O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

PPC Camp 2015 Workshop Google Spreadsheets Petr Bureš

6.525 visualizações

Publicada em

Jak pracujeme v PeckaDesign s Google Spreadsheety a k čemu je používáme? Na PPC Campu v Rejvízu vše ukázal ve svém workshopu Petr Bureš.

Publicada em: Marketing
 • Seja o primeiro a comentar

PPC Camp 2015 Workshop Google Spreadsheets Petr Bureš

 1. 1. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign GOOGLE SPREADSHEETS - POKROČILÉ FUNKCE Petr Bureš PeckaDesign PPC Camp 2015
 2. 2. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign GOOGLE SPREADHEETS • Dostupnost 24/7 • Sdílení, úpravy • Více možností než Excel
 3. 3. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign POKROČILÉ MOŽNOSTI • Reporting dat z různých zdrojů • Automatizace a vizualizace dat • Web mining • Scripty
 4. 4. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign REPORTING DAT Z GOOGLE ANALYTICS • Google Analytics Doplněk: Google Analytics Spreadsheet Add-On http://bit.ly/1HOFMjB
 5. 5. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign REPORTING DAT Z GOOGLE ANALYTICS Vytvoření nového reportu Zapnutí vytvořeného reportu Automatizace vytváření reportu
 6. 6. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign VYTVOŘENÍ REPORTU Název reportu Výběr účtu Výběr metrik Výběr dimenzí Vytvoření reportu
 7. 7. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign VYTVOŘENÍ REPORTU
 8. 8. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign ÚDAJE V REPORTU • Report name – název reportu • View Profile (ID) – ID Google Analytics • Startdate – počáteční datum • Enddate – konečné datum • Last N Days – posledních N dní • Metrics – zvolené metriky • Dimensions – zvolené dimenze • Sort – seřazení dat • Filters – filtrace dat • Segment – práce se segmenty • Sampling levels – úroveň vzorkování dat • Start Index – počátek zobrazování výsledků • Max. results – maximální počet výsledků • Spreadsheet URL – výsledky v jiném sešitu
 9. 9. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign View profile (ID) • více účtu Google Analytics • stejné metriky a dimenze -> pouze změna ID GA
 10. 10. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign StartDate, EndDate, Last N Days • formáty: 2015-07-11 (EN) nebo 11.7.2015 (CZ) • funkce: =today(), =yesterday(), =today() - 30 • alternativa: Last N Days (výchozí hodnota 7)
 11. 11. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Metriky • maximálně 10 metrik v jednom dotazu • oddělení čárkou nebo novým řádkem • musí být vždy zadána alespoň jedna • zápis metrik – ga:sessions, ga:transcations
 12. 12. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Dimenze • maximálně 7 dimenzí v jednom dotazu • musí být vždy v kombinaci s metrikou • oddělení čárkou nebo novým řádkem • zápis dimenzí – ga:browsers, ga:isoYearIsoWeek
 13. 13. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Sort • standardně vzestupně: A-Z, 1-N • sestupně: doplnění prefixu „-“ (-ga:transactions) • oddělení: čárkou nebo novým řádkem • řazení dle pořadí: (ga:transactions, ga:isoYearIsoWeek)
 14. 14. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Filters • filtrace dimenzí, metrik i kombinací • metriky a dimenze - různé operátory (viz soubor) • využijeme: =@ (obsahuje) nebo == (shoda) • kombinace: OR (odděleno čárkou), AND (středníkem) • příklad: ga:medium=@cpc ; ga:source:=@Google
 15. 15. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Sampling • 3 možnosti vzorkování dat • DEFAULT – vyvážený poměr rychlost / přesnost • FASTER – vyšší rychlost / menší přesnost • HIGHER_PRECISION – menší rychlost / vyšší přesnost • pokud není nic nastaveno, vrací DEFAULT
 16. 16. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Start Index • pokud není zadán, výchozí řádek je 1 • první řádek je tedy 1, nikoliv 0!
 17. 17. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Max. results • max. počet řádků v jednom dotazu je 10 000 • získání dalších dat v kombinaci ze Start Index • nemusí být zadán
 18. 18. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ Platí pro všechny vytvořené reporty
 19. 19. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 1. PŘÍKLAD  Získejte údaje o celkové návštěvnosti a počtu transakcí v jednotlivých týdnech roku 2015 tak, aby bylo konečné datum (end date) vždy aktuální.
 20. 20. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 1. PŘÍKLAD - ŘEŠENÍ
 21. 21. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 2. PŘÍKLAD  Získejte údaje o celkové návštěvnosti a počtu transakcí v jednotlivých týdnech roku 2015 z Google Adwords tak, aby bylo konečné datum (end date) vždy aktuální.
 22. 22. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 2. PŘÍKLAD - ŘEŠENÍ
 23. 23. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 3. PŘÍKLAD  Získejte údaje o celkové návštěvnosti a počtu transakcí v jednotlivých týdnech roku 2015 z organického vyhledávání Google tak, aby bylo konečné datum (end date) vždy aktuální.
 24. 24. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 3. PŘÍKLAD - ŘEŠENÍ
 25. 25. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 4. PŘÍKLAD  Získejte údaje o celkové návštěvnosti v TOP10 dnech za posledních 200 dní z Google Adwords. Nastavte nejvyšší přesnost výsledků a jejich počet omezte na 10. Nakonec nastavte automatické generování reportu každý den mezi 6 – 7 hodinou ráno. 
 26. 26. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 4. PŘÍKLAD - ŘEŠENÍ
 27. 27. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign A CO S VÝSLEDKY DÁL? Přehledný zápis, výpočty a vizualizace 
 28. 28. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Konečný report • Vytvořit následující hlavičku (viz sdílený soubor) • Vložit potřebná data z vytvořených reportů
 29. 29. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Vizualizace • vytvořit nový list „grafy“ • vložit vybraná data do vhodných grafů • např. Celková návštěvnost x PPC x Organic • režim zobrazení x režim úprav
 30. 30. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DALŠÍ NÁSTROJE PRO REPORTING DAT • Google Analytics, Google Adwords, Youtube, Facebook atd. Doplněk: Supermetrics http://bit.ly/1JPQR69 30 dnů zdarma se všemi zdroji dat, poté omezení. Více odkaz níže. http://bit.ly/1D1vCqi
 31. 31. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DALŠÍ NÁSTROJE PRO REPORTING DAT Načtení doplňku pro možnost úprav Automatizace získávání dat s možností odeslat na email v předem určeném čase
 32. 32. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DALŠÍ NÁSTROJE PRO REPORTING DAT Získání dat (až po nastavení všech parametrů) Výběr zdroje dat (Google Adwords, GA atd.) Výběr účtu Výběr data Výběr metrik Rozdělení dat do úseků (např. dle týdnů) Nastavení potřebných filtrů (obsahuje atd.) Další nastavení (např. zvýraznění výsledků)
 33. 33. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 5. PŘÍKLAD  Získejte údaje o celkových nákladech za rok 2015 na všechny kampaně v Adwords ve vybraném účtu. Rozdělení dat bude po týdnech (pondělí – neděle). Nejvyšší náklady budou zvýrazněny zelenou barvou.
 34. 34. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 5. PŘÍKLAD - ŘEŠENÍ
 35. 35. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign K ČEMU REPORTY VYUŽÍT? • Pravidelné reporty klientům • Rychlá kontrola nad účty a výsledky (nastavení trendů, požadavků klientů) • Výrazné snížení stráveného času nad „opisováním čísel“
 36. 36. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign WEB MINING • Získávání dostupných dat z internetu Funce: =importxml Data aktuální při každém puštění Google Spreadsheetu Využití jazyka Xpath Možnost propojit z Google Adwords Návody (viz sdílený dokument) https://docs.google.com/document/d/1Xehth3c9mOsuvtE7ZXYl6yXXny9JL0egSUaXj4cpfKg
 37. 37. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign WEB MINING - PŘÍKLAD
 38. 38. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign SCRIPTY • Script pro získání impressions kampaní z Google Adwords http://bit.ly/1SkhzDe
 39. 39. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DĚKUJI ZA POZORNOST Petr Bureš Email: petr.bures@peckadesign.cz

×