O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Proyectos de matematicas para secunadaria

45.666 visualizações

Publicada em

proyectos de matematicas

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Proyectos de matematicas para secunadaria

  1. 1. (muda: úmmumnpmummd ckidauwnnammr «¡Mmmm! » w ¡mmm mamut viwnkmflatloa musulmana! “ Munwumul ounnmwmmumnnmamm ammmuguammunrwuaalm alumna. un n mp0 «lt lo mu» «un m dnplnnydmóonol ¡uva/ han y mu ¡ult- aabnwbrtodnonhuhuündmfitnnhin umnmcmumm "MMM M ¡Mim! men. ueimdammiumúunmuymms naoiiiulaompmwmimndcnnodu ¡HHH MMM 0mm VMIUIÜ. Ililhllhttmifillfiflslmmlñmd IumMt-Asdemmhwfimmw» cannwntmuwdwuwwdemumaiflqtv, wtaavdammummu ymdnovowhma» muwmmmmmm-almnwoa ummmmamm Lñíulinjiürl DE». LVCCENW uflalthndolóomnzmóhmubhx ¡aman Mmonpqwmamnuuflailmbmunnv wubflmdisvaiklmúaquuloodowmubs Mmmm Llmüldflslm «mmm Mm} HM! «mmammmwmnwn m: ¡Mmmm homdocyaonm EUfullLlf/ IIIHIIJ ill ['35 lilïtïflfilli til‘. CCNBEIIÏI NIICIINNII. CII IJAÉSVHÜS ‘JC IAHÏEMÁI ¡(.145 lmpzwlmw nn lsccnriivi zcnlu o-Janlnmw II rrmp Int un‘ iv Aurum mhunvrJInillK No“ un sin n‘ min‘ nara, Khm «ws-JJ ‘Vi-ff. wm: h: dslhdudnsúmamlnn samanmmm ¿subirá-hindu musulmana; uuhídnkpnïnusmmklfldaptmmfl mmm» inwmflomflhfldflwflmm ubuhwswwnmhmmamonflumün mmmmmtmnflwawmfl ¡lll uníbbhwmmummmm cupumpabldldnyunnyphbbqwúhn ¡«unuhwflflmnfllfllhwmqxflnafllr slsywmumumx N (MWHWMWWH lnmdnrmwalwm rms» Miem- las mnmmmummmwxyb ummwmmnwnamwmmo blflitidfldntifliwlfllplkllmlfllfllflfl. humpaaoanulbcomphmoíawma» uandiunhayinnan oummpánlmi wwmmummm tlumippotpvvptmmpomiabdndemduae mnmcuommdmmumwtmn hmnrkzomdmdwfiacnmamnym uviuúezlmlnfiimmahilumnamuü mmnmbnmmfluummmw ¡Annan-pm La funtión del maestroenlosptoyectosde matemáticas (‘umidumflmmomfiwmflmflwwmmammbmwahwfima awmuumnumuwwwvmmnmmmzmumm mymaummmmamaumammmm ¡mammdnnuunaluammuummbmah Mm! ¡huhywfinluflmdomm wmlrbgnvhünlnyúnufim ' mwmmnmmmmmmmmm I oumnbqnflmmmnflmumupummmmnmrmw manïfimflmfimfisbúflm ° üflnflmflmtümhnflm 0 Mmmm nummdmoflgmrt I mmmqmdmmummmmmmmmm ' "üvflüflmflm 0 otmrwnüuymmwbcdms ‘twommunmdflaomenmymwnm ' mdnmmoonwonm Nwwhmm o uahihimmanmummmimumumdnuahswmpnmúmh ¡Mm ' lonunuqupuhuguunnnmpnummmmpwu vwmimmmmmnfiuommm ¡Ittmillmlxloúlflifilfifflyfinïhmlioflhflflfllïlflflfiü hn 0 lumubwnasobw ¡inlildmuufltbmfin Iommnwmmmrmmm
  2. 2. mmm ¡num mm Un iuego: ¿Qué fecha es? a —. -— . mw“ banda medula-nun mmmumunwo manual ¡»nm vw 1 ¡umw m uma mln mi‘) r-vzznu- t num: un tu Efila‘ m’. ¡nw-«¿a m Ii’: mu. Im n | su um ú: ‘rubïmïn ot: (¡mi mln w. ¡lima n «unn lmtm Irft h! ruumum ¡ «zm-a H mn m ram Mm q» ¡running m, n a ' A 4" (ÜWÍVKNUÍHÜHÍRÜÑS DESMIOLLO mmdmwdedoww un nu Mmmm ¡gmc manmm m-Armmww» uhuuolnmhflnuour mflmflmoflmm WII IM M30) ¡Ii (CIM hnmdmnkm» dlunnmmhnuh womficmwnm _ uaomasmlmmlu» ¿’Mlfltfidflflfillbflflm Inltmummmm dmhwnflïkhflmflh anlonfiudamúnksvfi- «manana! » Iaeowoohnmnm úfltnwmflsofinflm MM MMHNIM- mhtlnmrlmyifll marihuana»; vhmmqn ¡m d Mm nmommunu muauupammnam ihnnfiwmrbhfly qnuldvdúenlwwuüb OINMIOI. 4m lada u va ¡un Mmmfimrm nonmnlvlmbm vfilllmdwhfimflhfil un gn ¡min de ¡tu dd 1km h ak Ma mk h marnhnmu M0 mimlpwydnhpdga mlnfluumhhvnmk auam "Pfllfloflifllsfllttyn ühhbomhmmum -l unha un a In w ¡amm tallyantwmnm seodlmhalúvwuaa mm Ma! d ¡mi findmnnüw nubnmouúücnk lflhfluflllflüb MMHRWIVMOH! flflmmfimkmm hwmabsimlm múhohmmn mmm: -wwnoaewmmu9 ¡BKNIMAHHW mmmmm gnnunuldmmm mbuhaudoumm IGWUINMNMBM mamut» mu: «¡un - Hfiluiflnmóhfib Inmmtumfinn umwwmw ¡un bum 6m 0M mmmuum cambiara-wn- m m tudo d Ma! vümbwolwpmm amm HWIMIIII annalu. Jflhnmfinmínü mewmlamn Mmvnlummdwr mmmmma Mi ¡Mmmm han Iiïlhúfin calmo onümpqummpm vawwmbmram WJIIHMEM Ñhüïllfllmflhm anauvnhhmm ¡Juan-Humour MMMMWMÜ ¡Im Cima del estudname 181 Un ¡uogcx ¿Guti lucha os? ¡Mmm nnmmnmdmumivr nufinohoenmmommmflmmdo mnn-umqwnaphmnnpm- khjmeflulnfinkfinluflflmnnhh- mdmafllflwmwlmlflmw wblnmdnwlunmnunflmlrm (Mlmmnflnpuermmwflnoaymuu Mmmm mm Susmommamnm ¡amm ¡mano mmmmuomma lunluluamoalamun ESÏIATEGIAS POSIBLES Lcalnqmflaunmlmlmlh ¡una qiiolnbü. ïtlnullhdoimdomímuulmlbmün- «¡un Im mmm m b mmm» Mann unan pum» mu: mm Wim. ¡ÜÉÜMENDNCIONESBFECIMÉS o ¡mmm ú: qu In luchan quo ¡un ¡un mvm v cwluntahopaedatonsl ¡»novato-dot a manu los mas usando los ¡mulas nm! - (camiones - Mm (Mmmm sus mutuam- nbnonmnnn ¡num ¡num «¡la ¡qmhumflo IOYIIIIIU. pq» burn» ¡(IMM eusfxfoul «mandamos v Ames a mu: t: Ilm del tam Gema tuthmmnmvmmmsúvmnmw‘ ¡adn ynbq pony»! la bum lo mln nm nome: mmm mmm en ln me 624 WIN » Uununmrcawnmohoíowsaepuma ¡manana ¡Mmmm amour grow «gamma dwfimmmeplas x mmnbnbcmmcmnpondamn ¡In luchan. ¡dl! pmgm um Ilm 1mm In m» wrhwm hay «una LÜClEHAVOUEPÍIESENThR n Una dal | hmpn con luchan comuna cl u» Imnummoanllguc v (IMM lnlumun Iulwm mmm lundelosxumhkmmabs nueve ¡duen
  3. 3. hay: de dama 15 2 Sislcmas numéricos anhguos hllltïulllvf numm- vvr-umrmuzuxñuuhn: una Mnnnt m wlan-xr QhNPnÍLhVIH-‘JJÍÍÍIÚÍ ¡1M1UJK| lI. ‘.n‘, l1m. h'. "'m-nuttl'. n.1ua‘n‘ïíll ¡J mrmïr n a ‘m "IGM ¡nmnjcm ¡mln n? ¡uz Il nin‘ 3h); mm ungcmríri smï-[ïn lo‘. rqnzvuu msn-run. » n yuurn . '.'«¡IYt1¡u. on. u. ¡‘LFUIHILH ‘uwllf: mu! n» ‘¿tu m! n ulun «¡Ml-Wu ñwnuflúnndn (r naná: amguvd: lnlnmwaoln avi 14: Imánu . «:a ¡mm ‘ mn «'31 u] p: m '. -:n mw Mutua»: a «¡I ¡mn I - llnuuradcunmfl? ñ a ¡o law-n (h! hutsodd talón) ‘J - Immgurudtmntunrmonruíkdll 4g - 1,000 Inquudoum nome lolol p e 10,000 lfigumle un dedo doblado! C3 - 100.00%. » 6a uh ühkuáiúl É s 1 nuMn Ifinwa de un hombre sorpmdndo) 7m m. ’ mr w. uJmnu ln rqpnn 1mm m mm m‘ r Mmm nwn‘: ‘n u mu! !! ¡tra mw ‘m nm m Mm final-tur! [nuit Ixfim) [ú] a? «VL-n. n ‘ wm‘ hmngurtn‘ ¡ l", m- umm I. ¿num h: ‘a ‘¡vara u. lu--':3«J. .;n1¡ el mv: mlaepj- v aux 3o [wa wclm 4a ‘¡mm uuuuj; ¡‘omita h‘): l'. .lt'vllll‘. t’bili ¡IÍIWVW -. ' Aauwlm nwmsxwnn hlulgu‘ xr "Wulmun MH! In‘. mïuunnqnwpï: m-srn li‘. run ¡wn-w um‘ urrlrlw‘. ¡rm nnuu ¡rm- mï ur Ivan)! _1I-1Jt_¡v. "- Ílwdt'4""'3‘»‘h_f'v. v.I¡‘)‘4!€-MH)’ I‘? WWW? ‘ Pw'y'r--ïw--a: .4 ¡I In. L‘? I! MW? 1 Iuu ¡w t" m ln‘. L)! !! i‘ Év-Jmi Mhlfilr- Im ; m:u1w-. "h¡nirn 1mm: r. .. d: odmnqïrrlo: A Unam: y ¡nunka-ara 11.11%". ‘Jmtuns-"aa hd-Iwu MVJIIHÍfiÍINAIVII igvlpq. «. H¡: .;¿; -;n' a. llum y ¡HMhju)! .¡I: :. 'M! uI. n. »{. ‘H'. .;{. >H{I»)x&< h aymara su u K 8 . Lmr: mw"uW. -' ]_r¡’(rD—l-">l"u ‘nan-nv‘nunuuxrúuqlnn. rlhv. rtmïn’ mu) I vlhwm" ci‘ 1m: ynhjfl. ¡:1 V:5 ¡H0 l=50 (¡IDO 0300 M= L000 lr. dm w lzmun ¡cuuunu k1 ur-bztx‘. :'-u u wuum "¡Mi! u! amm ru: ¡wn 1 lu snwlu slo . n.- Irma-rd: num qmtlgoqJlu-áolfl m, nw .1 mw Iin 7mm» ramon: 1 {manana-uh . n' ‘unrfiwfva p-nzmm ol mwmm m- Iu-e ¡ln v1 ¡r1 . * J ‘¡ywljsulwl Pal-‘CWH wm tvyríym mi “IMJ. I: HWHIJIJMJ | .'. ‘¡. "': w. - xkmL-É‘: trpunlïblh ¡nrmjüuí v. :o; uJ. -«1I'v: uIMMAHum“M113Iduítnollw mira): ¡finzvtun; » haran wulu ¡w ma! » MIHWH Il. IV Idfi ‘ñ H '. l ¿H1

×