowo rozszerzamy sieć obsługi o sklepy T-Mobile i placówki T-Mobile Usługi Bankowe - pilotażowo w 10 lokalizacjach: Katowice, Warszawa; Targówek i KEN, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław
 7. 7. UTRZYMUJEMYNAJLEPSZĄOFERTĘNARYNKU BEZWARUNKOWO DARMOWE KONTO DLA WSZYSTKICH 0 zł za konto i kartę debetową - bez żadnych warunków 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą 0 zł za krajowe przelewy internetowe i smartfonem 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych co miesiąc Dodatkowo dla Klientów T-Mobile: limit w koncie osobistym do 1 000 zł dla abonentów T-Mobile możliwy do uzyskania już podczas otwierania konta osobistego (w placówkach T-Mobile, wniosek internet), bez dodatkowych formalności oraz opłaty za uruchomienie konto osobiste zintegrowane z płatnosciami zbliżeniowymi w telefonie komórkowym NFC opartymi o rozwiązanie MyWallet autodoładowanie numerów T-Mobile na kartę, Heyah oraz Mix rewolucjonizujące sposób korzystania z telefonu komórkowego w systemie prepaid T-Mobile konto Najważniejsze opłaty 0złotych
 8. 8. KONTOOTWIERAMYW5KROKÓW 1 2 3 4 5 Ustalenie z Klientem, czy jest już Klientem T-Mobile Usługi Bankowe lub Alior Sync Wprowadzenie danych Klienta do aplikacji Wyrażenie zgody przez Klienta na odpytanie baz BIK oraz przekazanie danych z T-Mobile do Alior Banku. Zgoda ta pozwala na zaoferowanie Klientowi limitu w rachunku 5 KROKÓW Wybór produktów przez Klienta Karta plastikowa spersonalizowana (Klient otrzyma ją pocztą za kilka dni) Karta niespersona- lizowana (karta wydawana od ręki w sklepie T-Mobile) Karta debetowa MasterCard NFC - wgrywana do aplikacji MyWallet Ustalenie limitu kart Limit kredytowy Podpisanie umowy W5KROKACHMOŻNAOTWORZYĆNAWET4PRODUKTY: KONTO, LIMIT W RACHUNKU, KARTA DEBETOWA I KARTA W TELEFONIE NFC W MYWALLET. ZARÓWNOWSKLEPIET-MOBILE,CALLCENTERORAZPRZEZINTERNET
 9. 9. 500ZŁOTYCHZWROTUKWOTYZAKUPÓW 5% Cash-back Dokonanych przy użyciu karty debetowej w telefonie NFC Miesięczny limit zwrotu kwoty zakupów to 50 zł. Warunkiem otrzymania zwrotu jest zasilanie konta kwotą min. 1000 zł miesięcznie Zwrot kwoty zakupów 500 złotych PROMOCJADLA KLIENTÓWT-MOBILE
 10. 10. LIMITODNAWIALNYWKONCIE BEZ OPROCENTOWANIA DO 500 ZŁ Oprocentowanie nie jest naliczane dla zadłużenia poniżej kwoty 500 zł Warunkiem korzystania z limitu w koncie bez oprocentowania jest przelewanie na konto min. 1000 zł miesięcznie. Limit odnawialny w koncie to dodatkowe środki pieniężne dostępne w każdej chwili. Limit odnawialny PROMOCJADLA KLIENTÓWT-MOBILE
 11. 11. T-MOBILEPOŻYCZKAGOTÓWKOWA Do pożyczki na 10 000 zł i więcej będziesz mógł otrzymać premię w wysokości 500 zł. Rata tylko 17 zł za każde 1 000 zł pożyczki 0% prowizji za przyznanie Szybko i wygodnie - nie musisz wychodzić z domu, wstępną decyzję otrzymasz w trakcie wypełniania wniosku, a środki nawet w tym samym dniu! Do 150 tys. bez poręczycieli i zabezpieczeń Okres kredytowania do 10 lat Obecni Klienci T-Mobile Usługi Bankowe, o pożyczkę mogą zawnioskować bezpośrednio przez bankowość internetową Pożyczka gotówkowa PROMOCJADLA KLIENTÓWT-MOBILE
 12. 12. OFERTA DLA KLIENTÓW PRE-PAID I MIX Premia 20% do każdego doładowania dla klientów T-Mobile i Heyah korzystających z usług T-Mobile Usługi Bankowe. Teraz dostajesz 20% więcej do każdego doładowania w T-Mobile na kartę, Mix, Heyah i Heyah Mix zleconego z rachunku bankowego prowadzonego przez T-Mobile Usługi Bankowe Promocyjną kwotę możesz wykorzystać na dowolne usługi dostępne w T-Mobile lub Heyah Promocja dla obecnych i nowych klientów T-Mobile i Heyah Premia PROMOCJADLA KLIENTÓWT-MOBILE
 13. 13. Premium ComfortComfort Abonament bez telefonu 49,90 zł 39,99 zł39,99 zł Minuty do krajowych sieci komórkowych Bez limitu 800 minut Bez limitu za 10 zł Połączenia w T-Mobile Bez limitu Bez limituBez limitu Minuty do krajowych sieci stacjonarnych Bez limitu za 5 zł Bez limitu za 5 złBez limitu za 5 zł SMS-y/MMS-y do wszystkich Pierwszy miesiąc za 0zł Bez limitu za 5 zł Bez limitu za 5 złBez limitu za 5 zł Bezpieczny Internet 0 - 2 GB za 0 zł 2 - 3 GB za 10 zł 0 - 1 GB za 0 zł 1 - 2 GB za 10 zł0 - 1 GB za 0 zł 1 - 2 GB za 10 zł 500ZŁOTYCHZATRANSFER 10X50ZŁOTYCHPRZELANYCH NAT-MOBILEKONTO
 14. 14. TRANSFERROKU!
 15. 15. Numermateriau:1716616.Dataoddaniadodruku:25.04.2014r. 500Z ZATRANSFER PRZENIE NUMER I ZA Ó KONTO Premia przyznawana jest w ramach promocji „„500 z za transfer”” organizowanej przez Alior Bank S.A. z siedzib w Warszawie osobom, które (1) od 7 maja 2014 r. do odwo ania, nie pó niej ni do 31 maja 2014 r. zawar y z T-Mobile Polska S.A. na podstawie oferty „„Transfer bez telefonu - MNP”” lub „„Transfer bez telefonu –– migracja”” Umow o wiadczenie Us ug Telekomunikacyjnych i (2) s posiadaczami Rachunku Oszcz dno ciowo-Rozliczeniowego „„T-Mobile konto”” w ramach Alior Bank Spó ka Akcyjna Oddzia T-Mobile Us ugi Bankowe w Warszawie dzia aj cego pod mark T-Mobile Us ugi Bankowe dostarczane przez Alior Bank albo za o go nie pó niej ni 30 dni od zawarcia Umowy z T-Mobile oraz (3) w danym miesi cu: nie maj zaleg o ci w p atno ciach faktur za Us ugi obj te wskazanymi ofertami T-Mobile i dokonaj min. jednej operacji bezgotówkowej przy u yciu karty wydanej do Rachunku. Premia 50 z wyp acana jest w miesi cu nast puj cym po spe nieniu powy szych warunków, nie wi cej ni 10 razy i nie d u ej ni przez 24 miesi ce od dnia zawarcia Umowy z T-Mobile. Regulaminy promocji i ofert s dost pne w sklepach T-Mobile, na www.t-mobile.pl i na www.t-mobilebankowe.pl. Us ugi bankowe wiadczy: Alior Bank S.A., ul. opusza ska 38D, 02-232 Warszawa, S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, Kapita zak adowy: 699 412 610 PLN (op acony w ca o ci). Us ugi telekomunikacyjne wiadczy: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy, KRS 0000391193, REGON: 011417295, NIP 5261040567, Kapita zak adowy 471 000 000 PLN (op acony w ca o ci). 140417-TM-A-TMUB-Plakat-sklep-595x365-v002.indd 1140417-TM-A-TMUB-Plakat-sklep-595x365-v002.indd 1 25.04.2014 16:1425.04.2014 16:14 KOMUNIKACJARYNKOWA
 16. 16. DZIĘKUJĘ!

×