O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Digital Governance och Agilt
Exemplet - pm3 & Scrum
Radar Ecosyst...
2
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Målet med workshopen
• Syfte och mål är att förmedla insikt hur e...
3
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
5
Management
Traditionell Governance
(Styrning)
Utveckling
Förval...
4
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Agile
We are uncovering better ways of developing software by doi...
5
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
One off vs Evolution vs Scale
One off Evolution
www.pm3.se
Agile ...
6
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
www.pm3.se
Genomgång av OM, EA, Befintlig governance-struktur,
Ag...
7
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Verksamhets-
komponenter
IT-komponenterFörvaltnings-
produkter
Kä...
8
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Hur agila är ni?
www.pm3.se
Nuläge
Vision
Product
Backlog
Sprint
...
9
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Framtida läge
www.pm3.se
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander ...
10
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Infrastrukturtjänster
Gemensamma tjänster
Kundmötet
Affärsgemens...
11
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
www.pm3.se
Hur ska styrning ske
Beslutsfora Beslutsmandat Deltag...
12
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
alexander.hedlund@pm3.se
+46 (0)70 595 33 37
http://www.pm3.se
F...
13
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Bakgrund
• pm3 ny version årligen – svensk och engelsk
• 121212 ...
14
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
32
Definitioner
pm3
”Förvaltning (maintenance & evolution) inneb...
15
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Förvaltning – en intern värdekedja
Värdeflöde = vidareförädlings...
16
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
Klargöra
Verksamhets-
/IT-
komponenters
roll i
verksamheter
Mäta...
17
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
www.pm3.se
pm3 – Förvaltningsprodukt,
Verksamhetskomponent, IT-
...
18
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
2013-10-02
41pm3 och ITIL i samspel
Förvaltningsprodukt Verksamh...
19
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
www.pm3.se
pm3 – Portfölj-/OF-
/Förvaltningsstyrning,
Målstyrnin...
20
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
www.pm3.se
pm3 – “Alltid fungerande och tillgängligt
verksamhets...
21
© Copyright På i Stockholm AB
Alexander Hedlund, På AB
pm3 och ITIL i samspel
Workshop
© Copyright På i Stockholm AB
Al...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Digital governance och agile exemplet pm3 vs scrum alexander hedlund på ab för radar 131001 deltagare 2ps

3.411 visualizações

Publicada em

En frukostpresentation av hur På AB skapar Digital governance med agil utveckling/förvaltning baserat på idén om Foundation for Business Execution (ross, weill, robertson) genom IT governance modellen pm3 och den agila ”utvecklingsmodellen” scrum. Ett fruktbart möte mellan strategisk/taktisk styrning (pm3) och operativ styrning (scrum).

A breakfast presentation about how På AB creates Digital governance together with agile development and evolution, based on the idea of Foundation for Business Execution (ross, weill, robertson) through IT governance model pm3 and the agile ”development model” scrum. A very fulfilling and value creating meeting between strategic/tactical view of pm3 and the more operational view of scrum.

Publicada em: Negócios
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ▲▲▲ http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Digital governance och agile exemplet pm3 vs scrum alexander hedlund på ab för radar 131001 deltagare 2ps

 1. 1. 1 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Digital Governance och Agilt Exemplet - pm3 & Scrum Radar Ecosystems specialist CIO nätverk 2013-10-01 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Agenda Governance ~ 5m o Genomgång Agile ~ 5m o Genomgång Exemplet pm3 vs Scrum ~ 15m o Definitioner, roller & ansvar, processer, leveranser o Styrande dokument Summering ~ 5m Frågor ~
 2. 2. 2 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Målet med workshopen • Syfte och mål är att förmedla insikt hur en gemensam bild kan skapas för IT-verksamheten och hur man skall se på styrning, samverkan och vidareutveckling med stöd av digital (IT)- governance (pm3) och agila metoder (Scrum). • Workshopen avslutas med en bild av hur ni kan fortsätta arbetet och vad ni behöver utveckla ytterligare för att nå önskad målbild. – Nulägesanalys – Önskat framtida läge www.pm3.se © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Digital Governance www.pm3.se VS.
 3. 3. 3 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB 5 Management Traditionell Governance (Styrning) Utveckling Förvaltning Produktion Följa upp Utvärdera Styra Verksamhetens processer Prestanda Följsamhet Förslag Planer,Policys Governance © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Ramverk, modeller och standarder Lag- och regeluppfyllnad Effekthemtagning Uppföljning Investeringskalkyl Förvaltning Projekt Infrastruktur Affärsmodell Portföljhantering Förvaltnings- och projektstyrning Compliance Resursförsörjningsstrategi Int/ext revision Styrkort Nyckeltal Tjänstekatalog pm3 eSCM COBIT PROPS,PPS ISO nn ITIL CMMI PENG P3M3 CISP Val IT CISA Följa upp Styra Utvärdera Leda 6 Agile Waterfall
 4. 4. 4 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Agile We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: • Individuals and interactions over processes and tools • Working software over comprehensive documentation • Customer collaboration over contract negotiation • Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. www.pm3.se Lean SD © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Agil barriär www.pm3.se
 5. 5. 5 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB One off vs Evolution vs Scale One off Evolution www.pm3.se Agile Perpetual © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Nuläge www.pm3.se
 6. 6. 6 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Genomgång av OM, EA, Befintlig governance-struktur, Agil förmåga: 1. Vilken är er Operating Model? 2. Hur ser er EA ut, nu? 3. Hur ser befintlig Governance ut idag? 4. Hur agila är ni/kan/vill ni vara? Nuläge © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Er operativa modell, hur ser den ut? • Olika produkter/tjänster har ofta egna silos • Uppemot X olika applikationer för att hantera Produkt Y/Tjänsten Z • Varje produkt-/tjänstesilo äger sin data ofta med en egen definition av viktiga termer • Delar av processer återkommer på många ställen i många olika utformningar • Verksamhetsenheter äger sina applikationer och har stor lokal kontroll över både processer och information Integrationsgradiaffärsprocesser Standardiseringsgrad i affärsprocesser Idag Nuläge
 7. 7. 7 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Verksamhets- komponenter IT-komponenterFörvaltnings- produkter Kärnverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Nuläge Genomgång EA (FOA) Infrastrukturtjänster Gemensamma tjänster Kundmötet Affärsgemensamt Kund- produkt/-tjänst © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Genomgång befintlig styrning Förvaltnings- ledningar per objekt OF-styrgrupp objektfamilj 1 OF-styrgrupp objektfamilj 2 OF-styrgrupp objektfamilj 3 FOA-styrgrupp Nuläge Projektkontor /Projektkontor / PMO Program- /projekt- styrgrupp Program- /projekt- styrgrupp Program- /projekt- styrgrupp Projekt- ledning / Projekt Andra råd/samverkansforum
 8. 8. 8 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Hur agila är ni? www.pm3.se Nuläge Vision Product Backlog Sprint Backlog Daily Scrum Sprint (2-4 veckor) Retrospective Review © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Hur hanteras/värderas Uppdragsportföljen? 20www.pm3.se Nuläge
 9. 9. 9 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Framtida läge www.pm3.se © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Önskad framtida effekt av er operativa modell Frågeställningar: • Vilka processer ska vara standardiserade? Vilka ska vara integrerade (vilken information)? •I resan mot målbilden bör en gemensam syn och användning av processerna utgöra en första anhalt •För att nå målbilden ska de affärsprocesser som enligt den operativa modellen (given av affärsmodellen) vara standardiserad o/el. integrerade, samma process och gemensam data(-modell) används för alla kunder Standardiseringsgrad i affärsprocesser Integrationsgradiaffärsprocesser IT-stödförProdukt&Prissättning IT-stöd för Marknadsföring & försäljning IT-stödförFöretagsstödjande IT-stöd för Avtals- hantering IT-stöd för XYZ-hantering Framtida läge
 10. 10. 10 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Infrastrukturtjänster Gemensamma tjänster Kundmötet Affärsgemensamt Ekonomi, Kontroll, Betalning Teknisk plattform Arbetsplats Personal Dokument, Ärende och Regulatoriskhantering X-net BI&DW Kundmötet Försäljning Gemensamma tjänster Infrastruktur -tjänster Kanalhantering Produkthantering Kundtjänst Skadehantering Försäkringsadministration Affärs- gemensamt Marknadsföring Framtida lägeSkapa ny/bättre FOA (EA) Verksamhets- komponenter IT-komponenterFörvaltnings- produkter Kärnverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Kund- produkt/-tjänst Intern värdekedjaIntern värdekedja © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se 25 OF-styrgrupp 1 OF-styrgrupp 2 OF-styrgrupp 3 PortföljStyrgrupp Förvaltnings- ledningar per objekt Projektledning per projekt TemporärTemporär styrgrupp Beslutsforum för uppdragsportfölj Framtida läge
 11. 11. 11 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Hur ska styrning ske Beslutsfora Beslutsmandat Deltagare Frekvens Portfölj/FOA-styrgrupp Beslutar om budget och lägger ramarna inför kommande budgetår. Beslutar om ev. omprioriteringar mellan objektfamiljer/Strategiska projekt Relevanta representanter från såväl verksamhets- som IT-parter. Strategiska (temp.) Projektstyrgrupper Beslutar om prioritering inom Strategiskt projekt utifrån ramar från Portföljstyrgrupp. Relevanta representanter från såväl verksamhets- som IT-parter. 2-4 ggr/år samt vid behov OF-styrgrupper Beslutar om förvaltningsplaner, utifrån ramar från Portföljstyrgruppen, samt prioriterar mellan projekt/förvaltningsobjekt inom familjen. Objektägare och Objektägare IT för resp. ingående förvaltningsobjekt i objektfamiljen. Vid behov även representanter från ytterligare berörda parter. 2-4 ggr/år samt vid behov Förvaltningsråd Bereder ärende inför OF-styr- grupperna, ger t ex förslag till prioriteringar och visar samord-ningsvinster för ordningsföljd vid ändringar. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT för respektive ingående objekt i objektfamiljen. Inför OF-styrgruppsmöte samt vid samordningsbehov mellan objekt Förvaltningsledningar Agila team Beslutar inom ramen för förvalt-ningsplaner och avvikelserapporterar till OF-styrgrupp. Skriver förslag till förvaltningsplan. Utför Release planning och Scrum sprints inom förvaltningsplan. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT för förvaltningsobjekt/Product owners. Operativa roller vid behov. Scrum masters/Agila team 1ggn/månad samt vid behov. Löpande under Release iteration (Scrum sprints). Framtida läge © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Agil Målstyrning från Strategi till Leverans www.pm3.se Framtida läge Portföljstyrgrupp Roadmap / Themes Här beslutas och prioriteras hela uppdragsportföljen V i s i o n P r o d u c t B a c k l o g S p r i n t B a c k l o g D a i l y S c r u m Spri nt (2-4 veck or) Retrosp ective Revi ew V i s i o n P r o d u c t B a c k l o g S p r i n t B a c k l o g D a i l y S c r u m S p r i n t ( 2 - 4 v e c k o r ) R e t r o s p e c t i v e R e v i e w TemporärTemporär styrgrupp
 12. 12. 12 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB alexander.hedlund@pm3.se +46 (0)70 595 33 37 http://www.pm3.se Frågor / Kontakt http://se.linkedin.com/pub/alexander-hedlund/4/412/a61/ 28www.pm3.se © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB På AB • Sedan 1997 • Expertis inom Portföljstyrning, Affärsmässig förvaltningsstyrning och –ledning samt Digital IT-governance kopplat till agil styrning • Förvaltningsstyrningsmodell pm3 • pm3 = På Maintenance Management Model • Baserad på teoretisk och praktisk erfarenhet • Branschstandard • pm³ licens och kunskapsprodukter via webbshop • www.pm3.se 29www.pm3.se
 13. 13. 13 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Bakgrund • pm3 ny version årligen – svensk och engelsk • 121212 – release av svensk version 2.3 • januari 13 – release av engelsk version 2.3 30www.pm3.se © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Teori www.pm3.se
 14. 14. 14 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB 32 Definitioner pm3 ”Förvaltning (maintenance & evolution) innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa avsedd nytta i verksamheter på ett affärsmässigt sätt.” Agile “Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.* * http://agilemanifesto.org/principles.html Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Pm3 är en IT governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling (förvaltning). Pm3 står för ”På maintenance management model”. Modellen som ägs och förvaltas av På AB är teoretiskt och praktiskt grundad och en de facto standard i Sverige. Pm3 är en beprövad modell för att hantera komplexa samband och organisera portfölj- och förvaltningsstyrning så att förvaltningsverksamheten kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Pm3 genomsyras av ett affärsmässigt perspektiv, som ska prägla samarbetet mellan verksamhet och IT. pm3 Teori ”Kärn”verksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet A) Objektverksamhet B) Verksamhetsnära förvaltning C) Förvaltningsstyrning D) IT-nära förvaltning E) IT-verksamhet
 15. 15. 15 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Förvaltning – en intern värdekedja Värdeflöde = vidareförädlingsvärde En god affär = köpare och säljare nöjda på kort och lång sikt Biltillverkare ProduktionProduktion Inköp & logistik Inköp & logistik Marknad & försäljning Marknad & försäljning LeverantörLeverantör Åter- försäljare Åter- försäljare Under- leverantör Under- leverantör Slut- kund Slut- kund 34 www.pm3.se Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB ADBANV KUND LEVERANTÖR KÖPARE SÄLJARE TEKNIKVERKSAMHET Köparens ansvar: Att hitta bästa lösning för sin köpare Säljarens ansvar: Att ge köparen det den behöver 35 Fokusera det gemensamma uppdraget Affärsmässighet i förvaltningen www.pm3.se Teori
 16. 16. 16 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Klargöra Verksamhets- /IT- komponenters roll i verksamheter Mäta kostnader och värde av Verksamhets-/ IT- komponenter Tilldela ansvar för verksamhets mässiga ändringar Lära av implementeringar & återanvända Verksamhets-/ IT- komponenter Detta kan öka avkastningen med 20- 40 procent! (Källa: Weill och Ross, 2005) Framgångskriterier för god avkastning på Verksamhets-/IT-investeringar Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Scrum is a framework for developing and sustaining complex products* ~ Ken Schwaber & Jeff Sutherland Scrum är Scrum är ett ramverk för att utveckla och vidmakthålla (komplexa) väl avgränsade produkter. * The Scrum Guide s.3 Teori
 17. 17. 17 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se pm3 – Förvaltningsprodukt, Verksamhetskomponent, IT- komponent SCRUM – Product Förvaltningsprodukt vs Product Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB Effektiva förvaltningsobjekt 2013-10-02 40pm3 och ITIL i samspel Kärnverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Förvaltnings- produkter: • Stöd för rekrytering • Logistikplaneringsstöd • Stöd för journalföring Intern värdekedjaIntern värdekedja Teori Kund- produkt/-tjänst
 18. 18. 18 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB 2013-10-02 41pm3 och ITIL i samspel Förvaltningsprodukt Verksamhets- komponent IT komponent IT tjänsterResultat Produkt/tjänst Betalda fakturor Stöd för fakturering - löpande Process- beskrivning Rutin för att hantera försening Fakturerings- systemet Lagring Stöd för fakturering - Fast 6GB/mån Utbildnings- material Behörighets- dokumentation Server Exempel på relation Ekonomimodell a b c RBAC Role Based Access Control Admin Super user Account Billing Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se pm3 – OÄ, OÄ-IT, FL, FL-IT, Objektspecialister, IT-specialister SCRUM – Stakeholder, PO, SM & Dev Roller & Ansvar Teori
 19. 19. 19 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se pm3 – Portfölj-/OF- /Förvaltningsstyrning, Målstyrning SCRUM – Målstyrning, “Sprint”, Retrospective (återförande kunskapshantering) Processer Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se pm3 – Digital (IT) Governance, FOA, Förvaltningsplan SCRUM – Roadmap, Product Backlog, Sprint Backlog Artefakter Teori
 20. 20. 20 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se pm3 – “Alltid fungerande och tillgängligt verksamhetsstöd” SCRUM – “värdefull programvara” Leveranser Teori © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Business Outcome Business Outcome UsableCodeUsableCode Dev Dev Dev Test pm3 vs Scrum Sprint backlog 1. Feat 2. Feat Business Outcome Business Outcome ProductProduct Short term < 3 weeks Mid term < 3 -12 months Long term < 3-5 yrs Scrum Master Product Owner IT Solution Manager Product backlog 1. Req 2. Req 3. Req Förvaltnings- plan 1. Mål 2. Mål 3. Mål Teori Affärsstrategi 1. Mål 2. Mål 3. Mål FOA/EA 1. Mål 2. Mål 3. Mål Roadmap/Portfölj 1. Mål 2. Mål 3. Mål Business Solution Manager BusinessSolution Owner IT Solution Owner Business Solution Business Solution
 21. 21. 21 © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB pm3 och ITIL i samspel Workshop © Copyright På i Stockholm AB Alexander Hedlund, På AB www.pm3.se Summering

×