O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 4 (Mới)

478 visualizações

Publicada em

Mạng Tri Thứ Thuế TANET. Xem bộ công cụ ôn thi công chức thuế 2017 mới nhất
http://cct.tanet.vn

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 4 (Mới)

  1. 1. 1 Luật Thuế giá trị gia tăng Nguyễn Thị Cúc Chuyên gia thuế cao cấp 2017 Phần 4 Web: www.tanet.vn Email: MangTriThucThue2012@gmail.com
  2. 2. 2 CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  3. 3. 3 16. Hiệu lực thi hành  Thông tư này219/2013:có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT- BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.  Đối với T.hợp từ ngày 1/7/2013, CSKD thực hiện khai thuế GTGT theo quý thì đến trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với T.hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với T.hợp kê khai theo quý), CSKD được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.
  4. 4. 4 16. Hiệu lực thi hành 3. T.hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014, các CSKD đủ điều kiện được hoàn thuế theo hướng dẫn tại TT số 06/2012/TT-BTC, TT số 65/2013/TT-BTC của BTC thì được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn của TT số 06/2012/TT-BTC và TT số 65/2013/TT-BTC nêu trên. T.hợp đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013 hoặc đến hết kỳ tính thuế quý 4/2013, CSKD chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không được hoàn của năm 2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để kê khai khấu trừ và áp dụng hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.
  5. 5. 5 16. Hiệu lực thi hành  Đối với hóa đơn GTGT mua HH là TSCĐ phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì CSKD thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại TT số 06/2012/TT-BTC, TT số 65/2013/TT-BTC của BTC; đối với hóa đơn GTGT mua HH là TSCĐ phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 thì CSKD thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư này.  Đối với hóa đơn GTGT mua HH là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì CSKD thực hiện kê khai tại Bảng kê HH dịch vụ mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2013 hoặc quý 4 năm 2013 để nộp cho CQT theo thời hạn qđ.
  6. 6. 6 16. Hiệu lực thi hành  Các quy định của TT 119/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014  Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014  Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.( 1.1.2015)
  7. 7. Chúc bạn Thành công http://TANET.vn

×