O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Podstawy Przedsiębiorczości Okiem Praktyka

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Podstawy Przedsiębiorczości Okiem Praktyka (20)

Mais de Piotr Merkel (18)

Anúncio

Mais recentes (20)

Podstawy Przedsiębiorczości Okiem Praktyka

 1. 1. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEORETYCZNE WPROWADZENIE Z PERSPEKTYWY PRAKTYKA PIOTR @ MERKEL.PL
 2. 2. „TO NIE JEST SZKOŁA” NIE MA GŁUPICH PYTAŃ SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM CZUJEMY SIĘ SWOBODNIE ZGŁASZA SIĘ KTO CHCE PRZERWA TECHNICZNA PRÓBUJEMY ZROZUMIEĆ MOŻEMY SIĘ MYLIĆ
 3. 3. CO DALEJ? WŁASNY BIZNES PRACA NAJEMNA DALSZA NAUKA
 4. 4. „POZORNY” DYLEMAT § KAŻDA OPCJA JEST MOŻLIWA § MOŻNA WYBRAĆ KILKA OPCJI § ŻYCIE OZNACZA ZMIANY WŁASNY BIZNES DALSZA NAUKA PRACA NAJEMNA
 5. 5. ZROZUMIEĆ BIZNES
 6. 6. KIM JEST PRZEDSIĘBIORCA?
 7. 7. KIM JEST PRZEDSIĘBIORCA? BOGATY SUKCES PRZEBOJOWY KOMBINUJE KREATYWNY ORGANIZATOR LIDER ODWAGA PRACOWITY ODPOWIEDZIALNY CHCE SIĘ UCZYĆ CWANY
 8. 8. KIM JEST PRZEDSIĘBIORCA?
 9. 9. MÓJ POMYSŁ NA BIZNES „INTERNET” SKLEPIK KOREPETYCJE
 10. 10. MODEL DODANIA WARTOŚCI COŚ, CO TWORZĘ COŚ, CO KUPIĘ COŚ, CO UMIEM
 11. 11. ZWYKŁY CHŁOPAK … Zajmował się sprzedażą zapałek w rodzinnej miejscowości. Jego kapitał na założenie firmy pochodził od ojca, który nagrodził go za dobre wyniki w nauce. Firma początkowo zajmowała się sprzedażą piór, ramek, portfeli, obrusów, zegarków, biżuterii, pończoch i drobnych mebli. W celu transportu swoich towarów, pożyczał ciężarówkę od miejscowego mleczarza. Zalety Produktu • niska cena • prostota => uniwersalność • funkcjonalność • wysoka jakość • wytrzymałość Oferta „rozszerzona” o samodzielny montaż o płaskie pudełka o proste instrukcje o centra sklepowe o dostawa do klienta
 12. 12. MODEL BIZNESU
 13. 13. PYTANIA PRZY TWORZENIU BIZNESU CO? DLA KOGO? DLACZEGO? GDZIE? JAK? ZA ILE? Z KIM?
 14. 14. WSZYSTKIE PYTANIA SĄ WAŻNE Planując biznes musimy odpowiedzieć na kilka pytań jednocześnie !!! Istotna jest sekwencja odpowiedzi, która tworzy model biznesowy
 15. 15. MODEL BIZNESOWY § POZWALA OPISAĆ DOWOLNY BIZNES § WYMUSZA JEDNOZNACZNOŚĆ SPÓJNOŚĆ § WSKAZUJE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE NA TLE KONKURENCJI § POZWALA ANALIZOWAĆ MOŻLIWE ZMIANY I ICH KONSEKWENCJE
 16. 16. OFERTA WARTOŚCI OFERTA WARTOŚCI BIZNESU TO ZAWSZE KONKRETNA (NIEKONIECZNIE UJAWNIONA I/LUB ŚWIADOMA) KORZYŚĆ ODNOSZONA PRZEZ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW LUB SPOŁECZNOŚĆ § CO § DLA KOGO § W JAKI SPOSÓB § PRZY JAKICH DODATKOWYCH ZAŁOŻENIACH / OGRANICZENIACH § Z UWZGLĘDNIENIEM $$$
 17. 17. PYTANIA … I ODPOWIEDZI … ✪ Co stanowi przedmiot i zakres Oferty? ✪ Do kogo adresowana jest Oferta? ✪ W jaki sposób (jakim kanałem) docierasz do Klienta? ✪ Co jest istotą Twojej relacji z Klientem? ✪ Jakich czynności i działań wymaga przygotowanie i dostarczenie Oferty (oraz jej rozliczenie i obsługa)? ✪ Jakich zasobów i kompetencji wymaga przygotowanie i dostarczenie Oferty (oraz jej rozliczenie i obsługa)? ✪ Z jakimi Partnerami współpracujesz przy tworzeniu i dostarczeniu Oferty? ✪ Co jest podstawowym kosztem Twojej działalności i jaki jest charakter tych kosztów? ✪ Jaki jest model monetyzacji Twojej Oferty – kto, i w jaki sposób płaci? § CO I DLA KOGO § W JAKI SPOSÓB § Z WYKORZYSTANIEM JAKICH ZASOBÓW KOMPETENCJI I CZYNNOŚCI § PRZY JAKIEJ RELACJI I STRUKTURZE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
 18. 18. WARTOŚĆ BIZNESU
 19. 19. TECHNOLOGIA MARKA KNOW HOW MAJĄTEK RELACJE … KLIENCI ZASOBY UNIKALNOŚĆ CO TWORZY WARTOŚĆ BIZNESU?
 20. 20. TONIEPRACODAWCAWYPŁACAPENSJE. JESTONTYLKOPOŚREDNIKIEM. TOKLIENCIPŁACĄZAPENSJE Henry Ford JESTTYLKOJEDENSZEF.KLIENT. ITOONMOŻEWSZYSTKICHZWOLNIĆ: ODPREZESAWDÓŁ. WYSTARCZYZEZACZNIEWYDAWAĆ SWOJEPIENIĄDZEUKONKURENCJI Sam Walton KLIENT PRZYNOSI PIENIĄDZE …
 21. 21. czas $$$ Koszt pozyskania ... ALE NIE OD RAZU ...
 22. 22. GŁÓWNYMCELEMBIZNESU JEST ZDOBYĆ IUTRZYMAĆKLIENTA!!! Peter F. Drucker ZYSKWBIZNESIEPOCHODZIODKLIENTÓW, KTÓRZYDOBRZEMÓWIĄOTWOIM PRODUKCIELUBUSŁUDZE IPRZYPROWADZAJĄSWOICHZNAJOMYCH W. Edwards Deming WARTO DBAĆ O KLIENTA
 23. 23. JAK ZDOBYĆ KLIENTA
 24. 24. Powodem dla którego Klient kupuje wiertło jest z reguły konieczność wywiercenia dziury !!!
 25. 25. PROPOZYCJA WARTOŚCI BIZNES / DOSTAWCA KLIENT / ODBIORCA RZECZY „DO ZROBIENIA” PRODUKTY I USŁUGI KORZYŚCI OGRANICZENIA KORZYŚCI WYZWALACZE
 26. 26. PROJEKTOWANIE OFERTY PERSPEKTYWA
 27. 27. Nie każ mi myśleć !!! PROJEKTOWANIE OFERTY PROSTOTA
 28. 28. FINANSE W BIZNESIE
 29. 29. PRZYCHÓD, KOSZT, DOCHÓD PRZYCHÓD to pieniądze, jakie dostajemy od Klientów, w zamian za sprzedany Produkt lub Usługę KOSZTY to wydatki jakie sami ponosimy na przygotowanie i dostarczenie do Klienta Produktu lub Usługi DOCHÓD to matematyczna różnica pomiędzy PRZYCHODEM a KOSZTEM ZYSK to DOCHÓD pomniejszony o podatki i inne należne opłaty
 30. 30. RACHUNEK WYNIKÓW
 31. 31. NARZUT I MARŻA NARZUT - wyrażony w % matematyczny stosunek (planowanego) DOCHODU do KOSZTÓW. MARŻA – wyrażony w % matematyczny stosunek (planowanego) DOCHODU do PRZYCHODU. Narzut 25% oznacza, że w oferowanej cenie wyrobu 100 PLN, koszty wynoszą 80 PLN, a planowany Dochód - 20 PLN. Marża 25% oznacza, że na każdej sprzedanej usłudze wycenionej na 100 PLN zarabiamy 25 PLN Przy takim założeniu – narzut wynosi 33%
 32. 32. PRZYCHODY – wpłaty pozyskane od Klientów, przychody z reklamy, itp. ROZCHODY – wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością: koszty zakupów, czynsz, opłaty za internet, koszt marketingu, … GOTÓWKA W KASIE – bieżące saldo (stan gotówki) BIEŻĄCY KREDYT – dodatkowe środki – pożyczki, zobowiązania, kredyty, itp. KOSZTY OBSŁUGI KREDYTU – wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów (raty) „DOSTĘPNA” GOTÓWKA: CASH FLOW PROWADZENIE BIZNESU WYMAGA POSIADANIA GOTÓWKI
 33. 33. ANALIZA CASH FLOW – PORÓWNANIE 1/2 LATA 1. Stały przychód (100 PLN) – po 1 mscu 2. Stałe koszty (80 PLN) 3. Wakacje – zamknięcie – 2 msce 1. Stały przychód (100 PLN) 2. Stałe koszty (80 PLN) 3. Wakacje – przerwa w działalności – 2 msce 140 / 490 PLN 200 / 400 PLN 100 / 300 PLN 1. Stały przychód (100 PLN) 2. Stałe koszty (80 PLN) 3. Wakacje – niższy przychód (80 PLN) – 2 msce 4. Inwestycja – dodatkowe koszty (120 PLN) – 2 msce 5. Wzrost przychodu (120 PLN) przy wyższych kosztach (85 PLN)
 34. 34. CENA: WARTOŚĆ WYRAŻONA PIENIĄDZEM WARTOŚĆ OFERTY WG KLIENTA MOŻE BYĆ WYCENIONA KWOTĄ, JAKĄ JEST GOTÓW ZAPŁACIĆ ZA DOSTĘP DO PRODUKTU / USŁUGI, BIORĄC POD UWAGĘ M.IN.: § KOSZT POZYSKANIA / WYTWORZENIA (POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI) § CENA ALTERNTYWNA / SUBSTYTUT § „SIŁA NABYWCZA” (MOŻLIWOŚCI KUPUJĄCEGO) § OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI / TU I TERAZ WARTOŚCINIEOKRESLATEN,KTOUSTALACENĘ. WARTOŚCUSTALATEN,KTODECYDUJESIĘJĄZAPŁACIĆ Simon Sinek IMBARDZIEJSKUPIASZSIĘNAWARTOŚCI TWOJEGOPRODUKTU/USŁUGI,TYMMNIEJ ISTOTNASTAJESIĘJEGOCENA Brian Tracy
 35. 35. NAJWAŻNIEJSZE SĄ … PIENIĄDZE? WNASZEJFIRMIEOSIĄGANIEZYSKUNIEJESTCELEM: REGUŁAZENMÓWI,ŻEZYSKPOJAWIASIĘ,KIEDY WSZYSTKOTOCZYSIĘDOBRZE Yves Chuinard NAJLEPSZADEFINICJAZYSKU,JAKĄSŁYSZAŁEM: ZYSKTOOKLASKIJAKIEDOSTAJESZ,KIEDY KLIENCISĄZADOWOLENI,ATWOIPRACOWNICYPRACUJĄ WWARUNKACHPRZYNOSZĄCYCHSATYSFAKCJĘ Ken Blanchard
 36. 36. STRATEGIA BIZNESU
 37. 37. CO TO JEST STRATEGIA WYGRANA PLAN KONKURENCJA OTOCZENIE ….. ROZWÓJ EKSPANSJA
 38. 38. PO CO NAM STRATEGIA Strategia to plan dostarczenia wartości w dynamicznym otoczeniu 1. Zrozumieć cel biznesu 2. Zrozumieć Klienta i Rynek 3. Zrozumieć logikę finansów 4. Zrozumieć organizację i jej ograniczenia 5. Zrozumieć trendy otoczenia => Zapewnić sprawne funkcjonowanie w nowych warunkach
 39. 39. WIZJA STRATEGICZNA
 40. 40. WYZWANIA BIZNESU 1. STWORZYĆ OFERTĘ 2. DOTRZEĆ DO KLIENTA 3. UTRZYMAĆ PŁYNNOŚĆ (MÓC DZIAŁAĆ) 4. OBRONIĆ SIĘ W ZMIENNYM OTOCZENIU
 41. 41. PYTANIA ???

×