O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (14)

Semelhante a Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

 1. 1. Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 2
 2. 2. PLC-bekendtgørelse Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 3 PLC’s vejledere skal  udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater  (på baggrund af Fælles Mål) understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter.  medvirke til at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen  udgangspunkt i aktuelle indsatsområder på skolen
 3. 3. Vejledere i skoleudvikling  i det specielle og det generelle  på kort og langt sigt  at orientere sig og skabe overblik  at forholde sig til et krydsfelt  at sætte ord på undervisning  at tilegne sig nye faglige områder  at samarbejde i team og indgå kompromisser om fælles planer  at formulere sig om læreprocesser i dialog med elever Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 4
 4. 4. Vejledning i muligheder inden for rammer Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 5 Lov og bekendtgørelser Lærerens beslutninger og praksis
 5. 5. Hvad har vejledere brug for?  Udgangspunkt: forvaltere af en ramme  En tydelig skriftlig beskrivelse af deres rolle og opgaver  Afklaring af forholdet til (tidligere) kolleger  asymmetri, opsøgende virksomhed, dilemmaer…  Afklaring af relation til ledelse  opgaver og beføjelser, prioriteringer  Udvikling af professionsdidaktisk kompetence - sammen med den pædagogiske leder Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 6
 6. 6. Hvad skal vejledere kunne nu?  Ræsonnere om pædagogik/didaktik ud fra praksiseksempler  Interviewe underviseres mål, kriterier og begrundelser frem  Bidrage til afklaring af, hvad man kan forstå ved begreber  Bidrage til at modificere modebølger og kontrabølger  Samtale om, hvordan man kan tilpasse læremidler Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 7
 7. 7. Hvad skal vejledere kunne nu? Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 8  Drøfte udviklingsmuligheder og prioriteringer med ledelse  Bidrage til at lægge planer for en udvikling for den enkelte/team/ faggrupper/skolens medarbejdere  Formidle overblik over bestemmelser, rammer og skolens udviklingsplan  Orientere om ændringer  Observere og tage udgangspunkt i læreres forudsætninger, faglige, didaktiske, holdningsmæssige
 8. 8. Underviseres baggrund  Kun lidt tid til omstilling til nye områder  Usikker på nye faglige områder  Dele af et fags nuværende indhold og prøveformer uvant  Noget har ikke været brugt  Usikker på, hvad næste bølge bliver  Ønsker at opstille mål, som ”får alle med”  Betænkeligheder ved tydelig evaluering  Uvant med at formulere kriterier for evaluering/niveau 9 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 9. 9. Underviseres baggrund  Uformelle læseplaner = læremidler og ”plejer” styrer meget  Lokale traditioner  Mål underforståede – eller meget anderledes end FM på nogle områder  Uklarhed om, hvad der står i FM, læseplaner, vejledninger, bekendtgørelser  Ønske om frihed til at vælge og vægte faglige områder  Ønske om, at man kan bruge seneste FM som de forrige 10 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 10. 10. Læreren i et krydsfelt krav fra politikere krav fra forvaltninger og dermed ledelse kolleger med andre opfattelser Fælles Mål eget syn på fag, uv. og læring Nationale test lokal konkurrence 9.-klasseprøver økonomiske betingelser forældre som forbrugere 11 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 11. 11. Vejledere og krydsfelt  Tale direkte, afklarende og realistisk om dilemmaer og afbalancering i forhold til  Egne idealer og krav udefra  Krav udefra der peger i forskellig retning  Adskille drøftelser af OM fra drøftelser af HVORDAN  Give eksempler på muligheder 12 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 12. 12. Undervisning i skriftlig fremstilling Rammer Ideer kilder Første udkast Lærerens feedback Elevers respons Revision Korrektur Præsentation og evaluering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 13
 13. 13. Lærerforudsætninger - forskelle Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 14  kendskab til FM, prøvebekendtgørelse, prøvevejledning, seneste opgavetyper,  placering af området i årsplan  indstilling til, hvad der skal vægtes  pensumvinkel eller kompetencevinkel  erfaringer med at vejlede elever i skriveprocessens dele  synliggørelse af vurderingskriterier over for eleverne
 14. 14. Vejledning i … at afklare rammer  At orientere sig i bekendtgørelse, prøvevejledning, FM og opgavetyper fra de allerseneste år  At overveje egen praksis i forhold til rammer og bestemmelser  At prioritere, hvad undervisningstiden anvendes til  Hvordan skal skriveprocesser indgå i undervisningstiden?  Hvad skal årets opgaver tilsammen dække?  Hvordan kan der skabes en progression? Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 15
 15. 15. Vejledning i … at bruge kriterier Forklare vurderingskriteriers sammenhæng med, hvordan tekster fungerer i det virkelige liv Gradvis introducere kriterier over for elever Bruge kriterier i feedback og bedømmelse af færdig tekst Fra ”rette” til vejledning og vurdering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 16
 16. 16. Organisering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 17  Aftale med ledelse om  indsatsområder, progression, fordeling af tid på team, individuel vejledning m.m.  Oplæg til alle et fags lærere om  Prøvevejledning o.l., sidste års opgaver, brug af læremidler …  Deltagelse i teammøder ind i årsplan  Orienteringer  Ordstyrer på didaktiske drøftelser  …  Retningslinjer for individuel vejledning  om hvad, hvornår …
 17. 17. Vejledning af team  at lægge en plan for, hvad møder skal bruges til  at aftale, hvad der skal være fælles aftaler om i teamet, og hvad der skal være op til den enkelte  at organisere en arbejdsdeling  at fastholde fælles forståelse af begreber, mål, progression m.m. 18 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 18. 18. Ledelser Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 19  Skal gøre retningslinjer for vejlederes opgaver og beføjelser tydelige  Indgå i drøftelser med vejledere om professionsdidaktiske spørgsmål
 19. 19. Forholde sig til lærerforudsætninger  skaffe et så realistisk billede som muligt af lærernes praksis  forholde sig til forskellige lærerforudsætninger  acceptere usikkerheden  vise at udvikling af undervisning er en proces  gøre det tydeligt, hvad der er den enkelte lærers valg, og hvad der ikke er Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 20
 20. 20.  Boysen, Lis og Bodil Nielsen (2017, 2. udg.): Vejledning. Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere, Hans Reitzels Forlag  Nielsen, Bodil (2016): Det fælles i det faglige. Undersøgelse, kommunikation og sproglig udvikling, Hans Reitzels Forlag  Nielsen, Bodil og Keld Nørgaard (2018): Det fælles i naturfagene. Fra indskoling til prøve i 9. klasse. Samfundslitteratur  Nielsen, Bodil (2017, 2. udg.): Mål i dansk, Samfundslitteratur  Nielsen, Bodil (2017): At skrive med mål. Forslag til danskundervisningen 1.-9.klasse, Samfundslitteratur

×