IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders

Karel Van Isacker
Karel Van IsackerPhoenixKM (ceo) em PhoenixKM
Ondersteunende trainingen en zelfhulpgroepen voor ouders van
jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking met
betrekking tot seksuele opvoeding, technieken en passend gedrag.
INCLUEDUSEX
2018-1-ES01-KA204-050062
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Dit is een training voor seksuele opvoeding voor ouders om ouders met kinderen en
jongeren met een beperking te begeleiden, waarbij de nodige informatie,
onderwerpen en benaderingen worden aangereikt die besproken moeten worden
tijdens het geven van seksuele voorlichting.
Hoofdstuk 1: Kennis van Seksuele
Voorlichting
1.1 Gevolgen van een gebrek aan seksualiteit/kennis
1.2 Seksuele onwetendheid
1.1 Gevolgen van een gebrek aan
seksualiteit/kennis
Het totale gebrek aan seksuele voorlichting voor tieners met een beperking is met
name verontrustend gezien het feit dat personen met een beperking een veel groter
risico lopen op aanranding en seksueel misbruik. Kinderen met een beperking
lopen tot vier keer meer kans om te worden misbruikt en vrouwen met een
beperking bijna 40 procent meer kans om op volwassen leeftijd te worden
misbruikt.
 Ongewenst seksueel gedrag
- Masturbatie in het openbaar
- Masturbatie verslaving
- Praten over intieme dingen in het openbaar met
vreemden
- Intimidatie via internet
- Ongezonde relaties
- Gebrek aan respect voor zichzelf of de partner
www.teenvogue.com/story/disabled-sex-ed
1.2 Seksuele onwetendheid
Seksuele voorlichting is lange tijd alleen als een persoonlijke
aangelegenheid beschouwd, iets wat niet in het openbaar moet worden
besproken. Er zijn zorgen over de geschiktheid van seksuele voorlichting
op scholen en sommige leerkrachten voelen zich niet op hun gemak om
het te onderwijzen of ouders willen niet dat hun kinderen het leren, wat
leidt tot problemen als:
 Ongewenste zwangerschappen
 Geen zwangerschappen
 Seksueel geweld
 Desexualisatie
 Ziekten (AIDS, SOA’s)
 Gebrek aan hygiëne
Soorten beprekingen:
■ Doof-Blindheid
■ Intellectuele beperkingen
■ Leerstoornissen
– Autisme Spectrumstoornissen (ASD)
■ Fysieke beperkingen
– Ruggenmergletsel
■ Complexe beperkingen
– Spina Bifida
– Cerebrale Palsy (CP)
Hoofdstuk 2: Welke kennis moet ik als
ouder hebben voordat ik met mijn kind over
seksuele voorlichting praat?
2.1 Wat Seksualiteit betekent?
2.2 Op welke leeftijd moet ik met mijn kind over Seksuele Opvoeding beginnen te
praten?
2.2.1 Het onderwijzen van typische kinderen over seksuele voorlichting
2.2.2 Zijn jongeren die seksuele voorlichting krijgen, meer geneigd om seksueel
actief te zijn?
2.3 Hoe de beperking van mijn kind invloed kan hebben op zijn of haar normale
seksleven?
2.4 Sociale mythen en discriminatie over beperking en seksualiteit
2.5 Culturele en religieuze overtuigingen
2.1 Wat Seksualiteit betekent
 Seksualiteit is veel meer dan
lichaamsdelen en seks (hoewel het ook
deze dingen omvat).
 Seksualiteit omvat onze genderidentiteit
(het kerngevoel dat we vrouw of man zijn).
 Seksualiteit omvat ook de rol van het
geslacht (het idee van hoe we ons moeten
gedragen omdat we een vrouw of man
zijn).
 Seksualiteit omvat onze seksuele
geaardheid (heteroseksueel,
homoseksueel, biseksueel, transseksueel,
etc.).
 Seksualiteit omvat ook hoe we ons voelen
over ons lichaam. We noemen dat
"lichaamsbeeld", en een slecht
lichaamsbeeld kan een diepgaand effect
hebben op ons vermogen om gezonde
relaties te hebben. Een persoon met een
slecht lichaamsbeeld denkt misschien niet
dat hij of zij een goede partner verdient, en
dus kan hij of zij bereid zijn om genoegen
te nemen met iemand die hem of haar niet
respecteert of die hem of haar misschien
zelfs misbruikt
www.srcp.org/for_all_parents/definition.html
 Seksualiteit omvat onze seksuele
ervaringen, gedachten, gedachten,
ideeën en fantasieën.
 Seksualiteit omvat de manier waarop de
media, familie, vrienden, religie, leeftijd,
levensdoelen en ons gevoel van
eigenwaardevorm geven aan ons
seksuele zelf.
 Seksualiteit omvat hoe we intimiteit,
aanraking, liefde, medeleven, vreugde
en verdriet ervaren.
www.autimates.com/autism-sexuality-taboo-broken-yet
“"Iedereen weet dat de seksualiteit een integraal
onderdeel is van het leven en niet alleen de
aanwezigheid - of afwezigheid - van een orgasme.
Seksualiteit is de energie die je motiveert om liefde,
contact en intimiteit te vinden, en die onze gevoelens
uitdrukt, in de manier waarop mensen elkaar raken en
worden aangeraakt. Seksualiteit beïnvloedt gedachten,
gevoelens, (inter)acties en zowel de fysieke als de
mentale gezondheid. Fatima Kwant, 2017
2.2 Op welke leeftijd moet ik met mijn kind over Seksuele
Opvoeding beginnen te praten?
2.2.1 Typische kinderen onderwijzen over seksuele voorlichting
■ Van geboorte tot de leeftijd van 2 jaar
Het verwerken van de juiste namen voor geslachtsdelen in dagelijkse activiteiten zoals
baden. Omdat kinderen deze woorden nodig hebben om gezondheidskwesties of verwondingen
te communiceren..
■ Van 2 tot 5 jaar oud
Een belangrijk aandachtspunt voor deze leeftijdsgroep is het leren over grenzen en wat wel en
niet gepast is als het gaat om aanraken - of aangeraakt worden door andere mensen.
Bij het opvoeden van een kind met een beperking moeten we altijd zoeken naar de typische
ontwikkeling en proberen de leemten op te vullen waar ons kind mee te maken kan krijgen,
met materiële aanpassingen en verschillende onderwijsmethoden. Op die manier hebben we
altijd een opleiding te zoeken en te geven aan onze kinderen.
■ Van 6 tot 8 jaar oud
 Digitale ruimtes: Bespreek hoe u veilig kunt verkennen, zelfs als uw kind nog een paar
jaar niet onbeheerd het internet zal gebruiken. U hoeft niet vooruit te lopen op het
uitleggen van pornografie aan kinderen, maar wees bereid om ze er overheen te laten
struikelen en onthoud dat het niet nodig is om pornografie te presenteren als iets ergs, u
zult willen zeggen dat dit soort websites alleen voor volwassenen zijn.
 Masturbatie: sinds de leeftijd van acht jaar zijn de meeste kinderen begonnen met het
verkennen van hun lichaam. Kader het als iets dat, terwijl normaal, in privé wordt gedaan,
en vergeet niet om juiste hygiëne toe te passen..
 Sexueel Geweld: Beginnend met de grondbeginselen, zoals hoe niemand hen zonder
hun toestemming zou moeten aanraken, dan het onderwerp een paar dagen later
opnieuw bekijken om te meten wat zij begrepen en hoe zij voelen.
Het is cruciaal dat zelfs jonge kinderen leren vragen te stellen voordat ze iemand anders
aanraken. Lessen over delen, touch-based games zoals kietelen en je eigen grenzen
stellen, zoals een kind vertellen wanneer het wel en niet goed is om op je schoot te klimmen,
helpen allemaal om een meer intuïtief begrip van toestemming te creëren" Cory Silverberg
 Het uitleggen van het mechanisme van seks aan kinderen: Het hangt er
allemaal van af of je kind er klaar voor lijkt te zijn, anders is het goed om het een
beetje uit te stellen als je denkt dat ze het niet zullen begrijpen.
 Puberteit: Als kinderen rond de leeftijd van zes jaar zijn, kan dit een eenvoudige
discussie zijn over hoe lichamen veranderen naarmate we groeien. Je kunt
bijvoorbeeld foto's van toen ze klein waren vergelijken met hoe ze er nu uitzien.
Het is ook aan te raden om de meer gedetailleerde puberteitspraat te bewaren tot
vlak voordat uw kind of die in haar leeftijdsgenootjes het beginnen te ervaren.
■ Van 9 tot 12 jaar oud
 Seksisme en seksualisering: Gebruik voorbeelden uit de media of zelfs in uw
eigen gemeenschap, bijvoorbeeld een grootouder die vindt dat jongens maar kort
haar moeten hebben om discussies op gang te brengen. Deze chats kunnen
deprimerend zijn, maar ondersteunen kinderen om hun kracht te vinden en wijzen
op positieve voorbeelden van individuen die stereotypen hebben overwonnen..
 Veranderingen: Deze leeftijd zit vol emotionele en sociale veranderingen, en
vooral meisjes kunnen worstelen met lichaamskwesties. Leer uitleggen en
ondersteunend te zijn. Focus ook in de hygiëne, seksuele en zelfzorg.
 Veilig vrijen: Tegen de leeftijd van 11 jaar wil je gesprekkenbeginnen over
seksuele keuzes en veilig vrijen (onderzoek toont aan dat tieners betere keuzes
maken als ze de risico's kennen). Je moet de verschillende soorten
anticonceptie benadrukken en de basisprincipes van de werking ervan
uitleggen.
 Lichaamsverandering: Deze leeftijd zit vol emotionele en sociale
veranderingen, en vooral meisjes kunnen worstelen met lichaamskwesties. Leg
uit wat er gebeurt en laat hen weten dat het een norma is.
 Digitale ruimte: Praat eerlijk gezegd over hoe het delen van naakte of seksueel
expliciete foto's van zichzelf of hun leeftijdgenoten illegaal kan zijn. Ook hoe om
eerbiedig aan anderen online te zijn, wanneer de high-profile verhalen bij het
sexting of de online intimidatie in het nieuws zijn, gebruik hen als spring-off
punten om uw kind te vragen hoe zij gelijkaardige situaties zouden behandelen..
"Seksualiteitseducatie erkent de primaire rol van de ouders en
het gezin als een bron van informatie, ondersteuning en zorg
bij het vormgeven van een gezonde benadering van
seksualiteit en relaties. UNESCO, 2009
■ Tieners: als je tot nu toe stil bent geweest over seks, is het aan
te raden om met je tiener te gaan zitten en te zeggen dat je je
manier van doen aan het veranderen bent.
 U zult de lezingen willen minimaliseren, tieners hebben echte
gesprekken over anticonceptie nodig, misschien wilt u zelfs
condooms of een doktersafspraak voor hormonale anticonceptie
leveren.
 U wilt uw kind in staat stellen om risico's te evalueren en goede
beslissingen te nemen. Help kinderen te begrijpen dat ze een
gevoel hebben, een innerlijke stem, en ze kunnen en moeten
ernaar luisteren, want dit is een groot deel van wat seksuele
voorlichting is. En door de juiste onderwerpen op de juiste leeftijd
te bespreken, stelt u uw kind in staat om dat te doen..
Al vroeg in het leven met je kinderen praten over seks en seksualiteit loont echt de
moeite als ze hun tieners eenmaal hebben geraakt. Als je hebt vastgesteld dat je
openstaat voor het bespreken van deze onderwerpen, "je kinderen zullen zich
waarschijnlijk meer op hun gemak voelen om met je te praten en je vragen te stellen",
zegt Thornhill.
www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
2.2.2 Zijn jongeren die seksuele voorlichting krijgen,
meer geneigd om seksueel actief te zijn?
Een onderzoek van
UNESCO uit 2009 levert harde
gegevens op over hoe
seksuele voorlichting het
gedrag kan beïnvloeden. Het
overzicht bekeek 87 studies
van over de hele wereld en
vond :
"Bovendien blijkt uit onderzoek dat
kinderen en jongeren, terwijl de
volwassenen bezig zijn met een debat
over de beste manier om het probleem
aan te pakken, informatie voor zichzelf
krijgen uit verschillende bronnen,
waaronder het internet, tijdschriften, hun
vrienden of de televisie.”
www.abc.net.au/health/talkinghealth/factbuster/stories/2013/04/18/3739632.htm
 Geen van de programma's leidde tot eerdere seksuele activiteiten bij jongeren;
 Meer dan een derde van de programma's vertraagde seksuele activiteit;
 Een derde van de programma's leidt tot een afname van de frequentie van seks;
 Een klein percentage (3 procent) bleek de frequentie van seks te verhogen;
 Meer dan een derde van de programma's leidt tot een afname van het aantal
seksuele partners dat deelnemers hebben;
 Geen van de programma's leidde tot een toename van het aantal seksuele
partners.
2.3 How my child’s disability can affect him or she for having a
regular sex life?
■ Autisme Spectrum
Stoornis: Mensen met
autisme zijn in staat om
seks te hebben als alle
andere mensen, het
gebied waar ze meestal
problemen hebben is in
de socialisatie en er is
waar je als ouder de
meeste aandacht aan
zal moeten besteden.
www.cerebralpalsyscotland.org.uk/adults/sexual-health
Om uw kind te kunnen onderwijzen en helpen, moet u weten wat er in zijn of haar lichaam
gebeurt, maakt het niet uit wat de beperking is, u moet uw best doen om er alles over te
leren. Kennis, begrip en liefde kan het onderwijs succesvol maken.
 Cerebrale Palsy: Cerebrale Palsy betekent zeker niet
dat je niet kunt genieten van een actief seksleven of een
gezin kunt krijgen als je daarvoor kiest. Niet iedereen
ondervindt problemen, maar hier zijn er een paar die je
tijdens de seks kunt tegenkomen:
 Spasticiteit, problemen met de positionering;
 Stijfheid van gewricht en spieren;
 Problemen met energie en vermoeidheid;
 Evenwichtsproblemen of krachtverlies;
 Beven;
 Problemen met bekkenbodemtoon.
■ Doof-Blindheid: Mensen die doofblind zijn kunnen seks
ervaren als elke andere persoon, maar er is een enorme
behoefte om te beginnen met lesgeven sinds zeer klein, zodat
deze persoon kan genieten van seksualiteit, seksuele normen
en waarde te leren.
■ Intellectuele Beperkingen: Mensen met een verstandelijke
beperking ervaren hetzelfde scala aan seksuele gedachten,
houdingen, gevoelens, verlangens, fantasieën en activiteiten
als ieder ander. Om de seksualiteit te begrijpen en ervan te
genieten, heeft iedereen vanaf jonge leeftijd adequate
informatie en ondersteuning nodig. De meeste mensen met
een verstandelijke beperking kunnen lonende persoonlijke
relaties hebben. Nochtans, kunnen sommigen extra steun
nodig hebben om verhoudingen te ontwikkelen, hun
seksualiteit te onderzoeken en uit te drukken, en tot seksuele
gezondheidsinformatie en de diensten toegang te hebben.
■ Leerstoornissen: Als zij voldoende sociale steun en
toegankelijke seksuele en relationele opvoeding krijgen, zijn
veel mensen met een leerstoornis in staat om veilige,
gezonde en gelukkige persoonlijke en seksuele relaties aan te
gaan (Sinclair et al. 2015; Eastgate 2008)
www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/intellectual-disability-and-sexuality
■ Fysieke beperkingen: Een persoon met een beperking kan
genieten van seks met behulp van seksspeeltjes en fysieke
hulpmiddelen (zoals bedaanpassingen), door het vinden van geschikte
sekshoudingenof via de diensten van een gekwalificeerde
sekswerker. Hangt grotendeels af van de functionele mogelijkheden.
■ Spina Bifida:
 Musculoskeletale problemen: Door beperkte mobiliteit of
orthopedischebeperkingen zijn niet alle seksuele houdingen mogelijk;
 Vermoeidheid: Extra energie kan nodig zijn om de dag door te
komen door mobiliteitsbeperkingenof pijn. Tijd voor seksuele
activiteiten kan nodig zijn op een dag waar de partner met Spina Bifida
meer tijd te besteden heeft aan de seksuele activiteit - wat betekent
dat de persoon daarna de flexibiliteit in zijn of haar schema heeft om te
ontspannen en te herstellen.
 Latex Allergie: De allergieën van het latex zijn gemeenschappelijker
in die met Spina bifida zodat kunnen de latex vrije condomen of een
andere vorm van geboortenbeperking buiten condomen worden
vereist.
 Vertraagd of niet in staat tot
Orgasme: Een afname van het
gevoel, meestal als gevolg van
zenuwschade (die ook van
invloed is op de controle van de
blaas en de darm), kan ertoe
leiden dat sommigen met Spina
bifida problemen ondervinden bij
het bereiken van een orgasme,
in ieder geval in vergelijking met
wat wordt getoond als de norm.
 Erectiestoornis: De schade
aan de zenuwen of het verlies
van gevoel kan sommige
mannen met Spina bifida
veroorzaken om significant
verlies in hun capaciteit te
ervaren om een bouw te krijgen
of te handhaven - om nog maar
te zwijgen van een orgasme.
 Vaginale Sensatie: Sommige vrouwen
met Spina bifida ervaren een ander
gevoel dan hun leeftijdsgenoten zonder
Spina bifida als gevolg van
zenuwschade.
 Lichaamsbeeld: Iemand met Spina
bifida heeft waarschijnlijk moeten
worstelen met hun lichaamsbeeld, omdat
ze misschien niet voldoen aan de "norm"
van wat seksueel gewenst is.
 Gedesexualiseerd worden: Bij een
persoon met Spina bifida kan de
seksualiteit ontkend of genegeerd zijn
door zijn ouders, leeftijdgenoten en de
maatschappij als geheel.
 Trauma: De kinderen met een beperking
zullen eerder lichamelijk of seksueel
misbruikt worden, aangezien zij door de
daders als gemakkelijker doelwitten
worden beschouwd.
www.sextherapyinphiladelphia.com/spina-bifida-and-sex/
■ Ruggenmergletsel:
 De fysieke veranderingen: Voor vrouwen verandert hun gevoel en vermogen
om te smeren het meest. Voor de mannen hebben ze te maken met iets meer:
Erectieproblemen, ejaculatieproblemen(velen kunnen niet ejaculeren) en een
gebrek aan gevoel.
 Erogene Zones: Leer waar ze zich bevinden (littekens, het gezicht, de nek,
de lijn op het lichaam waar de blessure stopt / begint) zodat fysieke orgasmes
uit nieuwe gebieden kunnen worden bereikt.
 Zelfliefde: Leer positieve psychologie te gebruiken en focus op je positieve
eigenschappen.
 Positionering: Leer proberen te experimenteren met verschillende kussens,
te steunen in bed of zelfs in je rolstoel te blijven terwijl je seks hebt om je
evenwicht te stabiliseren.
www.spinalcord.com/blog/sex-sci-and-why-its-still-important
2.4 Sociale mythen en discriminatie over beperking en
seksualiteit
" Mensen met een beperking willen of hebben geen seks nodig.“
De waarheid is dat mensen met een beperking net als iedereen zijn. We hebben allemaal
dezelfde wensen en behoeften, dromen en verlangens, lusten en fantasieën.
“Mensen met een beperking kunnen geen seks hebben”
De waarheid is dat de meerderheid van de mensen met een beperking net als iedereen seks
heeft; ze werken net als iedereen. Er zijn een paar mensen die misschien problemen hebben
zoals pijn, en dat staat het gevoel van sexy in de weg. Er zijn mensen die een beperking hebben
die betekent dat ze zich niet gemakkelijk kunnen bewegen, en soms is het heel moeilijk om in
een aantal van de posities te komen waar seks mogelijk is. Maar al die mensen functioneren nog
steeds volledig normaal en hebben net als de rest van de wereld seks.
“Mensen met een beperking hebben alleen kinky seks”
Er is geen verband tussen beperking en kinky zijn. Een andere kwestie is dat de
mensen denken u kinky moet zijn om geslacht met iemand te willen hebben wie
beperkt is en dit is werkelijk verontrustend, , omdat het werkelijk alle mensen beledigt
die met mensen uitgaan die een beperking hebben die het niet doen omdat zij een
beperking hebben; zij doen het omdat zij van hen houden en zij hen, enkel als
iedereen anders houden van.
“Mensen met een beperking hebben alleen seks met elkaar”
Dat is meestal het geval omdat ze gelijkaardige ervaringen en een begrip van elkaars
levenservaringen delen, maar ze willen gewoon met iemand zijn die ze leuk vinden
en liefhebben, net als ieder ander.
“Mensen met een beperking zijn niet sex”
Ze worden niet als sexy gezien omdat ze niet als sexy worden beschouwd, maar er
komt een hele nieuwe generatie jonge modellen met een beperking op de proppen
die prachtig zijn. Het is opnieuw de maatschappij "zeggend onbekwaamheid is niet
sexy”.
“Mensen met een beperking kunnen geen kinderen krijgen”
De meeste mensen met een beperking kunnen net als iedereen kinderen krijgen.
Er zijn een zeer klein aantal onbekwaamheden die invloed op vruchtbaarheid
hebben, maar als u geen jonge geitjes kunt hebben, zelfs met behulp van
moderne wetenschap, kunt u goedkeuren of bevorderen.
“Is het niet verkeerd voor mensen met een beperking om kinderen te
krijgen, omdat ze hun beperking zullen doorgeven aan hun kinderen?”
Nee, het is niet verkeerd, vooral omdat de meeste beperkingen niet worden geërfd
en dus niet worden doorgegeven. Maar zelfs zij die zouden kunnen worden
doorgegeven, die zeggen dat het verkeerd is om een beperking te hebben?
“Als ik seks heb met een persoon met een beperking, zal ik dan vangen
wat ze hebben?”
Nee, voor de meesten van hen zijn hun beperkingen niet vangend; ze zijn niet
seksueel overdraagbaar. Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden die dat wel zijn,
maar we leven in een wereld waar veilige seks zou moeten zijn wat we allemaal
hebben.
“Mensen met een beperking moeten betalen om seks te hebben”
De waarheid is dat de meeste mensen met een beperking mensen zullen ontmoeten,
een relatie zullen hebben, net als iedereen. Maar er zijn sommige mensen die vinden
zij niet de vaardigheden of de sociale vaardigheden hebben, en zodat willen zij uitgaan
en voor geslacht betalen of zelfs zullen de ouders en de instellingen ook betalen om dit
type van de dienst voor hen te verlenen.
“Mensen met een beperking vormen een last voor hun partners”
De meeste mensen met een beperking hebben weinig of geen zorg nodig. Er is een
zeer klein aantal mensen dat een vrij hoog niveau van zorg nodig heeft, maar die het
zeker niet al op zijn plaats zullen hebben?
www.mosaicscience.com/story/ten-myths-about-sex-and-disability/
2.5 Culturele en religieuze
overtuigingen
De meeste religies hebben dan ook de noodzaak gezien om de kwestie van
een "juiste" rol van seksualiteit in menselijke interacties aan de orde te
stellen. Verschillende religies hebben verschillende codes van
seksuele moraal, die seksuele activiteit reguleren of normatieve waarden
toekennen aan bepaalde seksueel geladen handelingen of gedachten. Elke
belangrijke religie heeft morele codes ontwikkeld die kwesties van
seksualiteit, moraal, ethiek, ethiek, enz. bestrijken. Deze morele codes
hebben tot doel de situaties te reguleren die aanleiding kunnen geven tot
seksuele belangstelling en de seksuele activiteiten en praktijken van
mensen kunnen beïnvloeden.
 De opvattingen van religies en gelovigen lopen sterk uiteen, van het
geven van een nogal negatieve connotatie aan seks en seksualiteit tot
het geloof dat seks de hoogste uitdrukking van het goddelijke is.
Sommige religies maken een onderscheid tussen seksuele activiteiten
die worden beoefend voor biologische voortplanting (soms alleen
toegestaan in de formele huwelijkse staat en op een bepaalde leeftijd)
en andere activiteiten die worden beoefend voor seksueel genot, als
immoreel.
www.en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality
Hoofdstuk 3: Laten we praten
3.1 Wanneer en Hoe ik het onderwerp aan mijn kind bekend moet
maken?
3.2 Hoe kan ik een passende sfeer creëren om met mijn kind/tiener
met een beperking te praten?
3.3 Over welke onderwerpen moet ik het hebben?
3.3.1 Strategieën om uw kind/tiener te onderwijzen
3.1 Wanneer en Hoe ik het onderwerp
aan mijn kind bekend moet maken?
Zodra kinderen beginnen te leren praten, kunt u ze de namen van de delen van hun
lichaam leren kennen. Zodra ze in de buurt van andere kinderen komen, kun je ze leren
hoe ze andere mensen respecterenen over hun gevoelens praten. Deze dingen leggen
de basis voor een gezonde seksualiteit en relaties in de toekomst.
Praten met je kind over seks, relaties en hun gezondheid is een levenslang gesprek. Een
beetje tegelijk doen in plaats van "het gesprek" neemt de druk op u af en helpt uw kind om uw
waarden en informatie in de loop van de tijd te verwerken.
Maar als je het niet hebt gedaan en je kind is al een tiener die door de puberteit gaat, dan
moet je je je op deze onderwerpen gaan concentreren…
1. Begin met de belangrijkste notie:
Jongeren en jongvolwassenen moeten duidelijk begrijpen dat de keuze om zich te
laten leiden door seksueel of intiem gedrag uiteindelijkvan henzelf is en dat
niemand het recht heeft om hen zonder hun toestemming of op een manier die hen
ongemakkelijk maakt, aan te raken op privé-plekken. Leer je waarden, maar ook de
feiten.
2. Verschillendesoorten aanrakingen uitleggen:
Kinderen en adolescenten met speciale behoeften is vaak verteld dat ze vreemden of
mensen die ze nauwelijks kennen, niet mogen laten aanraken, zodat ze in de war
kunnen raken wanneer bepaalde buurtwerkers hen moeten aanraken als onderdeel
van een examen of om hen op een of andere manier te helpen. Daarom moeten
studenten zich ervan bewust worden gemaakt dat medisch personeel, therapeuten,
hulpverleners, enz. hun lichaam moeten aanraken voor doeleinden die met hun werk
te maken hebben, maar dat deze aanraking zakelijk is en niet seksueel bevredigend
voor hen is. Leerlingen moeten weten dat ze zich ook kunnen afvragen waarom ze
aangeraakt worden. Tieners die niet in staat zijn om te vragen naar of te
begrijpen waarom ze worden aangeraakt, moeten waarschijnlijk vergezeld
worden door een verzorger die deze situaties aan hen kan uitleggen.
3. Neem uw tijd:
Jongeren met speciale behoeften kunnen, zoals de meeste jongvolwassenen,
overweldigd worden als ze te veel informatie over een onderwerp in één keer krijgen, met
name over een gevoelig onderwerp als dit. Wees bereid het in te korten als hij of zij
aangeeft dat hij of zij zich overweldigd voelt. U kunt later altijd nog terugkomen op
het gesprek.
4. Benadruk de kracht van het zeggen van NEEN!
Onze tieners moet worden verteld dat ze het absolute recht hebben om "nee" te
zeggen tegen elke aanraking of activiteit waar ze zich niet prettig bij voelen of niet echt
aan willen deelnemen, en dat niemand hen moet kunnen dwingen om dingen te doen die
ze niet willen doen. Door de kracht van "nee" te benadrukken, worden kinderen in staat
gesteld om voor hun eigen seksuele veiligheid te pleiten.
5. Illustreer de juiste tijd/plaats voor intimiteit:
Tegelijkertijd moeten tieners ook te horen krijgen dat het niet "slecht" is om op het juiste
moment liefdevol of uiteindelijk seksueel te zijn met de juiste persoon, zolang het de
gevoelens van beide mensen weerspiegelt en gebaseerd is op wederzijds respect,
toestemming en liefde. Wat hier belangrijk is om te benadrukken is de juiste tijd,
persoon en plaats.
www.stanfield.com/blog/2015/10/6-tips-for-talking-about-sex-with-special-needs-teens/
3.2 Hoe kan ik een passende sfeer creëren om met
mijn kind/tien met een beperking te praten?
■ Het zal afhangen van de beperking van uw kind en het intellectuele niveau, maar als
uw kind een typische intellectuele ontwikkeling heeft, dan kunt u:
- Kies het juiste moment, alsof er iets gebeurt met iemand anders (iemand is zwanger
geraakt, iemand die dicht bij de familie is begonnen met iemand uit te gaan, je kind
kwam met vragen, enz.);
- Vragen stellen en antwoorden geven;
- Geef seksuele voorlichting bij geschikte gelegenheden (thuis, wanneer het een privé-
tijd is, wanneer jullie beiden vrij zijn en de tijd kunnen nemen om erover te praten);
- Grijp kansen zoals relevante TV-programma's om kinderen ertoe aan te zetten om
vrijwillig na te denken en vragen te stellen over wat zij denken (paar het kussen,
agressief zijn aan de partner, iemand om een datum vragend);
- Vermijd het bespreken van seks met kinderen in aanwezigheid van andere mensen,
voor het geval zij zich in verlegenheid brengen of zich niet gerespecteerd voelen.
www.studenthealth.gov.hk/english/resources/resources_bl/files/lf_se_fse.pdf
■ Als uw kind een atypische intellectuele ontwikkeling heeft, dan moet u kennis
hebben van de mentale leeftijd van het kind (met behulp van de mentale
leeftijdstest). Voorgestelde benadering:
- Zet zijn of haar visuele routineschema in (als je er thuis wel een hebt) die een
"lestijd" hebben en zet de titel van wat er op de dag wordt onderwezen
(bijvoorbeeld "hygiëne" of "lichaamsdelen"), of als je er geen hebt, begin dan de
dag ervoor gewoon aan je kind te vertellen dat je morgen op een bepaald tijdstip
van de dag de "lestijd" hebt;
- Probeer niet alles in één keer te onderwijzen;
- Kies een kamer in uw huis met weinig informatie, geluiden en afleidingen;
- Kies een tijd nadat uw kind een hapje heeft gegeten en het comfortabel is, waar
geen fysieke behoeften een probleem kunnen worden in het midden van het
lesmoment;
- Houd uw materiaal bij de hand voordat u begint, zodat u de stroom van de uitleg
kunt blijven volgen;
- Wees opgewonden, bereid je voor, doe je studie voordat je de onderwerpen
presenteert. Laat je kind zien dat je het goed vindt om die dingen uit te leggen en
dat je openstaat voor vragen. Wees er comfortabel mee, zodat uw kind ook kan
worden;
- Na deze "lestijden" kunt u aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven
het kind herinneren aan wat u hebt geleerd (vraag bijvoorbeeld naar de naam
van de lichaamsdelen, vraag naar de hygiënische stappen van het dagelijks
leven, etc.).
3.3 Over welke onderwerpen moet
ik het hebben?
De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende
onderwerpen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar:
– Lichaamsdelen
– Overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes
– Elementen van voortplanting en zwangerschap
– Kwaliteiten van goede relaties (vriendschap, liefde, communicatie, respect)
– Besluitvormend vermogen & dat beslissingen gevolgen hebben
– Begin van maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarden en moraal
– Masturbatie kan prettig zijn, maar moet in privé plaatsvinden
– Vermijden en melden van seksueel misbruik/exploitatie
De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende
onderwerpen voor kinderen tussen 8 en 11 jaar:
– Pubertale veranderingen (menstruatie, natte dromen, masturbatie)
– Seksualiteit als onderdeel van totale zelfstandigheid
– Reproductie en zwangerschap
– Belang van waarden in de besluitvorming
– Communicatie binnen de familie over seksualiteit
– Persoonlijke verzorging en hygiëne, dieet, beweging,
– Lichaamsbeeld / zelfvertrouwen
– Anticonceptiestrategieën
– Rechten en verantwoordelijkheden van seksueel gedrag
– Modieuze kleding & ongeschikte dresscode
– Onthouding/beperking
– Vermijden en melden van seksueel misbruik
– Seksueel overdraagbare aandoeningen, met inbegrip van HIV/aids
De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende
onderwerpen voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar:
– Gezondheidszorg, gezondheidsbevorderend gedrag, zoals
regelmatige controles, borst- en testikelonderzoek en zelfonderzoek
– Seksualiteit als onderdeel van het totale zelfbeeld
– Communicatie, dating, liefde, intimiteit (Kwaliteiten van goede relaties
zoals vriendschap, liefde, communicatie, respect, besluitvorming en de
wetenschap dat er gevolgen zijn)
– Onthouding/beperking
– Belang van waarden in het sturen van het eigen gedrag
– Hoe alcohol- en drugsgebruik de besluitvorming beïnvloeden
– Seksuele gemeenschap en andere manieren om seksualiteit uit te
drukken
– Geboortebeperking en verantwoordelijkheden van de kinderen en hun
verantwoordelijkheden
– Reproductie en zwangerschap
– Condooms en ziektepreventie
– Bespreken van kwesties van misbruik (signalen, preventie, wat te
doen bij een vermoeden van misbruik)
– Gezonde voeding, lichaamsgewicht, goede verzorging,
lichaamsbeweging en beweging
3.3.1 Strategieën om uw kind/tiener te
onderwijzen
 Lees zo veel mogelijk over de beperkingen als mogelijk is;
 Voordat u een gesprek begint, zorg ervoor dat u uw eigen waarden en overtuigingen
kent;
 Wees er klaar voor om uw persoonlijke privacygrenzen te doen gelden;
 Gebruik nauwkeurige taal voor lichaamsdelen en lichaamsfuncties;
 Identificeer tijden om te praten en communicatiestrategieën die het beste werken voor u
en uw kind;
 Vermijd tijden en strategieën die niet goed werken voor uw kind en uw situatie;
 Wees duidelijk bij het bespreken van relaties (moeder vader vs. Paul en Carol);
 Gebruik leermomenten die zich in het dagelijks leven voordoen (bijv. zwangerschap van
vrienden, huwelijk, adoptie);
 Wees eerlijk als kinderen je vragen stellen;
 Erken en waardeer altijd de gevoelens en ervaringen van uw kind en waardeer deze;
 Wees bereid om informatie na verloop van tijd te herhalen - verwacht niet dat uw kind
zich alles wat u gezegd heeft te herinneren.
Hoofdstuk 4: Materialen
4.1 Puberteit
4.1.1 Fysieke
veranderingen bij
jongens
4.1.2 Fysieke
veranderingen bij
meisjes
4.2 Privé en
Openbaar
4.3 Menstruatie
4.4 Masturbatie
4.5 Hygiëne
4.5.1 Hygiëne voor
meisjes
4.5.2 Hygiëne voor
jongens
4.6 Aanraken
4.7 Relaties
4.8 Sexueel misbruik
4.1 Puberteit
De gemiddelde leeftijd voor meisjes om met de puberteit te beginnen is 11 jaar, terwijl
de gemiddelde leeftijd voor jongens 12 jaar is. Maar het is volkomen normaal dat de
puberteit op elk moment van de leeftijd van 8 tot 14 jaar begint. Het proces kan tot 4
jaar duren.
4.1.1 Fysieke veranderingen bij jongens
■ Van 9 tot 19 jaar oud :
- Verbreding van borst en schouders;
- Verdieping van de stem en verschijning van gezichtshaar;
- Verschijning van lichaamshaar en schaamhaar;
- Toename van de grootte van de geslachtsdelen;
- Groeispurt;
- Vermogen om te ejaculeren.
www.menstrupedia.com/articles/puberty/physical-changes-boys
4.1.2 Fysieke veranderingen in meisjes
■ Van 7 tot 19 jaar oud:
- Ontwikkeling van de borsten;
- Verschijning van haar in de oksel;
- Verbreden van de heupen en het uiterlijk van schaamhaar;
- Groeisprong;
- Begin van de menstruatie.
www.menstrupedia.com/articles/puberty/physical-changes-girls
4.2 Privé en Openbaar
■ Sommige jongeren moeten meer te weten komen over :
• Privé-lichaamsdelen (wanneer het goed is om jezelf aan te
raken, anderen);
• Particuliere en openbare plaatsen en passend gedrag;
• Het delen van privé-informatie (bv. de buschauffeur vertellen
over de periode dat hij of zij een periode in zijn of haar leven heeft
doorgebracht).
- De input begint over het algemeen thuis met zeer jonge kinderen die privé
lichaamsdelen identificeren.
- Als kinderen andere mensen aanraken (met name privé-lichaamsdelen),
moeten de school en de ouder dit op gecoördineerdewijze aanpakken.
- Aspecten van Privé en Openbaar moeten vanaf de vroege kinderjaren tot en
met de puberteit en in de jonge volwassenheid worden onderwezen..
- Voorafgaand aan de puberteit moeten kinderen leren met wie ze kunnen praten
over lichaamsveranderingen en andere privé dingen.
www.autismtoolbox.co.uk/supporting-wellbeing/sexual-health/public-private/
4.3 Menstruatie
■ Een inleiding tot het
vrouwelijke
voortplantingssysteem:
- Hypofysaire klier
- Baarmoeder
- Vagina
- Baarmoederhals
- Eierstokken
- Eileiders
■ Wat is menstruatie?
■ Wanneer begint en stopt
de menstruatie?
www.menstrupedia.com/quickguide#physiology
 Hoe lang houdt de menstruatie
aan?
 Wat is de lengte van een
menstruatiecyclus?
 Fases van de menstruatiecyclus:
- Menstruele fase (van dag 1 tot 5)
- Follikelfase (van dag 1 tot 13)
- Ovulatie fase (dag 14)
- Luteale fase (van dag 15 tot 28)
 Anticonceptiemethoden
www.nhs.uk/conditions/contraception/
4.4 Masturbatie
■ Maak van de gelegenheid gebruik om jezelf eerst te informeren over de volgende
onderwerpen :
- Gezondheid en hygiëne
- Veel voorkomende misvattingen
- Moderatie
■ Uw culturele of religieuze bekommernissen temperen en niet als een taboe behandelen;
■ Overweeg om uw tiener een boek te geven als cadeau;
■ Neem wat tijd om onder vier ogen te praten;
De meest voorkomende fout die ouders maken is om te proberen masturbatie
volledig te elimineren. Dit leidt tot een machtsstrijddie de ouders onvermijdelijk
verliezen. Kinderen mogen niet fysiek gestraft worden voor masturbatie, noch
worden aangeklaagd of de les gelezen. Geef geen label aan masturbatie als slecht,
vies, slecht of zondig, en bind de handen van je kind niet vast en gebruik geen
enkele vorm van beveiliging. Al deze benaderingen leiden alleen maar tot weerstand
en mogelijk later tot seksuele remmingen.
www.wikihow.com/Talk-to-Your-Teenager-about-Masturbation
■ Wees zo duidelijk mogelijk;
■ Gebruik een zachte toon van de stem;
■ Stel uw tiener gerust, zodat hij of zij zich comfortabel en veilig kan voelen over de
situatie;
■ Praat over netheid en veiligheid;
■ Aanmoedigen van matiging;
■ Beschikbaar zijn voor vragen;
■ Zoek niet "naar bewijs", geef je kind privacy;
■ Straf masturbatie niet;
■ Overdrijf niet met het praten.
www.wikihow.com/Talk-to-Your-Teenager-about-Masturbation
4.5 Hygiëne
4.5.1 Hygiëne voor meisjes
■ Douches
■ Genitale zorg
■ Huid
■ Haarzorg
■ Scheren
■ Zweet, Geurverzorging
■ Tanden en Adem
■ Nagels
■ Kleding
www.buband.com/blogs/news/personal-hygiene-tips-for-teenage-girls
■ Wat is menstruatiemanagement?
■ Waarom is menstruatiehygiëne en -management essentieel voor meisjes en vrouwen?
■ Waarom zou een meisje over menstruele hygiëne en beheer zelfs alvorens zij aan
menstruatie begint te kennen?
■ Wat zijn de verschillende manieren om de menstruatiestroom te beheersen?
- Sanitaire pad voor eenmalig gebruik
- Herbruikbare doek
- Tampon
- Menstruatiebeker
■ Wat is een maandverband en hoe het te gebruiken?
■ Wat is een tampon en hoe je hem moet gebruiken?
■ Hoe u een gebruikt maandverband of een tampon moet weggooien?
■ Wat is een menstruatiebeker en hoe het te gebruiken?
■ Wat moet een meisje doen als ze haar eerste menstruatie krijgt?
■ Wat zijn de algemene hygiënemaatregelen die nodig zijn tijdens de menstruatie?
www.menstrupedia.com/quickguide#hygiene
4.5.2 Hygiëne voor jongens
■ Hoe effectief te scheren
■ Genitale zorg
■ Hoe goed te douchen?
■ Hoe je je tanden goed poetst
■ Essentiële producten:
- Deodorant
- Mondwater
- Parfum / Eau de cologne
■ Kleding
www.lifehacker.com/an-adults-guide-to-hygiene-for-those-who-werent-taught-1689160558
4.6 Aanraken
■ Gebruik de zwempakregel: Het wordt ook wel de "ondergoedregel" genoemd.
Leer uw kinderen dat alles wat bedekt is met een badpak of ondergoed een privé-,
persoonlijke ruimte is. Zorg ervoor dat kinderen zich ervan bewust zijn dat als ze
zich ongemakkelijk voelen als iemand ze aanraakt in de buurt van hun zwempak,
dan is het niet goed.
■ Gebruik de juiste taal;
■ Leer ze het verschil tussen goede en slechte aanraking;
■ Herinner hen eraan dat geheimen slecht zijn;
■ Samen een strategie met hen uitstippelen;
■ Laat ze zich veilig voelen.
www.northshore.org/healthy-you/teaching-your-kids-appropriate-touching/
4.7 Relaties
■ Definieer een gezonde relatie;
■ Definieer een ongezonde relatie, beschrijf
de verschillende soorten misbruik en
bijbehoorende waarschuwingssignalen:
- Fysiek misbruik
- Emotioneel misbruik
- Sexueel misbruik
- Financieel misbruik
- Digitaal misbruik
- Stalking
■ Leg de verschillen uit tussen lust,
verliefdheid en liefde;
■ Praat realistisch over seks;
■ Verwachtingen en grenzen stellen;
■ Bied uw steun aan;
■ Gender-inclusieve taal gebruiken;
■ Neutraal blijven ten opzichte van seksuele
geaardheid;
■ Seksueel overdraagbare aandoeningen
(SOA's).
www.goodtherapy.org/blog/9-tips-for-talking-to-teens-about-dating-and-relationships-0227157
www.kidshealth.org/en/parents/talk-child-stds.html
4.8 Sexueel misbruik
■ Onder kinderen, de
waarschuwingstekenen van
seksueel misbruik, beweert het
Amerikaanse Ministerie van
Justitie's National Sex Offender's
Public Website (NSOPW)zijn
onder andere de volgende:
 Nachtmerries of andere
slaapproblemen;
 Onvermogen om zich te
concentreren;
 Veranderingen in eetgewoonten
of weigeren te eten;
 Ervaring met slikproblemen of
een ongewone angst voor
voorwerpen in de buurt van de
mond;
 Ongebruikelijke
stemmingswisselingen;
 Nieuwe angst voor specifieke
plaatsen of mensen;
 Weigering om gebeurtenissen
met anderen te bespreken;
 Geeft seksuele handelingen of
beelden weer via verschillende
media, zoals tekeningen;
 “Omkoperij-achtige" geschenken,
zoals geld of speelgoed dat niet
gebruikelijk is;
 Negatieve kijk op zijn of haar
lichaam, in het bijzonder het
genitale gebied.
www.relias.com/blog/how-to-recognize-the-signs-of-sexual-abuse-among-people-with-disabilities
- Tot 14% van de kinderen met een beperking wordt 'waarschijnlijk seksueel
misbruikt'.
- Onbeheerde zorg maakt deze kinderen kwetsbaar voor seksuele roofdieren.
- De kinderen met een onbekwaamheid worden beschouwd als minder waarschijnlijk
om hun misbruikers (Llewellyn, G, Wayland, S, Hindmarsh, G (2016) Handicap en
seksueel kindermisbruik in institutionele wedstrijden, Koninklijke Commissie in
Institutionele Reacties op Kind Seksueel Misbruik te melden., Sydney.)
■ Waarschuwingssignalen van seksueel misbruik onder tieners kunnen
de volgende elementen bevatten:
 Depressie of angst;
 Drugs- of alcoholmisbruik;
 Onjuiste hygiëne;
 Zelf-onschadelijk gedrag, zoals snijden, verbranden of op een andere
manier zichzelf beschadigen;
 Zelfmoordpogingen;
 Veranderingen in eetgewoonten.
■ Jongeren kunnen ook tekenen van seksueel misbruik bij kinderen
vertonen. Maar toch kunnen elk van tekens van seksueel misbruik
eveneens in volwassenen verschijnen eveneens.
www.relias.com/blog/how-to-recognize-the-signs-of-sexual-abuse-among-people-with-disabilities
Hoofdstuk 5: Case studies
■ 30 jaar oude mannen die doof zijn en blind worden en praten over relaties en
seksleven: www.junkee.com/out-of-the-darkness-the-sexuality-of-deafness-
and-blindness/52513
■ Debbie, Thomas, Carolyn, Sam en James (Intellectuele beperking) Verhaal
over seksueel geweld en hoe zij zich voelden:
www.npr.org/2018/01/18/578956859/in-their-words-adults-with-intellectual-
disabilities-tell-their-sexual-assault-s
■ Katie's (Intellectuele beperking) Verhaal over haar eerste keer en Lisa Shevin
moeder van Chani, die het Down Syndroom heeft, en uitlegt hoe ze over
seks uitlegt aan haar dochter: www.refinery29.com/en-
us/2016/12/131205/intellectual-disabilities-sexual-assault-statistics-sex-
education
■ Linda's ( leerstoornis ) Verhaal: 19-jarige dochter met speciale behoeften
heeft voor het eerst seks: www.lindaatwell.com/yikes-my-special-needs-
daughter-had-sex/
■ Grace: "Hij wilde (en kreeg) minstens twee keer per dag seks. Soms hadden
we meer dan twee keer per dag seks - zelfs tot vijf keer per dag. Het maakte
niet uit of ik ongesteld was of dat ik me onwel of zwanger voelde. Hij wilde
seks. Als ik weigerde, maakte hij mijn leven tot een ellende, mokkend en boos
en spottend. Het was makkelijker om te doen wat hij wilde. Ik heb er zelden
van genoten. En daar was mijn doofheid. Ik had de school verlaten zonder
diploma, zonder carrière [haar opleiding was ontoegankelijk]. Een
doodlopendebaan en een vroeg huwelijk en kinderen betekendedat ik
buitenshuis nauwelijks vaardigheden had. Hij isoleert me van mijn vrienden.
Hij kon er niet tegen dat ik doof was; naarmate mijn doofheid toenam, vond
hij het moeilijker. Hij wilde geen dove vrouw. Hij sloeg me een paar keer."
■ Helen: "Toen ik jonger was, herinner ik me dat een jongen op school zei: "Kun
je seks hebben?"Ik had zoiets van "Ja"..... Mensen langs de stoel laten
kijken... het is moeilijk.
■ Lucille: "Ik voel geen enkel gevoel dat men normaal gesproken zou hebben, maar de
manier waarop ik me voel verandert wel op een manier die ik niet kan beschrijven.
Samen met mijn verbeelding kan het erg prettig zijn, het geeft me een sexy gevoel.
■ Rhona: "Hoewel ik wist dat hij me aanbad, had ik ook altijd het gevoel dat ik hem
niet verdiende. Ik ben een logisch persoon, en ik weet dat je door een beperking nog
verder naar beneden in de competitie voor relaties gaat".
■ Jane: "Ik ben vaak ongelukkig [in de relatie]. Maar ik ben bang dat niemand anders
me zou accepteren. Ik denk gewoon dat mensen niet accepteren dat mensen die
anders zijn.”
■ Sally: "Wie zou er seks met mij willen hebben als er genoeg normale meisjes zijn die
dat meer dan bereid zijn?”
■ Lucille: "Ik vond het zo erg om geen seks te willen [na een blessure] dat ik hem bleef
zeggen dat hij een affaire moest hebben.”
■ Jenny: "Zijn vader kwam naar mijn auto en zei dat ik moest oprotten. Hij [vriendje] had
geen enkele beperking....Hij zei "fuck off jij kreupele en laat mijn zoon met rust".
www.shamelessmag.com/blog/entry/storying-disabled-womens-sexual-and-
intimate-lives
■ Graham: "Het was de eerste keer dat ik me realiseerde dat het lichaam van een
vrouw warm was, zonder kleren aan, naakt, ze was warm en dat was een schok
voor mij.”
■ Rhona: "Seks was briljant, en we genoten allebei enorm van elkaar: Intimiteit,
nabijheid, sensaties, komedie, gebrek aan controle, het gevoel gewenstte zijn,
ruwweg behandeld te worden.
■ Grace: "Zijn fysieke beperkingen zorgden ervoor dat hij zijn vingers en tong zo goed
mogelijk gebruikte. Ook nam hij tijd, veel en veel tijd. Een uur was minimaal,
meestal twee of meer. Het voorspel was alles en hij zorgde er altijd voor dat ik altijd
op de eerste plaats kwam - meer dan eens - "ugh, ik zou kunnen breken.”
■ Sally: "Tot voor kort twijfelde ik er nooit aan dat ik ooit seks zou hebben, maar nu
weet ik het echt niet meer zo zeker. Het deprimeert me dat ik die ervaring
misschien nooit zal hebben. Ik ben tenslotte 21 jaar oud!”
■ Pete: "Ik zou vragen om deuren op slot te doen tijdens het douchen. Het was nooit
op slot.... de deur stond altijd wijd open.”
www.disabilityhorizons.com/2012/05/reclaiming-our-sexual-stories/
■ Toen ik rolstoelgebruiker werd, ben ik volgens de maatschappij plotseling
ongeslachtelijk en agender. Jonge mannen zien me niet eens. Mannen van mijn
leeftijd zullen me niet in de ogen kijken. En oudere mannen glimlachen me
sympathiek toe. Het is alsof ik als potentiële partner onrendabelben geworden.Als ik
als een seksueelobject wordt gezien, is het als een fetisj. Er zijn honderden beelden
en clips van vrouwen die hun amputaties op onaangename wijze gebruiken, of
vrouwen die gevangen en hulpeloos in hun rolstoel zitten terwijl hun partner
verschillendeseksuelehandelingen verricht. Ik heb meer verhalen gehoord over kinky
seksuelevoorstellen dan over echte romantischeconnecties. Gelukkig ben ik gelukkig
gelukkig getrouwd en hoef ik niet te lijden onder de dating scene. Maar dat betekent
niet dat ik het niet op prijs stel dat ik geen complimenten krijg of dat ik niet
aantrekkelijk gevonden word. Mijn man en ik hebben nog steeds een gezonde
aantrekkingskrachtop elkaar, maar de intimiteit in dit lichaam is veel anders dan in
mijn bekwamelichaam. Dit lichaam is zachter en losser. Het zakt op plaatsen waar
het voorheen niet zakte. Het is niet meer zo flexibel en sierlijk als vroeger. Het voelt
niet zo sexy aan. Intimiteit - zelfs liefdevolle, wederzijds respectvolle intimiteit - kan
intimiderend en ongemakkelijk zijn als je je niet sexy voelt. Het helpt niet dat de
maatschappij ons elke dag vertelt dat we onaantrekkelijk en onlevensvatbaar zijn,
tenzij we gefetisht zijn.
www.themighty.com/2018/12/people-with-disabilities-sexual-beings/
Ga voor meer informatie naar:
Facebook: https://www.facebook.com/Incluedusex/
Website: https://incluedusex.eu/elearning/
App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incluedusex.mobile&hl=en_US
1 de 56

Recomendados

Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders por
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders Karel Van Isacker
47 visualizações56 slides
Incluedusex project io2 final nl version por
Incluedusex project io2 final nl versionIncluedusex project io2 final nl version
Incluedusex project io2 final nl versionKarel Van Isacker
60 visualizações90 slides
IO2: Gids voor professionals die ouders en hun kinderen met een beperking ond... por
IO2: Gids voor professionals die ouders en hun kinderen met een beperking ond...IO2: Gids voor professionals die ouders en hun kinderen met een beperking ond...
IO2: Gids voor professionals die ouders en hun kinderen met een beperking ond...Karel Van Isacker
110 visualizações90 slides
De seksuele Ontwikkeling van Kinderen por
De seksuele Ontwikkeling van KinderenDe seksuele Ontwikkeling van Kinderen
De seksuele Ontwikkeling van KinderenElizabeth Verhetsel
4K visualizações33 slides
5de les levensloop psychologie por
5de les levensloop psychologie5de les levensloop psychologie
5de les levensloop psychologieCVO-SSH
1.1K visualizações27 slides
1 ba tp c van den hende_marilyn por
1 ba tp c van den hende_marilyn1 ba tp c van den hende_marilyn
1 ba tp c van den hende_marilynMarilyn432
425 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hoofdstuk 7 de adolescent pbko por
Hoofdstuk 7 de adolescent pbkoHoofdstuk 7 de adolescent pbko
Hoofdstuk 7 de adolescent pbkoHnnlr
1.6K visualizações53 slides
20060308 Mediaseks por
20060308 Mediaseks20060308 Mediaseks
20060308 MediaseksApestaartjaren
335 visualizações18 slides
7. De adolescent por
7. De adolescent7. De adolescent
7. De adolescentsofie
13.9K visualizações54 slides
Kindermishandeling por
KindermishandelingKindermishandeling
KindermishandelingDeborah_
1.4K visualizações12 slides
Portfolio Powerpoint por
Portfolio PowerpointPortfolio Powerpoint
Portfolio PowerpointNataschaEijpe
3.9K visualizações21 slides
Tools om met jongeren te praten over sexting por
Tools om met jongeren te praten over sextingTools om met jongeren te praten over sexting
Tools om met jongeren te praten over sextingApestaartjaren
575 visualizações17 slides

Mais procurados(8)

Hoofdstuk 7 de adolescent pbko por Hnnlr
Hoofdstuk 7 de adolescent pbkoHoofdstuk 7 de adolescent pbko
Hoofdstuk 7 de adolescent pbko
Hnnlr1.6K visualizações
20060308 Mediaseks por Apestaartjaren
20060308 Mediaseks20060308 Mediaseks
20060308 Mediaseks
Apestaartjaren335 visualizações
7. De adolescent por sofie
7. De adolescent7. De adolescent
7. De adolescent
sofie13.9K visualizações
Kindermishandeling por Deborah_
KindermishandelingKindermishandeling
Kindermishandeling
Deborah_1.4K visualizações
Portfolio Powerpoint por NataschaEijpe
Portfolio PowerpointPortfolio Powerpoint
Portfolio Powerpoint
NataschaEijpe3.9K visualizações
Tools om met jongeren te praten over sexting por Apestaartjaren
Tools om met jongeren te praten over sextingTools om met jongeren te praten over sexting
Tools om met jongeren te praten over sexting
Apestaartjaren575 visualizações
Deel 3 1 lichamelijke en seksuele ontwikkeling por sofie
Deel 3 1 lichamelijke en seksuele ontwikkelingDeel 3 1 lichamelijke en seksuele ontwikkeling
Deel 3 1 lichamelijke en seksuele ontwikkeling
sofie1.1K visualizações
Samenvatting Tekst homoseksualiteit bij jongeren por Floorie
Samenvatting Tekst homoseksualiteit bij jongerenSamenvatting Tekst homoseksualiteit bij jongeren
Samenvatting Tekst homoseksualiteit bij jongeren
Floorie974 visualizações

Similar a IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders

Week Van De Lentekriebels 2014 - Vlaanderen por
Week Van De Lentekriebels 2014 - VlaanderenWeek Van De Lentekriebels 2014 - Vlaanderen
Week Van De Lentekriebels 2014 - VlaanderenElizabeth Verhetsel
352 visualizações35 slides
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change por
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeangela van de Loo
1.1K visualizações32 slides
160512 Het Puberbrein por
160512 Het Puberbrein160512 Het Puberbrein
160512 Het PuberbreinApestaartjaren
1.7K visualizações24 slides
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012 por
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012Elizabeth Verhetsel
708 visualizações33 slides
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvatting por
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel SamenvattingRol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvatting
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvattingelienvh
563 visualizações4 slides
1 Ba Oc Sablain Mallory por
1 Ba Oc Sablain Mallory1 Ba Oc Sablain Mallory
1 Ba Oc Sablain MalloryMallie
299 visualizações10 slides

Similar a IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders(20)

Week Van De Lentekriebels 2014 - Vlaanderen por Elizabeth Verhetsel
Week Van De Lentekriebels 2014 - VlaanderenWeek Van De Lentekriebels 2014 - Vlaanderen
Week Van De Lentekriebels 2014 - Vlaanderen
Elizabeth Verhetsel352 visualizações
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change por angela van de Loo
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.1K visualizações
160512 Het Puberbrein por Apestaartjaren
160512 Het Puberbrein160512 Het Puberbrein
160512 Het Puberbrein
Apestaartjaren1.7K visualizações
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012 por Elizabeth Verhetsel
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012
OverJongerenEnSeksInVlaanderen Infosessie voor parlementairen juni2012
Elizabeth Verhetsel708 visualizações
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvatting por elienvh
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel SamenvattingRol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvatting
Rol Van Ouders En Opvoeders Artikel Samenvatting
elienvh563 visualizações
1 Ba Oc Sablain Mallory por Mallie
1 Ba Oc Sablain Mallory1 Ba Oc Sablain Mallory
1 Ba Oc Sablain Mallory
Mallie299 visualizações
Vitamines voor groei Maarten Vansteenkiste por Gezondheidsdienst
Vitamines voor groei Maarten VansteenkisteVitamines voor groei Maarten Vansteenkiste
Vitamines voor groei Maarten Vansteenkiste
Gezondheidsdienst2.1K visualizações
W11 firma LoS Seks is meer... Ganzenbord por Tycho Malmberg
W11 firma LoS  Seks is meer... GanzenbordW11 firma LoS  Seks is meer... Ganzenbord
W11 firma LoS Seks is meer... Ganzenbord
Tycho Malmberg1.6K visualizações
Mindfulness voor Ouders deel 2 por Frans van der Horst
Mindfulness voor Ouders deel 2Mindfulness voor Ouders deel 2
Mindfulness voor Ouders deel 2
Frans van der Horst791 visualizações
20100427 apestaartjaren3 soap_skilled_teenagers por Apestaartjaren
20100427 apestaartjaren3 soap_skilled_teenagers20100427 apestaartjaren3 soap_skilled_teenagers
20100427 apestaartjaren3 soap_skilled_teenagers
Apestaartjaren345 visualizações
Happy ouders presentatie alcohol 2012 def por PreventieNovadicKentron
Happy ouders presentatie alcohol 2012 defHappy ouders presentatie alcohol 2012 def
Happy ouders presentatie alcohol 2012 def
PreventieNovadicKentron781 visualizações
Is Een Pleegpuber Echt Anders por apocalyp
Is Een Pleegpuber Echt AndersIs Een Pleegpuber Echt Anders
Is Een Pleegpuber Echt Anders
apocalyp297 visualizações
Geweld Preventie En De Rol Van De Leerkracht por ADEK universiteit
Geweld Preventie En De Rol Van De LeerkrachtGeweld Preventie En De Rol Van De Leerkracht
Geweld Preventie En De Rol Van De Leerkracht
ADEK universiteit 511 visualizações
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013 por Elizabeth Verhetsel
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013
Elizabeth Verhetsel428 visualizações
Workshop mediawijsheid Matzer por Mark Timmermans
Workshop mediawijsheid MatzerWorkshop mediawijsheid Matzer
Workshop mediawijsheid Matzer
Mark Timmermans619 visualizações
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid por Wico Mulder
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en WeerbaarheidGeneratie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid
Wico Mulder201 visualizações
20140922 laura vandenbosch por Apestaartjaren
20140922 laura vandenbosch20140922 laura vandenbosch
20140922 laura vandenbosch
Apestaartjaren801 visualizações
Uw kind in de Digitale Wereld por Private
Uw kind in de Digitale WereldUw kind in de Digitale Wereld
Uw kind in de Digitale Wereld
Private383 visualizações
Bespreek artikelen por Collin Koenen
Bespreek artikelenBespreek artikelen
Bespreek artikelen
Collin Koenen1.6K visualizações

Mais de Karel Van Isacker

DIGITOUR IO4: Manual for trainers GR por
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GRDIGITOUR IO4: Manual for trainers GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GRKarel Van Isacker
8 visualizações28 slides
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GR por
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GRDIGITOUR IO4: Manual for trainees GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GRKarel Van Isacker
5 visualizações19 slides
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES por
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESKarel Van Isacker
14 visualizações18 slides
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ES por
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ESDIGITOUR IO4: Manual for trainers ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ESKarel Van Isacker
10 visualizações28 slides
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES por
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESKarel Van Isacker
11 visualizações19 slides
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NL por
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NLDIGITOUR IO4: Manual for trainers NL
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NLKarel Van Isacker
23 visualizações28 slides

Mais de Karel Van Isacker(20)

DIGITOUR IO4: Manual for trainers GR por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GRDIGITOUR IO4: Manual for trainers GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainers GR
Karel Van Isacker8 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GR por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GRDIGITOUR IO4: Manual for trainees GR
DIGITOUR IO4: Manual for trainees GR
Karel Van Isacker5 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
Karel Van Isacker14 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ES por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ESDIGITOUR IO4: Manual for trainers ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ES
Karel Van Isacker10 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ESDIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ES
Karel Van Isacker11 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NL por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NLDIGITOUR IO4: Manual for trainers NL
DIGITOUR IO4: Manual for trainers NL
Karel Van Isacker23 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainees NL por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainees NLDIGITOUR IO4: Manual for trainees NL
DIGITOUR IO4: Manual for trainees NL
Karel Van Isacker10 visualizações
EcologyKM company presentation 2022 new por Karel Van Isacker
EcologyKM company presentation 2022 newEcologyKM company presentation 2022 new
EcologyKM company presentation 2022 new
Karel Van Isacker14 visualizações
EcologyKM company presentation 2022 por Karel Van Isacker
EcologyKM company presentation 2022EcologyKM company presentation 2022
EcologyKM company presentation 2022
Karel Van Isacker93 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainees EN por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainees ENDIGITOUR IO4: Manual for trainees EN
DIGITOUR IO4: Manual for trainees EN
Karel Van Isacker61 visualizações
DIGITOUR IO4: Manual for trainers EN por Karel Van Isacker
DIGITOUR IO4: Manual for trainers ENDIGITOUR IO4: Manual for trainers EN
DIGITOUR IO4: Manual for trainers EN
Karel Van Isacker30 visualizações
DIPCE How to use platform and mobile apps EL por Karel Van Isacker
DIPCE How to use platform and mobile apps ELDIPCE How to use platform and mobile apps EL
DIPCE How to use platform and mobile apps EL
Karel Van Isacker15 visualizações
DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES por Karel Van Isacker
DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ESDIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES
DIPCE IO3: How to use platform and mobile apps ES
Karel Van Isacker22 visualizações
HIPPOTHERAPY and sensory processing BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY and sensory processing BGHIPPOTHERAPY and sensory processing BG
HIPPOTHERAPY and sensory processing BG
Karel Van Isacker43 visualizações
HIPPOTHERAPY and sensory processing EN por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY and sensory processing ENHIPPOTHERAPY and sensory processing EN
HIPPOTHERAPY and sensory processing EN
Karel Van Isacker103 visualizações
HIPPOTHERAPY MODULE 14 BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY MODULE 14 BGHIPPOTHERAPY MODULE 14 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 14 BG
Karel Van Isacker17 visualizações
HIPPOTHERAPY MODULE 13 BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY MODULE 13 BGHIPPOTHERAPY MODULE 13 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 13 BG
Karel Van Isacker58 visualizações
HIPPOTHERAPY MODULE 12 BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY MODULE 12 BGHIPPOTHERAPY MODULE 12 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 12 BG
Karel Van Isacker16 visualizações
HIPPOTHERAPY MODULE 11 BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY MODULE 11 BGHIPPOTHERAPY MODULE 11 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 11 BG
Karel Van Isacker25 visualizações
HIPPOTHERAPY MODULE 10 BG por Karel Van Isacker
HIPPOTHERAPY MODULE 10 BGHIPPOTHERAPY MODULE 10 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 10 BG
Karel Van Isacker25 visualizações

IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders

 • 1. Ondersteunende trainingen en zelfhulpgroepen voor ouders van jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking met betrekking tot seksuele opvoeding, technieken en passend gedrag. INCLUEDUSEX 2018-1-ES01-KA204-050062 IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
 • 2. Dit is een training voor seksuele opvoeding voor ouders om ouders met kinderen en jongeren met een beperking te begeleiden, waarbij de nodige informatie, onderwerpen en benaderingen worden aangereikt die besproken moeten worden tijdens het geven van seksuele voorlichting.
 • 3. Hoofdstuk 1: Kennis van Seksuele Voorlichting 1.1 Gevolgen van een gebrek aan seksualiteit/kennis 1.2 Seksuele onwetendheid
 • 4. 1.1 Gevolgen van een gebrek aan seksualiteit/kennis Het totale gebrek aan seksuele voorlichting voor tieners met een beperking is met name verontrustend gezien het feit dat personen met een beperking een veel groter risico lopen op aanranding en seksueel misbruik. Kinderen met een beperking lopen tot vier keer meer kans om te worden misbruikt en vrouwen met een beperking bijna 40 procent meer kans om op volwassen leeftijd te worden misbruikt.  Ongewenst seksueel gedrag - Masturbatie in het openbaar - Masturbatie verslaving - Praten over intieme dingen in het openbaar met vreemden - Intimidatie via internet - Ongezonde relaties - Gebrek aan respect voor zichzelf of de partner www.teenvogue.com/story/disabled-sex-ed
 • 5. 1.2 Seksuele onwetendheid Seksuele voorlichting is lange tijd alleen als een persoonlijke aangelegenheid beschouwd, iets wat niet in het openbaar moet worden besproken. Er zijn zorgen over de geschiktheid van seksuele voorlichting op scholen en sommige leerkrachten voelen zich niet op hun gemak om het te onderwijzen of ouders willen niet dat hun kinderen het leren, wat leidt tot problemen als:  Ongewenste zwangerschappen  Geen zwangerschappen  Seksueel geweld  Desexualisatie  Ziekten (AIDS, SOA’s)  Gebrek aan hygiëne
 • 6. Soorten beprekingen: ■ Doof-Blindheid ■ Intellectuele beperkingen ■ Leerstoornissen – Autisme Spectrumstoornissen (ASD) ■ Fysieke beperkingen – Ruggenmergletsel ■ Complexe beperkingen – Spina Bifida – Cerebrale Palsy (CP)
 • 7. Hoofdstuk 2: Welke kennis moet ik als ouder hebben voordat ik met mijn kind over seksuele voorlichting praat? 2.1 Wat Seksualiteit betekent? 2.2 Op welke leeftijd moet ik met mijn kind over Seksuele Opvoeding beginnen te praten? 2.2.1 Het onderwijzen van typische kinderen over seksuele voorlichting 2.2.2 Zijn jongeren die seksuele voorlichting krijgen, meer geneigd om seksueel actief te zijn? 2.3 Hoe de beperking van mijn kind invloed kan hebben op zijn of haar normale seksleven? 2.4 Sociale mythen en discriminatie over beperking en seksualiteit 2.5 Culturele en religieuze overtuigingen
 • 8. 2.1 Wat Seksualiteit betekent  Seksualiteit is veel meer dan lichaamsdelen en seks (hoewel het ook deze dingen omvat).  Seksualiteit omvat onze genderidentiteit (het kerngevoel dat we vrouw of man zijn).  Seksualiteit omvat ook de rol van het geslacht (het idee van hoe we ons moeten gedragen omdat we een vrouw of man zijn).  Seksualiteit omvat onze seksuele geaardheid (heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, transseksueel, etc.).  Seksualiteit omvat ook hoe we ons voelen over ons lichaam. We noemen dat "lichaamsbeeld", en een slecht lichaamsbeeld kan een diepgaand effect hebben op ons vermogen om gezonde relaties te hebben. Een persoon met een slecht lichaamsbeeld denkt misschien niet dat hij of zij een goede partner verdient, en dus kan hij of zij bereid zijn om genoegen te nemen met iemand die hem of haar niet respecteert of die hem of haar misschien zelfs misbruikt www.srcp.org/for_all_parents/definition.html
 • 9.  Seksualiteit omvat onze seksuele ervaringen, gedachten, gedachten, ideeën en fantasieën.  Seksualiteit omvat de manier waarop de media, familie, vrienden, religie, leeftijd, levensdoelen en ons gevoel van eigenwaardevorm geven aan ons seksuele zelf.  Seksualiteit omvat hoe we intimiteit, aanraking, liefde, medeleven, vreugde en verdriet ervaren. www.autimates.com/autism-sexuality-taboo-broken-yet “"Iedereen weet dat de seksualiteit een integraal onderdeel is van het leven en niet alleen de aanwezigheid - of afwezigheid - van een orgasme. Seksualiteit is de energie die je motiveert om liefde, contact en intimiteit te vinden, en die onze gevoelens uitdrukt, in de manier waarop mensen elkaar raken en worden aangeraakt. Seksualiteit beïnvloedt gedachten, gevoelens, (inter)acties en zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Fatima Kwant, 2017
 • 10. 2.2 Op welke leeftijd moet ik met mijn kind over Seksuele Opvoeding beginnen te praten? 2.2.1 Typische kinderen onderwijzen over seksuele voorlichting ■ Van geboorte tot de leeftijd van 2 jaar Het verwerken van de juiste namen voor geslachtsdelen in dagelijkse activiteiten zoals baden. Omdat kinderen deze woorden nodig hebben om gezondheidskwesties of verwondingen te communiceren.. ■ Van 2 tot 5 jaar oud Een belangrijk aandachtspunt voor deze leeftijdsgroep is het leren over grenzen en wat wel en niet gepast is als het gaat om aanraken - of aangeraakt worden door andere mensen. Bij het opvoeden van een kind met een beperking moeten we altijd zoeken naar de typische ontwikkeling en proberen de leemten op te vullen waar ons kind mee te maken kan krijgen, met materiële aanpassingen en verschillende onderwijsmethoden. Op die manier hebben we altijd een opleiding te zoeken en te geven aan onze kinderen.
 • 11. ■ Van 6 tot 8 jaar oud  Digitale ruimtes: Bespreek hoe u veilig kunt verkennen, zelfs als uw kind nog een paar jaar niet onbeheerd het internet zal gebruiken. U hoeft niet vooruit te lopen op het uitleggen van pornografie aan kinderen, maar wees bereid om ze er overheen te laten struikelen en onthoud dat het niet nodig is om pornografie te presenteren als iets ergs, u zult willen zeggen dat dit soort websites alleen voor volwassenen zijn.  Masturbatie: sinds de leeftijd van acht jaar zijn de meeste kinderen begonnen met het verkennen van hun lichaam. Kader het als iets dat, terwijl normaal, in privé wordt gedaan, en vergeet niet om juiste hygiëne toe te passen..  Sexueel Geweld: Beginnend met de grondbeginselen, zoals hoe niemand hen zonder hun toestemming zou moeten aanraken, dan het onderwerp een paar dagen later opnieuw bekijken om te meten wat zij begrepen en hoe zij voelen. Het is cruciaal dat zelfs jonge kinderen leren vragen te stellen voordat ze iemand anders aanraken. Lessen over delen, touch-based games zoals kietelen en je eigen grenzen stellen, zoals een kind vertellen wanneer het wel en niet goed is om op je schoot te klimmen, helpen allemaal om een meer intuïtief begrip van toestemming te creëren" Cory Silverberg
 • 12.  Het uitleggen van het mechanisme van seks aan kinderen: Het hangt er allemaal van af of je kind er klaar voor lijkt te zijn, anders is het goed om het een beetje uit te stellen als je denkt dat ze het niet zullen begrijpen.  Puberteit: Als kinderen rond de leeftijd van zes jaar zijn, kan dit een eenvoudige discussie zijn over hoe lichamen veranderen naarmate we groeien. Je kunt bijvoorbeeld foto's van toen ze klein waren vergelijken met hoe ze er nu uitzien. Het is ook aan te raden om de meer gedetailleerde puberteitspraat te bewaren tot vlak voordat uw kind of die in haar leeftijdsgenootjes het beginnen te ervaren. ■ Van 9 tot 12 jaar oud  Seksisme en seksualisering: Gebruik voorbeelden uit de media of zelfs in uw eigen gemeenschap, bijvoorbeeld een grootouder die vindt dat jongens maar kort haar moeten hebben om discussies op gang te brengen. Deze chats kunnen deprimerend zijn, maar ondersteunen kinderen om hun kracht te vinden en wijzen op positieve voorbeelden van individuen die stereotypen hebben overwonnen..  Veranderingen: Deze leeftijd zit vol emotionele en sociale veranderingen, en vooral meisjes kunnen worstelen met lichaamskwesties. Leer uitleggen en ondersteunend te zijn. Focus ook in de hygiëne, seksuele en zelfzorg.
 • 13.  Veilig vrijen: Tegen de leeftijd van 11 jaar wil je gesprekkenbeginnen over seksuele keuzes en veilig vrijen (onderzoek toont aan dat tieners betere keuzes maken als ze de risico's kennen). Je moet de verschillende soorten anticonceptie benadrukken en de basisprincipes van de werking ervan uitleggen.  Lichaamsverandering: Deze leeftijd zit vol emotionele en sociale veranderingen, en vooral meisjes kunnen worstelen met lichaamskwesties. Leg uit wat er gebeurt en laat hen weten dat het een norma is.  Digitale ruimte: Praat eerlijk gezegd over hoe het delen van naakte of seksueel expliciete foto's van zichzelf of hun leeftijdgenoten illegaal kan zijn. Ook hoe om eerbiedig aan anderen online te zijn, wanneer de high-profile verhalen bij het sexting of de online intimidatie in het nieuws zijn, gebruik hen als spring-off punten om uw kind te vragen hoe zij gelijkaardige situaties zouden behandelen.. "Seksualiteitseducatie erkent de primaire rol van de ouders en het gezin als een bron van informatie, ondersteuning en zorg bij het vormgeven van een gezonde benadering van seksualiteit en relaties. UNESCO, 2009
 • 14. ■ Tieners: als je tot nu toe stil bent geweest over seks, is het aan te raden om met je tiener te gaan zitten en te zeggen dat je je manier van doen aan het veranderen bent.  U zult de lezingen willen minimaliseren, tieners hebben echte gesprekken over anticonceptie nodig, misschien wilt u zelfs condooms of een doktersafspraak voor hormonale anticonceptie leveren.  U wilt uw kind in staat stellen om risico's te evalueren en goede beslissingen te nemen. Help kinderen te begrijpen dat ze een gevoel hebben, een innerlijke stem, en ze kunnen en moeten ernaar luisteren, want dit is een groot deel van wat seksuele voorlichting is. En door de juiste onderwerpen op de juiste leeftijd te bespreken, stelt u uw kind in staat om dat te doen.. Al vroeg in het leven met je kinderen praten over seks en seksualiteit loont echt de moeite als ze hun tieners eenmaal hebben geraakt. Als je hebt vastgesteld dat je openstaat voor het bespreken van deze onderwerpen, "je kinderen zullen zich waarschijnlijk meer op hun gemak voelen om met je te praten en je vragen te stellen", zegt Thornhill. www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
 • 15. 2.2.2 Zijn jongeren die seksuele voorlichting krijgen, meer geneigd om seksueel actief te zijn? Een onderzoek van UNESCO uit 2009 levert harde gegevens op over hoe seksuele voorlichting het gedrag kan beïnvloeden. Het overzicht bekeek 87 studies van over de hele wereld en vond : "Bovendien blijkt uit onderzoek dat kinderen en jongeren, terwijl de volwassenen bezig zijn met een debat over de beste manier om het probleem aan te pakken, informatie voor zichzelf krijgen uit verschillende bronnen, waaronder het internet, tijdschriften, hun vrienden of de televisie.” www.abc.net.au/health/talkinghealth/factbuster/stories/2013/04/18/3739632.htm  Geen van de programma's leidde tot eerdere seksuele activiteiten bij jongeren;  Meer dan een derde van de programma's vertraagde seksuele activiteit;  Een derde van de programma's leidt tot een afname van de frequentie van seks;  Een klein percentage (3 procent) bleek de frequentie van seks te verhogen;  Meer dan een derde van de programma's leidt tot een afname van het aantal seksuele partners dat deelnemers hebben;  Geen van de programma's leidde tot een toename van het aantal seksuele partners.
 • 16. 2.3 How my child’s disability can affect him or she for having a regular sex life? ■ Autisme Spectrum Stoornis: Mensen met autisme zijn in staat om seks te hebben als alle andere mensen, het gebied waar ze meestal problemen hebben is in de socialisatie en er is waar je als ouder de meeste aandacht aan zal moeten besteden. www.cerebralpalsyscotland.org.uk/adults/sexual-health Om uw kind te kunnen onderwijzen en helpen, moet u weten wat er in zijn of haar lichaam gebeurt, maakt het niet uit wat de beperking is, u moet uw best doen om er alles over te leren. Kennis, begrip en liefde kan het onderwijs succesvol maken.  Cerebrale Palsy: Cerebrale Palsy betekent zeker niet dat je niet kunt genieten van een actief seksleven of een gezin kunt krijgen als je daarvoor kiest. Niet iedereen ondervindt problemen, maar hier zijn er een paar die je tijdens de seks kunt tegenkomen:  Spasticiteit, problemen met de positionering;  Stijfheid van gewricht en spieren;  Problemen met energie en vermoeidheid;  Evenwichtsproblemen of krachtverlies;  Beven;  Problemen met bekkenbodemtoon.
 • 17. ■ Doof-Blindheid: Mensen die doofblind zijn kunnen seks ervaren als elke andere persoon, maar er is een enorme behoefte om te beginnen met lesgeven sinds zeer klein, zodat deze persoon kan genieten van seksualiteit, seksuele normen en waarde te leren. ■ Intellectuele Beperkingen: Mensen met een verstandelijke beperking ervaren hetzelfde scala aan seksuele gedachten, houdingen, gevoelens, verlangens, fantasieën en activiteiten als ieder ander. Om de seksualiteit te begrijpen en ervan te genieten, heeft iedereen vanaf jonge leeftijd adequate informatie en ondersteuning nodig. De meeste mensen met een verstandelijke beperking kunnen lonende persoonlijke relaties hebben. Nochtans, kunnen sommigen extra steun nodig hebben om verhoudingen te ontwikkelen, hun seksualiteit te onderzoeken en uit te drukken, en tot seksuele gezondheidsinformatie en de diensten toegang te hebben. ■ Leerstoornissen: Als zij voldoende sociale steun en toegankelijke seksuele en relationele opvoeding krijgen, zijn veel mensen met een leerstoornis in staat om veilige, gezonde en gelukkige persoonlijke en seksuele relaties aan te gaan (Sinclair et al. 2015; Eastgate 2008) www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/intellectual-disability-and-sexuality
 • 18. ■ Fysieke beperkingen: Een persoon met een beperking kan genieten van seks met behulp van seksspeeltjes en fysieke hulpmiddelen (zoals bedaanpassingen), door het vinden van geschikte sekshoudingenof via de diensten van een gekwalificeerde sekswerker. Hangt grotendeels af van de functionele mogelijkheden. ■ Spina Bifida:  Musculoskeletale problemen: Door beperkte mobiliteit of orthopedischebeperkingen zijn niet alle seksuele houdingen mogelijk;  Vermoeidheid: Extra energie kan nodig zijn om de dag door te komen door mobiliteitsbeperkingenof pijn. Tijd voor seksuele activiteiten kan nodig zijn op een dag waar de partner met Spina Bifida meer tijd te besteden heeft aan de seksuele activiteit - wat betekent dat de persoon daarna de flexibiliteit in zijn of haar schema heeft om te ontspannen en te herstellen.  Latex Allergie: De allergieën van het latex zijn gemeenschappelijker in die met Spina bifida zodat kunnen de latex vrije condomen of een andere vorm van geboortenbeperking buiten condomen worden vereist.
 • 19.  Vertraagd of niet in staat tot Orgasme: Een afname van het gevoel, meestal als gevolg van zenuwschade (die ook van invloed is op de controle van de blaas en de darm), kan ertoe leiden dat sommigen met Spina bifida problemen ondervinden bij het bereiken van een orgasme, in ieder geval in vergelijking met wat wordt getoond als de norm.  Erectiestoornis: De schade aan de zenuwen of het verlies van gevoel kan sommige mannen met Spina bifida veroorzaken om significant verlies in hun capaciteit te ervaren om een bouw te krijgen of te handhaven - om nog maar te zwijgen van een orgasme.  Vaginale Sensatie: Sommige vrouwen met Spina bifida ervaren een ander gevoel dan hun leeftijdsgenoten zonder Spina bifida als gevolg van zenuwschade.  Lichaamsbeeld: Iemand met Spina bifida heeft waarschijnlijk moeten worstelen met hun lichaamsbeeld, omdat ze misschien niet voldoen aan de "norm" van wat seksueel gewenst is.  Gedesexualiseerd worden: Bij een persoon met Spina bifida kan de seksualiteit ontkend of genegeerd zijn door zijn ouders, leeftijdgenoten en de maatschappij als geheel.  Trauma: De kinderen met een beperking zullen eerder lichamelijk of seksueel misbruikt worden, aangezien zij door de daders als gemakkelijker doelwitten worden beschouwd. www.sextherapyinphiladelphia.com/spina-bifida-and-sex/
 • 20. ■ Ruggenmergletsel:  De fysieke veranderingen: Voor vrouwen verandert hun gevoel en vermogen om te smeren het meest. Voor de mannen hebben ze te maken met iets meer: Erectieproblemen, ejaculatieproblemen(velen kunnen niet ejaculeren) en een gebrek aan gevoel.  Erogene Zones: Leer waar ze zich bevinden (littekens, het gezicht, de nek, de lijn op het lichaam waar de blessure stopt / begint) zodat fysieke orgasmes uit nieuwe gebieden kunnen worden bereikt.  Zelfliefde: Leer positieve psychologie te gebruiken en focus op je positieve eigenschappen.  Positionering: Leer proberen te experimenteren met verschillende kussens, te steunen in bed of zelfs in je rolstoel te blijven terwijl je seks hebt om je evenwicht te stabiliseren. www.spinalcord.com/blog/sex-sci-and-why-its-still-important
 • 21. 2.4 Sociale mythen en discriminatie over beperking en seksualiteit " Mensen met een beperking willen of hebben geen seks nodig.“ De waarheid is dat mensen met een beperking net als iedereen zijn. We hebben allemaal dezelfde wensen en behoeften, dromen en verlangens, lusten en fantasieën. “Mensen met een beperking kunnen geen seks hebben” De waarheid is dat de meerderheid van de mensen met een beperking net als iedereen seks heeft; ze werken net als iedereen. Er zijn een paar mensen die misschien problemen hebben zoals pijn, en dat staat het gevoel van sexy in de weg. Er zijn mensen die een beperking hebben die betekent dat ze zich niet gemakkelijk kunnen bewegen, en soms is het heel moeilijk om in een aantal van de posities te komen waar seks mogelijk is. Maar al die mensen functioneren nog steeds volledig normaal en hebben net als de rest van de wereld seks.
 • 22. “Mensen met een beperking hebben alleen kinky seks” Er is geen verband tussen beperking en kinky zijn. Een andere kwestie is dat de mensen denken u kinky moet zijn om geslacht met iemand te willen hebben wie beperkt is en dit is werkelijk verontrustend, , omdat het werkelijk alle mensen beledigt die met mensen uitgaan die een beperking hebben die het niet doen omdat zij een beperking hebben; zij doen het omdat zij van hen houden en zij hen, enkel als iedereen anders houden van. “Mensen met een beperking hebben alleen seks met elkaar” Dat is meestal het geval omdat ze gelijkaardige ervaringen en een begrip van elkaars levenservaringen delen, maar ze willen gewoon met iemand zijn die ze leuk vinden en liefhebben, net als ieder ander. “Mensen met een beperking zijn niet sex” Ze worden niet als sexy gezien omdat ze niet als sexy worden beschouwd, maar er komt een hele nieuwe generatie jonge modellen met een beperking op de proppen die prachtig zijn. Het is opnieuw de maatschappij "zeggend onbekwaamheid is niet sexy”.
 • 23. “Mensen met een beperking kunnen geen kinderen krijgen” De meeste mensen met een beperking kunnen net als iedereen kinderen krijgen. Er zijn een zeer klein aantal onbekwaamheden die invloed op vruchtbaarheid hebben, maar als u geen jonge geitjes kunt hebben, zelfs met behulp van moderne wetenschap, kunt u goedkeuren of bevorderen. “Is het niet verkeerd voor mensen met een beperking om kinderen te krijgen, omdat ze hun beperking zullen doorgeven aan hun kinderen?” Nee, het is niet verkeerd, vooral omdat de meeste beperkingen niet worden geërfd en dus niet worden doorgegeven. Maar zelfs zij die zouden kunnen worden doorgegeven, die zeggen dat het verkeerd is om een beperking te hebben? “Als ik seks heb met een persoon met een beperking, zal ik dan vangen wat ze hebben?” Nee, voor de meesten van hen zijn hun beperkingen niet vangend; ze zijn niet seksueel overdraagbaar. Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden die dat wel zijn, maar we leven in een wereld waar veilige seks zou moeten zijn wat we allemaal hebben.
 • 24. “Mensen met een beperking moeten betalen om seks te hebben” De waarheid is dat de meeste mensen met een beperking mensen zullen ontmoeten, een relatie zullen hebben, net als iedereen. Maar er zijn sommige mensen die vinden zij niet de vaardigheden of de sociale vaardigheden hebben, en zodat willen zij uitgaan en voor geslacht betalen of zelfs zullen de ouders en de instellingen ook betalen om dit type van de dienst voor hen te verlenen. “Mensen met een beperking vormen een last voor hun partners” De meeste mensen met een beperking hebben weinig of geen zorg nodig. Er is een zeer klein aantal mensen dat een vrij hoog niveau van zorg nodig heeft, maar die het zeker niet al op zijn plaats zullen hebben? www.mosaicscience.com/story/ten-myths-about-sex-and-disability/
 • 25. 2.5 Culturele en religieuze overtuigingen De meeste religies hebben dan ook de noodzaak gezien om de kwestie van een "juiste" rol van seksualiteit in menselijke interacties aan de orde te stellen. Verschillende religies hebben verschillende codes van seksuele moraal, die seksuele activiteit reguleren of normatieve waarden toekennen aan bepaalde seksueel geladen handelingen of gedachten. Elke belangrijke religie heeft morele codes ontwikkeld die kwesties van seksualiteit, moraal, ethiek, ethiek, enz. bestrijken. Deze morele codes hebben tot doel de situaties te reguleren die aanleiding kunnen geven tot seksuele belangstelling en de seksuele activiteiten en praktijken van mensen kunnen beïnvloeden.  De opvattingen van religies en gelovigen lopen sterk uiteen, van het geven van een nogal negatieve connotatie aan seks en seksualiteit tot het geloof dat seks de hoogste uitdrukking van het goddelijke is. Sommige religies maken een onderscheid tussen seksuele activiteiten die worden beoefend voor biologische voortplanting (soms alleen toegestaan in de formele huwelijkse staat en op een bepaalde leeftijd) en andere activiteiten die worden beoefend voor seksueel genot, als immoreel. www.en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality
 • 26. Hoofdstuk 3: Laten we praten 3.1 Wanneer en Hoe ik het onderwerp aan mijn kind bekend moet maken? 3.2 Hoe kan ik een passende sfeer creëren om met mijn kind/tiener met een beperking te praten? 3.3 Over welke onderwerpen moet ik het hebben? 3.3.1 Strategieën om uw kind/tiener te onderwijzen
 • 27. 3.1 Wanneer en Hoe ik het onderwerp aan mijn kind bekend moet maken? Zodra kinderen beginnen te leren praten, kunt u ze de namen van de delen van hun lichaam leren kennen. Zodra ze in de buurt van andere kinderen komen, kun je ze leren hoe ze andere mensen respecterenen over hun gevoelens praten. Deze dingen leggen de basis voor een gezonde seksualiteit en relaties in de toekomst. Praten met je kind over seks, relaties en hun gezondheid is een levenslang gesprek. Een beetje tegelijk doen in plaats van "het gesprek" neemt de druk op u af en helpt uw kind om uw waarden en informatie in de loop van de tijd te verwerken. Maar als je het niet hebt gedaan en je kind is al een tiener die door de puberteit gaat, dan moet je je je op deze onderwerpen gaan concentreren…
 • 28. 1. Begin met de belangrijkste notie: Jongeren en jongvolwassenen moeten duidelijk begrijpen dat de keuze om zich te laten leiden door seksueel of intiem gedrag uiteindelijkvan henzelf is en dat niemand het recht heeft om hen zonder hun toestemming of op een manier die hen ongemakkelijk maakt, aan te raken op privé-plekken. Leer je waarden, maar ook de feiten. 2. Verschillendesoorten aanrakingen uitleggen: Kinderen en adolescenten met speciale behoeften is vaak verteld dat ze vreemden of mensen die ze nauwelijks kennen, niet mogen laten aanraken, zodat ze in de war kunnen raken wanneer bepaalde buurtwerkers hen moeten aanraken als onderdeel van een examen of om hen op een of andere manier te helpen. Daarom moeten studenten zich ervan bewust worden gemaakt dat medisch personeel, therapeuten, hulpverleners, enz. hun lichaam moeten aanraken voor doeleinden die met hun werk te maken hebben, maar dat deze aanraking zakelijk is en niet seksueel bevredigend voor hen is. Leerlingen moeten weten dat ze zich ook kunnen afvragen waarom ze aangeraakt worden. Tieners die niet in staat zijn om te vragen naar of te begrijpen waarom ze worden aangeraakt, moeten waarschijnlijk vergezeld worden door een verzorger die deze situaties aan hen kan uitleggen.
 • 29. 3. Neem uw tijd: Jongeren met speciale behoeften kunnen, zoals de meeste jongvolwassenen, overweldigd worden als ze te veel informatie over een onderwerp in één keer krijgen, met name over een gevoelig onderwerp als dit. Wees bereid het in te korten als hij of zij aangeeft dat hij of zij zich overweldigd voelt. U kunt later altijd nog terugkomen op het gesprek. 4. Benadruk de kracht van het zeggen van NEEN! Onze tieners moet worden verteld dat ze het absolute recht hebben om "nee" te zeggen tegen elke aanraking of activiteit waar ze zich niet prettig bij voelen of niet echt aan willen deelnemen, en dat niemand hen moet kunnen dwingen om dingen te doen die ze niet willen doen. Door de kracht van "nee" te benadrukken, worden kinderen in staat gesteld om voor hun eigen seksuele veiligheid te pleiten. 5. Illustreer de juiste tijd/plaats voor intimiteit: Tegelijkertijd moeten tieners ook te horen krijgen dat het niet "slecht" is om op het juiste moment liefdevol of uiteindelijk seksueel te zijn met de juiste persoon, zolang het de gevoelens van beide mensen weerspiegelt en gebaseerd is op wederzijds respect, toestemming en liefde. Wat hier belangrijk is om te benadrukken is de juiste tijd, persoon en plaats. www.stanfield.com/blog/2015/10/6-tips-for-talking-about-sex-with-special-needs-teens/
 • 30. 3.2 Hoe kan ik een passende sfeer creëren om met mijn kind/tien met een beperking te praten? ■ Het zal afhangen van de beperking van uw kind en het intellectuele niveau, maar als uw kind een typische intellectuele ontwikkeling heeft, dan kunt u: - Kies het juiste moment, alsof er iets gebeurt met iemand anders (iemand is zwanger geraakt, iemand die dicht bij de familie is begonnen met iemand uit te gaan, je kind kwam met vragen, enz.); - Vragen stellen en antwoorden geven; - Geef seksuele voorlichting bij geschikte gelegenheden (thuis, wanneer het een privé- tijd is, wanneer jullie beiden vrij zijn en de tijd kunnen nemen om erover te praten); - Grijp kansen zoals relevante TV-programma's om kinderen ertoe aan te zetten om vrijwillig na te denken en vragen te stellen over wat zij denken (paar het kussen, agressief zijn aan de partner, iemand om een datum vragend); - Vermijd het bespreken van seks met kinderen in aanwezigheid van andere mensen, voor het geval zij zich in verlegenheid brengen of zich niet gerespecteerd voelen. www.studenthealth.gov.hk/english/resources/resources_bl/files/lf_se_fse.pdf
 • 31. ■ Als uw kind een atypische intellectuele ontwikkeling heeft, dan moet u kennis hebben van de mentale leeftijd van het kind (met behulp van de mentale leeftijdstest). Voorgestelde benadering: - Zet zijn of haar visuele routineschema in (als je er thuis wel een hebt) die een "lestijd" hebben en zet de titel van wat er op de dag wordt onderwezen (bijvoorbeeld "hygiëne" of "lichaamsdelen"), of als je er geen hebt, begin dan de dag ervoor gewoon aan je kind te vertellen dat je morgen op een bepaald tijdstip van de dag de "lestijd" hebt; - Probeer niet alles in één keer te onderwijzen; - Kies een kamer in uw huis met weinig informatie, geluiden en afleidingen; - Kies een tijd nadat uw kind een hapje heeft gegeten en het comfortabel is, waar geen fysieke behoeften een probleem kunnen worden in het midden van het lesmoment; - Houd uw materiaal bij de hand voordat u begint, zodat u de stroom van de uitleg kunt blijven volgen; - Wees opgewonden, bereid je voor, doe je studie voordat je de onderwerpen presenteert. Laat je kind zien dat je het goed vindt om die dingen uit te leggen en dat je openstaat voor vragen. Wees er comfortabel mee, zodat uw kind ook kan worden; - Na deze "lestijden" kunt u aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven het kind herinneren aan wat u hebt geleerd (vraag bijvoorbeeld naar de naam van de lichaamsdelen, vraag naar de hygiënische stappen van het dagelijks leven, etc.).
 • 32. 3.3 Over welke onderwerpen moet ik het hebben? De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende onderwerpen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar: – Lichaamsdelen – Overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes – Elementen van voortplanting en zwangerschap – Kwaliteiten van goede relaties (vriendschap, liefde, communicatie, respect) – Besluitvormend vermogen & dat beslissingen gevolgen hebben – Begin van maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarden en moraal – Masturbatie kan prettig zijn, maar moet in privé plaatsvinden – Vermijden en melden van seksueel misbruik/exploitatie
 • 33. De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende onderwerpen voor kinderen tussen 8 en 11 jaar: – Pubertale veranderingen (menstruatie, natte dromen, masturbatie) – Seksualiteit als onderdeel van totale zelfstandigheid – Reproductie en zwangerschap – Belang van waarden in de besluitvorming – Communicatie binnen de familie over seksualiteit – Persoonlijke verzorging en hygiëne, dieet, beweging, – Lichaamsbeeld / zelfvertrouwen – Anticonceptiestrategieën – Rechten en verantwoordelijkheden van seksueel gedrag – Modieuze kleding & ongeschikte dresscode – Onthouding/beperking – Vermijden en melden van seksueel misbruik – Seksueel overdraagbare aandoeningen, met inbegrip van HIV/aids
 • 34. De American Academy of Pediatrics & NICHCY stelt de volgende onderwerpen voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar: – Gezondheidszorg, gezondheidsbevorderend gedrag, zoals regelmatige controles, borst- en testikelonderzoek en zelfonderzoek – Seksualiteit als onderdeel van het totale zelfbeeld – Communicatie, dating, liefde, intimiteit (Kwaliteiten van goede relaties zoals vriendschap, liefde, communicatie, respect, besluitvorming en de wetenschap dat er gevolgen zijn) – Onthouding/beperking – Belang van waarden in het sturen van het eigen gedrag – Hoe alcohol- en drugsgebruik de besluitvorming beïnvloeden – Seksuele gemeenschap en andere manieren om seksualiteit uit te drukken – Geboortebeperking en verantwoordelijkheden van de kinderen en hun verantwoordelijkheden – Reproductie en zwangerschap – Condooms en ziektepreventie – Bespreken van kwesties van misbruik (signalen, preventie, wat te doen bij een vermoeden van misbruik) – Gezonde voeding, lichaamsgewicht, goede verzorging, lichaamsbeweging en beweging
 • 35. 3.3.1 Strategieën om uw kind/tiener te onderwijzen  Lees zo veel mogelijk over de beperkingen als mogelijk is;  Voordat u een gesprek begint, zorg ervoor dat u uw eigen waarden en overtuigingen kent;  Wees er klaar voor om uw persoonlijke privacygrenzen te doen gelden;  Gebruik nauwkeurige taal voor lichaamsdelen en lichaamsfuncties;  Identificeer tijden om te praten en communicatiestrategieën die het beste werken voor u en uw kind;  Vermijd tijden en strategieën die niet goed werken voor uw kind en uw situatie;  Wees duidelijk bij het bespreken van relaties (moeder vader vs. Paul en Carol);  Gebruik leermomenten die zich in het dagelijks leven voordoen (bijv. zwangerschap van vrienden, huwelijk, adoptie);  Wees eerlijk als kinderen je vragen stellen;  Erken en waardeer altijd de gevoelens en ervaringen van uw kind en waardeer deze;  Wees bereid om informatie na verloop van tijd te herhalen - verwacht niet dat uw kind zich alles wat u gezegd heeft te herinneren.
 • 36. Hoofdstuk 4: Materialen 4.1 Puberteit 4.1.1 Fysieke veranderingen bij jongens 4.1.2 Fysieke veranderingen bij meisjes 4.2 Privé en Openbaar 4.3 Menstruatie 4.4 Masturbatie 4.5 Hygiëne 4.5.1 Hygiëne voor meisjes 4.5.2 Hygiëne voor jongens 4.6 Aanraken 4.7 Relaties 4.8 Sexueel misbruik
 • 37. 4.1 Puberteit De gemiddelde leeftijd voor meisjes om met de puberteit te beginnen is 11 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd voor jongens 12 jaar is. Maar het is volkomen normaal dat de puberteit op elk moment van de leeftijd van 8 tot 14 jaar begint. Het proces kan tot 4 jaar duren. 4.1.1 Fysieke veranderingen bij jongens ■ Van 9 tot 19 jaar oud : - Verbreding van borst en schouders; - Verdieping van de stem en verschijning van gezichtshaar; - Verschijning van lichaamshaar en schaamhaar; - Toename van de grootte van de geslachtsdelen; - Groeispurt; - Vermogen om te ejaculeren. www.menstrupedia.com/articles/puberty/physical-changes-boys
 • 38. 4.1.2 Fysieke veranderingen in meisjes ■ Van 7 tot 19 jaar oud: - Ontwikkeling van de borsten; - Verschijning van haar in de oksel; - Verbreden van de heupen en het uiterlijk van schaamhaar; - Groeisprong; - Begin van de menstruatie. www.menstrupedia.com/articles/puberty/physical-changes-girls
 • 39. 4.2 Privé en Openbaar ■ Sommige jongeren moeten meer te weten komen over : • Privé-lichaamsdelen (wanneer het goed is om jezelf aan te raken, anderen); • Particuliere en openbare plaatsen en passend gedrag; • Het delen van privé-informatie (bv. de buschauffeur vertellen over de periode dat hij of zij een periode in zijn of haar leven heeft doorgebracht). - De input begint over het algemeen thuis met zeer jonge kinderen die privé lichaamsdelen identificeren. - Als kinderen andere mensen aanraken (met name privé-lichaamsdelen), moeten de school en de ouder dit op gecoördineerdewijze aanpakken. - Aspecten van Privé en Openbaar moeten vanaf de vroege kinderjaren tot en met de puberteit en in de jonge volwassenheid worden onderwezen.. - Voorafgaand aan de puberteit moeten kinderen leren met wie ze kunnen praten over lichaamsveranderingen en andere privé dingen. www.autismtoolbox.co.uk/supporting-wellbeing/sexual-health/public-private/
 • 40. 4.3 Menstruatie ■ Een inleiding tot het vrouwelijke voortplantingssysteem: - Hypofysaire klier - Baarmoeder - Vagina - Baarmoederhals - Eierstokken - Eileiders ■ Wat is menstruatie? ■ Wanneer begint en stopt de menstruatie? www.menstrupedia.com/quickguide#physiology  Hoe lang houdt de menstruatie aan?  Wat is de lengte van een menstruatiecyclus?  Fases van de menstruatiecyclus: - Menstruele fase (van dag 1 tot 5) - Follikelfase (van dag 1 tot 13) - Ovulatie fase (dag 14) - Luteale fase (van dag 15 tot 28)  Anticonceptiemethoden www.nhs.uk/conditions/contraception/
 • 41. 4.4 Masturbatie ■ Maak van de gelegenheid gebruik om jezelf eerst te informeren over de volgende onderwerpen : - Gezondheid en hygiëne - Veel voorkomende misvattingen - Moderatie ■ Uw culturele of religieuze bekommernissen temperen en niet als een taboe behandelen; ■ Overweeg om uw tiener een boek te geven als cadeau; ■ Neem wat tijd om onder vier ogen te praten; De meest voorkomende fout die ouders maken is om te proberen masturbatie volledig te elimineren. Dit leidt tot een machtsstrijddie de ouders onvermijdelijk verliezen. Kinderen mogen niet fysiek gestraft worden voor masturbatie, noch worden aangeklaagd of de les gelezen. Geef geen label aan masturbatie als slecht, vies, slecht of zondig, en bind de handen van je kind niet vast en gebruik geen enkele vorm van beveiliging. Al deze benaderingen leiden alleen maar tot weerstand en mogelijk later tot seksuele remmingen. www.wikihow.com/Talk-to-Your-Teenager-about-Masturbation
 • 42. ■ Wees zo duidelijk mogelijk; ■ Gebruik een zachte toon van de stem; ■ Stel uw tiener gerust, zodat hij of zij zich comfortabel en veilig kan voelen over de situatie; ■ Praat over netheid en veiligheid; ■ Aanmoedigen van matiging; ■ Beschikbaar zijn voor vragen; ■ Zoek niet "naar bewijs", geef je kind privacy; ■ Straf masturbatie niet; ■ Overdrijf niet met het praten. www.wikihow.com/Talk-to-Your-Teenager-about-Masturbation
 • 43. 4.5 Hygiëne 4.5.1 Hygiëne voor meisjes ■ Douches ■ Genitale zorg ■ Huid ■ Haarzorg ■ Scheren ■ Zweet, Geurverzorging ■ Tanden en Adem ■ Nagels ■ Kleding www.buband.com/blogs/news/personal-hygiene-tips-for-teenage-girls
 • 44. ■ Wat is menstruatiemanagement? ■ Waarom is menstruatiehygiëne en -management essentieel voor meisjes en vrouwen? ■ Waarom zou een meisje over menstruele hygiëne en beheer zelfs alvorens zij aan menstruatie begint te kennen? ■ Wat zijn de verschillende manieren om de menstruatiestroom te beheersen? - Sanitaire pad voor eenmalig gebruik - Herbruikbare doek - Tampon - Menstruatiebeker ■ Wat is een maandverband en hoe het te gebruiken? ■ Wat is een tampon en hoe je hem moet gebruiken? ■ Hoe u een gebruikt maandverband of een tampon moet weggooien? ■ Wat is een menstruatiebeker en hoe het te gebruiken? ■ Wat moet een meisje doen als ze haar eerste menstruatie krijgt? ■ Wat zijn de algemene hygiënemaatregelen die nodig zijn tijdens de menstruatie? www.menstrupedia.com/quickguide#hygiene
 • 45. 4.5.2 Hygiëne voor jongens ■ Hoe effectief te scheren ■ Genitale zorg ■ Hoe goed te douchen? ■ Hoe je je tanden goed poetst ■ Essentiële producten: - Deodorant - Mondwater - Parfum / Eau de cologne ■ Kleding www.lifehacker.com/an-adults-guide-to-hygiene-for-those-who-werent-taught-1689160558
 • 46. 4.6 Aanraken ■ Gebruik de zwempakregel: Het wordt ook wel de "ondergoedregel" genoemd. Leer uw kinderen dat alles wat bedekt is met een badpak of ondergoed een privé-, persoonlijke ruimte is. Zorg ervoor dat kinderen zich ervan bewust zijn dat als ze zich ongemakkelijk voelen als iemand ze aanraakt in de buurt van hun zwempak, dan is het niet goed. ■ Gebruik de juiste taal; ■ Leer ze het verschil tussen goede en slechte aanraking; ■ Herinner hen eraan dat geheimen slecht zijn; ■ Samen een strategie met hen uitstippelen; ■ Laat ze zich veilig voelen. www.northshore.org/healthy-you/teaching-your-kids-appropriate-touching/
 • 47. 4.7 Relaties ■ Definieer een gezonde relatie; ■ Definieer een ongezonde relatie, beschrijf de verschillende soorten misbruik en bijbehoorende waarschuwingssignalen: - Fysiek misbruik - Emotioneel misbruik - Sexueel misbruik - Financieel misbruik - Digitaal misbruik - Stalking ■ Leg de verschillen uit tussen lust, verliefdheid en liefde; ■ Praat realistisch over seks; ■ Verwachtingen en grenzen stellen; ■ Bied uw steun aan; ■ Gender-inclusieve taal gebruiken; ■ Neutraal blijven ten opzichte van seksuele geaardheid; ■ Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). www.goodtherapy.org/blog/9-tips-for-talking-to-teens-about-dating-and-relationships-0227157 www.kidshealth.org/en/parents/talk-child-stds.html
 • 48. 4.8 Sexueel misbruik ■ Onder kinderen, de waarschuwingstekenen van seksueel misbruik, beweert het Amerikaanse Ministerie van Justitie's National Sex Offender's Public Website (NSOPW)zijn onder andere de volgende:  Nachtmerries of andere slaapproblemen;  Onvermogen om zich te concentreren;  Veranderingen in eetgewoonten of weigeren te eten;  Ervaring met slikproblemen of een ongewone angst voor voorwerpen in de buurt van de mond;  Ongebruikelijke stemmingswisselingen;  Nieuwe angst voor specifieke plaatsen of mensen;  Weigering om gebeurtenissen met anderen te bespreken;  Geeft seksuele handelingen of beelden weer via verschillende media, zoals tekeningen;  “Omkoperij-achtige" geschenken, zoals geld of speelgoed dat niet gebruikelijk is;  Negatieve kijk op zijn of haar lichaam, in het bijzonder het genitale gebied. www.relias.com/blog/how-to-recognize-the-signs-of-sexual-abuse-among-people-with-disabilities
 • 49. - Tot 14% van de kinderen met een beperking wordt 'waarschijnlijk seksueel misbruikt'. - Onbeheerde zorg maakt deze kinderen kwetsbaar voor seksuele roofdieren. - De kinderen met een onbekwaamheid worden beschouwd als minder waarschijnlijk om hun misbruikers (Llewellyn, G, Wayland, S, Hindmarsh, G (2016) Handicap en seksueel kindermisbruik in institutionele wedstrijden, Koninklijke Commissie in Institutionele Reacties op Kind Seksueel Misbruik te melden., Sydney.) ■ Waarschuwingssignalen van seksueel misbruik onder tieners kunnen de volgende elementen bevatten:  Depressie of angst;  Drugs- of alcoholmisbruik;  Onjuiste hygiëne;  Zelf-onschadelijk gedrag, zoals snijden, verbranden of op een andere manier zichzelf beschadigen;  Zelfmoordpogingen;  Veranderingen in eetgewoonten. ■ Jongeren kunnen ook tekenen van seksueel misbruik bij kinderen vertonen. Maar toch kunnen elk van tekens van seksueel misbruik eveneens in volwassenen verschijnen eveneens. www.relias.com/blog/how-to-recognize-the-signs-of-sexual-abuse-among-people-with-disabilities
 • 50. Hoofdstuk 5: Case studies ■ 30 jaar oude mannen die doof zijn en blind worden en praten over relaties en seksleven: www.junkee.com/out-of-the-darkness-the-sexuality-of-deafness- and-blindness/52513 ■ Debbie, Thomas, Carolyn, Sam en James (Intellectuele beperking) Verhaal over seksueel geweld en hoe zij zich voelden: www.npr.org/2018/01/18/578956859/in-their-words-adults-with-intellectual- disabilities-tell-their-sexual-assault-s ■ Katie's (Intellectuele beperking) Verhaal over haar eerste keer en Lisa Shevin moeder van Chani, die het Down Syndroom heeft, en uitlegt hoe ze over seks uitlegt aan haar dochter: www.refinery29.com/en- us/2016/12/131205/intellectual-disabilities-sexual-assault-statistics-sex- education ■ Linda's ( leerstoornis ) Verhaal: 19-jarige dochter met speciale behoeften heeft voor het eerst seks: www.lindaatwell.com/yikes-my-special-needs- daughter-had-sex/
 • 51. ■ Grace: "Hij wilde (en kreeg) minstens twee keer per dag seks. Soms hadden we meer dan twee keer per dag seks - zelfs tot vijf keer per dag. Het maakte niet uit of ik ongesteld was of dat ik me onwel of zwanger voelde. Hij wilde seks. Als ik weigerde, maakte hij mijn leven tot een ellende, mokkend en boos en spottend. Het was makkelijker om te doen wat hij wilde. Ik heb er zelden van genoten. En daar was mijn doofheid. Ik had de school verlaten zonder diploma, zonder carrière [haar opleiding was ontoegankelijk]. Een doodlopendebaan en een vroeg huwelijk en kinderen betekendedat ik buitenshuis nauwelijks vaardigheden had. Hij isoleert me van mijn vrienden. Hij kon er niet tegen dat ik doof was; naarmate mijn doofheid toenam, vond hij het moeilijker. Hij wilde geen dove vrouw. Hij sloeg me een paar keer." ■ Helen: "Toen ik jonger was, herinner ik me dat een jongen op school zei: "Kun je seks hebben?"Ik had zoiets van "Ja"..... Mensen langs de stoel laten kijken... het is moeilijk.
 • 52. ■ Lucille: "Ik voel geen enkel gevoel dat men normaal gesproken zou hebben, maar de manier waarop ik me voel verandert wel op een manier die ik niet kan beschrijven. Samen met mijn verbeelding kan het erg prettig zijn, het geeft me een sexy gevoel. ■ Rhona: "Hoewel ik wist dat hij me aanbad, had ik ook altijd het gevoel dat ik hem niet verdiende. Ik ben een logisch persoon, en ik weet dat je door een beperking nog verder naar beneden in de competitie voor relaties gaat". ■ Jane: "Ik ben vaak ongelukkig [in de relatie]. Maar ik ben bang dat niemand anders me zou accepteren. Ik denk gewoon dat mensen niet accepteren dat mensen die anders zijn.”
 • 53. ■ Sally: "Wie zou er seks met mij willen hebben als er genoeg normale meisjes zijn die dat meer dan bereid zijn?” ■ Lucille: "Ik vond het zo erg om geen seks te willen [na een blessure] dat ik hem bleef zeggen dat hij een affaire moest hebben.” ■ Jenny: "Zijn vader kwam naar mijn auto en zei dat ik moest oprotten. Hij [vriendje] had geen enkele beperking....Hij zei "fuck off jij kreupele en laat mijn zoon met rust". www.shamelessmag.com/blog/entry/storying-disabled-womens-sexual-and- intimate-lives
 • 54. ■ Graham: "Het was de eerste keer dat ik me realiseerde dat het lichaam van een vrouw warm was, zonder kleren aan, naakt, ze was warm en dat was een schok voor mij.” ■ Rhona: "Seks was briljant, en we genoten allebei enorm van elkaar: Intimiteit, nabijheid, sensaties, komedie, gebrek aan controle, het gevoel gewenstte zijn, ruwweg behandeld te worden. ■ Grace: "Zijn fysieke beperkingen zorgden ervoor dat hij zijn vingers en tong zo goed mogelijk gebruikte. Ook nam hij tijd, veel en veel tijd. Een uur was minimaal, meestal twee of meer. Het voorspel was alles en hij zorgde er altijd voor dat ik altijd op de eerste plaats kwam - meer dan eens - "ugh, ik zou kunnen breken.” ■ Sally: "Tot voor kort twijfelde ik er nooit aan dat ik ooit seks zou hebben, maar nu weet ik het echt niet meer zo zeker. Het deprimeert me dat ik die ervaring misschien nooit zal hebben. Ik ben tenslotte 21 jaar oud!” ■ Pete: "Ik zou vragen om deuren op slot te doen tijdens het douchen. Het was nooit op slot.... de deur stond altijd wijd open.” www.disabilityhorizons.com/2012/05/reclaiming-our-sexual-stories/
 • 55. ■ Toen ik rolstoelgebruiker werd, ben ik volgens de maatschappij plotseling ongeslachtelijk en agender. Jonge mannen zien me niet eens. Mannen van mijn leeftijd zullen me niet in de ogen kijken. En oudere mannen glimlachen me sympathiek toe. Het is alsof ik als potentiële partner onrendabelben geworden.Als ik als een seksueelobject wordt gezien, is het als een fetisj. Er zijn honderden beelden en clips van vrouwen die hun amputaties op onaangename wijze gebruiken, of vrouwen die gevangen en hulpeloos in hun rolstoel zitten terwijl hun partner verschillendeseksuelehandelingen verricht. Ik heb meer verhalen gehoord over kinky seksuelevoorstellen dan over echte romantischeconnecties. Gelukkig ben ik gelukkig gelukkig getrouwd en hoef ik niet te lijden onder de dating scene. Maar dat betekent niet dat ik het niet op prijs stel dat ik geen complimenten krijg of dat ik niet aantrekkelijk gevonden word. Mijn man en ik hebben nog steeds een gezonde aantrekkingskrachtop elkaar, maar de intimiteit in dit lichaam is veel anders dan in mijn bekwamelichaam. Dit lichaam is zachter en losser. Het zakt op plaatsen waar het voorheen niet zakte. Het is niet meer zo flexibel en sierlijk als vroeger. Het voelt niet zo sexy aan. Intimiteit - zelfs liefdevolle, wederzijds respectvolle intimiteit - kan intimiderend en ongemakkelijk zijn als je je niet sexy voelt. Het helpt niet dat de maatschappij ons elke dag vertelt dat we onaantrekkelijk en onlevensvatbaar zijn, tenzij we gefetisht zijn. www.themighty.com/2018/12/people-with-disabilities-sexual-beings/
 • 56. Ga voor meer informatie naar: Facebook: https://www.facebook.com/Incluedusex/ Website: https://incluedusex.eu/elearning/ App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incluedusex.mobile&hl=en_US