คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning

สอนพิเศษ
31 de Aug de 2014
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
1 de 27

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ e-Learning  การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ e-Learning
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ e-Learning Surapon Boonlue
Emerging technologiesEmerging technologies
Emerging technologiesChirayu Sakdacharuwong
การสอบป้องกัน ดร.ธนสาร รุจิราการสอบป้องกัน ดร.ธนสาร รุจิรา
การสอบป้องกัน ดร.ธนสาร รุจิราPrachyanun Nilsook
Management technology in classroom for 21Management technology in classroom for 21
Management technology in classroom for 21Surapon Boonlue
มาตรฐานMoocมจธมาตรฐานMoocมจธ
มาตรฐานMoocมจธSurapon Boonlue
Digital transformation 2562Digital transformation 2562
Digital transformation 2562Prachyanun Nilsook

Mais procurados(20)

Similar a คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning

ท พวรรณท พวรรณ
ท พวรรณSchool
M-learning เอ็มเลิร์นนิ่งM-learning เอ็มเลิร์นนิ่ง
M-learning เอ็มเลิร์นนิ่งDr Poonsri Vate-U-Lan
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์tassanee chaicharoen
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1Rathapon Silachan
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1Rathapon Silachan
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1Rathapon Silachan

Similar a คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning(20)

Mais de Ptato Ok

Tools4 10-14Tools4 10-14
Tools4 10-14Ptato Ok
Chapter5 part1 2Chapter5 part1 2
Chapter5 part1 2Ptato Ok
Cognitivism theory (2)Cognitivism theory (2)
Cognitivism theory (2)Ptato Ok
201704 open ended-research (revision1) (2)201704 open ended-research (revision1) (2)
201704 open ended-research (revision1) (2)Ptato Ok
Learning task behavio finalLearning task behavio final
Learning task behavio finalPtato Ok
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3Ptato Ok

คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning