O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mitraco Securities

Giới thiệu sơ bộ về công ty chứng khoán Mitraco

 • Entre para ver os comentários

Mitraco Securities

 1. 1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MITRACO SECURITIES <ul><li>- Vốn điều lệ 150 tỷ </li></ul><ul><li>Cổ đông sáng lập: </li></ul><ul><li>Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà tĩnh (Mitraco) </li></ul><ul><li>Công ty TNHH một thành viên chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) – Thành viên của tập đoàn dầu khí Việt nam </li></ul><ul><li>Công ty Hóa dầu Quân đội </li></ul><ul><li>Chuyên gia Tài chính </li></ul><ul><li>Chuyên gia Công nghệ IT </li></ul>
 2. 2. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 3. 3. 1. THẾ MẠNH CỦA MITRACO SECURITIES <ul><li>Công ty Mitraco: Công ty Thương mại và Khoáng sản Hà tĩnh </li></ul><ul><ul><li>Đội ngũ lãnh đạo năng động và được đào tạo bài bản </li></ul></ul><ul><ul><li>Đứng đầu về Titan </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai mỏ sắt Thạch khê lớn nhất nước </li></ul></ul><ul><li>Nguyễn Đình Thọ: một trong các chuyên gia hàng đầu về chứng khoán </li></ul><ul><ul><li>Tốt nghiệp tiến sỹ kinh tế về chứng khoán tại Anh </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinh nghiệm thực tế tại quỹ của Đức và thị trường Việt nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Phó khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học ngoại thương </li></ul></ul><ul><li>Công ty AG: chuyên cung cấp giải pháp cho các công ty chứng khoán: Thiên việt, VISE, Alpha Securities, Hainoi Securities, .v.v. </li></ul><ul><li>Trợ giúp của tỉnh và chính phủ </li></ul>
 4. 4. THẾ MẠNH CỦA MITRACO SECURITIES
 5. 5. Giới thiệu MITRACO <ul><li>Đứng đầu Titan của cả nước </li></ul><ul><li>Mỏ sắt Thạch khê 2/3 quặng sắt của Việt nam </li></ul>
 6. 6. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh là doanh nghiệp Nhà nuớc, được thành lập theo quyết dịnh số 61/2003/QĐ – TTg của Thủ tuớng Chính Phủ, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con. Tổng công ty có tất cả 27 đơn vị thành viên. Có 3000 CBCNV Hiện tại, Tổng công ty đang triển khai nhiều dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.
 7. 7. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TH ÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TT ĐƠN VỊ Hình thức 1 Xí nghiệp Titan Kỳ Anh Trực thuộc 2 Xí nghiệp Titan Cẩm Xuyên Trực thuộc 3 Xí nghiệp Titan Thạch Hà Trực thuộc 4 Xí nghiệp khai thác Trực thuộc 5 Xí nghiệp chế biến Zircon và Rutile Trực thuộc 6 Nhà máy gạch Block Cẩm Xuyên Trực thuộc 8 Công ty Vàng Kỳ Anh Trực thuộc 9 Xí nghiệp quản lý kho cảng Trực thuộc
 8. 8. TT ĐƠN VỊ HÌNH THỨC VỐN ĐIỀU LỆ 10 Công ty cổ phần vận tải Cổ phần 1,7 tỷ 11 Công ty cổ phần Mangan Cổ phần 8 tỷ 12 Công ty cổ phần Thương mại Cổ phần 8 tỷ 13 Công ty cổ phần Thiên Ý II Cổ phần 8 tỷ 14 Công ty May xuất khẩu Thành Công Cổ phần 4,5 tỷ 15 Công ty CP CNTT Lam Hồng Cổ phần 3 tỷ 16 Công ty CP Vật liệu xây dựng Kỳ Phương Cổ phần 12 tỷ 17 Công ty CP Thuỷ điện Hương Sơn Cổ phần 80 tỷ 18 Công ty cổ phần sắt Thạch Khê Cổ phần 2.400 tỷ 19 Công ty cổ phần Sắt Vũ Quang Cổ phần 200 tỷ 20 Công ty CP giám định ASIANCONTROL Cổ phần 1 tỷ
 9. 9. TT ĐƠN VỊ Cổ phần 21 Xí nghiệp cơ khí 2007 22 Công ty đầu tư xuất khẩu lao động 2007 23 Công ty chế biến rau quả 2007 24 Công ty chế biến thức ăn gia súc 2007 25 Công ty chăn nuôi 2007 26 Trung tâm Lữ hành quốc tế Mitraco 2007 27 Khách sạn Vũ Quang 2007
 10. 10. Theo tiến độ cổ phần hoá của Tổng công ty thì đến cuối năm 2008 sẽ cổ phần hoá toàn Tổng công ty TT ĐƠN VỊ HÌNH THỨC 28 Công ty Liên doanh Việt Lào Liên doanh 29 Công ty Thiên An Liên doanh
 11. 11. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2006
 12. 12. I . VỀ MẶT TÀI CHÍNH: 278 tû 119 tû 178 tû Tµi s¶n cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh Vèn l­u ®éng
 13. 13. CÁC DỰ ÁN MITRACO ĐANG TRIỂN KHAI <ul><li>CÔNG TY CP GANG THÉP HÀ TĨNH </li></ul><ul><li>CÔNG TY CP GẠCH NGÓI MITRACO </li></ul><ul><li>CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG KỲ PHƯƠNG - HỒNG LĨNH - GRANIT </li></ul><ul><li>NHÀ MÁY MAY HÀ TĨNH </li></ul><ul><li>CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ </li></ul><ul><li>NHÀ MÁY NGHIỀN BỘT THẠCH CAO </li></ul><ul><li>TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ </li></ul><ul><li>CÔNG TY CP SẮT THẠCH KHÊ </li></ul><ul><li>NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TITAN PIGMENT </li></ul><ul><li>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MITRACO </li></ul><ul><li>NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VŨNG ÁNG </li></ul>
 14. 14. Triết lý <ul><ul><li>Khai thác biến động của thị trường chứng khoán </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông tin vượt trội, tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng sức mạnh chuyên gia để khai thác các ngành công ty đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Bottom-up process, avoid distressed credits </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 15. 15. Chìa khóa để thành công <ul><ul><li>Xây dựng quy trình đầu tư linh hoạt nhưng có kỷ luật và được giám sát chặt chẽ </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy trình ra quyết định nhanh chóng </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng công cụ phân tích hiện đại </li></ul></ul><ul><ul><li>Bán có nguyên tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh rủi ro và đầu tư an toàn </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 16. 16. Executive summary TS. Nguyễn Đình Thọ CDO Group Monitoring Structure Management Product Responsibility Jürgen Nott 6 Professionals Môi giới chứng khoán Tự doanh Tư vấn doanh nghiệp Bảo lãnh phát hành Dịch vụ Khách hàng Kết nối đặt lệnh trực tuyến Quản lý tài sản trực tuyến Trình độ Chuyên nghiệp Nhân viên chuyên nghiệp Thông tin cập nhật Giám sát chặt chẽ Nhân viên chuyên nghiệp Năng lực tài chính mạnh mẽ Quan hệ doanh nghiệp Nhân viên chuyên nghiệp Tiếp thị trực tiếp Chia sẻ giá trị Công nghệ Vượt trội Quan hệ Rộng khắp
 17. 17. Quy trình đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ Môi trường kinh tế Dự báo lợi suất Phân bổ tài sản Lựa chọn doanh nghiệp Lựa chọn ngành Phân tích lợi suất/rủi ro Phân tích chứng khoán Phân tích đầu tư Vĩ mô Vi mô
 18. 18. Phương pháp phân tích đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ Phân tích Định lượng Định tính Chứng khoán cụ thể Doanh nghiệp <ul><li>Quản trị doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Môi trường pháp lý </li></ul><ul><li>Rủi ro cá biệt doanh nghiệp và cá biệt ngành </li></ul>Kết quả Tĩnh: Giá trị hiện tại Động: Giá trị biến động <ul><li>Cáo bạch </li></ul><ul><li>Cơ cấu </li></ul><ul><li>Thanh khoản </li></ul><ul><li>Tổng kết tài sản </li></ul><ul><li>Kết toán lỗ lãi </li></ul><ul><li>Luồng tiền </li></ul><ul><li>Hệ số </li></ul>Cơ sở dữ liệu
 19. 19. Nghiên cứu doanh nghiệp <ul><ul><li>Doanh nghiệp tốt hay xấu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngành công nghiệp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Công ty cụ thể </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quản lý vốn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Tình hình biến động doanh nghiệp? </li></ul></ul><ul><ul><li>Chủ sở hữu </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 20. 20. Quy trình đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ 1. Phân tích ngành 2. Đánh giá doanh nghiệp 3. Phân tích chứng khoán 4. Xác định giá trị so sánh 5. Xây dựng danh mục đầu tư 6. Giám sát kết quả 7. Bán có nguyên tắc I II + III IV I II + III I + II II + IV
 21. 21. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CTCK – ĐỊNH HƯỚNG <ul><li>HỘi nghị Cổ đông sáng lập </li></ul><ul><li>Nộp Hồ sơ lên UBCK </li></ul><ul><li>UBCK chấp nhận nguyên tắc </li></ul><ul><li>UBCK chấp thuận chính thức </li></ul><ul><li>Khai trương </li></ul><ul><li>Tăng vốn lần 1 </li></ul><ul><li>Tăng vốn lần 2 </li></ul><ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Trở thành một trong công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt nam </li></ul><ul><li>Giúp phát triển Công ty Mitraco trong huy động vốn, cổ phần hóa các công ty thành viên </li></ul><ul><li>Mang lại quyền lợi cho các cổ đông </li></ul>
 22. 22. CHÂN THÀNH CẢM ƠN HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

×