Anúncio

Měření dopadu nfe přednáška pro rms

27 de Jan de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Měření dopadu nfe přednáška pro rms(20)

Anúncio

Měření dopadu nfe přednáška pro rms

 1. Měření dopadu neformálního vzdělávání na jeho účastníky Pavel Trantina Bratislava, 23.1. 2015
 2. Odkud vycházím
 3. O čem budu mluvit
 4. Co přesně můžeme zkoušet měřit? 1. změny postojů (výsledky výchovy – sociální kapitál) 2. zvyšování kvalifikací (a následně možnosti jejich uznávání) 1. uplatnitelnost na trhu práce 1. dopad činnosti na ekonomiku (měření dobrovolnictví) 2. Co dalšího?
 5. Pokud mluvíme o měření osobního rozvoje, o čem je třeba diskutovat? • Jaké kompetence rozvíjíme a jaké je třeba rozvíjet? • Jak měřit (sledovat vývoj) • Jak zaznamenávat? • Jak je uznávat? • Jak podporovat jednotlivce ze strany organizací?
 6. Změny postojů – hodnotové orientace
 7. Změny postojů – hodnotové orientace http://soubory.nidm.cz/file/KPZ/KA1-vyzkumy/zz-hodnotove-o
 8. POVĚDOMÍ O NFE v České republice • Klíče pro život, K2 – Kulaté stoly se zaměstnavateli a vzdělavateli o uznávání neformálního vzdělávání – Vytváření nových kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací – Analýza přístupu zaměstnavatelů a vzdělavatelů k uznávání neformálního vzdělávání ( http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1337787591.pd )
 9. POVĚDOMÍ o NFE v EU • Studie vlivu neformálního vzdělávání v organizacích mládeže na zaměstnatelnost mladých lidí – Evropské fórum mládeže 2012 • “Štrasburský proces” – 2011, akční plán • Zavádění Evropského rámce kvalifikací – národní rámce kvalifikací • Evropská oblast dovedností a kvalifikací
 10. Zákon č. 197/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání • usnadňuje situaci v případě, že se člověk vyučil v určitém oboru, avšak pracuje v jiném oboru či chce v novém oboru získat práci. Svou práci ovládá a potřebuje získat nějaké potvrzení o tom, že to co dělá, opravdu umí. • Pomocí uznávání, které zákon umožňuje, může výše zmíněné potvrzení (terminologií zákona: certifikát) získat. • Certifikát platí v celé ČR. • Udělení certifikátu je výhodné i pro zaměstnavatele, protože z něj může čerpat informace o skutečné kvalifikaci dané osoby. • Na základě certifikátů z dílčích kvalifikací je možnost získat výuční list v oboru.
 11. Národní soustava kvalifikací Nové kvalifikace z oblasti mimoškolní práce s mládeží: •Hlavní vedoucí zotavovací akce •(Samostatný) vedoucí dětí a mládeže •Koordinátor dobrovolníků •Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží •Lektor bezpečnosti práce pro VČA dětí a mládeže •Supervizor dobrovolníků •Zdravotník zotavovací akce dětí a mládeže http://www.narodnikvalifikace.cz
 12. SEBEVĚDOMÍ a SEBE-ZHODNOCENÍ
 13. Scout Leader Skills
 14. Zhodnoť své kompetence! Valorise-toi! http://goo.gl/2CMN0
 15. VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ Metody a nástroje pro evidenci - portfolia: •metoda CH-Q, •Osobní kompetenční portfolio, vytvořené v rámci projektu Klíče pro život •budoucí Evropský pas dovedností / Europass Experience
 16. Metoda CH-Q
 17. Osobní kompetenční portfolio
 18. Evropský pas dovedností
 19. ZÁVĚREM K MĚŘENÍ A VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOPADŮ • Shromažďovat “důkazy” • Sebehodnotit se (i od druhých) • Plánovat další osobní rozvoj • Nechat si formálně uznat kvalifikaci • Pracovat na osobní prezentaci … a přitom se nepřipravit o to, co je na dobrovolnictví nejlepší – radost z pomoci druhým! 
 20. JAK BY MĚLA POMÁHAT ORGANIZACE? • Povzbuzovat sebeuvědomování si hodnoty a kompetencí svých dobrovolníků • Nabízet jejich další osobní rozvoj • Poskytovat certifikáty a další “důkazy” • Stavět svůj výchovný a vzdělávací program na kompetencích
 21. Děkuji za pozornost. pavel@trantina.cz www.paveltrantina.eu
Anúncio