Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a giới thiệu luật môi trường (20)

Anúncio

Último(20)

giới thiệu luật môi trường

 1. GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 2. Phần 1 Những vấn đề chung
 3. Phần 2 Tiêu chuẩn môi trường
 4. Phần 3 Đánh giá tác động môi trường
 5. Phần 4 Bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh
 6. Phần 5 Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư
 7. Phần 6 Bảo vệ môi trường nước
 8. Phần 7 Quản lý chất thải
 9. Phần 8 Biện pháp khắc phục
 10. Phần 9 Các biện pháp chung
 11. Cám ơn sự theo dõi của các quý vị!
Anúncio