O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dich vu webapplication

Mô tả dịch vụ phát triển ứng dụng web

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dich vu webapplication

 1. 1. DỊCH VỤPHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB(WEB APPLICATION)<br />Người trình bày: Phạm Ngọc Quang<br />Chức vụ: Chủ tịch HĐQT AG<br />
 2. 2. Mục lục<br />Mô tả dịch vụ<br />Quy trình cung cấp<br />Kế hoạch<br />
 3. 3. Ứng dụng web (Web application)<br />Ứng dụng web cho phép tương tác với người sử dụng và thực hiện các chức năng giống như ứng dụng truyền thống.<br />Xu hướng của thế giới là chuyển chương trình chạy trên Destop (desktop application) sang chạy trên web (web application)<br />Ví dụ: <br />soạn thảo văn bản trên web: Google Docs<br />Thuyết trình trên web: SlideShare, .v.v.<br />Desktop -&gt; Web<br />
 4. 4. Lợi ích của Ứng dụng web<br />Đối với người sử dụng:<br />
 5. 5. Dịch vụ Phát triển web application<br />Dịch vụ phát triển web application là dịch vụ:<br />Tư vấn Thiết kế<br />Phát triển<br />Cài đặt và Đào tạo<br />Dịch vụ này giúp khách hàng:<br />Khai thác thế mạnh của Internet<br />Cung cấp dịch vụ cho khách hàng<br />Tăng doanh số<br />.v.v.<br />
 6. 6. Quy trình<br /><ul><li>Đây là Quy trình chuẩn của ngành CNTT
 7. 7. Để đảm bảo chất lượng của Sản phẩm, nên thực hiện đầy đủ các bước trên</li></li></ul><li>Quy trình<br />Sản phẩm của giai đoạn Khảo sát<br />Mục tiêu, phạm vị dự án<br />Tài liệu nghiệp vụ: quy trình, biểu mẫu, .v.v.<br />Sơ đồ hệ thống hiện tại<br />Sản phẩm của khâu Thiết kế<br />Tài liệu thiết kế Chức năng<br />Tài liệu Thiết kế CSDL<br />Tài liệu Thiết kế Đối tượng<br />.v.v<br />
 8. 8. Quy trình<br />Sản phẩm của giai đoạn Phát triển<br />Hệ thống<br />Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v<br />Kết quả của khâu Đào tạo và Triển khai<br />Hệ thống được triển khai chính thức<br />Nhân sự đã được đào tạo<br />
 9. 9. Ví dụ<br />Sản phẩm của giai đoạn Phát triển<br />Hệ thống<br />Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v<br />Kết quả của khâu Đào tạo và Triển khai<br />Hệ thống được triển khai chính thức<br />Nhân sự đã được đào tạo<br />

×