O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

דורון כהן נגד מדינת ישראל

38 visualizações

Publicada em

חופש הביטוי

Publicada em: Direito
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

דורון כהן נגד מדינת ישראל

  1. 1. ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 630/20 ‫בש"פ‬ ‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫כהן‬ ‫דורון‬ :‫המבקש‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ :‫המשיבה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫לערור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫מיום‬ 49853-01-20 ‫בע"ח‬ (‫כדורי‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ 22.1.2020 ‫בר-צבי‬ ‫ארז‬ ‫עו"ד‬ :‫המבקש‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 18-17 ‫סעיפים‬ ‫לפי‬ ‫הרחקה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫המשיבה‬ .1 ‫חשד‬ ‫בשל‬ ‫המבקש‬ ‫נגד‬ (‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ 2008-‫התשס"ח‬ ,‫בספורט‬ ‫ריינה‬ ‫"בני‬ ‫כתוב‬ ‫שעליו‬ ‫שלט‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫הניף‬ ‫הוא‬ ‫כדורגל‬ ‫משחק‬ ‫במהלך‬ ‫שלפיו‬ ‫המשיבה‬ ‫עתרה‬ ,‫בבקשתה‬ .(‫השלט‬‫ו‬ ‫הבקשה‬ :‫)להלן‬ "LF !‫זונות‬ ‫בני‬ ‫יא‬ ‫גיהינום‬ ‫מחר‬ ‫עליו‬ ‫כי‬ ;‫עונות‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫כדורגל‬ ‫למגרשי‬ ‫ייכנס‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ ‫כי‬ ‫להורות‬ ‫יוטלו‬ ‫וכי‬ ;‫עונות‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫כדור‬ ‫ממגרשי‬ ‫מטרים‬ 100 ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫בתחום‬ ‫להימצא‬ .‫הצו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫להבטחת‬ ‫הנדרשים‬ ‫וסידורים‬ ‫נאותה‬ ‫התנהגות‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫המבקש‬ ‫על‬ ‫את‬ (‫אלעזר‬ '‫ב‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ 20.1.2020 ‫ביום‬ .2 ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫אך‬ ‫ומשפילה‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫התבטאות‬ ‫מכיל‬ ‫השלט‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫הבקשה‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתה‬ "‫גזענית‬ ‫"התבטאות‬ ‫בגדרי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫תוכנו‬ ‫כהתנהגות‬ ‫השלט‬ ‫בהנפת‬ ‫ההשתתפות‬ ‫בעצם‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ ‫עוד‬ .‫בספורט‬ ‫רק‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ‫השלט‬ ‫הנפת‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ‫הצדדים‬ ‫מטיעוני‬ ,‫הציבורי‬ ‫הסדר‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫שעלולה‬
  2. 2. .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫ידע‬ ‫ולא‬ ‫השלט‬ ‫בהכנסת‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫אף‬ ‫והאחרון‬ ,‫המבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫המבוקשות‬ ‫המגבלות‬ ‫את‬ ‫להטיל‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ ‫אינו‬ ‫השלט‬ ‫כי‬ ‫קביעתו‬ ‫על‬ ‫)למעט‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫עררה‬ ‫המשיבה‬ .3 22.1.2020 ‫ביום‬ .(‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 15 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫גזענית‬ ‫התבטאות‬ ‫מכיל‬ ‫בנסיבות‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ .‫הערר‬ ‫את‬ (‫כדורי‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קיבל‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫מבקש‬ ‫שעליו‬ ,‫הציבור‬ ‫בשלום‬ ‫לפגוע‬ ‫הייתה‬ ‫עשויה‬ ‫השלט‬ ‫הנפת‬ ,‫העניין‬ ‫באכיפה‬ ‫פעלה‬ ‫המשיבה‬ ‫שלפיה‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫להגן‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫בהנפת‬ ‫המשתתפים‬ ‫יתר‬ ‫של‬ ‫זהותם‬ ‫הובררה‬ ‫טרם‬ ‫זה‬ ‫שבשלב‬ ‫בקביעה‬ ,‫המבקש‬ ‫נגד‬ ‫בררנית‬ ‫אינה‬ ‫אשר‬ ,‫חלקית‬ ‫כאכיפה‬ ‫המבקש‬ ‫נגד‬ ‫בפעולה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫השלט‬ ‫בהרחקה‬ ‫להסתפק‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫בית"ר‬ ‫של‬ ‫ממשחקיה‬ ‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫על‬ ‫והורה‬ ,‫שהתבקשה‬ ‫מזו‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫מצומצמת‬ ‫המשטרה‬ ‫בתחנת‬ ‫מהתייצבות‬ ‫פטור‬ ‫יהיה‬ ‫המבקש‬ ‫כאשר‬ ,31.3.2020 ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫ירושלים‬ .‫המשחקים‬ ‫מתקיימים‬ ‫עת‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫כי‬ ‫המבקש‬ ‫טוען‬ ‫שבגדרה‬ ,‫שלפניי‬ ‫הבקשה‬ ‫מכאן‬ .4 ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫ומצדיק‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫הפרטני‬ ‫מעניינם‬ ‫החורג‬ ‫באופן‬ ,‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעת‬ ‫בית‬ ‫והחלטת‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫כדי‬ ‫שלט‬ ‫בהנפת‬ ‫אין‬ ,‫המבקש‬ ‫לטענת‬ .‫לערור‬ ‫המבקש‬ .‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫תחולת‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ידע‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫שלא‬ ‫מקום‬ ,‫קיצונית‬ ‫היא‬ ‫בעניינו‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קביעת‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ ‫גורס‬ ‫המבקש‬ ,‫לבסוף‬ .‫למגרש‬ ‫בהכנסתו‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫או‬ ‫השלט‬ ‫תוכן‬ ‫את‬ ‫עשוי‬ ‫אשר‬ ‫בחוק‬ ‫שמדובר‬ ‫מכיוון‬ ,‫בצמצום‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לפרש‬ ‫יש‬ .‫רצוי‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫עילה‬ ‫מגלה‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעתי‬ ,‫ובנספחיה‬ ‫בבקשה‬ ‫שעיינתי‬ ‫לאחר‬ .5 ‫רשות‬ ‫בבקשות‬ ‫המקובלות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ "‫שלישי‬ ‫ב"גלגול‬ ‫לבירור‬ ‫סיווג‬ ‫)על‬ 1996-‫התשנ"ו‬ ,(‫מעצרים‬ – ‫אכיפה‬ ‫)סמכויות‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לערור‬ ‫בבש"פ‬ ‫בנמלך‬ '‫ל‬ ‫הרשמת‬ ‫החלטת‬ ‫ראו‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ההשגה‬ ‫הליכי‬ ‫להחלטת‬ ‫נוגעות‬ ‫המבקש‬ ‫השגות‬ ‫עיקר‬ .((31.12.2015) ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬ 7317/15 ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫את‬ ‫לסכן‬ ‫שעשויות‬ ‫ככאלו‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫לסווג‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫המבקש‬ ‫של‬ ‫הפרטני‬ ‫בעניינו‬ ‫הדין‬ ‫ביישום‬ ‫בעיקר‬ ‫עניינה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫איני‬ ,‫המשיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מלכתחילה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫המגבלות‬ ‫של‬ ‫המשמעותי‬ ‫הצמצום‬ ‫ובהינתן‬ .‫לערור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫המצדיקות‬ ‫מיוחדות‬ ‫נסיבות‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫מתעוררות‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ 2
  3. 3. .‫אפוא‬ ‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ .(5.2.2020) ‫התש"פ‬ ‫בשבט‬ '‫י‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫חב‬ 20006300_M01.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; *3852 ,077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 3

×