O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Acta 2ª Assemblea Podem Reus

837 visualizações

Publicada em

Acta 2na Assemblea Podem Reus en català

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Acta 2ª Assemblea Podem Reus

  1. 1. ACTA 2ª ASSEMBLEA PODEM REUS Data: 25 de juliol de 2014 Lloc: Centre Cívic Migjorn Hora: 18:30 h Direcció: Riera de l’Escorial s/n Portaveu: Sergio López, Nazaret Troya. Moderador: Nazaret Troya. Recull acta: Sergio López. ORDRE DEL DIA 1. Benvinguda i registre d’assistents. 2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 3. Explicació dels pre-esborranys ètic, polític i d’organització per a l’Assemblea Ciutadana ¡Sí Se Puede!. 4. Resum i explicació del treball realitzat per les comissions de finançament, comunicació, xarxes/difusió i moviments/accions. 5. Resum de propostes de la reunión de coordinadors provincials. 6. Precs i preguntes. 7. Multi-referèndum. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA EXPLICACIÓ DELS PRE-ESBORANYS Nazaret Troya informa de la publicació dels tres pre-esborranys –ètic, organitzatiu y polític- per a la seva discussió al portal de Reddit ‘Plaza Podemos’ amb l’objectiu d’acabar de confeccionar-los de cara a l’Assemblea Ciutadana “Sí Se Puede”. EXPLICACIÓ DEL TRABALL REALITZAT PER LES COMISSIONS DE TREBALL 1. Gerard Bargalló, com a portaveu de la Comissió de Finançament, explica el treball realitzat per la comissió i exposa les propostes finals desenvolupades per tal comissió: a. Presentació de la Comissió: 1.S’han realitzat tres reunions. 2.S’han nombrat com a portaveus a Estefanía Troya i Gerard Bargalló. b. Es proposa la rotació de càrrecs de 6 mesos a 1 any màxim (revocables). c. Creació d’un Grup de Whatsapp intern i un correu de la comissió. 1.financiacionpodemosreus@gmail.com d. Es divideix el treball: 1.Tresorer y Comptable: Pilar Flamenco (revocable) 2.Recursos/Captació de fons.
  2. 2. e. Protocol jurídic de PODEMOS LEGAL especifica no utilitzar ni el CIF ni constituir-se como Associació. f. Propostes consensuades a votar: 1.Proposta 1: Dinar popular. 2.Proposta 2: Activitat popular amb Rastre 2ª mà. g. Realització de samarretes de PODEMOS Reus. 2. Roberto Jabalera y Carlos Yaquinandi, com a portaveus de la Comissió de Comunicació, expliquen el treball realitzat per la comissió i exposen les propostes finals desenvolupades per tal comissió. a. Declarar l’estado de construcció en el que es troba PODEMOS Reus abans de comunicar de forma massiva informació i línea política. b. Separar entre comunicació interna i externa, utilizant el mail comunicacionpodemosreus@gmail.com per a la comunicació. c. Redacció d’un text de presentació a la ciutadania y ens públics/privats. d. Presentació del material gràfic per a la difusió d’aquest text. 3. Angie Murillo, com a portaveu de la Comissió de Xarxes i Difusió, explica el treball realitzat per la comissió i exposa les propostes finals desenvolupades per tal comissió: a. Proposta d’unió de les Comissions de Xarxes i Difusió amb la de Comunicació. b. Realització de tallers de formació en eines i apliacions web/mòvil per a gent gran o amb dificultats per al seu aprenentatge. c. Presentació del blog podemosreus.blogspot.com.es com a eina de transparència i comunicació externa. d. Utilització del català i el castellà per a comunicació exterior. e. Presència d’un representant de la Comissió de Xarxes i Difusió a les reunions de les altres Comissions amb l’objectiu de poder tenir una comunicació més àgil dels continguts tractats en les reunions. 4. Estefania Troya, com a portaveu de la Comissió de Moviments i Accions, explica el treball realitzat per la comissió i exposa les propostes finals desenvolupades per tal comissió: a. Participar en la organització i desenvolupament del Rastre proposat per la Comissió de Finançament. b. Realitzar una campanya de recllida d’aliments per diferents supermercats de la ciutat. c. Col·laborar en la base de dades d’associacions i plataformes ciutadanes amb les que poder col·laborar en diferents accions socials.
  3. 3. RESUM DE PROPOSTES DE LA REUNIÓ DE COORDINADORS PROVINCIALS Degut a l’extensa durada de l’Assemblea, no es disposa de temps per a exposar les propostes recollides a la reunió de coordinadors provincials. PRECS I PREGUNTES - Fernando Malvido presenta la seva dimissió com a portaveu de PODEMOS Reus. - Estefania Troya presenta la seva dimissió com a portaveu de la Comissió de Moviments y Accions per a centrar el seu treball en la Comissió de Finançament. - Nazaret Troya presenta la seva dimissió com a portaveu de PODEMOS Reus. MULTI-REFERÈNDUM Degut a l’extensa durada de l’Assemblea, no es disposa de temps per a realitzar la votació multi- referèndum de les propostes recollides a la reunió de coordinadors provincials. ACORDS - S’arriba a l’acord de fusionar les Comissions de Xarxes i Difusión amb la de Comunicació, tal i com marca l’organigrama de comissions acordat i unificat a nivell provincial. - S’arriba a l’acord de crear/obrir la Comissió d’Organització i Coordinació a totes aquelles persones que es van inscriure a la 1ª Assemblea i a les que s’han inscrit en aquesta 2ª Assemblea, tal i com marca l’organigrama de comissions acordat i unificat a nivell provincial. - S’arriba a l’acorde de convocar una reunió de totes les Comissions de Treball amb l’objectiu de posar en contacte a tots els integrants de les mateixes i de continuar el debat sorgit al voltant de l’organització a nivell provincial. Es dona per finalitzada la reunió. Redacta y firma l’acta: Sergio López. En Reus, a 25 de juliol de 2014. Data de publicació: 28 de juliol de 2014.

×