O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Advent and christmas, time of hope and peace in polish

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 67 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Advent and christmas, time of hope and peace in polish (19)

Anúncio

Mais de Martin M Flynn (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Advent and christmas, time of hope and peace in polish

 1. 1. ADWENT i BOŻE NARODZENIE, CZAS NADZIEI i POKOJU
 2. 2. temat nadziei, powtórnego przyjścia Chrystusa, święta Chrystusa Króla, trwa nadal w okresie Adwentu kiedy upamiętniamy jego pierwsze przyjście, narodziny Maryi Dziewicy w Betlejem 2000 lat temu We wczesnym kościele obchodzono narodziny Chrystusa i był czas przygotowania do tego święta
 3. 3. Adwent obejmuje cztery niedziele i może trwać cztery tygodnie. Składa się z dwóch okresów; początkowo spoglądamy na przyszły adwent Chrystusa w chwale na końcu czasów, okazję do pokuty;
 4. 4. od 17 grudnia liturgia zamiast tego koncentruje się na nadejściu Chrystusa w pełni czasu, wraz z Jego Wcieleniem
 5. 5. W okresie Adwentu szaty kapłańskie mają kolor purpurowy, z wyjątkiem niedzieli trzeciego tygodnia, kiedy można opcjonalnie nosić różowe szaty.
 6. 6. W istocie ta niedziela nazywa się Gaudete ze względu na antyfonę na wejście na Mszę świętą, która zawiera fragment Listu do Filipian, w którym Paweł zachęca do radości: „Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko”.
 7. 7. pokutny charakter Adwentu osłabia zatem nadzieja na chwalebne przyjście Chrystusa.
 8. 8. W liturgii Mszy Świętych okresu Adwentu (jak w okresie Wielkiego Postu) nie recytuje się hymnu Gloria.
 9. 9. Od 29 listopada do 7 grudnia tradycją jest celebrowanie w wielu kościołach łacińskich Nowenny do Niepokalanego Poczęcia, po której następuje: od 16 do 24 grudnia, nowenna bożonarodzeniowa.
 10. 10. Niedziele Adwentu Tradycyjne nazwy niedziel Adwentu pochodzą z pierwszych słów introitu. W pierwszych trzech tygodniach wywodzą się z Psalmu 24/25, 79/80 i 84/85, aw czwartym z Księgi Is (45,8) Niedziela Adwentu: Ad televvi (Wychowałaś animam meam) Niedziela Adwentu: Populus Sion (Populus Sion, z wyjątkiem Dominus veniet ad salvandas gentes) Niedziela Adwentu: Gaudete (Gaudete in Domino semper, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”) Niedziela Adwentu: Rorate (Rorate, coeli desuper, et nubes pluant iustum).
 11. 11. Oczekiwanie na obchody narodzin Chrystusa w historii pomogło wiernym mieć nadzieję na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. W naszym liturgicznym okresie Adwentu pierwsze czytania 3 tygodnie odnoszą się do tej drugiej powłoki. Ostatni tydzień przygotowań odnosi się bardziej do Jego pierwszego przyjścia, do Betlejem
 12. 12. Adwent zaprasza nas do 1 Pamiętaj o przeszłości 2 żyjących w teraźniejszości 3 przygotuj się na przyszłość
 13. 13. Pamiętając o przeszłości - świętuj i kontempluj narodziny Jezusa w Betlejem. To było jego przyjście w ciele, tak pokorne i biedni. Przyszło jak jeden z nas człowiek pomiędzy mężczyznami,
 14. 14. żyj teraźniejszością - żyj obecnością Christa w naszym codziennym życiu, w nas i przez nas w świecie, zawsze czuwając, krocząc drogami Pana, w sprawiedliwości i miłości.
 15. 15. -przygotuj się na przyszłość Przygotuj się na paruzję, drugie przyjście Chrystusa w chwale .
 16. 16. Wtedy Pan przyjdzie jako sędzia wszystkich narodów i zapłaci niebem tym, którzy w Niego uwierzyli i żyli jako wierni synowie i bracia
 17. 17. Z niecierpliwością czekamy na Jego chwalebne przybycie, kiedy nas przyprowadzi zbawienie i życie wieczne bez cierpienia.
 18. 18. Przyjście Pana do Betlejem i Jego ostateczne przyjście powinno być postrzegane jako jedno, a nie jako dwa oddzielne przyjścia, chociaż w różnych fazach. Istnieje podwójna perspektywa, egzystencjalna i kulturowa lub liturgiczna. Benedykt XVI
 19. 19. Postacie adwentowe
 20. 20. PRZYGOTOWANIE W STARYM TESTAMENCIE IZAJASZ Dlatego sam Pan da wam znak. Spójrz, młoda kobieta jest w ciąży i urodzi dziecko, które nada mu imię Emmanuel. " (Izajasz 7:14).
 21. 21. Jeremiasz „Na pewno nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy spełnię obietnicę daną domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że Dawidowi wyrosnie prawy Oddział; i wymierzy sprawiedliwość i prawość na ziemi " Jr 33,14 - 16
 22. 22. Micheasza 1 Ale od ciebie, Betlejem Efrata, malutki wśród tysięcy Judy, ten, który panuje nad Izraelem, którego początki sięgają czasów starożytnych, aż do wiecznych, wyjdzie do mnie. 2 Dlatego wyda je w ręce ich nieprzyjaciół, aż do czasu, gdy rodzi ta, która ma rodzić; a pozostali jego bracia powrócą, by dołączyć do synów Izraela. 3 Stanie tam i będzie pasł swoją trzodę mocą Pana, majestatem imienia Pana, swego Boga, i będą trwać w pokoju, bo wtedy będzie wielki aż po krańce ziemi – Micheasz 5: 1- 3
 23. 23. Zacharias 8 Zdarzyło się, że gdy Zachariasz pełnił swoje obowiązki kapłańskie przed Panem w czasie zmiany swej klasy, 9 zgodnie ze zwyczajem kapłaństwa miał wejść do świątyni Pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzenia. Na zewnątrz cały lud modlił się w godzinie kadzenia. 11 Anioł Pański ukazał mu się, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. 12 Widząc go Zachariasz, przeraził się i przestraszył. 13 Ale anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 14 Będziesz miał radość i uniesienie, a wielu będzie się radowało z jego narodzenia, 15 bo będzie wielki przed Panem; nie będzie pił wina ani napojów odurzających, zostanie napełniony Duchem Świętym z łona matki 16 i poprowadzi wiele dzieci Izraela z powrotem do Pana, ich Boga.17 Będzie szedł naprzód do niego z duchem i mocą Eliasza, aby poprowadzić serca ojców z powrotem do dzieci i buntowników do mądrości sprawiedliwych i przygotować dobrze usposobiony lud dla Pana ». Łk 1,8-
 24. 24. 67 Jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: - 68 „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud, 69 i wzbudził nam potężnego Zbawiciela w domu Dawida, swego sługi, 70, jak powiedział ustami swoich świętych proroków dawnych czasów: zbawienie od naszych wrogów i od rąk tych, którzy nas nienawidzą. 72 W ten sposób okazał miłosierdzie naszym ojcom i przypomniał sobie o swoim świętym przymierzu, 73 przysięgę złożoną Abrahamowi, naszemu ojcu, że da nam 74 wolnymi od nieprzyjaciół, abyśmy Mu służyli bez lęku, 75 w świętości i sprawiedliwości w Jego oczach, za wszystkich nasze dni. 76 A ty, dziecko, zostaniesz nazwany prorokiem Najwyższego, ponieważ pójdziesz przed Panem, aby przygotować mu drogę 77, aby dać Jego ludowi znajomość zbawienia przez odpuszczenie grzechów. 78 Dzięki czułości i miłosierdziu naszego Boga, słońce wschodzące z góry nawiedzi nas 79, aby oświetlić tych, którzy są w ciemności i cieniu śmierci, i skierować nasze kroki na drogę pokoju ”. L 1,67
 25. 25. Jan Chrzciciel Prowadzi nas ze ścieżek Adwentu. Jego życie i misja pochodziły z łona matki, która była zwiastunem i prekursorem Chrystusa. Wzywa nas do nawrócenia i do naśladowania Chrystusa w sposób surowy, ale radosny.
 26. 26. Jego głos rozbrzmiewa na pustyni iw sercach ludzi dobrej woli, wzywając nas do nawrócenia.
 27. 27. Został wybrany do pokazania Baranka Bożego ludowi, który usuwa grzech świata
 28. 28. Giovanni era la voce chiamando nel deserto - preparare la via del Signore. Isaías 40:3. ( Mateo 3:1-3 ).
 29. 29. Z duchem i mocą Eliasza pójdzie przed nim, aby przemienić serca rodziców ku ich dzieciom, a nieposłusznych mądrości sprawiedliwych, aby przygotować lud przygotowany dla Pana ”Łk 1,17-
 30. 30. Jego oczyszczający i pokutny chrzest w Jordanie zainaugurował żywą wodę, która od tego czasu ma moc zbawienia dla ludzi.
 31. 31. W końcu przelał krew jako najwyższe świadectwo imienia Chrystusa.
 32. 32. MARIA Od zwiastowania Maryja jest pierwszą, która oczekuje narodzin Chrystusa. W tę tajemnicę została wprowadzona na osobiste zaproszenie Boga, która wielkodusznie odpowiedziała „tak” na zaproszenie być matką Boga, sposób, za pomocą którego Bóg wcielił się wśród ludzi i wszedł w naszą historię.
 33. 33. 26 W szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do dziewicy, narzeczonej mężowi z domu Dawida, imieniem Józef. Dziewica została nazwana Marią. 28 Wchodząc do niej, powiedział: „Radujcie się, łaski pełna, Pan z wami”. 29 Na te słowa bardzo się zdenerwowała i zdziwiła się, co oznacza takie pozdrowienie. 30 Anioł rzekł do niej: Nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę u Boga. 31 A oto poczniesz syna, porodzisz go i nazwiesz go Jezusem. 32 Będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego; Pan Bóg da mu tron ​​jego ojca, Dawida, 33 i będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 34 Wtedy Maria powiedziała do anioła: „Jak to się stanie, skoro nie znam mężczyzny?” 35 Anioł odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego ten, który się narodził, będzie święty i będzie nazwany Synem Bożym.36 A oto Elżbieta, krewna twoja, w podeszłym wieku poczęła syna i to jest szósty miesiąc dla niej, która została nazwana bezpłodną37. ”. 38 Wtedy Maryja rzekła: „Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” - Łk 1,28
 34. 34. Maria jest gwiazda nadejścia Żyła w swoim dziewiczym łonie, w umyśle i sercu, pierwsze i najpiękniejsze wydarzenie w ciągu dziewięciu miesięcy.
 35. 35. est matką i wzorem nadziei. Nikt taki jak ona nie wiedział, jak przygotować miejsce dla Pana, dla swojego syna. W oczekiwaniu na swoje narodziny jest obrazem Kościoła pełnego Chrystusa i przedstawia Go jako światło dla reszty ludzkości.
 36. 36. Obietnica w Izraelu nadziei, teraz i na zawsze w Kościele, wypełnia Maryja Adwentu
 37. 37. JOSÉ DE NAZARET Kiedy jej matka Maria była zaręczona z Józefem, ale zanim zamieszkali razem, została znaleziona brzemienna przez Ducha Świętego. Jej mąż Józef, będąc prawym człowiekiem i nie chcąc narażać jej na publiczną hańbę, zamierzał ją po cichu zwolnić. Mt 1,18
 38. 38. 20 Kiedy to rozważał, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł do niego: „Józefie, synu Dawida, nie bój się zabrać ze sobą Maryi, oblubienicy. W rzeczywistości dziecko, które się w niej rodzi, pochodzi od Ducha Świętego; 21 urodzi syna i nazwiesz go Jezusem: bo On zbawi swój lud od jego grzechów. " 22 Wszystko to się stało, aby się spełniło to, co powiedział Pan przez proroka: 23 Oto, dziewica pocznie i urodzi syna: otrzyma imię Emmanuel, co oznacza Bóg z nami. 1,20 Mt
 39. 39. 39 W owym czasie Maria wstała i szybko udała się w górzysty region, do miasta Judy. 40 Gdy weszła do domu Zachariasza, powitała Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecko w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym 42 i zawołała donośnym głosem: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona! 43 Cóż mam, żeby matka mojego Pana przyszła do mnie? 44 Oto, skoro Twoje pozdrowienie dotarło do moich uszu, poruszyło się z radości dziecię w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, która uwierzyła w spełnienie się tego, co jej powiedział Pan. Łk 1,39 - Elżbieta -Maryja podzieliła tę radość ze swoją kuzynką, która dzięki Bożemu dziełu również spodziewała się syna, Jana, przyszłego Chrzciciela, poprzednika Chrystusa. Jest wzorem dla tych, którzy uznają dzieło Boga
 40. 40. Mędrcy - Trzej mędrcy lub mędrcy byli prawdopodobnie astronomami i poznali proroctwa o przyszłym Mesjaszu. Kiedy pojawił się znak, gwiazda, nie wahali się rozpoczęcie długiej podróży w poszukiwaniu króla. Znosząc zimno i niebezpieczeństwo zimowych autostrad, przybyli do Jerozolimy i poprosili dwór Heroda o dziecko.
 41. 41. Rodzina gromadzi się wokół korony, czyta fragment Biblii. Koronę można zabrać do kościoła na błogosławieństwo W czasie Adwentu wieniec adwentowy jest składany w kościołach i domach Wykonany jest z gałęzi sosny i przykryty czterema świecami po jednej na każdą niedzielę Adwentu Każda świeca przedstawia cnotę, którą należy przeżywać w tym tygodniu przygotowując się do Bożego Narodzenia Pierwsza miłość Po drugie: pokój Trzecia tolerancja Po czwarte: wiara.
 42. 42. Jej pochodzenie wywodzi się z pogańskiej tradycji zapalania zimą świec, które symbolizują Boga Słońca, aby przywrócić światło i kolor. Pierwsi misjonarze z krajów północnych korzystali z tej tradycji do ewangelizacji.
 43. 43. W każdą niedzielę zapalana jest świeca. Czasami piąta świeca koloru białego jest umieszczana pośrodku i zapalana w Wigilię lub Dzień Bożego Narodzenia.
 44. 44. Krąg nie ma początku ani końca To jest znak miłości Boga, która jest wieczna, i jaka powinna być nasza miłość do niego i do bliźniego. Zielone gałęzie Zielone to kolor życia i nadziei. Bóg długo potrzebuje swojej łaski, przebaczenia grzechów i ostateczna chwała.
 45. 45. cztery świece Przypomnij nam o ciemności spowodowanej grzechem, który oślepia człowieka i oddala go od Boga, Tak jak ciemność zapala się każdą świecą, im bliżej Chrystusa, tym jaśniejszy jest świat. Światło jest oznaką ducha mocy, który trwa pośród długich, mroźnych zimowych nocy. Jan nazywa Chrystusa światłem świata. (Jana 8:12).
 46. 46. - 1 Pierwsza świeca nadziei symbolizuje wiarę w Boga, który dotrzymuje obietnic złożonych ludziom - kolor zielony - 2 Druga świeca jest przygotowaniem, aby przypomnieć chrześcijanom, że powinni przygotować się na przyjęcie Boga, zachować czujność i pokutować. Fioletowy - 3 Trzeci jest dla radości. Przypomina nam anioły śpiewające podczas narodzin Chrystusa. Kolor różowy
 47. 47. czwarta świeca jest z miłości. Przypomnij chrześcijanom, że Bóg kocha nas tak bardzo, że posyła swojego jedynego syna na ziemię. Jest żółty lub biały i reprezentuje Chrystusa.
 48. 48. Reprezentują czerwone jabłka owoce ogrodu Eden. Adam i Ewa przynieśli grzech na ziemię, ale otrzymali obietnicę przyszły Zbawiciel.
 49. 49. Czerwona wstążka reprezentuje naszą miłość do Boga i Jego miłość, która nas otacza.
 50. 50. Modlitwa błogosławieństwa wieńca adwentowego Panie Boże nasz, wychwalamy Cię za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa: On jest Emmanuelem, nadzieją narodów, jest mądrością, która nas uczy i prowadzi, jest Zbawicielem każdego narodu. Panie Boże, niech spłynie na nas Twoje błogosławieństwo, gdy zapalamy świece tej korony. Niech korona i jej światło będą znakiem obietnicy Chrystusa, która przyniesie nam zbawienie. Niech przyjdzie szybko i nie zwlekaj. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 51. 51. Liturgia Adwentu wzywa nas, abyśmy nie osądzali, ponieważ Pan przychodzi, objawi tajemnice wszystkich serc.
 52. 52. Ewangelie przyprowadź nas z powrotem w duchu w czasie przed wcieleniem Syna Boga jako gdyby tak się stało jeszcze raz.
 53. 53. Papież Benedykt XVI o Adwencie W dawnych czasach miasta i wsie przygotowywały się na święto swojej boskości, czyli oficjalną wizytę króla.
 54. 54. Jest to czas modlitwy i refleksji, charakteryzujący się czujnością i nadzieją. To także czas nawrócenia, przebaczenia i radości.
 55. 55. Lekcje adwentowe Surowość i ubóstwo narodzin Chrystusa przypominają ubogim świata w przeciwieństwie do nadmierne i zbędne wydatki konsumentów typowe dla tego okresu świątecznego.
 56. 56. Przypomina o tym Adwent 1, że obecność Boga na świecie się rozpoczęła i że jest ona obecna nawet w oku 2, że ta obecność Boga nie jest jeszcze pełna, ale znajduje się w fazie wzrostu i dojrzewania.
 57. 57. Jego obecność się rozpoczęła i my, wierzący, jesteśmy tymi, którzy muszą go uobecnić w świecie. Chce świecić w nocy świata dla naszej wiary, nadziei i miłości
 58. 58. Świece, które zapalamy w ciemną zimową noc, będą znakiem pocieszenia i ostrzeżeniem. - Pocieszenie, ponieważ światło świata zostało zapalone w ciemną noc betlejemską i zmieniło noc ludzkiego grzechu w świętą noc Bożego przebaczenia
 59. 59. To światło zaświeci ponownie, jeśli będzie podtrzymywane przez chrześcijan, którzy kontynuują dzieło Chrystusa na przestrzeni wieków.
 60. 60. Światło Chrystusa chce być oświecone noc świata przez nas.
 61. 61. Kiedy świętujemy dzień narodzin Chrystusa, powinno być tak jak dzisiaj, ponieważ musi się on narodzić i wnieść do naszych serc
 62. 62. Dzieciątko Jezus rodzi się wszędzie tam, gdzie pracujemy zainspirowani Jego miłością, gdzie robimy więcej, po prostu wymieniamy się prezentami.
 63. 63. Oznacza to, że chrześcijanin nie tylko patrzy na to, co wydarzyło się w przeszłości, ale także na to, co ma nadejść. Pośród tak wielu katastrof na świecie jest pewne, że zasiane światło będzie nadal rosło, nawet jeśli jest ukryte
 64. 64. aż do dnia, w którym ostatecznie zatriumfuje i wszystko będzie jej podlegać, w dniu powrotu Chrystusa. Wtedy jego obecność będzie pełna.
 65. 65. KONIEC

×