O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Stord nyskapingskonferanse

660 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Stord nyskapingskonferanse

 1. 1. Fra industri til kunnskapssamfunn?– om globalisering, innovasjon, samhandling og jakten på talentene<br />Paul Chaffey,<br /> Abelia<br />
 2. 2. Hva skjer noen Googlermeg?<br />
 3. 3. Tema for dagen:<br />Usikkerhet<br />Trender: Globalisering og eldrebølge<br />Innovasjon<br />De tre ”t”-ene<br />Hoder, kunnskapsinfrastruktur og samhandling<br />
 4. 4.
 5. 5. 5 343 198 tilhengere på Facebook<br />
 6. 6.
 7. 7. Globaliseringen gjør verden ”flat”<br />09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi<br />1994-95: Internett begynner å komme til folk flest<br />Work flow software, SOA, web-services, business on demand<br />Outsourcing av tjenester til India<br />11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer<br />Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder<br />Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap<br />Google – en milliard søk om dagen<br />Trådløshet, mobilitetog konvergens<br />
 8. 8. Hva slags jobber?<br />Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud154 000.<br />
 9. 9. Arbeidsmarkedet 2025:<br />Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester<br />Sterk vekst i kunnskaps-baserte tjenester<br />Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon<br />Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser<br />Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom<br />
 10. 10. Fra Statfjord til Snøhvit<br />Statfjord:<br />Tre store plattformer med 620 personer på jobb<br />Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner<br />Verdensledende teknologi på 70-tallet<br />Snøhvit:<br />Første utbygging uten installasjoner på overflaten<br />Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna<br />Verdensledende på 2000-tallet<br />
 11. 11. Tjenester og tjenesteinnovasjon<br />
 12. 12. 25% av arbeidstiden brukes til å lete<br />Rom for betydelige forbedringer<br />Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter<br />Finnes teknologi og kompetanse<br />
 13. 13. Born globals<br />Lang tradisjon for å være gode på kommunikasjons-teknologi<br />Høyt internasjonalt nivå på FoU innen ikt<br />Dyktige bedrifter som vokser raskt utenfor Norge<br />Høy grad av innovasjon i bedriftene <br />Et stort og avansert hjemmemarked for nye produkter og tjenester<br />En sektor som er i rask vekst globalt<br />
 14. 14.
 15. 15. Mange typer innovasjon…<br />
 16. 16. Low-end disrupsjon: Wall Mart, Ikea, Dell, Honda, Amazon, Ryanair, Nettaviser<br />Nye markeder: Bell telefon, Sony radio, Kodak kamera, Xerox, Apple pc, eBay, YouTube, Google, Skype<br />
 17. 17. Transistor radio – er det bra nok da?<br />
 18. 18.
 19. 19. ”Facebook” for kronisk syke<br />
 20. 20. Hvorfor er vi opptatt av ledelse?<br />Ledelse skiller de gode fra de dårlige og de beste fra de nest beste<br />Hvor skal jeg investere pengene mine? Hvor skal jeg sende barna mine?<br />Raskere endringstakt og større kompleksitet<br />Fått jobb i kraft av faglig posisjon og erfaring – men ledere må like mennesker<br />Lede medarbeidere som kan veldig mye mer enn deg selv<br />Lagleder som skal gjøre alle andre gode – men hvordan få nok plass selv?<br />Walkthe talk<br />Hvor lærer jeg å være leder?<br />
 21. 21. Attraktivitet – hva kanen regiongjøre?<br />Teknologi<br />Talent<br />Toleranse<br />(taxes)<br />
 22. 22. Offshore<br />oil and gas<br />industry<br />Maritim<br />policies<br />Ship<br />design<br />Human <br />resource<br />services<br />Maritime<br />education<br />Specialized<br />ship yards<br />Efficient<br />fisheries<br />SHIPPING<br />Advanced<br />ship equip-<br />ment<br />Maritime<br />R&D<br />Logistics<br />systems<br />Shipping<br />finance<br />Effective<br />Ports and<br />terminals<br />Maritime<br />IT<br />Shipping <br />brokers<br />Shipping<br />management<br />Shipping<br />insurance<br />Environmental<br />standards<br />Shipping<br />classification<br />services<br />Fra næringsklynger til knowledge hubs?<br />
 23. 23. Tre suksessfaktorer I:Kampen om de kloke hodene<br />Kampen om talentene<br />Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har<br />Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive<br />Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef<br />Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor<br />
 24. 24. Tre suksessfaktorer II:Kunnskapsinfrastruktur<br />Verdensledende infrastruktur for å trekke til oss de beste<br />Ny industri bygget på forskningsbasert kunnskap<br />Ikke landet med mest sol som vinner…<br />Ikke bare et spørsmål om ny teknologi, problemet er ofte forretningsmodeller<br />
 25. 25. Tre suksessfaktorer III:Samhandlingsevne<br />Strategiske ressurser brukes i samspill med andre<br />Evne til å finne gode partnere og få verdier ut av samarbeidet er differesierende<br />Organisasjonen må bruke mest tid på de strategisk viktigste arenaene<br />Kvaliteten på forsknings- og innovasjonspartnere<br />Hva mener andre om oss?<br />Nettverksarenaer for å utveksle erfaringer<br />

×