O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง Six Thinking Hats

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
7 habits (19 5-2554)
7 habits (19 5-2554)
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

15 de 38 Anúncio

Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง Six Thinking Hats

Baixar para ler offline

Green Hat หรือ
หมวกสีเขียว
หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความ
สัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกําหนด
จากระบบความคิดของประสบการณ์
ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ
อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง

โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิด
ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การ
คิดอย่างสร้างสรรค์
WHAT ARE
MY THINGS?
click!

Green Hat หรือ
หมวกสีเขียว
หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความ
สัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกําหนด
จากระบบความคิดของประสบการณ์
ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ
อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง

โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิด
ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การ
คิดอย่างสร้างสรรค์
WHAT ARE
MY THINGS?
click!

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Six Thinking Hats (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Notas do Editor
×