O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bao cao tscd khóa luan kế toán

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
LêI NãI §ÇU
Khi nhắc đến tài sản cố định ta hiểu ngay đó là một nguồn lực không thể
thiếu của một doanh nghiệp, được sử dụ...
Chuyên đề này ngoài phần mở đầu còn có 4 phần:
Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức ảnh hưởng
đến vấn đề nghiên c...
Phần I
I. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH Tæ CHỨC QUẢN LÝ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm tình hình chung của đơn...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Bao cao tscd khóa luan kế toán

Baixar para ler offline

Khi nhắc đến tài sản cố định ta hiểu ngay đó là một nguồn lực không thể thiếu của một doanh nghiệp, được sử dụng cho các hoạt động sinh lợi trong tương lai. Trong quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ góp một phần đáng kể trong việc tạo nên cơ sở vật chất đồng thời là một bộ phận quan trọng quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó thể hiện rất rõ về mặt trình độ, năng lực với cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày càng hiện đại và nó tạo thế mạnh cho việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường như hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi riêng, vì thế mà việc cạnh tranh trên thị trường xảy ra rất gay gắt gắn liền với sự phát triển nhanh mạnh của nền khoa học kỹ thuật thì TSCĐ trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thay thế sức người trong sản xuất. Nhất là trong quá trình cạnh tranh như vũ bão giữa các doanh nghiệp với nhau thì TSCĐ là một yếu tố không thể thiếu để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C­êng ThÞnh triển và trưởng thành đến hôm nay đều có sự đóng góp đáng kể của TSCĐ. Điều đó nói lên rằng không thể phủ nhận vai trò to lớn của TSCĐ đối với quá trình sản xuất của Công ty.
Đặc biệt là trong giai đoạn như hiện nay với nền kinh tế đang hoà nhập đòi hỏi ngành xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi cần được nâng cao. Chính vì thế mà nó được xem là ngành mũi nhọn cần được quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và là một vấn đề cần được các nhà quản lý quan tâm.
Công ty đã dùng nhiều biện pháp để nghiên cứu vận dụng và mang lại nhiều hiệu quản trong công việc. Bên cạnh đó thì Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác. Điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để nền kinh tế nói chung ,nghµnh th­¬ng m¹i nãi riêng ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.
Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa to lớn của TSCĐ trong ngành sản xuất kinh doanh. Qua một thời gian thực tập và được nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C­êng ThÞnh được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, phòng kế toán đặc biệt là cô giáo hướng dẫn đã giúp đỡ em trong lần thực tập này. Em đã dần tiếp cận và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận đã được học. Với mong muốn trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết và tiếp cận thực tiễn nhằm phục vụ cho công tác sau này. Vì thế em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu chuyên đề “Kế toán tài sản cố định”.

Khi nhắc đến tài sản cố định ta hiểu ngay đó là một nguồn lực không thể thiếu của một doanh nghiệp, được sử dụng cho các hoạt động sinh lợi trong tương lai. Trong quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ góp một phần đáng kể trong việc tạo nên cơ sở vật chất đồng thời là một bộ phận quan trọng quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó thể hiện rất rõ về mặt trình độ, năng lực với cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày càng hiện đại và nó tạo thế mạnh cho việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường như hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi riêng, vì thế mà việc cạnh tranh trên thị trường xảy ra rất gay gắt gắn liền với sự phát triển nhanh mạnh của nền khoa học kỹ thuật thì TSCĐ trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thay thế sức người trong sản xuất. Nhất là trong quá trình cạnh tranh như vũ bão giữa các doanh nghiệp với nhau thì TSCĐ là một yếu tố không thể thiếu để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C­êng ThÞnh triển và trưởng thành đến hôm nay đều có sự đóng góp đáng kể của TSCĐ. Điều đó nói lên rằng không thể phủ nhận vai trò to lớn của TSCĐ đối với quá trình sản xuất của Công ty.
Đặc biệt là trong giai đoạn như hiện nay với nền kinh tế đang hoà nhập đòi hỏi ngành xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi cần được nâng cao. Chính vì thế mà nó được xem là ngành mũi nhọn cần được quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và là một vấn đề cần được các nhà quản lý quan tâm.
Công ty đã dùng nhiều biện pháp để nghiên cứu vận dụng và mang lại nhiều hiệu quản trong công việc. Bên cạnh đó thì Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác. Điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để nền kinh tế nói chung ,nghµnh th­¬ng m¹i nãi riêng ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.
Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa to lớn của TSCĐ trong ngành sản xuất kinh doanh. Qua một thời gian thực tập và được nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C­êng ThÞnh được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, phòng kế toán đặc biệt là cô giáo hướng dẫn đã giúp đỡ em trong lần thực tập này. Em đã dần tiếp cận và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận đã được học. Với mong muốn trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết và tiếp cận thực tiễn nhằm phục vụ cho công tác sau này. Vì thế em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu chuyên đề “Kế toán tài sản cố định”.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Bao cao tscd khóa luan kế toán (20)

Anúncio

Mais de Phương Thảo Vũ (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Bao cao tscd khóa luan kế toán

 1. 1. LêI NãI §ÇU Khi nhắc đến tài sản cố định ta hiểu ngay đó là một nguồn lực không thể thiếu của một doanh nghiệp, được sử dụng cho các hoạt động sinh lợi trong tương lai. Trong quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ góp một phần đáng kể trong việc tạo nên cơ sở vật chất đồng thời là một bộ phận quan trọng quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó thể hiện rất rõ về mặt trình độ, năng lực với cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày càng hiện đại và nó tạo thế mạnh cho việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường như hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi riêng, vì thế mà việc cạnh tranh trên thị trường xảy ra rất gay gắt gắn liền với sự phát triển nhanh mạnh của nền khoa học kỹ thuật thì TSCĐ trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thay thế sức người trong sản xuất. Nhất là trong quá trình cạnh tranh như vũ bão giữa các doanh nghiệp với nhau thì TSCĐ là một yếu tố không thể thiếu để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh triển và trưởng thành đến hôm nay đều có sự đóng góp đáng kể của TSCĐ. Điều đó nói lên rằng không thể phủ nhận vai trò to lớn của TSCĐ đối với quá trình sản xuất của Công ty. Đặc biệt là trong giai đoạn như hiện nay với nền kinh tế đang hoà nhập đòi hỏi ngành xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi cần được nâng cao. Chính vì thế mà nó được xem là ngành mũi nhọn cần được quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và là một vấn đề cần được các nhà quản lý quan tâm. Công ty đã dùng nhiều biện pháp để nghiên cứu vận dụng và mang lại nhiều hiệu quản trong công việc. Bên cạnh đó thì Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác. Điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để nền kinh tế nói chung ,nghµnh th¬ng m¹i nãi riêng ngày một hoàn thiện và phát triển hơn. Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa to lớn của TSCĐ trong ngành sản xuất kinh doanh. Qua một thời gian thực tập và được nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, phòng kế toán đặc biệt là cô giáo hướng dẫn đã giúp đỡ em trong lần thực tập này. Em đã dần tiếp cận và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận đã được học. Với mong muốn trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết và tiếp cận thực tiễn nhằm phục vụ cho công tác sau này. Vì thế em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu chuyên đề “Kế toán tài sản cố định”. 1
 2. 2. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu còn có 4 phần: Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu. Phần II: Thực trạng công tác kế toán chuyên đề. Phần III: Nhận xét, đánh giá và biện pháp đề xuất. Ph ần IV: Ý kiến nhận xét của cơ sở thực tập. 2
 3. 3. Phần I I. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH Tæ CHỨC QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty tr¸ch nhiÖm hu h¹n Cêng ThÞnh là một doanh nghiệp t nh©n h¹ch to¸n một cách độc lập và có tư cách pháp nhân. Tên giao dịch: Công tyTNHH Cêng ThÞnh Trụ sở chính: - Thanh Hoá. Công ty tr¸ch nhiÖm hò h¹n Cêng ThÞnh được thành lập từ năm 2000. Do tình hình thực tế lúc bấy giờ cßn nhiÒu khã kh¨n. Mãi đến năm 2005 th× khã kh¨n phÇn nµo ®îc kh¾c phôc . Vµ t×m ®îc híng ®i míi , nhiÒu tiÒm n¨ng. - Vốn điều lệ: 1.241 triệu đồng - Tổng số vốn: 1.643 triệu đồng Trong đó: + Vốn cố định : 1.177 triệu đồng +Vốn lưu động : 466 triệu đồng Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ công nhân viên càng lớn mạnh hơn.Công ty đã tích cực và tiên phong trong c«ng t¸c kinh doanh, tham gia đấu thầu các công trình và kết quả thu được nhiều hợp đồng đã được ký kết. . Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành Công ty luôn đứng vững phát triển theo quá trình đổi mới. Trong công cuộc đổi mới đó Công ty đã thích nghi với cơ chế thị trường cạnh tranh về công việc đòi hỏi Công ty phải có những đối sách chiến lược mới trong đầu tư về chuyên môn cũng như công tác quản lý doanh nghiệp, tăng cường cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có khả năng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. Víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ vËn t¶i vµ mua b¸n c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc Ngoµi ra C«ng ty cßn trùc tiÕp tham gia vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh C«ng ty lu«n ®¹t hiÖu qu¶ cao, lu«n thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, vèn kinh doanh ngµy cµng ®îc më réng høa hÑn sù ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp.Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc c«ng ty ®· æn ®Þnh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, n©ng cao c¬ së vËt chÊt, thu nhËp cña c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn, ®ãng BHXH, BHYT cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 1.3. KÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 3
 4. 4. Theo thèng kª trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. N¨m Doanh thu N¹p ng©n s¸ch Lîi nhuËn Thu nhËp §Çu t ®æi míi 2005 40 tû ®ång 422 tr ®ång 420 tr ®ång 800 ng®/ngêi/th 3.200 tr ®ång 2006 46,3 tû ®ång 725 tr ®ång 550 tr ®ång 900ng®/ ngêi/th 4.300 tr ®ång 2007 55,8 tû ®ång 1200 tr ®ång 780 tr ®ång 1 tr®/ngêi/th 5.100 tr ®ång C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp hiÖn nay C«ng ty ®îc xÕp vao h¹ng II lo¹i doanh nghiÖp võa vµ ph¸t triÓn. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ®ang ¸p dông. 2.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y phßng kÕ to¸n. + KÕ to¸n trëng; phô tr¸ch chung toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong c«ng ty, kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn kiÓm tra c¸c c«ng viÖc do c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ nhµ níc vÒ nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n mµ m×nh cung cÊp + Thñ quü: Cã nhiÖm vô chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn mÆt cña C«ng ty vµ ghi chÐp vµo sæ quü. + KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu, lu gi÷ sæ s¸ch tµi liÖu kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. + KÕ to¸n thanh to¸n : Thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi vµ thanh to¸n néi bé, më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt ghi chÐp hµng ngµy liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi, xuÊt nhËp quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim quý...nhËn ký cîc, ký quü ph¶i theo dâi riªng mét sæ. 4 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ng© n hµng KÕ to¸n than h to¸n KÕ to¸n b ¸n hµn g Thñ quû
 5. 5. + KÕ to¸n ng©n hµng - kª khai nép thuÕ: lµ ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc giao dÞch víi ng©n hµng th«ng qua viÖc theo dâi tiÒn göi, tiÒn vay, tiÒn ®ang chuyÓn, theo dâi h¹n møc ng©n s¸ch cÊp, kª khai nép thuÕ hµng th¸ng vµ quyÕt to¸n thuÕ víi côc thuÕ. 2.2 H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ®ang ¸p dông: HiÖn nay C«ng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh ®ang ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù kÕ to¸n nh sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo ph¸t sinh ë c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp kÕ to¸n chøng tõ cïng lo¹i lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ. H»ng ngµy tõ c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc dïng hµng ngµy ®Ó ghi vµo sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Hµng ngµy tõ c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan vµ ®îc ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi th¸ng, cuèi quý tõ c¸c sæ lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, b¸o c¸o tµi chÝnh. Cuèi th¸ng, cuèi quý ®èi chiÕu víi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Ghi chú : Ghi hµng ngµy Ghi cuối tháng 5 Chứng từ kÕ to¸n B¶ng TH kÕ to¸n chøng tõ cïng lo¹i Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sổ kế toán chi tiết Sổ quỹ Bảng TH số liệu chi tiết Sổ ĐK CT ghi sổ Báo cáo tài chính B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh
 6. 6. §èi chiÕu kiÓm tra 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, đặc điểm hoạt động trong đơn vị sự nghiệp: 3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: Hiện nay Công ty có tổng số lao động và CBCNV là 90 người, trong đó có 25 lao động nữ. Nhiệm vụ của các phòng ban: - Ban Giám đốc: Là người đứng đầu điều hành chung toàn bộ hoạt động của công ty về hành chính tài chính, sản xuất kinh doanh và chịu mọi trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Chỉ đạo chung tình hình kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo Công ty. - Phòng ®iÒu ®é: Tổ chức sắp xếp cán bộ công nhân viên, điều động, điều chuyển của từng bộ phận lao động của Công ty các công việc đối nội, đối ngoại của Công ty. - Phòng kÕ to¸n : Theo dõi và cËp nhËt c¸c sè liÖu vµ chøng tõ ph¸t sinh của Công ty và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo. 3.3. Đặc điểm hoạt động trong đơn vị: - Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức sở hữu vốn: Nguồn vốn tù huy ®éng, vốn vay, vốn chiếm dụng. - Lĩnh vực kinh doanh của một đơn vị: Là vËn chuyÓn vµ mua b¸n c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc Gi¸m §èc Phßng kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng ®iÒu ®é QuÇy Sè 2 QuÇy Sè 3 QuÇ y Sè 1 6
 7. 7. - Tổng số công nhân viên gồm: 90 người, trong đó nhân viên quản lý 15 người. Phần II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN t¹i c«ng ty I. T×nh h×nh vµ c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ 1. T×nh h×nh trang bÞ TSC§ - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 2. Ph©n lo¹i TSC§: B¶ng ph©n lo¹i TSC§ TÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009 §VT: §ång STT Tµi s¶n Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ Tû träng 1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 4.387.113.815 24,7% 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 9.440.086.286 54,7% 3 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 3.907.251.246 16% 4 ThiÕt bÞ v¨n phßng 575.751.205 4,6% Tæng 18.910.202.552 100% + Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: TSC§ ®îc h×nh thµnh sau qu¸ tr×nh thi c«ng, bµn giao nh: Trô së lµm viÖc, nhµ kho, ga ra ®Ó xe... + M¸y mãc thiÕt bÞ: toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh: m¸y b¬m c«ng nghiÖp , m¸y xóc , m¸y ñi , c¸c lo¹i èng níc ... + Ph¬ng tiÖn vËn t¶i: « t« c¸c lo¹i + ThiÕt bÞ v¨n phßng: M¸y tÝnh, m¸y in, m¸y fax... dïng cho kinh doanh vµ qu¶n lý. - Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh: + Nguån vèn vay: 8.256.678.562 ® + Nguån vèn tù bæ sung: 4.563.500.000 ® + Nguån kh¸c: 5.090.023.990 ® 7
 8. 8. Tæng céng: 18.910.202.552® 3. §¸nh gi¸ TSC§ t¹i C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh * ViÖc ®¸nh gi¸ TSC§ ®îc tu©n theo nguyªn t¾c chung cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Cô thÓ, c¨n cø vµo chøng tõ cã liªn quan tíi viÖc h×nh thµnh TSC§, C«ng ty lËp ban kiÓm nhËn TSC§ vµ lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. - §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸: + Nguyªn gi¸ TSC§ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ mua s¾m TSC§ theo ho¸ ®¬n chÝnh. NG = Gi¸ mua TSC§ + CP vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö + ThuÕ (nÕu cã) VD: Th¸ng 12 n¨m 2007 C«ng ty mua m¸y fax theo gi¸: - Ho¸ ®¬n GTGT gi¸ cha thuÕ lµ: 2.250.000® - Chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt: 70.000® - Nguyªn gi¸: 2.320.000® - §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn, h háng. V× vËy trong khi qu¶n lý vµ sö dông TSC§ ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ C«ng ty cßn ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i. Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ = NG TSC§ - GTrÞ hao mßn TSC§ ViÖc ®¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®îc thÓ hiÖn nh sau: B¶ng tæng kÕt gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Th¸ng 2 n¨m 2009 STT Tµi s¶n Nguyªn gi¸ KhÊu hao luü kÕ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 4.387.113.81 5 398.759.192 988.354.623 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 9.440.086.28 6 7.016.014.994 5.424.071.29 2 3 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 3.907.251.24 6 3.230.549.245 676.702.001 4 ThiÕt bÞ v¨n phßng 575.751.205 38.812.273 136.938.932 Tæng 18.910.202.55 2 10.684.135.704 5.226.066.848 8
 9. 9. 4. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ về thủ tục tăng, giảm, lập các chứng từ và phương phát kế toán: 4.1. Hạch toán về thủ tục tăng giảm TSCĐ: 4.1.1. Thủ tục chứng từ tăng C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa VÞªt Nam §éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA THIẾT BỊ K ính gửi: Ban giám đốc Công ty TNHH Cêng ThÞnh Để đáp ứng nhu cầu vËn chuyÓn vµ kinh doanh hiện nay. Bé phËn kinh doanh chón t«i đề nghị với Ban lãnh đạo Công ty đầu tư mua sắm một số thiết bị cần thiết để phục vụ cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty. Trước mắt cần mua sắm một số thiết bị sau: + «t«: 01 cái +xe t¶i : 01 cái Vậy đơn vị đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có phương án để đầu tư mua sắm những thiết bị để đáp ứng với nhu cầu sản xuất hiện nay. Ho»ng Ho¸, ngày 10 tháng 3 năm 2009 Nơi gửi: Giám đèc c«ng ty - Như trên - Lưu đơn vị CÔNG TY TNHH LINH SƠN Văn phòng: Số 9 tổ 1 khối Đuống - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội Tel: 04.878.0015 Fax: 04.878.1697 DĐ: 0912.220.125 Mail: Nguyendong@hn.vnn.vn 9
 10. 10. BÁO GIÁ STT Tên hàng Số lượng ĐV tính (đồng) Thành tiền 1 Máy xúc đào loại Hitachi Ex200-2 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại >80%. Xe mới nhập xuất sứ từ Nhật Bản 1 600.000.000 600.000.000 2 Máy san tự hành laọi Komatsu GD31 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại > 80%. Xuất sứ tại Nhật Bản 1 410.000.000 410.000.000 Cộng 1.010.000.00 0 Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười triệu đồng chẵn (Giá trên đã có thuế 5%) Ghi chú: Công ty chúng tôi giao hàng tại TP Thanh Hoá. Thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản. Công ty Linh Sơn Tài khoản: 43111.00.00507 tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam. - Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 19/3 đến hết ngày 30/3/2009 Rất mong được hợp tác của quý Công ty. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào! 10
 11. 11. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ MUA BÁN - Căn cứ vào Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước. - Căn cứ Nghị định số 17 HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thực hiện pháp lệnh HĐKT. - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và khả năng hàng hoá của hai bên. Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2009 tại văn phòng Công ty TNHH Linh Sơn. Chúng tôi gồm có: Bên A: (Bên bán): Công ty TNHH Linh Sơn Ông: Nguyễn Thế Đông Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 9 khối Đuống - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. Điện thoại: 04.878.0015 Fax: 04.8781697 TK số: 43111.00.00507 Tại NH CPTM Kỹ thương Việt Nam Bên B: (Bên mua): Công ty tr¸ch nhiÖm hò h¹n Cêng ThÞnh Ông: Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: - Thanh Hoá. Sau khi bạc thoả thuận hai bên cam kết ký nội dung HĐKT gồm các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý bán cho bên B với số lượng hàng gồm: STT Tên hàng Số lượng ĐV tính (đồng) Thành tiền 1 Máy xúc đào loại Hitachi Ex200-2 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại >80%. Xe mới nhập xuất sứ từ Nhật Bản 1 600.000.000 600.000.000 2 Máy san tự hành loại Komatsu GD31 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại > 80%. Xuất sứ tại Nhật Bản 1 410.000.000 410.000.000 Cộng 1.010.000.00 0 Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười triệu đồng chẵn Điều 2: Quy cách phẩm chất. 11
 12. 12. Máy đồng bộ nguyên bản, đã qua sử dụng, chất lượng còn lại trên 80% được bên mua đã kiểm tra và chấp nhận tại kho bên A. Điều 3: Điều kiện giao hàng: - Địa điểm giao hàng tại thành phố Thanh Hoá. - Phương tiện vận chuyển: Bên A chịu trách nhiệm vận chuyển. - Thời gian giao hàng: Sau khi bên B thanh toán Điều 4: Phương thức thanh toán - Thanh toán một lần bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản. Điều 5: Điều khoản bổ sung - Bên B có trách nhiệm thanh toán đúng như điều khoản IV đã nêu trong hợp đồng. Điều 6: Điều khoản chung Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn hai bên cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng. Trường hợp thoả thuận không được thì đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng có tính bắt buộc đối với cả hai bên, bên nào có lỗi phải chịu tiền án phí. Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện bên A Đại diện bên B 12
 13. 13. HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: (Giao cho khách hàng) Ngày 20/3/2009 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Linh Sơn Địa chỉ: Yên Viên - Gia Lâm - HN Số TK:...... Điện thoại: 04.8780015 Fax: 04.8781697 Mã số thuế: 01.0094486.1 Tên người mua hàng:.... Đơn vị: Công ty TNHHĐịa chỉ: - Thanh Hoá. Số TK: ..... Hình thức thanh toán: Tiền mặt MST: 28002186581 STT Tên hàng Số lượng ĐV tính (đồng) Thành tiền 1 Máy xúc đào loại Hitachi Ex200-2 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại >80%. Xe mới nhập xuất sứ từ Nhật Bản 1 480.952.381 480.952.381 2 Máy san tự hành loại Komatsu GD31 đã qua sử dụng, chất lượng còn lại > 80%. Xuất sứ tại Nhật Bản 1 300.000.000 Cộng tiền hàng 780.952.381 Thuế suất GTGT 10% tiền thuế VAT 78.095.238 Tổng cộng tiền thanh toán 859.047.619 Số tiền bằng chữ: Tám trăm năm chín triệu, không trăm bốn bảy nghìn, sáu trăm mười chín đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) 13 Mẫu số: 01-GTKT-322 01 - B NQ 051801 Mẫu số: 02-TT QĐ số 1141-TC/CĐKT Ngày 10/11/1995
 14. 14. PHIẾU CHI Ngày 03/12/2009 Số 329 Nợ:........... Có:........... Họ và tên người nhận tiền: Đỗ Viết Triệu Địa chỉ: Xí nghiệp cơ giới Lý do chi: Mua máy móc thiết bị. Số tiền: 857.047.619đ Viết bằng chữ: T¸m tr¨m n¨m m¬i b¶y triÖu, kh«ng tr¨m bèn b¸y ngh×n, s¸u tr¨m mêi chÝn ®ång. Kèm theo chứng từ gốc, Giấy đề nghị tạm ứng. Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ: T¸m tr¨m n¨m m¬i b¶y triÖu, kh«ng tr¨m bèn b¸y ngh×n, s¸u tr¨m mêi chÝn ®ång). Ngày 30/12/2009 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu Thủ quỹ Người nhận (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) BIÊN BẢN NGHIỆM THU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 14
 15. 15. - Căn cứ kế hoạch dự án đầu tư đổi mới dây truyền thiết bị phì hợp với kỹ thuật công nghệ mới. - Căn cứ vào biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 12 tháng 3 năm 2007 về việc quyết định đầu tư mua sắm thiết bị. - Căn cứ hợp đồng kinh tế số /HĐKT ngày 19/3/2007 giữa Công ty và Công ty thương mại Hà Nội. Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2007. Hội nghị gồm có: 1. Ông: Lê Hùng Cương Chức vụ: Giám đốc 2. Ông: Trương Văn Tùng Chức vụ: Trưởng phòng tài vụ. 3. Ông: Đỗ Viết Triệu Chức vụ: GĐ xí nghiệp cơ giới 4. Ông: Thiều Lê Long Chức vụ: Thợ kỹ thuật 5. Ông: Lê Đình Ngọc Chức vụ: Lái máy 6. Ông: Hoàng Quốc Hương Chức vụ: Lái máy Đã tiến hành nghiệm thu: máy xúc đào loại Hitachi Ex200-2 và máy san tự hành loại Komatsu GD 31. Căn cứ vào biên bản giao nhận của hai Công ty và kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật của máy như sau: 1. Máy xúc: + Nước sản xuất: Nhật Bản + Nhãn hiệu: Hitachi Ex200-2 + Model: HA 45C - S Số khung: 2023 Tổng giá trị tài sản bao gồm cả thuế GTGT: 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng chẵn). 2. Máy san: + Nước sản xuất: Nhật Bản + Nhãn hiệu Komatsu GD31 + Model: KM 40A-S Số khung: 2596 Tổng giá trị tài sản bao gồm cả thuế GTGT: 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng chẵn). Tình trạng kỹ thuật + Phần máy: Các bộ phận đầy đủ, hoạt động bình thường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. + Phần gầm và hệ thống công tác: Đầy đủ, hoạt động bình thường. + Phần điện, vỏ: Các bộ phận đầy đủ, hoạt động bình thường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết luận: Chất lượng máy còn lại đạt trên 80%. 15
 16. 16. Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đưa tài sản vào sử dụng và giao tài sản trên cho đội thi công cơ giới quản lý. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN THANH TOÁN Kính gửi: - Ban giám đốc Công ty - Phòng tổ chức, phòng tài vụ Tên tôi là: Lê Hồng Khánh Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch Tôi xin thanh toán số tiền như sau: Thực hiện nhiệm vụ của Ban lãnh đạo giao tôi đã chi một số tiền phục vụ cho việc chạy thử của máy san tự hành Komatsu GD31 với số tiền là 25.750.000đ (bao gồm cả 5% thuế VAT). Vậy tôi viết giấy này xin Ban lãnh đạo Công ty cho tổi được thanh toán số tiền trên. Thanh Hoá, ngày 25 tháng 3 năm 2009 Người làm giấy Lê Hồng Khánh 16
 17. 17. Căn cứ vào Hợp đồng nghiệm thu, biên bản giao nhạn TSCĐ số 02 - BBGN ngày 25/3/2007 lập bảng kê phân loại. Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh BẢNG KÊ PHÂN LOẠI Bên có tài khoản 111 Ngày 25/3/2009 Số: 26/BK STT Nội dung Số tiền Ghi Nợ các TK 211 ... 113 1 Máy xúc đào loại Hitachi Ex 200-2 600.000.000 480.952.38 1 29.047.620 Máy san tự hành loại Komatsu GD31 410.000.000 300.000.00 0 20.750.000 1.010.000.000 780.952.38 1 29.797.620 Sau khi thanh lý kết thúc kế toán ghi huỷ thẻ TSCĐ PHIẾU THU Số: 105 Ngày 30 tháng 12 năm 2009 Nợ TK 111 Có TK721 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Văn An Địa chỉ: 445 Nguyễn Trãi - Thanh phố Thanh Hoá Lý do nộp: Tiền thu hồi thanh lý máy lu Số tiền: 56.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu đồng chẵn) Kèm theo chứng từ gốc Ngày 30 tháng 5 năm 2007 TT đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu Người nộp Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trích bảng: 17 Mẫu số: 01-VT QĐ số 1141-TC/CĐKT Ngày 11/11/1995 của BTC
 18. 18. BẢNG TỔNG HỢP TĂNG GIẢM TSCĐ Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 ĐVT: Đồng Nhóm TSCĐ chỉ tiêu Dụng cụ quản lý Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Tổng I. Nguyên giá TSCĐ 1. Số dư đầu kỳ 575.751.205 4.387.136.815 9.447.761.286 3.907.251.24618.317.960.752 2. Số tăng trong kỳ Trong đó: - Mua mới - XD mới 780.952.381 780.952.381 780.952.381 780.952.381 3. Số giảm trong kỳ Trong đó: - Thanh lý - Nhượng bán 446.719.000 446.719.000 446.719.000 446.719.000 4. Số dư cuối kỳ Trong đó: - Đang sử dụng, đã khấu hao hết 575.751.205 575.751.205 4.387.136.815 4.387.136.815 10.675.438.667 9.447.767.286 3.907.251.246 3.907.251.246 19.545.557.933 18.317.966.752 II. Giá trị hao mòn 1. Đầu kỳ 75.080.000 398.759.192 4.023.694.994 1.230.549.245 5.728.011.431 2. Tăng trong kỳ 3. Giảm trong kỳ 196.350.000 4. Số cuối kỳ 75.080.000 398.759.192 3.827.314.994 1.230.549.245 5.728.011.431 III. Giá trị còn lại 1. Đầu kỳ 93.063.205 988.354.623 2.424.071.292 676.702.001 4.182.191.121 2. Cuối kỳ 136.938.932 988.354.623 2.424.071.292 676.702.001 4.226.066.848 2.1.Chứng từ sổ sách kế toán (Quy trình luân chuyển các số kế toán chi tiết và tổng hợp) Sổ sách: Chứng từ: + Sổ TSCĐ + Thẻ TSCĐ + Chứng từ ghi sổ + Sổ đăng ký CTGS + Sổ cái TK 211, 214 Mối quan hệ giữa chứng từ ghi sổ và sổ kế toán TSCĐ 18 Biên bản giao nhận Biên bản thanh lý Biên bản đánh giá lại Biên bản bàn giao sửa chữa lớn + Biên bản giao nhận + Biên bản thanh lý + Biên bản đánh giá lại + Biên bản bàn giao sửa chữa lớn
 19. 19. Hàng ngày căn cứ vào thẻ TSCĐ kế toán vào sổ TSCĐ. Từ chứng từ gốc trên kế toán vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. Từ bảng phân bổ kế toán vào chứng từ ghi sổ. Hàng ngày từ các chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ cái tài khoản 211, 214. Cuối tháng, cuối quý từ các sổ lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính. Hàng ngày và định kỳ so sánh giữa sổ cái và sổ TSCĐ. Cuối tháng đối chiếu số đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và báo cáo tài chính. BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Căn cứ vào Công văn số 15/GTGT-CG ngày 10/3/2007 của Xí nghiệp cơ giới đã được Giám đốc Công ty CP CTGT Thanh Hoá phê duyệt. Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2007. Hội đồng thanh lý gồm: Ông: Lê Văn Đâu Chức vụ: Giám đốc Công ty Ông: Lê Thanh Sơn Chức vụ: Trưởng phòng kế toán Ông: Đỗ Viết Triệu Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Bà: Nguyễn Thị Giáp Chức vụ: Kế toán xí nghiệp cơ giới Ông: Bùi Ngọc Thạch Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật. Đã cùng nhau tiến hành thanh lý tài sản cố định : Máy Lu Sharp 2030 - Số hiệu: 304957 - Nước sản xuất: Nhật Bản - Năm đưa vào sử dụng: 7/2002 Số thẻ: A19 - Nguyên giá TSCĐ: 226.719.000đ - Giá trị hao mòn tính đến ngày thanh lý: 196.350.000đ 19 Thẻ TSCĐ Sổ TSCĐ Bảng phân bổ KH TSCĐCT ghi sổ Sổ ĐK CT Sổ cái TK 211, 214 Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính
 20. 20. - Giá trị còn lại của TSCĐ: 30.369.000đ - Tình trạng thực tế: Máy đã hỏng không thể sửa chữa được. - Xác định phế liệu thu hồi tối thiểu: 21.000.000đ Biên bản ký xong hồi 14 giờ cùng ngày. Phòng kế toán GĐ xí nghiệp GĐ.Công ty (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày 25 tháng 3 năm 2009 20
 21. 21. - Căn cứ yêu cầu đầu tư chiều sâu của Xí nghiệp cơ giới. - Căn cứ Nghị quyết số 266/TVSD ngày 1/4/2007 của Giám đốc Công ty về việc bàn giao TSCĐ. Gồm có: A. Đại diện bên giao: Ông: Lê Văn Đâu Giám đốc Công ty Ông: Lê Thanh Sơn Kế toán trưởng B. Đại diện bên nhận: Ông: Đỗ Viết Triệu Giám đốc xí nghiệp Ông: Thiều Lê Long Kỹ thuật Bà: Nguyễn Thị Giáp Kế toán Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Lái máy Địa điểm giao nhận: Xí nghiệp cơ giới Xác nhận việc giao nhận như sau: TT Tên, ký hiệu, quy cách TSCĐ Số hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Nguyên giá Tỷ lệ hao mòn % TL kỹ thật đi kèm Máy xúc đào loại HI Tachiex 200-2 Nhật Bản 2007 480.592.38 1 10 Loại san lấp hành loại Komatsu GD31 Nhật Bản 2007 300.000.00 0 10 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhận Người giao (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 21
 22. 22. Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ Ngày 25 tháng 3 năm 2009 Số: 15 Nợ TK211 Có TK 412 - Căn cứ Quyết định số 15 ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đánh giá lại TSCĐ. - Ông: Nguyễn Đức Trung - Đại diện bên A - Chủ tịch Hội đồng. - Ông: Lê Văn Sơn - Trưởng phòng kế toán - Ông: Đỗ Viết Triệu - Giám đốc xí nghiệp Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây: STT Tên, mã hiệu quy cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch NG HM GT còn lại Tăng Giảm A B C D 1 2 3 4 5 6 1 Máy xúc Hitachi Ex200-2 02BBGN A17 540.952.381159.820.160381.132.221300.000.000 20% Cộng x x 540.952.381159.820.160381.132.221300.000.000 Ghi chú: - Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra cột 3 tương ứng cột 1, 2, 3. Kết luận: Chất lượng máy còn đạt trên 80% Ngày....tháng....năm....... Uỷ viên/người lập Kế toán trưởng Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 22 Mẫu số: 04-TSCĐ Ban hành theo QĐ số 15-/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
 23. 23. Công ty TNHH Cêng ThÞnh BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH Ngày 29 tháng 3 năm 2009 Số: 16 Nợ TK335 Có TK 241 - Căn cứ Quyết định số 15 ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đánh giá lại TSCĐ. - Ông: Lê Văn Đâu - Chức vụ: Giám đốc - Đại diện bên giao đơn vị sửa chữa - Ông: Nguyễn Văn Nam - Chức vụ: GĐ xí nghiệp - Đại diện bên nhận đơn vị có TSCĐ. Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau: Tên bộ phận sửa chữa Nội dung (mức độ) công việc sửa chứa Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra Nhà cấp 4 + Móng công trình phụ Sửa chữa lại toàn bộ khui nhà cấp 4 80.000.000 75.000.000 Đã hoàn thành bàn giao Cộng Kết luận: Hai bên đã kiểm tra và kết luận công trình đã hoàn thành so với tiến độ để đưa vào sử dụng. Ngày....tháng....năm....... Kế toán trưởng Đại diện đơn vị nhận Đại diện đơn vị giao (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 23 Mẫu số: 04-TSCĐ Ban hành theo QĐ số 15-/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
 24. 24. Công ty TNHH Cêng ThÞnh CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 02 tháng 11 năm 2009 Số: 251 ĐVT: Đồng Trích yếu Tài khoản Số tiền Nợ Có Nợ Có Thu hồi thanh thanh lý 111 721 333 36.000.000 34.200.000 1.800.000 Cộng 36.000.000 36.000.000 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 11 năm 2009 ĐVT: Đồng Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng 249 01/11/2007 226.719.000 250 02/11/2007 1.000.000 251 02/11/2007 36.000.000 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 211 Tháng 12 năm 2009 ĐTV: Đồng 24
 25. 25. Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Dư đầu kỳ 9.910.205.552 Số phát sinh Mua máy san 111 215.000.000 Mua máy xúc 111 480.952.381 Thanh lý máy lu 214 196.350.000 821 30.369.000 ........ ............ ............... ........... ............. ............ Cộng phát sinh 595.952.381 226.719.000 Dư cuối kỳ 10.279.435.933 2.2. Phương pháp tính khấu hao và tỷ lệ khấu hao: Việc tính khấu hao của Công ty được thực hiện theo đúng quý và tính cho từng TSCĐ. Đối với TSCĐ thuộc khối văn phòng xí nghiệp chi phí trích khấu hao được hạch toán vào TK 627, còn TSCĐ thuộc khối phòng ban văn phòng Công ty thì chi phí khấu hao tính vào TK642. * Phương pháp tính khấu hao như sau: Mức khấu hao = Nguyên giá x Tỷ lệ khấu hao Với tỷ lệ khấu hao được quy định cho từng TSCĐ, kế toán phải tính khấu hao cho từng loại tài sản sau đó tính tổng mức khấu hao toàn Công ty theo quý. * Tỷ lệ khấu hao được tính như sau: - Đối với nhà cửa, vật kiến trúc (20 năm) : 5%/năm - Đối với máy móc thiết bị (6 năm) : 16,7%/năm - Đối với phương tiện vận tải (10 năm) : 10%/năm - Đối với thiết bị văn phòng (4 năm) : 25%/năm Nguyên tắc tính khấu hao của Công ty là phát sinh tăng, giảm TSCĐ tháng nào tiến hành trích khấu hao luôn từ tháng đó. VD: Đối với khấu hao phương tiện vận tải trong niên độ kế toán không phát sinh tăng, giảm. Quý I tính khấu hao như sau: Khấu hao quý I nhà cửa: 1.021.830.427 x 5% x 12 3 = 12.772.868đ Khấu hao quý I máy móc thiết bị: = 6 292.071.424.2 x 16,7% x = 5.053.238đ Khấu hao quý I phương tiện vận tải: = 574.070.5 12 3 %10 10 001.072.676 =×× đ Khấu hao quý I thiết bị văn phòng: = 074.140.2 12 3 %25 4 932.983.136 =×× đ 25
 26. 26. Trích bảng: Công ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Cêng ThÞnh BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ QUÝ I + II + III + IV NĂM 2007 TT Tên tài sản Mức KH năm Khấu hao quý I + II Khấu hao quý II + IV I. Tài sản vốn vay Ngân hàng 1.371.000.000 500.141.000 500.141.000 1 Máy lu rung Kobeco 100W 150.000.00 75.000.000 75.000.000 2 Lu rung 8 tấn 120.000.000 60.000.000 60.000.000 3 Máy xúc Hitachi X120 84.000.000 42.000.000 42.000.000 4 Trạm trộn bê tông nhựa 209.000.000 104.500.000 104.500.000 5 Lu R2 Sakai Nhật 35.700.000 17.850.000 17.850.000 6 Lu ĐK 7610 Sakai Nhật 38.500.000 19.250.000 19.250.000 7 Máy rải bê tông nhựa 59.800.000 29.900.000 29.900.000 8 Lu Sakai Nhật 12 tấn 41.500.000 20.700.000 20.700.000 9 Xe ô tô Ford 72-44 95.000.000 47.500.000 47.500.000 10 Máy xúc Hitachi Ex 200-2 108.800.000 54.400.000 54.400.000 11 Lu lốp Nhật 35.300.000 13.825.000 13.825.000 12 Máy san Nhật 57.000.000 28.500.000 28.500.000 13 Máy ủi bánh xích 88.400.000 44.200.000 44.200.000 14 Lo rung Bomac 12 tấn 178.200.000 86.100.000 86.100.000 15 Xe ô tô Ifa 53-24 36.800.000 18.400.000 18.400.000 15 Xe ô tô Kamat 51-18 188.700.000 16.700.000 16.700.000 II Tài sản vốn khác 20.000.000 67.750.000 67.750.000 1 Khu nhà làm việc văn phòng C.ty 3.000.000 10.000.000 10.000.000 2 Khu làm việc văn phòng XN 4.000.00 1.500.000 1.500.000 3 Biến thế điện 50KWA 16.000.000 2.000.000 2.000.000 4 Lu R12 D242 17.000.000 500.000 500.000 5 Lu R12 D65 3.000.000 1.000.000 1.000.000 6 Máy ép khí (1) 3.000.000 1.500.000 1.500.000 7 Máy ép khí (2) 3.000.000 1.500.000 1.500.000 8 Máy ép khí (3) 3.000.000 1.500.000 1.500.000 9 Đầm các 2 kỳ 1.000.000 500.000 500.000 10 Máy phát điện 1,5KWA 1.000.000 500.000 500.000 11 Máy trộn bê tông 3.000.000 1.500.000 1.500.000 12 Máy ép khí TQ (4) 4.000.000 2.000.000 2.000.000 12 Máy nghiền đá 5.000.000 2.500.000 2.500.000 14 Máy nghiền mini 1.000.000 500.000 500.000 15 Xe ô tô Ifa 10 - 30 14.000.000 1.000.000 1.000.000 16 Xe ô tô con 50-19 55.000.000 27.500.000 27.500.000 17 Xe con u oát 46-20 8.400.000 3.600.000 3.600.000 18 Máy tính LG 3.000.000 1.500.000 1.500.000 19 Ti vi WGA 5.300.000 2.650.000 2.650.000 20 Máy vi tính (PKT) 2.500.000 1.250.000 1.250.000 21 Máy tính + in (PKH) 5.700.000 2.850.000 2.850.000 22 Ti vi VTB 3.300.000 1.650.000 1.650.000 26
 27. 27. II. T×nh h×nh kÕ to¸n tæng hîp TSC§: 1. Tài khoản sử dụng: * Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 211 T¸c dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu: Nî TK 211 Cã xxx Sè ph¸t sinh t¨ng : - Nguyªn gi¸ TSC§ do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµn giao, do mua s¾m, gãp vèn liªn doanh, tù chÕ.... - §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ do x©y l¾p, trang bÞ thªm, c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§. - §iÒu chØnh t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ Ph¸t sinh gi¶m: - Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c, thanh lý, nhîng b¸n, ®em gãp vèn kinh doanh. - Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do th¸o bít mét sè bé phËn. - §iÒu chØnh gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. Sè d cuèi kú: Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cßn cuèi kú 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 2.1. Kế toán tăng, giảm TSCĐ: Tại công toàn bộ các nghiệp vụ về TSCĐ, các chứng từ hoá đơn hợp đồng, biên bản giao nhận TSCĐ được giao cho kế toán tổng hợp. + Khi phát sinh nghiệp vụ mua TSCĐ, kế toán ghi: Nợ TK 211: Giá mua TSCĐ Nợ TK 133: Thuế GTGT Có TK 111, 112, 341... tổng giá thanh toán. Khi phát sinh chi phí tài sản đưa vào sử dụng, đưa chi phí vào nguyên giá kế toán ghi: Nợ TK 211: Chi phí đưa vào sử dụng Nợ TK 113: Thuế GTGT Có TK111, 112, 141... tổng giá thanh toán khi doanh nghiệp trả vốn vay mua sắm TSCĐ, đồng thời phải trả lãi đầu tư. 27
 28. 28. Vay theo tỷ lệ nhất định: 0,5% tháng. Thông thường doanh nghiệp thanh toán lãu vay bằng tiền gửi Ngân hàng, hạch toán và TK 627 sau đó kết chuyển vào giá thành sản phẩm. Nợ TK 627 Có TK 112 / trả lãi tiền vay. VD1: Vào ngày 20/01/2007 Công ty mua 01 máy san tự hành Komatsu Gd31. Giá mua chưa thuế là: 200.000.000đ, thuế VAT 5%, chi phí đưa vào sử dụng là 15.000.000đ, VAT 5%. Trả bằng tiền mặt. + Căn cứ vào chứng từ kế toán: Hoá đơn mua hàng, biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán tiến hành ghi nghiệp vụ phát sinh. Nợ TK 211 (2113) : 200.000.000đ Nợ TK 133 : 10.000.000đ Có TK111 : 210.000.000đ Đồng thời chi phí phát sinh đưa vào sử dụng trả bằng tiền mặt. Nợ TK 211 (2113) : 15.000.000đ Nợ TK 133 : 750.000đ Có TK 111 : 15.750.000ss SỔ CÁI TÀI KHOẢN 211 Tháng 12 năm 2010 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Dư đầu kỳ 9.910.202.552 Số phát sinh 231 Mua máy san 111 215.000.000 Mua máy xúc 111 480.952.381 249 Thanh lý máy lu 214 196.350.000 821 30.369.000 ...... ....... ........... ... ......... .............. Cộng số phát sinh 595.952.381 226.719.000 Dư cuối kỳ 10.279.435.933 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 28
 29. 29. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) KẾT LUẬn Công ty tr¸ch nhiÖm HH Cêng ThÞnh là một Công ty có nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Trong quá trình tìm hiểu thực tại Công ty em nhận thấy rằng chỉ dựa trên kiến thức đã học ở trường vẫn chưa đủ mà còn phải có kiến thức thực tế, phải nắm vững những vấn đề đang diễn ra. Đây là thời gian em thử nghiệm những kiến thức của bản thân đã được học vào công tác thực tế, nó giúp em hiểu sâu những kiến thức mình đã có. Thời gian thực tập ở Công ty tr¸ch nhiÖm hu h¹n Cêng ThÞnhđược sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban có liên quan, đặc biệt là cán bộ nhân viên phòng kế toán cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo và sự cố gắng của bản thân tiếp cận với công việc thực tiễn. Vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề “Kế toán tài sản cố định”. Đồng thời em đã nhận thức về hệ thống hoá thực tế công tác hạch toán TSCĐ của Công ty theo một trình tự khoa học hợp lý. Qua đó em mạnh dạn đưa một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán 29
 30. 30. TSCĐ của Công ty góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nói chung và bộ máy kế toán nói riêng. Do trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế còn ít, thời gian thực tập tìm hiểu chưa nhiều nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, của thầy cô giáo và đặc biệt là phòng kế toán công ty để làm cho chuyên đề của em được phong phú về lý luận và sát với thực tiễn của Công ty. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ! Thanh Hoá, tháng7 năm 2010 Học sinh Ph¹m ThÞ Ngäc Linh 30
 31. 31. Công ty tr¸ch nhiÖm HH Cêng ThÞnh SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2009 TT Tên tài sản Năm sử dụng Tại thời điểm 01/01/09 Khấu hao năm 2009 Tại thời điểm 31/12/2007 Nguyên giá Hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại Giá trị còn lại Xí nghiệp Ngân hàng Xí nghiệp Ngân hàng Xí nghiệp Ngân hàng I. Tài sản cố định 14.414.796.70 4 8.806.907.15 6 5.607.889.54 8 1.216.677.69 2 4.391.211.85 6 A. Nhà cửa 1.701.473.574 526.785.628 1.174.687.94 6 132.624.676 1.042.063.27 0 B. Máy móc thiết bị 9.841.973.608 5.885.340.50 2 3.956.633.10 6 924.311.003 3.032.322.10 3 C.Phương tiện vận tải 2.644.277.674 2.179.178.65 7 465.099.017 152.320.957 312.778.060 D. TSCĐ khác 227.071.848 215.602.369 11.469.479 7.421.056 4.048.423 II Tài sản tăng 4.269.278.521 4.269.278.52 1 213.493.308 4.055.785.21 3 A. Nhà cửa 147.787.826 147.787.826 18.473.478 129.314.348 B. Máy móc thiết bị 4.067.599.595 4.067.599.59 5 191.670.325 3.875.929.27 0 C. Phưong tiện vận tải 53.891.100 53.891.100 3.349.505 50.541.595 III Tài sản giảm 1.603.683.225 1.298.928.39 5 304.754.830 304.754.830 A. Nhà cửa 31
 32. 32. B. Máy móc thiết bị 1.603.683.225 1.298.928.39 5 304.754.830 304.754.830 Cộng 17.080.392.00 0 7.507.978.76 1 9.572.413.33 9 1.430.172.00 0 8.142.242.23 9 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TT Chỉ tiêu Toàn DN TK 627 - Chi phí sản xuất chung TK 642 CP QLDN NG TSCĐ SKH XN cơ giới XN số 1 XN số 2 XN số 4 XN số 5 XN số 6 XN số 7 XN số 8 Cộng I Số khấu hao tháng trước 15.000.000 1.780.000 1.680.000 1.350.000 1.930.000 1.860.000 1.450.000 2.150.000 1.550.000 13.750.000 1.250.000 II Số khấu hao tăng trong tháng 8.904.886 45.211.000 5.011.000 5.000.000 4.800.000 5.200.000 5.000.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000 40.211.000 5.000.000 II Số khấu hao giảm trong tháng 6.881.000 10.881.000 1.220.000 1.201.000 1.320.000 1.100.000 1.020.000 1.000.000 1.020.000 1.200.000 1.000.000 2.000.000 IV Số KH tháng này (IV = I + II - III) 49.330.000 5.130.000 5.000.000 49.000.000 5.000.000 5.200.000 5.100.000 5.100.000 5.000.000 40.330.000 9.000.000 32
 33. 33. nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 33

×