Anúncio
Anúncio

Amazon Cloud for High Performance Websites

  1. Khai thác Web với Amazon Elastic Compute Cloud Phan Thái Trung PHP day 2009 – Ha Noi
  2. Ví dụ minh hoạ: Twitter
  3. Ví dụ minh hoạ 2: Animoto
  4. Pantheon Tải hệ thống Thời gian đáp ứng Số trang / giây
  5.  

Notas do Editor

  1. Đi thuê hơn là tự đầu tư Điện toán đám mây: Sử dụng tài nguyên theo yêu cầu, có thể thay đổi, với chi phí trả cho mỗi lần sử dụng. Bạn có thể truy cập, sử dụng bất kỳ tài nguyên nào ở mỗi thời điểm. Bạn không cần quan tâm bên trong đám mây làm cách nào hoặc như thế nào. Thông thường các cty lớn sẽ bỏ ra 1 phần dư thừa các tài nguyên để cho thuê, để tận dụng: Tài nguyên Con người Năng lượng Amazon Machine Images (AMIs) là các môi trường máy chủ được đóng gói, dựa trên Linux® / Windows 32/ 64
Anúncio