O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Workshop scriptie Thema 5 Onderzoeksmethode
Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden
Onderzoeksmethode <ul><li>Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Onderzoeksmethode </li></u...
Stappenplan onderzoeksmethode <ul><li>Wat is je onderzoeksfunctie? </li></ul><ul><ul><li>Beschrijvend </li></ul></ul><ul><...
Stap 1 Wat is je onderzoeksfunctie?
Onderzoeksfunctie: beschrijvend <ul><li>Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen </li></ul><ul><li>Typis...
Onderzoeksfunctie: vergelijkend <ul><li>Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wil...
Onderzoeksfunctie: definiërend  <ul><li>Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse...
Onderzoeksfunctie: evaluerend <ul><li>Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van e...
Onderzoeksfunctie: verklarend <ul><li>Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald pro...
Onderzoeksfunctie: ontwerpend <ul><li>Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing le...
Onderzoeksfunctie: tot slot <ul><li>Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten </li></ul><ul><li>Voorbeeld: ev...
Stap 2 Wat is je onderzoekseenheid?
Onderzoekseenheid <ul><li>Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: </li></ul><ul><ul>...
Kwantitatief versus Kwalitatief <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag </li...
Kwalitatief onderzoek <ul><li>Kenmerken : subjectieve meting: </li></ul><ul><ul><li>geeft inzicht hoe men over een bepaa...
Kwantitatief onderzoek <ul><li>Kenmerken : objectieve meting </li></ul><ul><ul><li>biedt cijfermatig inzicht en geeft hoe...
Research methods Emphasis on qualitative research <ul><li>Quantitative research is built around numbers and data </li></ul...
Research methods Emphasis on qualitative research <ul><li>Qualitative research deals with words and images </li></ul><ul><...
Research methods Emphasis on qualitative research
The Human Centered ICT Toolkit <ul><li>This might be useful for you while working on your graduation project. </li></ul>pr...
Why the HCI Toolbox? <ul><li>While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions. </li></ul>...
A reference card describes <ul><li>Definition of the tool/method (What is it?) </li></ul><ul><li>Project phase (When to us...
A few things to bear in mind <ul><li>The toolbox is only a collection of references </li></ul><ul><li>So no complete how-t...
Almost finished… <ul><li>Recommended literature </li></ul><ul><li>A Designer’s Research Manual </li></ul><ul><li>Jennifer ...
Reminder <ul><li>Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied ( onderwerp en probleemstelling) </li></ul...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Onderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop

89.458 visualizações

Publicada em

verkregen via HRO

Onderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop

 1. 1. Workshop scriptie Thema 5 Onderzoeksmethode
 2. 2. Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden
 3. 3. Onderzoeksmethode <ul><li>Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Onderzoeksmethode </li></ul><ul><ul><li>Bepaalt de richting van het onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalt de route van het onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalt de tussenstappen van het onderzoek (deelvragen) </li></ul></ul>
 4. 4. Stappenplan onderzoeksmethode <ul><li>Wat is je onderzoeksfunctie? </li></ul><ul><ul><li>Beschrijvend </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergelijkend </li></ul></ul><ul><ul><li>Definiërend </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluerend </li></ul></ul><ul><ul><li>Verklarend </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwerpend </li></ul></ul><ul><li>Wat is je onderzoekseenheid? (verkrijgen van informatie) </li></ul><ul><ul><li>Kwantitatief onderzoek (cijfermatig / hoeveelheden onderzoek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwalitatief onderzoek (waarnemend onderzoek) </li></ul></ul>
 5. 5. Stap 1 Wat is je onderzoeksfunctie?
 6. 6. Onderzoeksfunctie: beschrijvend <ul><li>Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen </li></ul><ul><li>Typische beschrijvingsvragen zijn: </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn de kenmerken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke eigenschappen heeft het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waaruit bestaat het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie of wat zijn erbij betrokken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de belangrijkste stappen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe ziet het eruit? </li></ul></ul><ul><li>Methode: </li></ul><ul><ul><li>Analyse van bestaand materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudsanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>casestudy </li></ul></ul>
 7. 7. Onderzoeksfunctie: vergelijkend <ul><li>Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wilt vergelijken. </li></ul><ul><li>Typische vergelijkingsvragen: </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn de verschillen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de overeenkomsten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar(in) zijn ze anders? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke punten stemmen ze overeen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn ze hetzelfde? </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Observatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van bestaand materiaal </li></ul></ul>
 8. 8. Onderzoeksfunctie: definiërend <ul><li>Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse wilt bepalen </li></ul><ul><li>Typische definiëringvragen: </li></ul><ul><ul><li>In welke klasse kan het worden ondergebracht? </li></ul></ul><ul><ul><li>In welke familie / groep hoort het thuis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de aard, de plaats in het grotere geheel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kan het getypeerd worden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar is het een voorbeeld van? </li></ul></ul><ul><li>Methode: </li></ul><ul><ul><li>Observatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van bestaand materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudsanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>literatuuronderzoek </li></ul></ul>
 9. 9. Onderzoeksfunctie: evaluerend <ul><li>Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van een norm. </li></ul><ul><li>Typische evaluerende vragen: </li></ul><ul><ul><li>Wat is de waarde ervan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe goed werkt het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de positieve / negatieve punten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe geschikt is het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe wenselijk is het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de voordelen / nadelen? </li></ul></ul><ul><li>Methode: </li></ul><ul><ul><li>Open interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsgesprek </li></ul></ul>
 10. 10. Onderzoeksfunctie: verklarend <ul><li>Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald product of verschijnsel. </li></ul><ul><li>Typische verklaringsvragen: </li></ul><ul><ul><li>Waarom is dat zo? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt dat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar is dit een gevolg van? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke redenen zijn er? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de achtergronden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kon dit gebeuren? </li></ul></ul><ul><li>Methode: </li></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Observatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiment </li></ul></ul>
 11. 11. Onderzoeksfunctie: ontwerpend <ul><li>Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt. </li></ul><ul><li>Typische ontwerpvragen: </li></ul><ul><ul><li>Wat kan er aan gedaan worden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kan het verbeterd worden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn geschikte maatregelen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat moet er wel en niet gebeuren? </li></ul></ul><ul><li>Methode: </li></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Observatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Open interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsgesprek </li></ul></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>Aan een ontwerpend onderzoek gaan eerst evaluerende en verklarende vragen vooraf! </li></ul></ul>
 12. 12. Onderzoeksfunctie: tot slot <ul><li>Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten </li></ul><ul><li>Voorbeeld: evaluerend onderzoek en ontwerpend </li></ul>
 13. 13. Stap 2 Wat is je onderzoekseenheid?
 14. 14. Onderzoekseenheid <ul><li>Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: </li></ul><ul><ul><li>Kwantitatief onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bron: Baarda en De Goede, Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, 2006, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kwalitatief onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bron: Baarda en De Goede, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 2005, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Kwantitatief versus Kwalitatief <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij eet 6 maaltijden per dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Het boek is in 45 talen vertaald </li></ul></ul><ul><li>Kwalitatief </li></ul><ul><ul><li>Zijn website is succesvol </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij eet de hele dag door </li></ul></ul><ul><ul><li>Het boek is een internationale bestseller </li></ul></ul>
 16. 16. Kwalitatief onderzoek <ul><li>Kenmerken : subjectieve meting: </li></ul><ul><ul><li>geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp en/of product denkt en/of deze ervaart en waarom. </li></ul></ul><ul><li>Methode van dataverzameling </li></ul><ul><ul><li>Interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsgesprekken / groepsdiscussies </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele gesprekken a.d.h.v. topiclijst </li></ul></ul><ul><li>Weergave in scriptie </li></ul><ul><ul><li>Gegevens worden verwerkt in je onderzoeksverslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgewerkte interviews als bijlage </li></ul></ul>
 17. 17. Kwantitatief onderzoek <ul><li>Kenmerken : objectieve meting </li></ul><ul><ul><li>biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>grootte bepalen van een doelgroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tevredenheid van een product bepalen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bereik van een product bepalen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul></ul><ul><li>Methode van dataverzameling : </li></ul><ul><ul><li>Enquête: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schriftelijk onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonisch onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Online onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Face tot face onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul><ul><li>Weergave in scriptie </li></ul><ul><ul><li>Grafieken </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabellen </li></ul></ul>
 18. 18. Research methods Emphasis on qualitative research <ul><li>Quantitative research is built around numbers and data </li></ul><ul><li>Mostly carried out through questionnaires </li></ul>Focus mainly on qualitative research Tip: quantitative data can be found at www.cbs.nl and all kind of branche organisations
 19. 19. Research methods Emphasis on qualitative research <ul><li>Qualitative research deals with words and images </li></ul><ul><li>Uses tools such as (expert) interviews, group interviews, literature reviews and observations </li></ul>Tip: every designer must understand the customer, use observations to get the real customer insights
 20. 20. Research methods Emphasis on qualitative research
 21. 21. The Human Centered ICT Toolkit <ul><li>This might be useful for you while working on your graduation project. </li></ul>project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index.php
 22. 22. Why the HCI Toolbox? <ul><li>While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions. </li></ul><ul><li>Questions like: </li></ul><ul><li>Who is ‘the user’? </li></ul><ul><li>What does the user want/need? </li></ul><ul><li>How do I gain insights into the target group? </li></ul><ul><li>How do I gain insight into the context of use? </li></ul><ul><li>Will the user understand what to do? </li></ul><ul><li>How do I test my first prototype? </li></ul><ul><li>Etc… </li></ul>
 23. 23. A reference card describes <ul><li>Definition of the tool/method (What is it?) </li></ul><ul><li>Project phase (When to use it?) </li></ul><ul><li>Purpose (Why to use it?) </li></ul><ul><li>Points of interest / Pitfals </li></ul><ul><li>References </li></ul><ul><li>Best practices / examples in the near future. </li></ul>
 24. 24. A few things to bear in mind <ul><li>The toolbox is only a collection of references </li></ul><ul><li>So no complete how-to’s, but references to books and websites </li></ul><ul><li>It’s a work in progress, the first version is online. </li></ul><ul><li>Enabling co-creation (so users can add content) </li></ul><ul><li>Adding some essential tools </li></ul>
 25. 25. Almost finished… <ul><li>Recommended literature </li></ul><ul><li>A Designer’s Research Manual </li></ul><ul><li>Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady </li></ul>A brilliant book! It explains the theory of research, and many techniques or methods are explained in a very clear and concise manner.
 26. 26. Reminder <ul><li>Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied ( onderwerp en probleemstelling) </li></ul><ul><li>Is de probleemstelling goed afgebakend en helder en nauwkeurig geformuleerd( kennisgebied ) </li></ul><ul><li>Is het theoretisch, praktisch en/of methodologisch belang van het onderzoek voldoende aangetoond ( relevantie/verantwoording ) </li></ul>

×