O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Relacje

 1. 1. Metadane Cz. II Relacje
 2. 2. Problemy z zadaniem z Cz. I • Miejsce publikacji • Data ogłoszenia • Data aktu / data wydania / data uchwalenia • Status: obowiązujący
 3. 3. Tytuły w formie mianownikowej • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie wojskowych obiektów zamkniętych • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 4. 4. Podstawowe pojęcia • Relacja – Strona czynna i bierna – Relacja formalna vs. merytoryczna
 5. 5. Uruchomienie programów • isap.sejm.gov.pl • prawo.univ.gda.pl -> • student.lexpolonica.pl • Legalis z ikony z pulpitu
 6. 6. Wykonanie / Podstawa prawna • Zwykła – Dz.U.1995.134.660 • Zastępcza – Dz.U.2010.28.143 – art. 19
 7. 7. Uchylenie • Rodzaje: wyraźne, pośrednie, generalne • Uchylenie pośrednie: Dz.U.2010.40.230 – art. 4 Uchyla lub zmienia U3 U1 art. X lub uchyla U1 Wykonuje art. X R2 • Dz.U.1997.43.272 – art. 20 – czy powoduje uchylenie pośrednie?
 8. 8. Uchylenie • Uchylenie generalne – Dz.U.1992.90.451 – art. 2 ust. 2. – Czy ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino (Dz. U. Nr 21, poz. 136) została uchylona generalnie powyższym przepisem? • Dz.U.2000.120.1268 – porównanie
 9. 9. Zastąpienie • LexPolonica: Dz.U.2010.190.1274 • Relacja formalna vs. merytoryczna
 10. 10. Zmiana • Zmiana zwykła – Dz.U.2003.52.451 • Zmiana pośrednia – Dz.U.2007.179.1279 – Dz.U.1989.33.175 – art. 18. • Uzupełnienie – Dz.U.1995.98.483 • Czy art. 2 pkt 2 w Dz.U.2009.203.1569 jest zmianą zwykłą czy pośrednią?
 11. 11. Sprostowanie • Dlaczego wydaje się sprostowania? • Czy Dz.U.2001.28.319 jest wydane prawidłowo?
 12. 12. Ujednolicenie • Występuje tam, gdzie metryki tesktu pierwotnego i tekstów jednolitych nie zostały połączone w jeden obiekt. • Czy Dz.U.UE.L.2006.376.14 jest tekstem jednolitym?
 13. 13. Wprowadzenie • Wprowadzenie – Dz.U.1983.7.39 • Wypowiedzenie – Dz.U.1984.31.170 • Przepisy wprowadzające – Dz.U.1964.16.94 • Rozciągnięcie – Dz.U.UE.L.2009.325.4
 14. 14. Interpretacja • Dz.U.1996.2.15 • Dz.Urz.MF.2007.4.23
 15. 15. Odesłanie • Zbiór wszystkich linków prezentowany w formie relacji. • Legalis: Dz.U.2007.155.1095 • Odesłanie statyczne vs. dynamiczne
 16. 16. Implementacja • Dz.U.2005.62.551 • eur-lex.europa.eu - 32001L0086 • LexisNexis EU Tracker
 17. 17. W domu • Przygotowad się do kolokwium: – Dwiczenia – Podręcznik rozdziały 1-3, 5, 6, 8. • Przeczytad rozdział 9

×